Търси

Музиката на Учителя Петър Дънов лекува и подмладява

20.04.2020 г.
9700
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

„Музиката на Петър Дънов идва отгоре, материалът от който е създадена, е от възвишено поле. Тя е като един език, чрез който се свързваме с по-висши измерения. И при шедьоврите на класическата музика често има такова въздействие – повдигаш се, повдигаш се и пробиваш тъмните слоеве на земните обвивки”, казват музикантите Петър и Божанка Ганеви. Те ни разказват за мъдростта, словото и божествената музика на Учителя, която лекува и подмладява. 

Петър е цигулар, композитор и диригент. Той е потомствен последовател на Беинса Дуно (духовното име на П. Дънов) и възприема духа на неговата музика пряко от своя баща Пеньо Ганев – музикант и фотограф на Учителя, един от първите негови ученици. Петър Ганев е отличен познавач и изпълнител на музиката на Беинса Дуно. Дълги  години работи като водач на група в „Софийска филхармония”. Изпълнява и барокова музика на различни старинни инструменти. Той е един от най-задълбочените изследователи на музиката на Беинса Дуно и реализира стотици концерти с неговата музика в България и в чужбина.
Съпругата на Петър, Божанка, е музикален теоретик и е работила в БАН като изследовател на българския музикален фолклор. Нейните родители също са последователи на П. Дънов от ранното й детство.


 Г-н Ганев, като цигулар, диригент и пианист реализирате стотици концерти с музиката на Петър Дънов - Беинса Дуно в България и чужбина, доколко окултната музика е важна в пътя на духовното развитие?
 

Много е важна, самият Петър Дънов казва, че след словото, което е мъдростта божия, е музиката. Тя въздейства подсъзнателно, дори на хора, които не са специално подготвени. В чужбина често свирим по църкви и катедрали и ако е отворен орган или някакъв хармониум, сядам и си свиря песните на Учителя. Когато влязат богомолци, се заслушват и ме питат от кого е това - защото не е нито Бетовен, нито  Хендел, а въздейства много силно.

Музиката на Учителя Петър Дънов - Беинса Дуно е музика над полярностите, музика на цялостността. И в това се крие силата на изключителното й въздействие. Всички образи и идеи в нея, изразени чрез слово и музика, са носители на доброто като космическа сила, която преобразува и ръководи света.

Казват, че музиката на Петър Дънов е инструмент за развитието на човешкото сърце и ум, че е целебна?
 
Петър Ганев: Точно така е – неговата музика е проводник на тази божествена любов, за която той често говори. Тя сплотява хората и им помага да се чувстват като братя, да си помагат, да се обичат, да живеят в хармония. Имам една колежка цигуларка, която каня в оркестъра и ми казва, че след нашите концерти, дори след репетициите, й става едно благо, олекотено и се чувства облагородена. 

Баща ми пък е разправял за случай, в който един от последователите на Учителя е бил тежко болен. Тогава Дънов взима цигулката и му изсвирва песента „Благославяй, душе моя, Господа" и той отворил очи, проговорил нещо и дори се опитал да стане от леглото. После пак легнал, обаче след три дена бил на крак. Три реда песен, простичка мелодия, обаче въздейства.

Божанка Ганева: Бащата на Петър е бил учител навремето и понякога са го пращали от едно село в друго. Веднъж в едно от селата го посрещнали сърдечно, събрала се интелигенцията, кметът и попът и след като хапнали, казали: „Даскале, посвири ни малко с цигулката!”. Той им посвирил – хора, ръченици, народни песни и по едно време попът рекъл: „Абе, даскале, изсвири  нещо за душата!”. И той решил да им изсвири една песен от Учителя и по - точно от онези със санскритските текстове, без да им казва какво е. А по онова време църквата била много против Дънов. Изсвирил песента, а те се вцепенили. Попът започнал да се интересува какво е това. Тогава бащата на Петър си зачудил какво да отговори – „от Бетовена”, рекъл. И попът скочил и казал – „Ей, виждате ли какво нещо е Бетовен, ей тука в сърцето ме хвана! Даскале, изсвири го още веднъж!”. Значи, като не знаят, го приемат.

Музиката на Учителя външно е проста по структура, но има силно въздействие. Хората се усещат насърчени, утешени. Започват да вярват, че всички житейски проблеми могат да се разрешат и има надежда за едно светло бъдеще. Тази музика лекува духовното естество на човека, пречиства го и го обновява. Чувстваш се подмладен.

И словото му е такова – пробиващо тъмните слоеве...

Божанка Ганева: Учителят винаги си служи с думи, които имат позитивна енергия. Затова като прочетеш няколко страници от словото му, забравяш всичките си проблеми, повдигаш се по-високо, където няма противоречия. Как да не го четеш? То те спасява винаги. Често се случва, когато имаме труден въпрос за решаване, отваряме уж случайно, но с молитва, някоя страница и ни се пада точно това, от което имаме нужда, за подкрепа. Това слово е много силно и голямо благо за България. Всеки ден го четем и намираме вътре невероятни съкровища. Словото му открива хоризонти и чрез него намираш отговори за всичко, разкрива ти нови знания и забравяш за човешките недоразумения и дребни грижи. Учи те как да живееш така, че да си добре и дори ако не Ви стресна – как да станеш безсмъртен...
 
Какво е казвал  Учителя за смъртта?
Божанка Ганева: Че тя е просто врата, през която преминаваш на друго ниво. Не я представя като нещо драматично и страшно. Дори често се подиграва лекичко, (той не е бил груб), на нашите представи и казва, че на другия свят хората са много по-добре, отколкото тук, и не трябва да страдаме за тях.
 
Говори се за случаи, в които той буквално е съживявал хора, както и че е имал способността да се телепортира?
 
Петър Ганев: Да, баща ми казваше: „По всичко личеше, че този човек не е обикновен човек. Иначе като излезем пред трапезарията да обядваме, като всички хора сяда, обядва, обаче излезе ли да говори отпред на катедрата, вземе ли цигулката или запее, ставаше нещо друго”. Също походката му е била различна, стъпвал е леко, все едно е летял. Дори има една поетеса Теофана Савова, която е писала стихове за Учителя и за неговата божествена походка.

Той е казвал, че докато човек сам не преживее и не приложи добродетелите в живота си, не може да предаде нещата само чрез проповеди.  Учителят е бил един такъв личен пример. Баща ми е казвал, че е бил безупречен. Не е имало едно нередно нещо, за което да го хванеш да направи. Бил е много скромен. В стаичката му дори мивка не е имало, не са му прокарали вода, а е излизал отвън на 20 метра да си измие очите. При тези условия този човек е дошъл в България, да учи българския народ. 
 
Божанка Ганева: Ние с Петър често си говорим, че българите са най-богатите хора в света, но не в парите, а в духовните знания. Такива съкровища са дадени в книгите на Учителя... Той казва, че ако хората приложат божествената любов, тоест – да живеят братски и спрат да си отмъщават, огромна част от проблемите им ще отпаднат и ще заживеят в един прекрасен свят. Тогава самият живот на земята ще се измени. Вярвам, че един ден цялото човечество ще се насочи към словото на Учителя, но още не е дошло времето за това. Американският антрополог Ноам Чомски, носител на Нобелова награда, пише: Ако извънземен наблюдател направи преценка на съвременното човечество, би казал: ”Извънредно интересни умове! Едни способности имат изключително развити, а други абсолютно им липсват”. Според Чомски имаме развити точните науки, които дават големи технически постижения, но в сферата на морала, на човешките взаимоотношения и на самоуправлението на собствения живот не сме направили крачка напред от древността досега. Защото човек не може да надскочи собственото си ниво и да създаде система за своето духовно развитие. За това е необходим поглед отвън и отгоре.
 
Г-н Ганев, основавате и ръководите хор „Богомили”, а какво са за вас богомилите, за които Петър Димков казва, че са най-чистите последователи на Христа?

Да, кръстих  хора така, защото това е най-прогресивното движение, което е излязло от България. Те внесли в Европа духа на Ренесанса. Изпратени са  за възвръщане на първоначалната чистота на Христовото учение. 

В средновековието църквата се характеризира с догматизъм и не позволява много да се разсъждава. Вместо закрилница на бедните, тя става оръдие на богатите и експлоатира по-слабите. Затова богомилите се обединяват за живот в хармония с природните закони и казват, че не им трябват попове, които да им четат словото божие. Че могат да си го четат сами и да се молят на полето или в планината. Обявяват се против църковните догми и злоупотреби. Хиляди богомили са преминали тогава през окови, тъмници, страдания и клади. Учителят казва, че заради това, че тогавашните ни водачи са изгонили богомилите, България плаща тежка карма и пада под турско робство. „Защото, когато един народ не приеме Великото, Божественото Слово, което му се праща от провидението, и не приложи това Велико Слово в живота си, бива изоставен да понесе последствията на своята неразумност и го постига най-голямото зло”.


 
Божанка, Вие организирате всички концерти, посветени на музиката на Учителя, получавате ли подкрепа от невидимия свят?
 

Вярвам, че имаме небесна подкрепа. Аз организирах концертите, които правихме в зала „България”. Трябваше да уредя всичко – да дойде публика, да има зала и средства. Един концерт струваше 15-20 хиляди лева - плаща се на хор, на оркестър, наем на зала и т.н. Понякога не достигаха средства и се е случвало, вечерта преди концерта, да не ми достигат 4-5 хиляди лв. Това  значи, че ние с Петър трябва да намерим начин да ги осигурим. Понеже повечето концерти бяха безплатни, слагахме кутии за дарения и знаете ли какво ставаше – когато след концерта преброявах събраните пари, се оказваше, че е събрана точно сумата, която не ни достигаше. И това не беше единичен случай. Как да не вярвам в небесната подкрепа?


 
Петър Ганев: Помагат ми, да. Често като свиря или дирижирам, усещам вибрациите на баща ми, а понякога и по-висши състояния. Чувствам една лекота, вдъхновение е слаба дума. Сякаш изпадам в някакво състояние, като че ставам канал, в който тече нещо възвишено. Винаги преди изпълнение отправям една вътрешна молитва, за да се отворят тези канали и да донеса на хората радост, разположение, упование и надежда.
 
Каква е целта на човешкият живот според Учителя. Защо идваме на този свят?
 

Петър Ганев: Според Учителя животът е школа. Всяко живо същество е изпратено в материалния свят да учи. В по-тънките сфери, на други полета, няма тези условия. Там реалността е друга и задачите са други.

Учителят казва, че страданията и трудностите са най-хубавото на физическия свят, защото чрез тях придобиваме познания, които по друг начин не могат да се придобият. Казва още, че същества от по-висши йерархии, понякога мечтаят за нашата възможност да се развиваме толкова интензивно чрез страданията. Така, че е добре да сме благодарни за всичко. 

 Неслучайно Учителя има една песен –„Скръб и радост все едно” и въобще цялата му философия учи на това – да приемаме трудностите с радост  и да ги разрешаваме правилно. Както и да не се стряскаме и да не си внушаваме, че сме много грешни и лоши. Той казва, че и най-грешния човек, може да си изправи грешките и да стане светия.
 
Божанка Ганева: Скоро си препрочитахме някои неща от Учителя и попаднахме на някои от пророчествата му.

Той казва, че предстои такова глобално земетресение, от което няма да остане висока сграда в целия свят. Причината е, че Земята е опасана с няколко пояса негативна енергия и ще настъпи чистене, така че да останат само добрите хора.

Тогава учениците му го питат може ли нещо да се направи, за да се избегне такъв катаклизъм. Той отвърнал: „Единственият начин е десет души от вас, които ме слушате в момента, незабавно да се заемете да прилагате моето учение в пълнота. Ако няма десет, поне трима трябва да са, не по-малко”. А неговото учение е океан от знания. Той учи как човек да се повдигне на по-високо ниво и да мисли така, както мисли Бог, да постъпва така, както небето иска. Това значи да се приложи учението „в пълнота”.

В Библията се говори за два Адама – единият бил създаден от кал, а другият – „по образ и подобие Божие”. Вторият е бил модел за бъдещето и сега трябва да се постигне чрез духовно усъвършенстване.

Концерт на Петър Ганев и Тодор Иванов Музика от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) - Видео


 
Драгомира Иванова
Драгомира Иванова
Драгомира Иванова е журналистка. Завършила е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Пише статии в печатни и интернет издания, свързани с духовното развитие.  Вярва, че мисията ѝ е да е полезна с тях. Стреми се да развива духовното в себе си и да има хармонични отношения. В словото на Учителя Петър Дънов намира отговорите за живота.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12