Търси

Магнитосферата на Земята отслабна силно без да има Слънчеви изригвания. Какво значи това?

Още по темата ...
Червеното северно сияние в България

Червеното северно сияние - означава начало на Квантовия преход. Възможно е голямо земетресение

Виж повече
Червеното небе на северното сияние

Червеното небе на северното сияние показва, че Промяната ще бъде много силна

Виж повече
Шуманов резонанс

Феноменалният Шуманов резонанс над 72 часа е повлиян от вълни идващи от Слънцето и Дълбокия Космос

Виж повече
Квантов преход

Лияна Фероли: Магнитните полюси на земята ще се сменят и ще започне същинският Квантов преход (2025 - 2035)

Виж повече
23.01.2024 г.
7713
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
От 13 януари до днес 23-и Януари, магнитосферата на Земята е под сериозно напрежение и прогресивно отслабване без да има видима причина или екстремни слънчеви изригвания.

Данните на БАН ( станция Панагюрище) от днес показват необичайна аномалия - бурно геомагнитно поле А [nT] 8-10, но същевременно няма слънчеви изригвания. Навярно в момента текат процеси на преместване на течен метал под повърхността на земята, с което може да е свързано и голямото земетресение от тази сутрин в Китай (7.2 по Рихтер). 

Магнитосферата и геомагнитното поле са две свързани, но различни понятия, които се отнасят до магнитните свойства на Земята.

Геомагнитно поле:
Това е магнитното поле, което обгръща Земята. То се генерира основно от движещите се железни и никелови течности във външното ядро на Земята, както и от други процеси като тези в земната кора и атмосферата. Геомагнитното поле се простира от ядрото на Земята до края на магнитосферата. То е това, което прави компасите да сочат към магнитните полюси на Земята.

Магнитосфера:
Магнитосферата е регионът в пространството, където геомагнитното поле на Земята е доминиращо в сравнение със соларния вятър - поток от заредени частици, излъчвани от Слънцето. Магнитосферата се простира на хиляди километри в космоса и я предпазва от голяма част от вредното космическо излъчване и соларния вятър. Тя е динамична и може да се променя по размер и форма в отговор на промени в соларния вятър.

Разликата, следователно, е в това, че геомагнитното поле е самото магнитно поле на Земята, докато магнитосферата е областта в космическото пространство, където това поле влияе и взаимодейства със соларния вятър и други космически феномени.

Текстът продължава под графиките: 

Геомагнитното поле се генерира от движението на течен метал във външното ядро на Земята, процес известен като геодинамо. Временни промени в тези потоци могат да доведат до отслабване на геомагнитното поле. Такива промени могат да бъдат причинени от различни фактори, като например температурни аномалии в ядрото.

Обръщане на магнитните полюси: Земята преживява периодични обрати на магнитните полюси, където северният и южният полюс си разменят местата. По време на такъв обрат, геомагнитното поле може временно да отслабне.

Намаляването на геомагнитното поле е много по-важно и драматично от обръщането
Защо? Защото при спад на магнитното поле до прагови норми за дълъг период от време ще настъпят първо биологични изменения във всички видове, поради нарастващото йонизиращо лъчение. Именно това се е случило при предходното обръщане на земните полюси, когато на планетата се е случил еволюционният скок от Homo heidelbergensis към HomoSapiens. 

Влиянието на магнитните полюси е свързано и с кръвната плазма, която съдържа електролити, а и формените кръвни елементи са електрически заредени, което обяснява, че при движението им в ново магнитно поле ще възникнат индукционни токове, които ще са свързани със сериозни биологични изменения, които само хора с повишен интензитет на вибрации и стабилни взаимовръзки с фините тела, ще могат да издържат. 

Геоложките записи също показват категорично, че стотици обръщания на полюсите са се случили през цялата история на Земята. Те се случват, когато петна от железни атоми в течното външно ядро на Земята се обърнат, като малки магнити, ориентирани в обратна посока от тези около тях. Когато обърнатите петна нарастнат до степен, че доминират над останалата част от ядрото, общото магнитно поле на Земята се обръща. Последното обръщане се е случило преди 780 000 години по време на каменната ера и наистина има доказателства, които показват, че сега планетата може да е в ранните етапи на обръщане на геомагнитните си полюси (не географските! Те са константни).

Освен биологичните изменения на база по-силното йонизиращо лъчение, поради отслабения магнетизъм няма да сработва и протичането на електрически ток по познатия досега начин. Тогава навярно ще дойде времето за скритите открития на Никола Тесла...и наличието на съвсем друга електрическа енергия и алтернативна проводимост.

Как сами, без научни данни да разберем дали става обръщане на полюсите?
По птиците. Те имат вграден от Създателя - азимутно-геомагнитен компас, който им помага при миграцията.

Повишената йонизация при намалено магнитно поле ще изчисти водата на планетата, но не само!
Магнитното поле влияе върху водородните връзки между водните молекули. Под въздействие на магнитното поле става разцепване на енергийните нива на молекулите. Това води до намаление на дължината на водородните връзки, а оттам и до намаление степента на хидратация на йоните. Оказва се, че един от най-важните резултати при обръщане на магнитните полюси, това е ИЗЧИСТВАНЕТО НА ВОДАТА И НАТРУПАНАТА В НЕЯ ПАМЕТ, която по изключително метафизичен начин ИЗЛИЗА ОТ СФЕРАТА НА ЗЕМЯТА и се преработва чрез ПОЛЯРНИТЕ СИЯНИЯ (северно и южно - Aurora Borealis и Aurora Australis) благодарение на Слънцето. По този начин тя се препредава към централната паметна Монада, освобождавайки нови ресурси за Ново начало на Земята.

Слънцето е индуктор, а планетите са приемници на индукцията. Самата Земя е един огромен магнит
Към земния магнетизъм трябва да се прибави комбинативното действие на Слънцето и Луната. Но не трябва да забравяме, че самата Земя е един огромен магнит сама по себе си. И от тук нататък ние трябва да се замислим върху връзката между Космоса и човешкия живот, формирането и изменението на тялото (еволюционно трябва да вървим към все по-леки, светлинни и ефирни тела) и в никакъв случай не трябва да се плашим от промените, които са заложени в целия процес на развитие. Защото именно промяната в магнетизма е свързана с промяната на възприятията за свръхсетивния свят и невидимите енергии, а оттам и на съзнанието.

Там, където има магнетизъм - има развитие и топлина
Единствената планета в Слънчевата система, на която няма магнетизъм, това е Марс. Това е пряко свързано с катастрофалната история на черната войнствена раса на Марс, част от която се спасява на Земята в Атлантида при втората подраса - тлаватли, които се съединяват с марсианците и оттук започват големите войни на Земята. После тази раса се усилва още повече от четвъртата и най-опасна раса – пратуранците.

Именно заради това Окултната наука казва, че в желязото е скрита тайната на Марс, в среброто е скрита тайната на Луната, а златото пази тайната на Слънцето. 

С магнетизма са свързани и определени места на Земята, където, ако човек попадне, веднага придобива особено мистично познание за високи измерения и светове, а също връзка с богове и висши същества. На такова място веднага започваш да преоткриваш себе си и започваш да се пресътворяваш на по-високо ниво. Такива места в момента има много малко на Земята, но те се пазят и са заключени. 

Какво казва Учителя Беинса Дуно по темата за магнитните полюси и теченията на енергиите?
От окултно гледище земята има кухина вътре в центъра. Вътре в топката на земята има друга топка, която се движи. Всяка топка си има своя магнитен пояс. Земята в центъра си е най-плътна. Там има машинария, лаборатория, механици, които движат земята. Там е малката мистерия. Който се посвещава, трябва да слезе долу, да види. Малцина могат да слязат. Другите остават по нея отгоре. Всяка година има магнитни течения, по които може да се слезе до центъра. За там се отнася текстът на песента: „В бездната да слезем – хоругва да поставим“ от песента „Напред да ходим смело“. Тя е под 13-та сфера. Който падне, мъчно излиза. Остава за друга еволюция. Духовете, които сега връзват, там ще бъдат вкарани, поставени и земята ще бъде преграда да не излязат. Има само отдушници, там е поставен ангелът с меча на вратата, за да не излязат. Една душа, която излезе оттам на земята, е в рая. Когато някой каже „Черната земя“ – това е именно бездната.

Около нас има друга преграда, магнитна, други хора живеят. Ако тръгнем към слънцето, през тоя пояс не можем да минем. Там е астралният свят. Той е над нас, но граничи с тоя свят, както земята с водата се опират. Тая материя, като отидем там, ще бъде под нас и ще ни се види като ефирна. Водата се крепи върху твърда почва – така е и с астралния свят. Много неща на земята не виждаме. Има места на земята, където човешки крак не е стъпвал. Хората не знаят земята, а само отчасти я знаят и познават. Земята под Тихия океан е скрита. Хората не я знаят. Тя ще излезе със своята девственост над водата. Сега имаме 5 континента, ще излезе и шестият над водата и ще е по-голям от сегашните. От сегашните пък някои ще потънат. Промени ще станат духовни, умствени и физически на земята. Русия има бъдеще заради Северния полюс. Той е светата земя, където никой досега не е ходил и не може да я превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще станат и на небето – на Слънцето, на Луната, както и на Земята. Този живот си отива вече, заминава си, за да отвори място на новия живот. Става сега преустройство на всичката материя на земята. От Слънцето има грамадни магнетически течения, които вдигат континента и го зонират. Тази земя е грешна, има големи нечистотии, трябва да се измие. Ще останат големите гори в Русия, в Америка, където на 4–5 000 километра човешки крак не е стъпвал. Африка е била континент на черната култура (раса), тя е част от друг един грамаден континент, който е потънал. Черната магия е култура на тая черна раса, която заради греховете си е потънала – това са лемурите. Големи територии са били. Атланта е жълтата раса. Сега иде същото и за бялата раса. Нейният континент е Европа. Черната раса са били безчувствени, страдания не са имали. Те са започнали от скоро да се събуждат. Ако удариш желязо о ръката му, болки не е чувствувал. Атлантида е била раса на чувствата. Бялата раса е раса на интелекта. И тя ще потъне. Тук е законът на необходимостта. Ще се потопи цял континент, за да се спаси светът. Ще излезе нов грамаден континент от Великия океан, а сегашният ще бъде един остров Европа.

Най-важното за обръщането на магнитните полюси:

При всяко обръщане на полюсите, има 2 константни точки на планетата, около които става обръщането. В тези 2 точки силовите линии на енергиите на магнетизма, няма да имат никакво деструктивно влияние. Опозитно погледнато ще има и 2 точки, в които натрупаната магнетична сила на преобръщането ще е най-висока и там може да се очакват най-силни влияния. Кои са тези точки...за тях в пророчествата се говори ясно.

Препоръчани книги:

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12