Търси

Пазете се от психологическите маски на войн, критик, жертва и перфекционист

17.01.2017 г.
3274
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В забързаното ежедневие често сме подложени на стрес и напрежение. В много случаи стресът е продуктивен и води до редица постижения и успехи. Когато е в разумни граници, той ни мобилизира и амбицира за победа, но когато се превиши нормата на стреса, когато дълго време човек остане в състояние на нездравословно пренапрежение има риск той да премине в дистрес.

Tова може да доведе до засилена, неочаквана и често необяснима за човека тревожност, соматизиране (телесни болестни симптоми), панически атаки, редица личностови отклонения и други състояния граничещи с болест.

Според вида на Вътрешния диалог, който всеки един човек води в ума си, можем да разделим хората на следните четири рискови групи - войн, критик, жертва и перфекционист.

Според психотерапевтът д-р Едмънд Борн, всеки човек може сам да се определи към коя рискова група принадлежи, в зависимост от вътрешния диалог, който води в моменти на силен емоционален и психологически стрес и така сам да открие собствените си слаби страни.

Какъв си ти – войн, критик, жертва или перфекционист? Или нито едно от изброените?...

Войн е човек, който никога не би си позволил да се предаде, той винаги работи при свръхнапрежение и свръхнатоварване, дълги часове в денонощието и не си помисля за почивка. За него е срамно да загуби или да се изложи, защото това за него е равносилно на провал. Той е винаги нащрек и винаги следи за всичко, за всеки детайл, пази се от риска от провал. Той е войн и като такъв, той винаги е на поста си и за него е немислимо да загуби битката. Войнът е винаги нащрек за евентуални провали. Той винаги очаква най-лошото. Провал за него е ключовата дума.

Има много работливи хора, които дявола не може да ги направи мързеливи, обаче може да ги накара да работят прекалено много, за да ги излъже, да ги изтощава, а когато са изтощени, те са и уязвими и тогава той може да им забие тежки, коварни болести

Критик е човек, който винаги критикува себе си за допуснатите грешки. Той счита себе си за по-ниско качество човек от останалите, от заобикалящите го. Той вечно е недоволен от себе си, от постиженията си и вечно се сравнява с другите, които винаги по презумпция го превъзхождат. Той се критикува жестоко, неумолимо за грешките и недостатъците, като нерядко критичният глас в ума има тона на строгият родител от детството или взискателният учител в началното училище. 

Никога не ги критикувай. “Господи покажи им Правдата”. Нищо друго

Човекът – жертва е личност, която изживява себе си като вечната жертва в живота. Той винаги е ощетен и онеправдан в сравнение с останалите, и от живота като цяло. Никой и нищо не може да го убеди, че сам той може да се справи в създалата се ситуация. За него живота е винаги несправедлив и благата са винаги несправедливо разпределени, така че няма смисъл да се бори, за каквото и да било. Жертвата е винаги готова да се откаже от живота и бъдещето си. Тя се предава при първата възникнала трудност. За него всичко е безсмислено и той лесно се отказва от всички стремежи, битки и борби в живота. 


Перфекционист е човек, който винаги изпипва работата си в детайли. Като роднина на Критика той няма за цел да ви засрами, а по-скоро да ви пришпорва да се справяте по-добре. За него е немислимо да остави недовършена или недоизпипана работата, ако пък това се случи, товаму създава огромно напрежение, тревожност и душевен дискомфорт, който го разболява. Той ви убеждава, че вашата стойност зависи от външни фактори, като пари, постижения, слава, мнението и обичта на другите или способността да бъдете мили и добри с околните независимо какво правят. Той ви тласка към стрес и преумора, защото любимите му изрази са: „Аз трябва“, „Аз съм длъжен“.


Автор: Ивалина Денева, Портал12
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12