Помнете: Успехите са разрушили много хора

26.01.2020 г.
4609
Добавена от: Портал12
Има един успех, който е вечен и той е единствения, който изпълва живота с пълнота.

Какво може да даде света на пълнотата? Може ли да се прибави още нещо? - Не, защото тази пълнота обхваща всичко в себе си и тогава всичко, което се случва в живота е успех.

В обикновеният успех няма нищо реално - тук липсва същественото, а то е себепознанието.

От много успехи хората са изгубили Вечността. Успеха е разрушил много хора. Успехи и неуспехи, това са закони на ума, а себепознанието е духовен закон. Умът се държи здраво за успеха, но не се държи за Истината.

И затова ученика трябва да се държи здраво за Истината и тогава ще получи нещо, което надминава всеки успех.

Този свят - земния е пълен с устроени хора. От 8 000 години гробищата са пълни с устроени хора, уредени. Пълно е!Науката говори за прогрес (и успехи), а този прогрес носи болести и илюзии. Хората си умират без да осъзнаят Смисъла на Живота. Съвременния свят и земното образование носят растящи проблеми. Те умножават илюзиите. Иска се - лично очистване. 

Днешната вяра също е болна, защото тя е отделена от Истината. Тя е една умствена игра. Истинската вяра не произлиза от ума - тя произлиза от душата и от Любовта. Коя е мярката на Любовта - да обичаш враговете си. Църквата и религията не могат да обичат враговете си, а Бог там проверява колко е дълбока твоята Любов. 


из лекции и книги на Елеазар Хараш
Спонсори на Портал12