Търси

Паневритмията динамизира преди всичко нашето етерно тяло

22.03.2019 г.
5937
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В първия пролетен ден отново небето заиграва своя танц. Учителят Беинса Дуно (в тялото на Петър Дънов) свали този танц и тук на планетата Земя, за да се докоснем до Сътворението на света. Всеки, който и най-малко се е докоснал до Паневритмията чувства танца в душата си, която го кара въпреки снежното време да излезе навън.

Нашата душа следва Космическия висш ритъм и тя ще ни тегли към танца на Духа. Важно е обаче, утре когато облечем белите одежди да го направим външно и вътрешно. Необходимо е да насочим нашите сетива към душата, за да намерим там съвършената форма и смисъл на всяко движение. По този начин светлината на нашето съзнание ще се увеличи и ще се превърне в мека пулсираща ведилина. За да постигнем тази трансформация, е необходимо цялото ни внимание, мисълта ни чувството ни да бъдат концетнтрирани. Тогава ще успеем да направим контакт със света, от който Паневритмията слиза. Така нашите тела ще се превърнат в проводници на мощните природни енергии и космически сили, които са закодирани в нейната същност.

Когато говорим за жизнени процеси, за космически енергии, имаме предвид не само живота като проявление в нащето физическо тяло, но и онзи поток от жива сила, с която Бог ни е дарил в момента на Божественото рождение, и която ще бъде наша същност във всички следващи вечности.

Този живот се подчинява на определени принципи, закони и необходимости. Пътят за тяхното познаване е концентрацията, медитацията и молитвата. Големият цикъл, чрез движението на Колелото на Живота, завихря в пронстранството на нашето съзнание огромна енергия     която може да ни поеме, повдигне и извиси по пътя на духовното ни усъвършенстване.

Паневритмията се играе сутрин рано, след изгрева на Слънцето. Тогава силите на Земята са отрицателни. Учителят казва:
В красивия, свещен час, когато природата тръпне от радост - при изгрев слънце, се образува живият гръг на Паневритмията. Както всеки човек се пробужда рано сутрин, при изгрева на Слънцето, така и нашият космически кораб Земя се пробужда всяка година когато Слънцето преминава екватора и поема своя път към полюсите.  От 22 март до 22 септември Духът излиза от анонимност. Тогава човешкото съзнание напуска семката, събрала опитността на предходната пролет.
Ако наблюдаваме Паневритмията, ще открием в кръга и центъра му, зает от музикантите, пиктограмния образ на Слънцето. Участинците са нареди по двойки - мъж-жена, според принципа на полярността.

Движещият се кръг на Паневритмията може да наречем движение на Колелото на Живота във вечното настояще, на непрекъснатото променящото се време-пространствено отношение на силите в Природата и човека.

Учителят казва:
“Животът представлява жив кръг, който се намира в постоянно движение. Този кръг е съставен от много точки, в които живеят разумни същества. Всичко точки представляват кръгове, които имат общ център. Следователно животът е голям гръг, съставен от много концентрични кръгове, в които влизат всички живи същества, растения, животни, хора. Съществата от Божествения свят имат формата на кръг и живеят в центъра на този кръг.”
Зодиакалният кръг, елипсата, по която нашата планета Земя се движи около Слънцето, кръгът на нашата аура се проектира в кръга на Паневритмията. В този смисъл упражненията на Паневритмията се свързват с живота на цялата природа, на космичното пространство.

Кагято се движим по кръга, ние живеем за Бога и сме във връзка с йерархиите на Духа, които за нашето човешко съзнание се проявяват като зодиакални знаци.Когато тялото се завърта около собствената си ос, усъвършестваме личния си живот. Когато се движим по посока обратна на часовниковата стрелка, по посока на общото планетарно движение, ние сме в универсалната еволюция на Духа.

Движенията в Паневритмията извършваме чрез ръцете и краката движейки ги към определени точки от окръжността на кръга, в точно определни ъгли, дъги и т.н. Чрез тези движения ние динамизираме преди всичко силите на нашето етерно тяло, което в сравнение с астралното и менталното е по-добре организирано.

Етерното тяло на човека в следващите епохи ще се развива ускорено, защото етерът е средата, в която ще живее бъдещеният човек. Затова първата и основна задача на Паневритмията е да събуди силите на етерния двойник и да отвори каналите, по които те текат. Новият човек ще бъде етерен човек. Старият, физически човек няма повече условия за развитие, защото е изчерпал почти своя потенциал.

По-висшите тела - етерното и астралното получават енергия, която ги изгражда като структури, направо от космическото пространство. Както кръвта чрез артериите и вените се движи, така енергията в по-висшите тела се движи по определени канали, известни като чакри.
Човешкото тяло се състои от три части: глава, тяло и крайници. Чрез ръцете, главата и тялото възприемаме енергии от космиското пространство, а чрез краката от Земята.
Именно затова всяко влизане в кръга на Паневритмията следва да става осъзнато и концентрирано. Защото както казва Учителя: “Всяка линия на движение строго съответства на известни сили в човешкия организъм и в човешкото съзнание и ги събужда към дейност, към активност.”

Паневритмията завихря енергиите между небето и земята, като повдига вибрациите на нашите енергийни тела, събира нашия разпръснат живот и ние заживяваме в неговия център. Превръщаме се в извор на Любов и Светлина.
 
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12