Търси

Нов научен метод предполага обяснение за началото на Вселената

28.01.2016 г.
1766
1
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Как се е зародила Вселената? Какво е било преди Големия взрив? Космолозите търсят отговори на тези въпроси още от откриването, че нашата Вселена се разширява. Отговорите не са лесни за определяне, а началото на космоса е забулено и скрито от най-мощните телескопи или научни теории. Нови изследвания показват нов начин за изследване на пространството и времето, с цел да се определи, кои от теориите на учените до момента са верни.

Най-широко приета до момента теория е, че Вселената се разширява непрекъснато от първата мимолетна малка част от секундата след Големия взрив. Въпреки това редица други алтернативни сценарии са били разглеждани, включително и теорията за Голямата пукнатина преди Големия взрив. Всички теории на съвременната конвенционална астрофизика обаче остават някак си недостатъчно аргументирани и сякаш нещо съществено им убягва.

През последните месеци учените разглеждат нов обещаващ източник на информация за началото на Вселената на база информации и анализи на космическия микровълнов фон (CMB) - на остатъка от блясъка на Големия взрив, който прониква в цялото пространство.Това сияние е гладко и равномерно в началото, но при по-внимателно вглеждане се различават малки изменения, които са от квантови флуктуации - присъствали при раждането на Вселената, и които са били разпънати при разширяването и впоследствие.

Конвенционалният подход за разграничаване на различните сценарии търси всички възможни следи от гравитационни вълни, генерирани по време на първичната вселена. "Тук ние предлагаме нов подход, който може да ни позволи директно да разкрием еволюционната история на първичната вселена от астрофизични сигнали. Тази история е уникална за всеки сценарий", казва Ксинганг Чен, изследовател от център за астрофизика Харвард Смит (CFA) и Университета на Тексас в Далас.

Докато предишни експериментални и теоретични изследвания дават улики за пространствени вариации в изначалната Вселената, на тях им липсва ключов елемент от време. Без да тиктака часовник за измерване на изминалото време, еволюционната история на изначалната Вселената не може да се определи еднозначно от гледна точка на човека и начинът ни на възприемане на живота, съществуването и времето като цяло.

"Представете си, че взимате отделни кадри на един филм и ги подреждате произволно в началото на всеки един друг кадър. Ако тези кадри не са обозначени с време, не можете да ги сложите в ред. Предполагаме, че началото на Вселената е започнало с Пропукване или Взрив...? Ако "не знам обаче дали "филма" се изпълнява напред или назад, не можем да кажем и къде е разликата", разсъждава Чен.

Ново изследване показва, че съществуват "часовници", които могат да бъдат използвани за измерване на хода на времето при раждането на Вселената. Тези часовници са под формата на тежки частици, които са очакван продукт на "теорията на всичко", която ще обедини квантовата механика и общата теория на относителността.

Учените очакват данните, които изследват, да покажат как субатомните частици се държат като махало и чрез колебанията - напред и назад да се измерят квантовите вибрации, чрез които от своя страна да се добавят съответните етикети за време.

Продължаващите експерименти трябва значително да подобрят научните познания, тъй като те търсят същевременно и гравитационни вълни. Ако измерванията на трептенията от "часовниците" са достатъчно силни, учените трябва да получат богати данни още в следващото десетилетие. 

И тъй като изследванията на тежките частици са компонент на "теорията на всичко", намирането им също ще предостави доказателства за съществуването на физика отвъд стандартния модел и в мащаб за нови енергии, които са недостъпни за ускорителите на частици (колайдери), които познаваме днес на Земята.

Теорията на всичко обединява всички фундаментални взаимодействия в природата: гравитация, силно взаимодействие, слабо взаимодействие, електромагнетизма. Тероията разглежда преобразуването на елементарните частици от един вид в друг(включително и непознати видове), а също така търси по-дълбоко разбиране на различните видове възможни частици във Вселената.

теория на всичко
 
Коментари 1
  • Vortex Иванов
    28.01.2016 г. 21:31
    "Тероията разглежда преобразуването на елементарните частици от един вид в друг(включително и непознати видове)" - Еврика! Учените пак откриха топлата вода! Навремето на това са му викали Алхимия! Но нека е позитивно - желанието и стремеж за обединение на различни теории, модели, клонове в науката, е желание за промяна! Желания за разбиране на Космогонията, изразена с човешки символи, теории и доказателства! :C

Коментари:

Спонсори на Портал 12