Търси

Маргарита Цветкова: Ген ключовете съдържат в себе си отговори, които всеки от нас търси (ВИДЕО)

20.01.2017 г.
4085
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Ген ключовете са многоизмерен синтез. Те могат да проговорят на езика на всеки, който се почувства призован към тях. Наука, психология, езотерика, поезия, история - всичко се преплита толкова грациозно и ни разкрива тайните на архетипите, онези 64 кода вътре в нас, които са открили много отдавна в Древен Китай и са били описани в древната книга на промените „И-Дзин“.
Ген ключовете са нещо много повече от книга. Те са жива мъдрост, която не ви казва какво трябва и не трябва да правите. Те просто ви насочват да обърнете внимание на това, което се случва в живота ви. Да бъдете по-будни за защитите си, за обуславянето си, за мисловните и поведенческите си модели, за механизмите, които действат във вас и които може би са скрити от вашия поглед, и това ще ви помогне да откриете по-висшата цел, която стои зад тях. Освен това, те не са нещо, което ще изиска от вас да се изолирате или да промените драстично начина си на живот. Как ще работите с Ген ключовете зависи единствено и само от вас. Те ще ви помогнат да откриете и да разберете кое е най-доброто за вас, но няма да ви заставят да го следвате, докато не бъдете готови и не го изберете сами.

Авторът на Ген ключовете Ричард Ръд е открил и разработил интересното съответствие между генетичния код и 64-те архетипа в „И-Дзин“. Затова всеки древен архетип отговаря на един от 64-те гена в двойната спирала на ДНК. Оттук идва и името “ген ключ”, защото всеки архетип отключва някакъв скрит заложен потенциал в гените ни. В днешно време все повече се изследва ДНК, нейната функция, как тя реагира на своята непосредствена среда и от какво се влияе.
По този повод, за да разберем повече за тази система, която се оказва изключително практична и ефективна за проявление на нашият заложен потенциал, се срещнахме с един от представителите на Gene Keys България, Маргарита Цветкова. В разговор с нея, тя ще ни представи основните принципи за работа с ген ключовете.

Какво представляват ген ключовете? Философия ли са, учение ли, методика за себепознание?
Ген ключовете са всичко и много повече. Те са синтез и съдържат в себе си отговори, които всеки от нас търси откакто се е родил. Още в Древен Китай, знаете, китайците са открили изкуството и-дзин с 64-те архетипа като от ген ключовете (създателят на ген ключовете) Ричард Ръд открива едно много интересно съответствие между тази древна наука и-дзин, тези 64 архетипа и 64-те гена в нашето тяло. Всеки един архетип отговаря на всеки един ген от двойната спирала на ДНК и всъщност затова казваме, че те са ген ключове, защото всеки един от тези архетипи отключва някакъв потенциал, който е скрит в съответният ген.

Как работи самата система?
Създава се т.нар. хологенетичен профил по нашата дата и час на раждане, той изглежда горе-долу по този начин (показан е на камерата) като съдържа 11 сфери в себе си и всяка една от тези сфери – между тях има пътечки и всяка една пътечка ни води по точно определен път към отговорите, които ние търсим. На практика аз споменах, че ние си задаваме много въпроси, някои от тях са „Защо съм тук?“, „Накъде отивам?“, „Каква е моята цел?“, „Какъв е моят потенциал?“, „Как мога да го проявя по най-добрият начин?“, съответно „Какво ме спира да проявя потенциала си по най-добрият начин?“, „Какво ме обуславя?“, „Какви са моите страхове?“…, не че не ги знам, но когато погледна малко по-дълбоко в своя профил и когато имаме насоките от книгата на Ричард Ръд, в която са описани изключително подробно точно тези 64 архетипа и 64 ген ключа, тогава ние много по-ясно можем да видим своите модели – ментални, на физическо ниво, на емоционално ниво и да можем да минем през тези трудности и да открием тези отговори на въпроси, които споменах.

Всички тези 64 кода се намират в нас, и следва ние да ги оключим?
Точно така, знаете, напоследък съвременната наука прави все повече и повече нови открития в тази посока, а учените не спират да изследват ДНК и откриват, че всъщност каквото се е мислело преди, че ок, аз имам в себе си едни гени и това е, аз съм предопределен, ще бъда рус и синеок и с такива и такива качества в себе си – не е точно така. Всъщност ДНК се влияе от вибрациите и от това, което е около нас: от начина, по който аз мисля, от нашата среда, от начина, по който аз възприемам действителността. Така, че ние имаме силата да можем да влияем върху своето ДНК, чрез своите мисли, чрез промяната в своето емоционално състояние.

Искате да кажете, че теориите, че ДНК не се променя и ние се раждаме с нея и тя е такава до края на живота ни, всъщност намира своето опровержение?
Точно така и съвременната наука вече го доказва. Всъщност това е и една от причините ген ключовете да са толкова ефективни, защото те са ефективно приложими на практика. Когато четем съответният ген ключ, ние попиваме информацията чисто визуално, след това тя влиза в нас на емоционално ниво и ние я преживяваме включително и на физическо ниво. Когато я преживеем вече и на физическо ниво, можем да променим съответният модел. Променяйки съответният модел, променяме и съответният генетичен код. От там нататък можем да обърнем всичко в своя живот в посока, която ние бихме желали.

Всеки един от нас е индивидуален, има своята индивидуална ДНК структура, това как си взаимодейства с тези 64 архетипа? Те по какъв начин се напасват към индивидуалността на всеки един от нас?
Точно така, това е както универсално знание, така и знание, което всеки един от нас може да приложи на индивидуално ниво. Аз показах този хологенетичен профил, в който има 11 сфери, т.е. всички ние притежаваме тези 64 гени в себе си и съответно проявата им я има в нас като потенциал. Обаче 11 от тях са много по-силно проявени защото те се съдържат в нашият профил.

Ние тук откриваме кои са тези 11 най-изявени при нас и са водещи в отключването на нашият потенциал?
Точно така, следвайки съответните пътечки, които показах. Това е пътя, това е картата, която ако ние следваме, ще стигнем до скритото съкровище, което е нашия потенциал, нашия най-висш потенциал, нашият гений. Тук е може би и мястото да кажа, че всеки един от ключовете, от ген ключовете, може да бъде проявен в 3 вида, в 3 вибрации – на нивото на сянката, на нивото на дарбата и на нивото на сидхи. Сянката е в единия край на спектъра, а сидхи – това е най-висшето проявление на нашият потенциал, това е в другия край на спектъра. Получава се така, че повечето хора живеем на нивото на сянката си. Целта ни е обаче да видим кои са нашите сенки и това, което ни спира да проявим този наш потенциал и наш гений и да издигнем тази наша вибрация на нивото на съзнание до нивото на нашите дарби. Представете си само какво би било дори само един човек да успее да надскочи сенките си и да живее в дарбите си, а какво би било обществото да го направи това като цяло.

Добре, вие тук акцентирате на нещо много интересно – вибрациите. Това означава ли, че вибрациите са пряко свързани с нашата ДНК и тя се влияе от тях?
Да, това означава. Всъщност думата вибрация, тя има много синоними. Всичко, което е около нас, то излъчва. Ние самите също излъчваме. Може да се каже, че това е вибрация, ние я улавяме и съответно ние излъчваме навън към света. Въпроса е обаче да познаваме себе си най-вече и какво е това, което ние излъчваме. Защото да, ние улавяме какво излъчва света, но ако аз лично, чрез промяната в моето мислене и в промяната в начина, по който аз възприемам тази реалност около мен, успея да променя тази си моя лична вибрация и да надскоча тази моя сянка, тогава аз ще бъда в дарбите си – ще ги живея, ще ги проявявам и ще ги дарявам на света около мен.

Означава ли това, че ние започваме на управляваме вибрациите и по този начин създаваме нови реалности?
Можем да го направим ако сме по-осъзнати. Какво правим? Защо го казваме? Защо го правим? Защо го казваме? Защо в момента съм се свила и ме е страх? Защо в момента не мога да чуя моята интуиция, която е една от моите дарби? Какво се случва ако аз успея да надскоча това безпокойство, което е сянката в един от моите ген ключове и успея да отида в дарбата на моята интуиция? Тогава се получава много интересни развития в живота и ние се докосваме, и лично аз, ето мога да кажа от мой личен опит, какво е когато надскоча безпокойството и отида в интуицията си. По различен начин е живота, много по-лек става, много по-различен тип хора, проекти, дейности се привличат в живота, хора, които търсят яснота.

Тук отново стигаме до себепознанието, себеанализа и погледа вътре към нас, означава ли, че именно той отключва нашият потенциал и по какъв начин именно ген ключовете, които разглеждаме го подпомагат целият този процес?
Ще спомена за един он-лайн курс, който започва от 10 февруари при нас. Аз лично се занимавам с ген ключовете от 3 години, преминах през този он-лайн курс, продължавам да чета нон-стоп, ходя по обучения и т.н. Как се случва този процес на опознаване? Има няколко начина. В он-лайн курса имаме 10 стъпки. В тези 10 стъпки нас ни водят през точно определен процес. Стъпка след стъпка, имаме съответни насочващи въпроси, имаме подкрепа от хора, които вече имат опит в този процес и ние съзерцаваме нашите собствени ген ключове и съзерцаваме тези пътища, които са строго специфични за всеки един от нас. Съзерцаването става точно по този начин, по който споменах малко по-рано. Първо си позволяваме да приемем, че ние имаме и сенки, позволяваме си да си признаем, че ние имаме тези сенки, да ги опознаем, да влезем в тях и след това да ги надскочим, да ги преодолеем като модел.

Как ги анализираме тези сенки? Как ние сами можем да ги определим, че именно тези сенки са нашите, а не някои други?
Всички ние имаме всичките 64 сенки, но някои от тях са по-силно застъпени точно в нас.

Как ги откриваме?
Чрез този профил, който показах преди малко. Там имаме 11 основни сенки, които са най-…, много застъпени в нас. Това не значи, че в ежедневието, когато на мен ми се случи някаква ситуация, аз не проявявам някакъв друг тип сянка, която не е точно заложена в профила ми, но все пак аз съм човешко същество и имам всичките тези 64 вида гени в себе си. Така, че аз проявявам всичките тези 64 сенки на някакъв етап от ежедневието си. Първата стъпка е първо да си позволя да съществува тази сянка. Просто да си каза: ок, аз съм човешко същество, да, понякога действам или говоря от сенките си. Това се случва, но когато аз съм буден, мога да видя кога го правя това нещо и да си кажа: добре, сега действах от сенките си и сега това, която казах и това, което направих беше от позиция на сянката. Как мога да надскоча това нещо и да изляза от този модел и да ида вече в позиция от своята дарба, защото в крайна сметка ние сме тук, на този свят, за да проявяваме своите дарби, а не да живеем от позиция на своите сенки. След като аз си призная, че имам тези сенки, позволя им те да съществуват, след това ги приемам и прегръщам ги, усвоявам ги… и не само сенките, и дарбите, разбира се. Целият този процес фактически ни позволява гледайки в себе си да успеем да видим своите собствени модели. Аз, когато работя с ген ключовете и помагам и на други хора да осъзнаят своите модели, аз не им казвам ти трябва да направиш това, ти трябва да направиш онова. Това е едно знание, което ни показва посоката. То ни я оказва по един много деликатен начин, но не дава предписания – първо, второ, трето, защото хората са с различно ниво на готовност да се занимават с това знание. Някои са по-готови, някой все още не са. Някои минават през едно директно отричане: „А, не, абсурд, това не е възможно! Аз нямам такива неща, нямам такива сенки… не, какво ми говориш?!“ и т.н. Затова, когато имаме пред себе си книгата или се включим в он-лайн курса, когато имаме насоката, ние сме водени по един много мек, много полезен и ефективен начин да виждаме стъпка по стъпка какво се случва с нас и действително, аз от личен опит мога да кажа, това знание, всеки един от нас идва с това знание и с тази истина в себе си, ние се раждаме с тях и когато срещнем истината, четейки за нея, ние фактически се запознаваме на генно ниво, на клетъчно ниво и с мен фактически се случи точно така, когато аз за първи път се докоснах до ген ключовете. Първата информация, която аз видях беше „Уау!“ – аз го усетих като физическа болка в слънчевия си сплит това знание, което постъпи към мен и после си казах „Тук има нещо“, защото аз имам доста опит с много системи съм се занимавала и съм учила и т.н. Човек практик съм, обучавам други хора, но това знание действително е изключително практично, изключително полезно и което е нещо много важно, което искам да добавя – Тази работа с ген ключовете, която всеки може да има индивидуално, тя не ни вади от ежедневието, напротив – тя осветява нашето ежедневие и ни показва как точно ние се повлияваме и какво точно се случва с нас в ежедневието. Знаете, има много други практики – йога… и т.н., не ги омаловажавам, но за тях е необходимо да си вземеш час, да отидеш някъде в зала, да правиш упражнения или да седнеш да медитираш. Всички тези практики са прекрасни и те работят. Тази практика обаче аз мога да си я върша докато съм на улицата, докато съм в превозното средство, докато върша нещо друго, дори включително докато си говорим с вас, аз мога да се наблюдавам и да усещам в себе си какво се случва в моето тяло, как се проявява някоя от сенките ми или как се проявява някоя от дарбите ми и т.н.

В крайна сметка всичко опира до това как вземам решенията си и как да живея по-добре и по-щастлив. Всеки иска да бъде по-добре и по-щастлив, нали така? Как мога да бъда добре и щастлив, когато аз съм в страховете си, ако аз съм свит, ако аз не мога да дишам, ако аз съм се притеснил толкова много да живея, че чак не мога да видя колко много е красив живота около мен? – Няма как да се случи това нещо! Как да проявявам дарбата си, как мога да я даря на останалите хора около нас и на човечеството ако аз съм в страховете си и в своите сенки…
Сенки ще имаме, дали ще ги забелязваме и дали ще успяваме да излезем от тях е друга тема. С повече практика, с повече наблюдение, с повече съзерцание, с повече четене, с повече индивидуална работа това се случва и все повече и повече ние се приближаваме към нашите дарби. Все повече и повече живеем нашият гений. Ако успеем да уловим появата на сянката в момента на нейното израстване в ежедневната ситуация, а това се случва точно с натрупване на този опит и на тази будност, за която споменах, тогава тя по-малко ще ни влияе. Тя по-малко ще указва спирачка, точно тези спирачки, за които си говорим, върху гения ни, върху проявата на нашият потенциал. Защото, знаете, много науки говорят колко много потенциал има в това, колко много потенциал има в онова, нали, ние сме пълни с потенциал. Това е чудесно, обаче проявяваме ли го този потенциал? Живеем ли го в крайна сметка? Това е нашата цел. Първо да го опознаем – кой е този потенциал и след това вече да го развием и да го проявяваме в света.

Вие подготвяте и книгата да излезе на български език?
Точно така, ето това е книгата за ген ключовете. Виждате колко подробно и голямо творение е това и изключително ценно. Аз я ползвам често и като отправна точка за наистина много ежедневни ситуации, които ми се случват, освен като учебник и настолна книга.

Тя е един наръчник?
Тя е наръчник, дори може да се случи както, да кажем както по-рано имах през деня имах една ситуация и си казах: ок, в момента изпитвам страх, изпитвам някакво притеснение, хайде да видя коя е сянката в момента, която ми пречи. Отварям някъде произволно и се случва еди кой ген ключ, еди коя си сянка, която ми светва една лампичка и ми казва: ахаа, може би е нужно да погледнеш тук. Така, че всяка една страница е пълна с много мъдрост и ако си дадем достатъчно време да съзерцаваме тази мъдрост, ние може да направим наистина много големи крачки към проява на нашия потенциал. Книгата я преведохме. Нашият екип от ген ключовете положи наистина много труд и много усилия. Тя вече е на български език. В момента преминава редакция и сме си дали срок до 1 юни тази година тя да бъде на пазара вече и налична за всеки, който не чете английски.

Да кажем няколко думи за нейният автор, тъй като всяко знание е свързано и с автора, който го дава?
Ето го авторът – това е Ричард Ръд, аз споменах мъничко за него. Той е учен, писател, поет, духовен учител. В Англия е живее, изключително слънчева личност. Той беше в България, запознахме се, води много обучения, на които аз също съм била. Човек, от който може да се научи наистина много. 

ВИЖТЕ ЦЯЛОТО ВИДЕО:
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12