Търси

Окултната история и връзката с Христос, Египет, богомилите и Учителя (част 1)

20.01.2020 г.
17119
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Окултната история - част 1, из лекция на Елеазар Хараш

Учителят казва: "Блаватска беше един окултен ученик, който трябваше да послужи като посредник на Розенкройцерите и да изнесе част от окултните истини, но тя се отклони, като се поддаде на друго влияние, т.е. отклони се от първоначалния си път, който е създаден в невидимия свят."

Тя отклони теософското общество и не можа да изпълни добре своята задача. Но тази задача се пое от друга школа, която знаеше по-добре своята цел - школата на Щайнер. Той знаеше, че за всяка истинска окултна школа, централно място заема Христос - т.е. въплътеното Слово.

Христос не слиза от центъра на Слънчевата система, а от Центъра на Космоса и носи в себе си изключителните творчески енергии и сили на Любовта.

Учителят казва: "Тази Любов, в която ще се роди духовната воля, постепенно ще превърне Земята в Слънце". Тази Любова, което е свързана с духовната воля, дава ново направление на силите в човека, за да могат животните в човека да отпаднат и човек да изкупи своето грехопадане.

Защо Бог допусна и направи възможно грехопадането? Учителят казва: "Когато Бог искаше да даде нов импулс за по-висша Божествена степен на развитие, той направи възможно грехопадането, за да могат духовете да се облекат в по-плътна материя, от която да се роди това изключително развитие на волята." Това е духовната воля в учението на Учителя. За да се предизвика развитието на духовната воля бяха необходими плътни тела и много големи напрежения и изпитания. В тези напрежения на гъстата материя действат силите на злото. Тази материя има тенденция да създава външни форми, т.е. ограничения, но истинския човек не е форма, а Образ на Бога. Но след като духовете изгубиха Високия Идеал, те изгубиха Образа на Бога в себе си. Те попаднаха под влиянието на тъмните сили, които искаха да внесат в човека образа на своите страсти, образа на животните.

Човек може външно да е паднала форма, но неговият вътрешен Образ, е Образът на Бога. 

Христос слезе от Космичния Център за да възстанови образа на Бога, а Образът на Бога е роден от Първичният Импулс на Бога. Грехопадането е отнело Образа поради измяната по отношение на Бога и оттук и волята е загубила своята диамантена същност. Сега развитието на тази воля може да освободи човека от плътните тела, т.е. от тежките обвивки. 

Волята е ключът, който ще трансформира всички животински енергии и ще ги превърне в светлина.
Тази мощна воля, която работи в човека като импулс, е според Учителя - Христос. Той е преобразяващата Сила. Ето защо волята и нейното развитие е всъщност ключът, който ще направи преобразяването, т.е. освобождението. Това, според Учителя е Мисията на Христос. 

Учителят казва: "Ако Любовта не влезе в живота на човека, не могат да влязат и окултните сили, които преобразяват." Когато волята постигне контрол, се освобождават скритите енергии на живота. 

Жалко е образованието на всеки човек, който има слаба воля.
Без развитие на волята, човек се превръща в нищожество, защото той се превзема от земните сили и губи своя образ. Именно падането на волята е изгубване на човешкия образ. Усилията на Бялото Братство сега, в четвъртия импулс, даден от Учителя, падат главно върху пробуждането на волята. Учителят казва: "Само развитието на волята може да организира неорганизираните земни сили." Четвъртият клон на Бялото Братство синтезира всички предшестващи. Учителя казва: "Ако в един човек работи преди всичко импулсът на Любовта, то той ще извлече истинската мъдрост и ще се преобрази" - защото от съчетанието на Любовта и Мъдростта се ражда Волята, която ще покори всички земни и животински сили.

Последната и мощна проява на Христовия Импулс е Учителят и Неговата Школа, която се отваря само за готовите. Учението на Учителя е посято, то ще даде Плод, главно в Шестата раса. Учението на Учителя е пълно изложение на християнското езотерично учение. 
 • Първият импулс беше в Египет - на Херметистите. От тях се родиха древните окултни школи. 
 • Вторият импулс бяха есеите в Египет и Палестина - Моисей, Авраам, Пророците и Христос. 
 • Третият импулс беше свързан с манихеи, богомили и розенкройцери. Поп Богомил и Боян Магът - Това са архангели, които обновяват Учението на Христос.
Манихеите (манис-ум) от IV-и век, имаха задача да пречистят ума; богомилите продължиха, а розенкройцерите завършиха тази идея. 

Четвъртият импулс е свързан с Учителя и Учението, което дава синтез на всичко от миналите окултни школи.

Учителят казва: "Животът на ученика не е живот на благодат, а живот на творчество." Източната традиция има инволюционен характер, а западната - еволюционен. Закон е: С един пръст на ръката до никъде не се стига. Учителят казва: "Източната традиция е дадена при слизане на Духа в материята." Т.е. при отдалечаването на Духа от Бога. Много от качествата на Висшата Светлина са се изгубили. Твърдението, че материята е излюзия, както твърди Адвайта Веданта, Шанкара, е заблуда. Когато Духът е допуснал материята, Той не е допуснал грешка, защото Духът е Абсолютната разумност. Те създадоха много системи на йога, за да победят тази илюзия, но за запада физическият свят е въплътеното Слово, въплътената Духовност, и всички неща на физическия свят са една велика книга, една велика азбука, която разкрива постепенно Същността на Духа. Чрез изучаването на физическия свят и символите му, окултния ученик се освобождава от нисшата природа. Изучаването на материята дава един много важен опит, а той е изключително важен. Учителят казва: "Духът е скрит дълбоко в материята и се разкрива не с отричане, а с изучаване." Например, ръката крие в себе си изключителни магически тайни, особенно - палецът. В ръката на човека е скрит Бог, а не илюзията.

Физическото тяло е една дълбока окултна идея на Скрития Космос. Ученикът е на Земята, но живее в Духа, а не в илюзията, т.е. във времето. И Учителят и Христос живяха в тяло, но не живяха външен, т.е. илюзорен живот. Запетаята, точката...символизират Бог на физическото поле. Това е великият Принцип, който дава Живот. Материята не трябва да се отрича, а да се изучава и да се извлече есенцията от нея, която е скритият Дух. В Христос имаше нещо, което Той не знаеше и го научи на кръста, на земята. 

Хранейки се с плодовете, ние се храним с Духа, който е в тях, а в плодовете е скрит Духа на Слънцето, т.е. Слънчевото Слово. Тези скрити духовни сили ни помагат да се пробудим във високото поле на Духа, в Неговата светлина и топлина. Чрез храната Духът в нас се издига до познание за Бога и Неговата Мъдрост. Служителите на Бялото Братство не са свързани външно; те са като лъчи на едно Слънце и връзката им е в самото Слънце, а не помежду отделните лъчи. 

Учителят казва: "Човечеството е на Земята от преди около 18 млн. години и духовете са се уплътнили в гъстата материя, като са минали през много раси и култури."


За расите:
Първата раса се развива в етерния свят
, а втората на границата между етерния и физическия свят. Третата е Лемурийската раса, която е живяла милиони години. Нейни остатъци са чернокожите. Четвъртата е Атлантската, която преди потъването на Атлантида се изселва в две посоки: първата е под ръководството на посветени и преминава през северния бряг на Африка и се установява в Египет, който е бил колония на Атлантида. Там е имало много храмове на Слънцето, където са били посветени Хермес, Заратустра и други. Сахара е била цветуща страна, пресечена от Нил. После египтяните отбиват Нил и Сахара се превръща в пустиня.

Вторите преселници, водени от Посветени, преминават през днешна Англия и Скандинавия, стигат до Руските степи, като една част остава в Европа, а друга - на юг и на изток от Каспийско море, по посока на пустинята Гоби, където имало затворено море, подобно на Каспийско море. Там те преживяват хиляди години и една част от тях под водачеството на Рама - преминават в Индия. След дълги години с местното население, което се е състояло от лемурийски остатъци, завладява Индия и основава първата култура на бялата раса - Индийската.

Третата част минава в Персия и под ръководството на Зороастър създава Персийската култура. Зороастър е знаел тайната на влиза в Духа на Слънцето, от което получавал своите откровения за битието. Той знаел, че скрито в Слънцето е живеело едно изключително Космическо Същество; нарекъл го - Ахура Мазда или Аура Мазда, което означава Великата Аура. Той е влизал в тази аура и е съзерцавал този Велик Дух, който му разкривал своето велико Божествено Учение, т.е. Слънчевото Учение. До 18-и век почти нищо не се е знаело за Зороастър. Това Слънчево Учение се е предало и на Хермес, чрез който се образува културата на Египет. Според Учителя тя е образец. Хермес е вдъхновител и основател на Египетската култура. Тя става изходна точка за еврейската, гръко-римската и западно-европейската култура.

Според Хермес най-голямата Тайна на Посвещението се състои в Предаването на Духа.
Това е най-силният елемент, това е знаел от Посвещението си в Атлантида. Предаването на Духа е свързано с дълбока окултна тайна. Това е предаване на един специален Божествен Лъч. Това се отнася до един специален атом в човека, който улавя първичната, истинската Мъдрост - това са съществата на Мъдростта. Учителят казва: "Който получи това посвещение влиза в Безкрайното Вдъхновение. Аз съм бил с вас и в Египет, и в Персия, и в Рим, и в Гърция, и във Вавилон."

Зороастър внася Космичното Слово, за което Йоан казва:

Словото стана плът и се всели, и живя между нас. 

Чистото Слово е проводник на Слънцето в Духа, затова Чистото Слово е Живот в Духа. Посвещението е едно специално обновяване с Духа, от което се дават нови сили и импулси, нови методи. 

Знае се, че когато един човек търси нещо по-дълбоко и простонародната религия не го задоволява, той по интуиция намира мъдри хора, които му разкриват нещата по-дълбоко. 

За да разбереш Учителя трябва да преживееш това, което Той е преживял. Учителят казва, че е минал през 9 кръста. 

Посвещението изисква нов начин на живот. Това се налага от Духа - промяна в мисли, чувства, храна, мотиви. Светлината на мъдростта е една много могъща вибрация, която изисква една изключителна нервна система. За да може да се издържи срещата с Духа, която е среща с Абсолютни вибрации, осветлението на 5-те бедни чувства е много слабо; иска се ново око, ново виждане. 

Агни йога е старо учение, което в миналото е имало значение, то си има хубави закони и правила. Но то няма за център Христос, т.е. Космическият Принцип на Словото. То почива на стари откровения на Буда, на стари импулси, на стари енергии. Има Посветени и на изток, и на запад, които не ни противоречат; има адепти в Индия, които работят за Бялото Братство в България - например Рамачарака, който е писал даже книга за живота на Христос.

идеи за размишление:
Всичко в света има свой странен смисъл. Казано е: Любете враговете си. Защо? Защото страшни са пречките, които идват от омразата. Дълбоки, непознати мрежи дебнат вътре в дебрите на вашата мисъл. И докато не постигнете контрол, винаги ще ви дебнат. Хората, добри или зли, са винаги оръжия на Духа за неговата правда, която е закон на живота. Ако не победите омразата, тя ще роди във вашата душа много образи на чудовища. Чрез страстите и омразата в душата, се произвеждат много чудовища, докато един ден станеш тяхна жертва. Тези чудовища се оплодяват от змията.

очаквайте втора част от Окултната история , изнесена от Елеазар Хараш.
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12