Търси

Организирането на духовното тяло трябва да бъде главната задача на човека

29.10.2020 г.
4830
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Организирането на духовното тяло трябва да бъде главната задача на човека. Когато става несъзнателно, това организиране на духовното тяло се осъществява бавно и продължително в течение на много прераждания. Така е с повечето хора. А ученикът трябва съзнателно да се заеме с него. Веднъж в разговор Учителят специално говори за организирането на духовното тяло и даде упътвания за това.

Човек не може да завърши своята еволюционна задача докато не организира духовното си тяло. Ето защо, всяка друга работа на човека трябва да бъде подчинена на тая главна цел. Какъв служител на Бога може да бъде този, който не владее себе си, който проявява непостоянство във всички свои мисли, чувства и постъпки?

Какво означава организиране на духовното тяло?

Това значи все повече Божествени сили да проникнат в духовното тяло - така то става все по-добър проводник на Божественото. По този начин силите на духовното тяло се организират: то ще проявява все по- добре Божественото си естество и ще следва подтиците, които идват от Божествения свят, а не странични чужди влияния.

По какво се познава, че духовното тяло е организирано?

Ако човек изгубва присъствие на духа при неприятности и мъчнотии, това показва, че неговото тяло не е организирано. Такъв човек при най-малката неприятност се обезкуражава. Той е променлив в своите чувства и настроения.

Ако човек не е господар на себе си, ако не владее своите мисли, чувства и постъпки, неговото духовно тяло не е организирано и той лесно се дразни, проявява нетърпение, не може да се въздържа и върши неща, за които после се разкайва.

Ако човек има слаба воля, ако не изпълнява своите задачи и задължения, той няма организирано духовно тяло.


Как може да се организира духовното тяло?

Някой би могъл да каже: „Като се бори човек със своите слабости, за да ги премахне." Този метод не дава никакви резултати, по този начин слабостите му даже могат да се засилят, защото има закон: каквото мислиш, това става. Ако мислиш за своите слабости, дори с цел да ги премахнеш, то въз основа на този закон те ще се усилят. Ето защо човек не трябва да се бори със своите слабости. Той трябва да употреби положителния метод, а именно: да развие тия сили, които ще организират духовното му тяло. Щом то се организира, то слабостите и недостатъците от само себе си ще отпаднат.

Организирането на духовното тяло може да стане по следните начини:

Преди всичко човек трябва да отделя всеки ден най-малко по един час, за да размишлява върху възвишени идеи.

Всеки ден по половин или един час човек трябва да се уединява и да издига съзнанието си, мислейки за Вечното, Великото в света. В тия избрани минути той трябва да мисли за Бога. Това е необходимо, за да не го погълне светът, в който живее, и той да започне да мисли каквото светът мисли.

Възвишеното, върху което той ще концентрира мисълта си през определеното време, ще работи върху него и ще измени след време неговия характер така, както скулптурът работи върху късче мрамор и извайва от него красиви форми.

Постоянната връзка с Бога организира духовното тяло.

Това става главно чрез непрестанна молитва: и при ядене, и при работа, и във време на спане. По този начин в човека се вливат висши енергии от Божествения свят. Молитвата е метод за получаване на сили отгоре.

Всекидневното четене на Евангелието и беседите организира духовното тяло. Чрез подобна работа човек през целия ден живее в един възвишен свят, вътрешният му живот взема надмощие над външния му живот. Такъв човек лесно преодолява неприятностите и мъчнотиите. Те не могат да нарушат вътрешния му мир. Учителят казва: „Който чете беседите, е най-близо до мен, понеже се свързва с Божествения Дух, който е говорил чрез мен." Една сестра каза: „Аз намерих начин да бъда радостна, като чета всеки ден по две беседи."

Любовта организира духовното тяло.

Тя има магическа сила да преобрази, организира и хармонизира всички, до които се докосва. Човек трябва постоянно да я усилва в себе си, да я разширява; тя да обхваща все по-голям кръг същества, додето стигне до любов към всичко.

Под действието на любовта всички отрицателни сили в човека, които са признак, че духовното тяло не е организирано - злобата, омразата, користолюбието и пр. отпадат, изгарят.
Служенето на Бога е важен метод за организиране на духовното тяло.

Учителят формулира следния закон: Служенето на Бога носи свобода. Въз основа на този закон, чрез служене на Бога човек добива своята свобода. А какво значи свобода в дълбокия, мистичен смисъл на думата? Това значи освобождаване от влиянието на нисшите, изостанали същества, на които човек е бил подчинен по-рано, в чиито ръце е бил играчка.

Чрез добиване на свобода човек става господар на себе си - на своите мисли, чувства и постъпки. А това значи организиране на духовното тяло.


Музиката помага много за организиране на духовното тяло.

Музиката на Учителя усилва трептенията на физическото и духовното тяло, внася правилен ритъм в тях, внася пренареждане в тях, а това вече е организиране на духовното тяло.

Математиката също има голямо значение за организиране на духовното тяло. Тя разкрива разсъдителните способности в човека, мислителните му сили. Мисълта му става все по-контролирана. Той може да я управлява и тя няма да прилича вече на препускащ кон без управление, който води човека където си иска.

Учителят даде веднъж в школата следната задача:

Всеки ученик да се занимава с математика - да изкара целия курс по гимназиална математика, от първи до последен гимназиален клас.

Има закон: Всичко, което става горе в духовния свят, слиза долу във физическия свят. Въз основа на този закон организирането на духовното тяло се отразява върху физическото тяло. Силите на организираното духовно тяло слизат във физическото тяло и го укрепват, подобряват здравословното му състояние. Освен това те преработват физическото тяло, правят го по-красиво, изменят чертите на човешкото лице.

Те действат и върху самата материя на физическото тяло, изменят я. Материята на неразвития човек е по-гъста, по-твърда, невъзприемчива към трептенията, които идват от възвишените, разумни светове. А когато се организира духовното тяло, тая материя става пластична, по-чиста и по-въз-приемчива към всичко, което иде от Разумния свят. Това дава мощен тласък за духовното повдигане на човека.

Клетките на човешкото тяло са живи. Те са клетъчни души. Но много от тях са още спящи. Учителят казва, че колкото повече се увеличава броят на събудените клетки в човека, толкова се увеличават дарбите и добродетелите му. Организираното духовно тяло събужда много клетки на човешкото тяло.

Казахме, че човек, който работи за организиране на духовното си тяло, ускорява своята еволюция. Той получава нова светлина, нови сили се събуждат в него, нови страни на Божественото му естество се проявяват. Обаче всички хора са скачени съдове и това, което става с един, не може да не се отрази и върху всички, които са около него, дори върху онези, които са физически далеч от него. Те всички ще се ползват от неговото повдигане.

Така че, човек като работи върху себе си, той работи едновременно за повдигането на цялото човечество. Той като се изкачва нагоре, мнозина други в света също ще започнат да се изкачват. Неговият подтик, неговите усилия ще преминават в другите. Всяко негово постижение, всяко издържане на изпит от негова страна ще се отрази благотворно върху другите. С всяка крачка, която прави нагоре, той ще съдейства и други да направят тази крачка.

(из писмата на Брат Боян Боев)
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12