Търси

Новата книга на Георги Жеков - среща отвъд ума, представите и концепциите

25.11.2016 г.
1199
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
При представянето на книгата си „Вселената в мен“, Георги Жеков споделя, че „Срещата с това, което е отвъд ума и отвъд представите и концепциите, с които сме свикнали да си служим, думите не стигат и всъщност никога няма да успеят да ни стигнат.“

Георги Жеков

Накратко, той ще ни разкаже кое е провокирало у него написването на „Вселената в мен“:
Бях загубил връзка с реалността и с физическият свят такъв, какъвто го познаваме, тъй като 10 дни преди това беше започнала интензивна трансформация на всички нива – както на духовно, така и на физическо, на ментално, на емоционално ниво. Трансформацията, която доведе до фантастични за повечето хора случки и събития за мен до голяма степен също бяха такива, но ако всъщност не бяха и достатъчно живи и истински и не ги преживях, за да мога доста по-късно да ги опиша по възможно най-откровения начин в книгата.
Георги Жеков - Вселената вътре в мен

Мислим си, че не сме подготвени за такива случки и събития, но всъщност може да видим, че сме били донякъде поне готови, за да можем в следващият момент да надградим над това, което сме имали дори като мъничка искрица, която да ни помогне и да ни тласне напред. Всеки момент по пътя е важен.

Все повече хора се отварят към самите себе си, дават възможност на самите себе си да потърсят най-малкото информация и знания, които да използват в следващият момент, за да осъществят това навлизане в едно дълбоко вътрешно пространство, което е неизмеримо и непознаваемо от гледна точка на това, с което разполагаме в настоящето. За щастие, този критичен момент, в който ние имаме възможността да изследваме себе си е настъпил и методите, начините, информацията – тя е тук и единствено от нас се изисква да отворим себе си, за да направим тази първа стъпка.

Би било много безотговорно и лъжливо да се каже, че едни и същи методи могат да послужат на всеки един човек по определен начин, тъй като всеки един от нас е уникално, индивидуално същество, което е минало през невероятно стечение на собствения си живот и опитности, които са го направили това, което е в настоящия момент. Всеки един от нас ще има нуждата от различни методи или нови преживявания, чрез които да започне все повече да осъзнава самият себе си и това по какъв начин вече да построява собствената си реалност на базата на това, наблюдавайки своите мисли и действия все по-осъзнато и по-осъзнато.

Хората не искат отговори, защото те не искат да бъдат водени. Хората искат все повече да поемат в собствените си ръце своето съществуване и наистина да навлязат във вътрешното си пространство. Аз видях тук възможността да споделя тази опитност, за да може тя да послужи доколкото се може по-добре на хората, които пожелаят да я приемат в собствения си живот.
 
Георги Жеков сподели с нас по време на представянето:
 
Много е важно да разберем, че по този път на себеразвитие, ние ще се доближаваме до тази светлина вътре в нас, ще усещаме тази топлинка, която започва да се възпламенява в дълбините на нашето същество, но ще имаме моменти на съмнения, в които ще се отдалечаваме от нея. Трябва да запазваме този спомен, това прозрение какво всъщност представляваме отвъд концепциите и всичко, което ние сме си наложили върху нас самите.

По пътя на прозрение ние срещаме хора, от които можем да получим вдъхновение и насоки, но единствено сами бихме могли да направим необходимите стъпки и да минем по определения ни път, който всъщност е определен до степен такава, до която ние решим как точно да се движим по него.

Публикуването на книгата имаше 2 основни цели: едната беше да освободя една натрупана много дълбоко енергия вътре в мен, която вече имаше нуждата да излезе, а другата беше вече знанието за това, възможността да предам по много простичък и разбираем начин моята лична опитност и виждания за това наистина по какъв начин би могла да се случи трансформацията.

 
 
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12