Търси

Кришнамурти: ​Ако има любов към децата всичко е възможно!

01.06.2020 г.
2712
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Кришнамурти се ражда на 12 май 1895 година в Маданапале, Южна Индия, в бедно семейство на брамин. Като дете среща известния окултист и теософ Чарлс Ледбитър в земите на Теософското дружество в Адяр, Ченай, Индия. Ледбитър заявява, че ясновидски усеща „най-силната аура, която е виждал, без частица егоизъм“, вследствие на което попечителството му е поето от Ани Безант.


Кришнамурти казва за образованието и децата:

За да отгледаме здраво, възприемчиво дете, за да му помогнем да разбере колко глупави са предразсъдъците, е необходимо да бъдем много близки с него.

Творческият разум е резултат на постоянно търсене, на чувство на неудовлетвореност, а поддържането на такова будно състояние е изключително трудно.

Докато образованието е в услуга на държавата и организираната религия, няма надежда за мир и ред по света.

Обуславянето на детския ум, с цел той да се приспособи към определена политическа или религиозна идеология, поражда враждебност между хората.

Именно вътрешният конфликт, проектиран във външния свят, се превръща в световен конфликт. Войната е зрелищна и кървава проекция на ежедневието.

Но ние развиваме само мозъка си, без да имаме сърце, наблягаме н аинтелекта и презираме смирението.

Суверенната държава не иска гражданите да са свободни и да мислят самостоятелно. Тя упражнява контрол над тях чрез пропагандата и изопачава историческите факти. Ето защо образованието се превръща все повече в средство за преподаване какво да се мисли, а не как да се мисли.

Истинското образование ще стане възможно, едва когато започнем да осъзнаваме дълбокия смисъл на човешкия живот.

Надежда има единствено в цялостно изградени индивиди, които само малките училища могат да възпитат. Затова е далеч по-важно съществуването на училища с малък брой добре възпитани момчета и момичета. 

Масовото образование не е в състояние да възпита в децата основните житейски ценности. Правилното образование не може да бъде масово.

Ако има любов към децата всичко е възможно.

Ако родителите наистина обичат децата си, те биха положили усилия, за да открият малки училища с добри преподаватели, като използват съществуващите закони.

Спонсори на Портал 12