Окултната история и връзката с Христос, Египет, богомилите и Учителя (част 1)

20.01.2020 г.
32549
Добавена от: Борислав Борисов
Окултната история - част 1, из лекция на Елеазар Хараш

Учителят казва: "Блаватска беше един окултен ученик, който трябваше да послужи като посредник на Розенкройцерите и да изнесе част от окултните истини, но тя се отклони, като се поддаде на друго влияние, т.е. отклони се от първоначалния си път, който е създаден в невидимия свят."

Тя отклони теософското общество и не можа да изпълни добре своята задача. Но тази задача се пое от друга школа, която знаеше по-добре своята цел - школата на Щайнер. Той знаеше, че за всяка истинска окултна школа, централно място заема Христос - т.е. въплътеното Слово.

Христос не слиза от центъра на Слънчевата система, а от Центъра на Космоса и носи в себе си изключителните творчески енергии и сили на Любовта.

Учителят казва: "Тази Любов, в която ще се роди духовната воля, постепенно ще превърне Земята в Слънце". Тази Любова, което е свързана с духовната воля, дава ново направление на силите в човека, за да могат животните в човека да отпаднат и човек да изкупи своето грехопадане.

Защо Бог допусна и направи възможно грехопадането? Учителят казва: "Когато Бог искаше да даде нов импулс за по-висша Божествена степен на развитие, той направи възможно грехопадането, за да могат духовете да се облекат в по-плътна материя, от която да се роди това изключително развитие на волята." Това е духовната воля в учението на Учителя. За да се предизвика развитието на духовната воля бяха необходими плътни тела и много големи напрежения и изпитания. В тези напрежения на гъстата материя действат силите на злото. Тази материя има тенденция да създава външни форми, т.е. ограничения, но истинския човек не е форма, а Образ на Бога. Но след като духовете изгубиха Високия Идеал, те изгубиха Образа на Бога в себе си. Те попаднаха под влиянието на тъмните сили, които искаха да внесат в човека образа на своите страсти, образа на животните.

Човек може външно да е паднала форма, но неговият вътрешен Образ, е Образът на Бога. 

Христос слезе от Космичния Център за да възстанови образа на Бога, а Образът на Бога е роден от Първичният Импулс на Бога. Грехопадането е отнело Образа поради измяната по отношение на Бога и оттук и волята е загубила своята диамантена същност. Сега развитието на тази воля може да освободи човека от плътните тела, т.е. от тежките обвивки. 

Волята е ключът, който ще трансформира всички животински енергии и ще ги превърне в светлина.
Тази мощна воля, която работи в човека като импулс, е според Учителя - Христос. Той е преобразяващата Сила. Ето защо волята и нейното развитие е всъщност ключът, който ще направи преобразяването, т.е. освобождението. Това, според Учителя е Мисията на Христос. 

Учителят казва: "Ако Любовта не влезе в живота на човека, не могат да влязат и окултните сили, които преобразяват." Когато волята постигне контрол, се освобождават скритите енергии на живота. 

Жалко е образованието на всеки човек, който има слаба воля.
Без развитие на волята, човек се превръща в нищожество, защото той се превзема от земните сили и губи своя образ. Именно падането на волята е изгубване на човешкия образ. Усилията на Бялото Братство сега, в четвъртия импулс, даден от Учителя, падат главно върху пробуждането на волята. Учителят казва: "Само развитието на волята може да организира неорганизираните земни сили." Четвъртият клон на Бялото Братство синтезира всички предшестващи. Учителя казва: "Ако в един човек работи преди всичко импулсът на Любовта, то той ще извлече истинската мъдрост и ще се преобрази" - защото от съчетанието на Любовта и Мъдростта се ражда Волята, която ще покори всички земни и животински сили.

Последната и мощна проява на Христовия Импулс е Учителят и Неговата Школа, която се отваря само за готовите. Учението на Учителя е посято, то ще даде Плод, главно в Шестата раса. Учението на Учителя е пълно изложение на християнското езотерично учение. 
  • Първият импулс беше в Египет - на Херметистите. От тях се родиха древните окултни школи. 
  • Вторият импулс бяха есеите в Египет и Палестина - Моисей, Авраам, Пророците и Христос. 
  • Третият импулс беше свързан с манихеи, богомили и розенкройцери. Поп Богомил и Боян Магът - Това са архангели, които обновяват Учението на Христос.
Манихеите (манис-ум) от IV-и век, имаха задача да пречистят ума; богомилите продължиха, а розенкройцерите завършиха тази идея. 

Четвъртият импулс е свързан с Учителя и Учението, което дава синтез на всичко от миналите окултни школи.

Учителят казва: "Животът на ученика не е живот на благодат, а живот на творчество." Източната традиция има инволюционен характер, а западната - еволюционен. Закон е: С един пръст на ръката до никъде не се стига. Учителят казва: "Източната традиция е дадена при слизане на Духа в материята." Т.е. при отдалечаването на Духа от Бога. Много от качествата на Висшата Светлина са се изгубили. Твърдението, че материята е излюзия, както твърди Адвайта Веданта, Шанкара, е заблуда. Когато Духът е допуснал материята, Той не е допуснал грешка, защото Духът е Абсолютната разумност. Те създадоха много системи на йога, за да победят тази илюзия, но за запада физическият свят е въплътеното Слово, въплътената Духовност, и всички неща на физическия свят са една велика книга, една велика азбука, която разкрива постепенно Същността на Духа. Чрез изучаването на физическия свят и символите му, окултния ученик се освобождава от нисшата природа. Изучаването на материята дава един много важен опит, а той е изключително важен. Учителят казва: "Духът е скрит дълбоко в материята и се разкрива не с отричане, а с изучаване." Например, ръката крие в себе си изключителни магически тайни, особенно - палецът. В ръката на човека е скрит Бог, а не илюзията.

Физическото тяло е една дълбока окултна идея на Скрития Космос. Ученикът е на Земята, но живее в Духа, а не в илюзията, т.е. във времето. И Учителят и Христос живяха в тяло, но не живяха външен, т.е. илюзорен живот. Запетаята, точката...символизират Бог на физическото поле. Това е великият Принцип, който дава Живот. Материята не трябва да се отрича, а да се изучава и да се извлече есенцията от нея, която е скритият Дух. В Христос имаше нещо, което Той не знаеше и го научи на кръста, на земята. 

Хранейки се с плодовете, ние се храним с Духа, който е в тях, а в плодовете е скрит Духа на Слънцето, т.е. Слънчевото Слово. Тези скрити духовни сили ни помагат да се пробудим във високото поле на Духа, в Неговата светлина и топлина. Чрез храната Духът в нас се издига до познание за Бога и Неговата Мъдрост. Служителите на Бялото Братство не са свързани външно; те са като лъчи на едно Слънце и връзката им е в самото Слънце, а не помежду отделните лъчи. 

Учителят казва: "Човечеството е на Земята от преди около 18 млн. години и духовете са се уплътнили в гъстата материя, като са минали през много раси и култури."


За расите:
Първата раса се развива в етерния свят
, а втората на границата между етерния и физическия свят. Третата е Лемурийската раса, която е живяла милиони години. Нейни остатъци са чернокожите. Четвъртата е Атлантската, която преди потъването на Атлантида се изселва в две посоки: първата е под ръководството на посветени и преминава през северния бряг на Африка и се установява в Египет, който е бил колония на Атлантида. Там е имало много храмове на Слънцето, където са били посветени Хермес, Заратустра и други. Сахара е била цветуща страна, пресечена от Нил. После египтяните отбиват Нил и Сахара се превръща в пустиня.

Вторите преселници, водени от Посветени, преминават през днешна Англия и Скандинавия, стигат до Руските степи, като една част остава в Европа, а друга - на юг и на изток от Каспийско море, по посока на пустинята Гоби, където имало затворено море, подобно на Каспийско море. Там те преживяват хиляди години и една част от тях под водачеството на Рама - преминават в Индия. След дълги години с местното население, което се е състояло от лемурийски остатъци, завладява Индия и основава първата култура на бялата раса - Индийската.

Третата част минава в Персия и под ръководството на Зороастър създава Персийската култура. Зороастър е знаел тайната на влиза в Духа на Слънцето, от което получавал своите откровения за битието. Той знаел, че скрито в Слънцето е живеело едно изключително Космическо Същество; нарекъл го - Ахура Мазда или Аура Мазда, което означава Великата Аура. Той е влизал в тази аура и е съзерцавал този Велик Дух, който му разкривал своето велико Божествено Учение, т.е. Слънчевото Учение. До 18-и век почти нищо не се е знаело за Зороастър. Това Слънчево Учение се е предало и на Хермес, чрез който се образува културата на Египет. Според Учителя тя е образец. Хермес е вдъхновител и основател на Египетската култура. Тя става изходна точка за еврейската, гръко-римската и западно-европейската култура.

Според Хермес най-голямата Тайна на Посвещението се състои в Предаването на Духа.
Това е най-силният елемент, това е знаел от Посвещението си в Атлантида. Предаването на Духа е свързано с дълбока окултна тайна. Това е предаване на един специален Божествен Лъч. Това се отнася до един специален атом в човека, който улавя първичната, истинската Мъдрост - това са съществата на Мъдростта. Учителят казва: "Който получи това посвещение влиза в Безкрайното Вдъхновение. Аз съм бил с вас и в Египет, и в Персия, и в Рим, и в Гърция, и във Вавилон."

Зороастър внася Космичното Слово, за което Йоан казва:

Словото стана плът и се всели, и живя между нас. 

Чистото Слово е проводник на Слънцето в Духа, затова Чистото Слово е Живот в Духа. Посвещението е едно специално обновяване с Духа, от което се дават нови сили и импулси, нови методи. 

Знае се, че когато един човек търси нещо по-дълбоко и простонародната религия не го задоволява, той по интуиция намира мъдри хора, които му разкриват нещата по-дълбоко. 

За да разбереш Учителя трябва да преживееш това, което Той е преживял. Учителят казва, че е минал през 9 кръста. 

Посвещението изисква нов начин на живот. Това се налага от Духа - промяна в мисли, чувства, храна, мотиви. Светлината на мъдростта е една много могъща вибрация, която изисква една изключителна нервна система. За да може да се издържи срещата с Духа, която е среща с Абсолютни вибрации, осветлението на 5-те бедни чувства е много слабо; иска се ново око, ново виждане. 

Агни йога е старо учение, което в миналото е имало значение, то си има хубави закони и правила. Но то няма за център Христос, т.е. Космическият Принцип на Словото. То почива на стари откровения на Буда, на стари импулси, на стари енергии. Има Посветени и на изток, и на запад, които не ни противоречат; има адепти в Индия, които работят за Бялото Братство в България - например Рамачарака, който е писал даже книга за живота на Христос.

идеи за размишление:
Всичко в света има свой странен смисъл. Казано е: Любете враговете си. Защо? Защото страшни са пречките, които идват от омразата. Дълбоки, непознати мрежи дебнат вътре в дебрите на вашата мисъл. И докато не постигнете контрол, винаги ще ви дебнат. Хората, добри или зли, са винаги оръжия на Духа за неговата правда, която е закон на живота. Ако не победите омразата, тя ще роди във вашата душа много образи на чудовища. Чрез страстите и омразата в душата, се произвеждат много чудовища, докато един ден станеш тяхна жертва. Тези чудовища се оплодяват от змията.

очаквайте втора част от Окултната история , изнесена от Елеазар Хараш.
Борислав Борисов Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България. Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на з...

Спонсори на Портал12