Търси

Порталите 11:11 и 12:12 - основните два годишни творчески изпита за цивилизацията!

11.11.2016 г.
10611
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
11.11.2016/9 - порталът 11:11 на благоденствието се отваря 3 дни преди красивото ноемврийско Пълнолуние на 14.11.2016.

Естествено е да си зададем въпроса трябва ли си намислим желание за 11:11?
Когато става дума за космичната нумерология, то 11 олицетворява вдъхновение, творчество, сила, действие и реализация. Когато това царско число се мултиплицира, то и неговият духовен смисъл се мултиплицира със скоростта на светлината до степен, когато всичко изглежда малко “налудничаво”.

В настоящата година царският портал 11:11 е отворен малако преди Пълнолунието.
Ако погледнем геометрично 11, то това царско число е изправено гордо колкото надолу, толкова и нагоре, където сякаш като стрела е готово да се отправи в Космоса.

Представете си, че предстоящият кръг на Пълнолунието е вашата мишена, в която трябва да изпратите своите стрели-желания с помощта на вашият лък 11:11 и те всеки миг ще полетят, устремени точно в центъра на този кръг, за да се сбъдне мечтата ви. Вселената ви е дала в ръцете този лък, за да го опънете и пуснете, а какво послание ще носят вашите стрели-желания, зависи изцяло от всеки от нас.

Ако погледнем на еволционния процес, ще видим, че той се развива спираловидно. И всеки следващ етап е по-висока степен на развитие. В стъпалата на еволюционната спирала се съдържа цялата еволюция, съставена от отделни етапи. Всяка година човечеството преминава през така наречените портали на сътворението, които ни снабдяват с необходимите творчески инструменти, необходими за бъдещото ни развитие на следващото стъпало в еволюцията.

Такива два портала са 11:11 и 12:12 - основните два годишни творчески изпита за цивилизацията, които й откриват новите пътища за развитие.

Подобни процеси не са безполезнени. По време на тази “изпитна сесия” човечеството се докосва до вселенските вибрации, които по време на прехода от едно към друго стъпало в спираловидния еволюционен процес са призвани да придадат на колективното съзнание нужните му за този етап вибрации. При това много хора, чието съзнание е готово за трансформация, могат да чувстват различни болезнени симптоми и здравословни проблеми.

Някои от тях трудно могат да бъдат разграничени от действителните заболявания. Проблемът е в това, че физическото тяло, за разлика от съзнанието, е носител на плътни, а не ефирни енергии. И не винаги физическото тяло, което има вече патологични изменения, е в състояние безболезнено и безсимптонно да понесе измененията в съзнанието.

Някои приемат вълновите вибрационни изменения на равнището на емоциите, други - на физическото равнище на болестните симптоми. И единствено и само чрез Сърцето си може да определим дали става дума за болест или за разширение на съзнанието. Човек отдавна вече се намира на равнището, когато връзката му с висшия Аз не е просто родствена, а единна. Вече не трябва да различаваме себе си от висшия си Аз, защото това е едно цяло. Разликата между болест и не-болест може да се разбере само посредством Чувствосъзнанието, което всъщност е Висшата ни интуиция.

Ето защо ролята на Сърцето е толкова съществена.
Сърцето е нашият единствен проводник към бъдещето, въпреки че в него няма нито минало, нито бъдеще. Защото Сърцето е единственият инструмент за единение с Бога. Няма как да преминем от едно стъпало на еволюционната спирала към друго, ако не приемем своето Сърце не като физически орган, а като място, където обитава нашата Душа, чрез която ни говори гласът на Божественото и Вечността в реалиите на физическото ни настояще.

Всеки е длъжен да приеме Сърцето си като Учител, като прозорец към Безкрая, като Божествено знание. И именно Сърцето в това си качество ще даде на всеки всичко онова, което може да бъде разчетено в условията на прехода 11:11 и 12:12. Защото интелектът е един от инструментите на Сърцето.

Предстоящите енергийни и вибрационни еволюционни портали 11:11 и 12:12 трябва да бъдат използвани за Активиране. А това означава, че в момента на преминаване през спираловидния еволюционен портал всеки би трябвало да остави зад себе си всичко, което Сърцето му подсказва, че не му е нужно в този нов път.

Какво тогава да вземем със себе си?
Когато прекрачите прага на портала 11:11, отварящ се с изгрева на Слънцето на 11.11.2016, формулирайте желанията, в които не би следвало да има лични мотиви. Не искайте за себе си, използвайте този портал да настроите съзнанието си на по-високи вибрации, да извисите Духа си и да усетите единението с Божественото.

Мислете със Сърцето си, действайте със Сърцето си, говорете със Сърцето си, творете със Сърцето си! Нищо в този свят не може да е цел, ако не присъства Сърцето. Друг път няма. Пътят е един и той преминава през огъня на Сърцето.

Автор: Suny Lambroso
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12