Търси

Практикуването на йога помага за интуитивното познание за смисъла на живота

04.12.2017 г.
8907
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
През последните години се наблюдава все по-силен интерес към практикуването на йога като начин за справяне със забързаното ежедневие, стреса и откъснатостта от Природата. В тази връзка ви представяме информация за основните видове йога, която може да ви ориентира към кой конкретен вид да се ориентирате.

Съществуват 4 основни вида йога. Тoва са: Раджа йога, Гяна йога, Бхакти йога и Карма йога. Това са различни пътища на духовно развитие и усъвършенстване, но всички те водят към единение с Бог или Брахман /Вселенското начало/.                                                

Раджа йога е осем степенна, така е описана в „Йога сутра” на Патанджали. Тя включва следните  8 степени: яма, нияма, асани, пранаяма /контрол над дишането, за увеличаване на жизнената енергия/, пратяхара /оттегляне на сетивата/, дхарана /концентрация/, дхяна /медитация/ и самадхи /сливане с Висшата реалност/. Яма са нормите на поведение в социума. Нияма са принципите за налагане на самодисциплина на тялото и ума. Според Патанджали не е възможно постигане на добра концентрация, медитация и най-вече постигане на самадхи без прилагането на първите 5 условия: яма, нияма, асани, пранаяма и пратяхара.                                           

Яма /нормите на поведение/ има за цел преодоляване на всичко низко в човешкия характер. Тя включва спазване на следните принципи:    
-за Ахимса – принципа за ненасилие, ненараняване и непричиняване на болка чрез дума, мисъл или действие на никое живо същество, включително и на себе си;                                                  
-за Сатя – прилагане на истинността в действията, думите, мислите; 
-за Астея – принципа за липсата на алчност и желание към чуждите притежания и задоволство от това, което имаме;                                     
-за Брахмачаря – принципа за целомъдрието /умереността/ в мислите, думите и действията;  -за Апариграха – принципа за непривързаността към вещи, материални и духовни ценности, хора.                                         

Нияма /вътрешната (лична) дисциплина/ включва:                         
 - Шауча – чистота на тялото, която постигаме чрез ежедневно къпане и приемане на чиста храна, поддържане чистота и ред в средата, която ни заобикаля – в дома ни, на работа, което пък спомага за по-лесно  постигане на вътрешна душевна хармония и мир;                  
- Сантоша – приемане на нещата /позитивни или негативни/, които ни се поднасят в живота, независимо от обстоятелствата с чувство на доволство и позитивизъм;                                                                       
- Тапас – живот в простота /аскетизъм/, което способства за осъзнаване на истинските ценности в живота ни;                          
- Свадхяя – самообучение чрез самонаблюдение на действията и реакциите и тяхното осъзнаване, което води до саморазвитие и духовно усъвършенстване;                                                              
- Ишвара Пранидхана – себеотдаване на Бог, на Висшето съзнание, т.е. да забравим себе си и да снижим егото си. Това ще успокои и уравновеси ума, ще смекчи характера.                                                       
Асаните /позите/и пранаяма /контролът върху дишането/ съставляват   Хатха йога, която е неизменна част от Раджа йога. Пратяхара означава оттегляне на сетивата. Това е с цел да се откъснем от заобикалящата ни действителност, по този начин да успокоим ума и да насочим вниманието си навътре, което ще спомогне за постигане на по-добра концентрация /дхарана/.  Дхарана предшества дхяна /медитацията/.  Нейна връхна точка е постигането на самадхи –свръхсъзнание.     
                                                                                                                                                                                                                                
Гяна йога е свързана със събирането на познание, но не интелектуално и логическо, а интуитивно. Това е пътят на питащият и търсещ „смисъла на живота” човек. Когато човека получи това интуитивно знание за смисъла на живота, отговор на въпроса „Кой съм Аз” той постига просветление.                                                             

Бхакти йога се базира на идеята за любовта към Всевишния, към Вселената и всичко, което ни заобикаля в живата и нежива Природа. Тя е присъща на по-емоционалните натури. Счита се, че практикуването й води до голям напредък в духовното израстване на личността и впоследствие спомага за бързото усвояване и постигане на добра концентрация и медитация. Основна идея при Карма йога е полагането на безвъзмезден труд, в полза на околните без привързаност и очаквания към неговия резултат. Счита се, че тя е подходяща и присъща на по-дейните натури. Прилагайки Карма йога ние работим съзнателно за преодоляване на нашата карма. Тя ни учи да работим и да даваме безкористно, без да търсим от това награда или изгода.
 
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12