Търси

Пентаграма - знакът на Бялата магия. Как да работим с него?

05.01.2021 г.
19117
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Учителя получава Пентаграмата през 1898 г. и я дава на своите ученици на три Търновски събора: през 1910 г. я обяснява пред група от 12 ученика; през 1911 г. отпечатва черно-бяло копие и го раздава; през 1922 г., когато се отваря Школата, се рисува и показва голямата цветна картина - Пентаграма в Горницата. В тази статия искам да акцентирам основно на практическата работа с Пентаграма.

„Появяването на тази емблема, Пентаграма, ни показва, че времената са дошли: и най-първо Този (Христос), Когото зидарите отхвърлиха, застава на ъгъла.“
„Самата картина на Пентаграма говори (и който има разбирането, нека схваща): Христос иде, за да се прояви по-осезателно.“ - Учителя

Пентаграма показва пътя на човешката душа, пътя на нейното развитие. 

Пентаграма е метод за самовъзпитание

“Мнозина от вас имат пентаграма от толкова години, но но нито един не е обърнал внимание. Там има цяла система да се самовъзпитавате.

Никой не си е задал въпроса да изучите пентаграма и никога не употребявате пентаграма. Тази линия каква е? А тая? Вчера един от учениците е обърнал внимание върху пентаграма. Той е единствения от учениците, който е обърнал внимание върху пентаграма. Пентаграмът горе представлява умствения свят, пък долу е физическия свят. Причинният свят е вътре. Значи тук са представени умственият, астралният и физическият свят. Важно е как се пресичат линии.”
Беседа "Божествената справедливост",   ООК 1934-35 г.


Пентаграма е важен метод за работа, особено за учениците от Вътрешния Кръг.

В Бялото Братство се използва с върха нагоре.

„Духовете от Бялото Братство, които идват в сеансите, носят големи звезди или на челото, или над главата, а онези от черното братство нямат никакви звезди. Всеки един дух от Бялото Братство, който ще се яви, ще има или една петоъгълна звезда на главата си, или на челото си, или един светъл кръг около главата си, или пък светла аура по цялото си тяло; тази аура и денем се вижда, той издава светлина от себе си. „
20 школна лекция на Общия окултен клас (II година), 25. II. 1923 г.

От учениците, които работят върху пентаграма, се иска повече молитва. Те  трябва да се молят, при това съзнателно да се молят.

Пентаграма представлява велики, разумни течения в живата Природа – течения на светлината, които индусите наричат п р а н а. Те ги наричат още движения на праната или течения на живота. Това са пет велики центрове, в които стават велики процеси.

Пентаграмът е извор на живот, извор на светлина. От Пентаграма постоянно извира, излъчва се светлина, която със своите лъчи се разпространява. Защо? - Защото Пентаграмът не е обикновена фигура, а е построен по окултните закони. Окултни сили действат в него.

„Когато човек се намира пред Пентагарама и се моли, тогава ако иска, може да си представи три изречения. Най-вътрешното изречение е: "В изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа". Той трябва да си представи, че около този кръг има още два. В средния кръг пише така: "Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине всеки, който вярва в Него, а да има живот вечен". Трети кръг: "Търсете първо царството Божие и Неговата правда и всичко друго ще ви се приложи". Като се моли човек да си представя тези три изречения - тогава Пентаграма има по-голяма сила. Тези изречения са дадени от Учителя. Те са част от Пентаграма, но са невидими. 

Щом човек притежава Пентаграм, трябва да работи за славата Божия. Щом човек го използва правилно, тогава той ще бъде източник на богатство и благословение. Но човек трябва да реши вътрешно за себе си, че трябва да служи на Бога и да няма връщане назад. Ако няма това съзнание в себе си, този Пентаграм ще му вреди.“

Боян Боев: "Пояснения за Пентаграма", дадени на ръководителите на събора през 1951 г.

„Той е именно Пътят на Христа [който е описан в Пентаграма]. Всеки, който иска да върви по този път, се задължава всеки ден, в определено време да мисли поне 5 минути за значението на тези пет планини: Арарат, Мория, Синай, Тавор и Голгота. По този начин човек се приближава към тях най-напред с мисълта си, после със сърцето си и най-после с цялата си душа, докато стане едно с тях.   Тази емблема, изобщо, се състои от вибрации, които, ако не се възпроизведат във вашия ум, сърце и душа, няма да имате желания ефект; докато напротив, ако вибрациите се възприемат както следва, Словото тогава е мощно и силно и ще дойдете в съприкосновение с всичките висши същества, та да можете да работите във външния свят.“
Протоколи от годишната среща на Веригата, 1914 г.

Основен метод за работа с Пентаграма:Поставен разпечатан на нивото на очите с върха нагоре - чрез концентрация на символа с отворени очи, взирайки се в него съсредоточено, без да се мига, съзерцавайки символа и силите, свързани с него. Да се практикува 3-5 минути на ден, но с постоянство ежедневно.

„Окото възприема не само обикновените лъчи, но много още, за които хората нямат никакво понятие. Окото възприема още лъчите на Любовта, на Мъдростта, на Истината, на Правдата и др. Достатъчно е един от тия лъчи да падне в човешкото око, за да може той да се произнесе какво нещо е Любовта, какво – Мъдростта, какво – Истината и т.н. Няма лъч в природата, който носи светлина в себе си, да не е приет от окото. Всички добродетели влизат в окото на човека посредством известен род лъчи. Без тези лъчи добродетелите остават непознати. Докато не възприеме поне един от лъчите на Любовта чрез окото си, човек не познава Любовта. Любовта може да се познае и чрез пипане, но само отчасти. Искаш ли да познаеш красотата на Любовта, ти трябва да възприемеш нейната светлина.“
В Божественото училище - Беседа от Учителя, държана на 22 септември 1940 г.

Пентаграма е свързана със степента на Посвещение „Слънчев Герой“

Пътя на Ученика води към свобода. Да станем господари на различните същества, които непрекъснато преминават през човешкото тяло, като влизат и излизат. Техните имена са „фантоми“ за физическото тяло,   „призраци“ за етерното, „демони“ за астралното; духове за Аза.
За да се научим как да ги владеем, ние трябва да създадем твърд скелет, твърда рамка на етерното тяло, точно както физическото тяло има своята рамка от кости. Тази рамка е Пентаграма.

Чрез Пентаграма може да се постигне власт над елементите и духовете.
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12