Търси

Константин Златев: Сънищата, епифизата и астралния свят (ВИДЕО)

05.02.2020 г.
21146
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Сънищата – духовен ракурс

Лекция на Доц.д-р Константин Златев, изнесена на 04.02.2020, София
 
1. Сънищата от гледна точка на съвременната наука:
 
Човешкият живот преминава в две основни фази: будно състояние и сън. Втората от тях – сънят, заема около една трета от времето, което прекарваме в плът на тази планета. Съвременната наука все още не е изяснила напълно същността, произхода и причините за сънищата. Главната пречка за това е, че тя е подчинена на материалистическия мироглед, който ограничава предмета ѝ на изследване до физическата действителност и до действието на петте сетива: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание (дактилност). В някои научни среди е възприето названието „онирология”, което означава „наука за сънищата”. На практика, обаче, такава наука няма. Има само отделни знания за сънищата, които не могат да бъдат обединени в стройна теория, обясняваща из основи всичко, свързано с това така важно за човека явление.
Сънищата са област на изследване, с която се занимават физиологията, психологията и психиатрията. Сънуването се определя в съвременната наука като второ състояние на съня или трето състояние на човешкото съществуване наред със съня и бодърствуването. Това трето състояние бива назовавано по различен начин: сън Б.О.Д. (бързи очни движе­ния), (REM – от англ. Rapid Eyes Movements), сън с бързи вълни (С.Б.В.), състояние Д от „десинхронизация“, „drеаm“ (съновидение) според Хартман, тъй като тогава се появяват сънищата, или парадоксален сън според Жуве. При будуване мозъкът излъчва алфа-вълни с честота около 10 херца. В първия стадий на съня алфа-ритъмът затихва; човек се унася и навлиза в лек сън. Във втория стадий сънят е по-дълбок, но все още може да бъде прекъснат от лек шум. В третия стадий се осъществява преходът към дълбок сън; мозъкът излъчва делта-вълни с ниска честота – от 0,5 до 3 херца. Четвъртият стадий е на същинския дълбок сън с бавни делта-вълни с честота между 0,5 и 1 херц; само силен външен дразнител може да промени това състояние. Следващият стадий е на т.нар. парадоксална фаза: дълбокият сън прекъсва; настъпват Б.О.Д.; това е стадият на сънуването, придружено със свиване на лицето, гримаси, контракция на мускулите на ларинкса, на пръстите, краката или на средното ухо.Съвременната наука разкрива, че докато спим, мозъците ни не са по-малко активни – просто са активни по различен начин. В един пълноценен нощен сън преминаваме по три или четири пъти през няколко етапа на съня, всеки с различно качество и цел. Будният мозък е оптимизиран за събирането на външни стимули, а спящият – за затвърждаване на събраната информация. Тоест нощем ние превключваме от записване към редактиране – промяна, която може да бъде измерена на молекулярно ниво. Ние не просто механично подреждаме мислите си – спящият мозък активно определя кои спомени да запази и кои да изхвърли. Различните стадии на сънуването могат да бъдет проследявани с помощта на електроенцефалограф.

Всички тези сведения, които ни предоставя материалистическата наука в нашата епоха, представляват точно, но ограничено описание на явлението «сънуване». Точно, тъй като резултатите от наблюденията и анализа с научни средства и апаратура не бива да бъдат оспорвани. Ограничено, защото не предлага отговор на най-важния въпрос: каква е ролята на сънуването за вътрешния, духовния живот на човека? Оказва се, че то, сънуването, не е просто почивка за тялото ни, а сложен процес на взаимодействие между нашата духовна същност и сфери от невидимата вселена.
 
2. Сънищата от позициите на духовно-езотеричното познание. Видове сънища:
 
Мозъкът на човека действително играе съществена роля в сънуването, но той не поражда сънищата, той е само техен проводник. Сънищата са плод на невидимите тела на човека, на общуването между тях и онази реалност, която – поне засега – е недостъпна за нашите физически сетива. При сънуването астралното тяло на човека (тялото на чувствата, желанията, страстите и емоциите) се отделя от физическото тяло и пътешества из различни зони на астралното поле. Фазата на сънуването, на парадоксалния сън като правило протича именно на астрално равнище. Фазата на дълбокия сън без сънища може да достигне до менталното поле (полето на конкретния ум). Според посветените в духовно-езотеричното познание сънищата са свързани с движението на планетите, но най-вече с Луната. Тя, както е известно, оказва значително въздействие върху редица планетарни процеси, включително приливите и отливите на световния океан. В духовен аспект Луната е свързана с женската полярност на Битието (Ин в китайската философско-езотерична лексика) и съответства като вибрация на деня понеделник от седмицата, на зеления цвят и на нотата «фа» от музикалната гама.

Във фазата на активния сън астралното тяло на човека преминава през множество области на астралния свят, среща се и контактува с местни същества и същности, обменя с тях мисли, впечатления, опитности. Астралното тяло като носител на съзнанието ръководи тези контакти независимо от будното съзнание на човека. Някои от сънищата са особено ярки, дори оцветени в богата гама, което съответства на конкретно астрално преживяване. Сънищата не са подчинени на будното съзнание, а на по-висши негови носители. Освен чисто физиологическата си функция за отдих и възстановяване на материалното тяло те носят белега на духовни процеси за обмяна на идеи, енергия и впечатления.

Съществува и пряка връзка между сънищата и функциите на жлезата с вътрешна секреция, наречена епифиза или пинеална жлеза, която отговаря за нашата връзка с духовния свят. Нейната проекция в тялото на човека е в средата на челото и отговаря на т.нар. «трето око» или шестата чакра Аджна. Тази дълбоко мистична връзка е обусловена от духовната роля на сънищата.

От духовно-езотерична гледна точка различаваме следните видове сънища:
а) телепатични:

Телепатията представлява пряка връзка между съзнанията на двама души чрез силата на мисълта. Тъй като тя се явява предаване и приемане на мисли, я наричат още «четене на мисли». В сънищата телепатията се изразява чрез спонтанно предаване или приемане на послания от други хора (въплътени или развъплътени), от съзнанията на други същества или същности, които послания в ролята си на външен стимул предизвикват появата на различни сцени и преживявания. Лабораторни опити доказват, че телепатичните връзки биват по-лесно установявани по време на сън, отколкото в будно състояние.
б) кошмари:
Понякога сънищата ни попадат под влиянието на негативни мисли, излъчени от други хора или същества, както и под въздействието на отрицателни енергийни потоци, насочени срещу нас. Така се раждат кошмарите, които някои отъждествяват с нападения на зли духове. В някои случаи кошмари могат да бъдат предизвикани от неприятно събитие, преживяно в будно състояние, което съзнанието ни преработва по време на сънуването и го изразява в конкретна форма. Особено чувствителни към кошмарите са децата, чието съзнание още не е укрепнало и не притежава реални средства за защита против тях.
в) летене насън:
При една анкета 45% от анкетираните заявили, че са изпитвали това чувство поне веднъж, а малцина твърдят, че го правят всяка нощ. В същност не става дума за летене в смисъла, в който го разбираме в материалната действителност, а за стремително придвижване на астралното тяло, създаващо усещането за полет. През 1948 г. една англичанка, чиято дъщеря била емигрирала в Австралия, полетяла насън до къщата на дъщеря си в Бризбейн, където я видяла тежко болна. Когато се събудила, тя позвънила по телефона на дъщеря си, която ѝ потвърдила, че наистина е болна. И което е още по-изумително – самата дъщеря се била събудила през нощта и видяла майка си до леглото. Разбира се, това не било материалното тяло на майка ѝ, а нейната астрална проекция.
г) влюбени от сънищата:
Всички ние си изграждаме образа на мъжа или жената на нашите мечти, но този образ далеч не винаги се материализира в реалния живот. Понякога имаме пророчески сънища за този наш партньор, чиито черти разпознаваме, когато го или я срещнем в плът и кръв. Това би могло да означава, че според нашата програма за даденото земно въплъщение именно той или тя е предопределен(а) да сподели живота си с нас. В сънищата танцът често играе ролята на прелюдия към любовния акт. Жените сънуват много по-често танци и милувки, отколкото мъжете, които са склонни да сънуват интимното общуване по-директно, без заобикалки.
д) сънища, изпълнени с чувство за вина:
Става дума за вина, изпитвана към интимния партньор. Никой не сънува, че прави любов с постоянния си партньор, когато има възможност да го прави в действителност. В замяна на това, ако няма тази възможност, то теорията на Фройд за осъществяването на желанията влиза в действие. Нерядко в съня си правим любов на публични места, което ясно показва, че сънуващият страда от комплекс за вина, който не е непременно от сексуално естество. Сексът в съня може да символизира обикновени или необикновени дейности, които нямат нищо общо със сексуалния акт. Ако сметнем, че даден сексуален сън е буквален, то неговото послание трябва да се съотнесе към нашия живот и към философията ни за интимното общуване между мъжа и жената. Например змиите са известен сексуален символ, но те изразяват прилив на енергия въобще и тъй като сексът е само една от проявите ѝ, контекстът, в който се появява змията, може да ни помогне да определим за каква форма на енергия става въпрос. Следователно змиите могат да символизират амбиция, изкушения, скрити сили, тайни помисли и постъпки, природни сили или способността ни да лекуваме.
е) повтарящи се сънища:
Когато даден сън се повтаря многократно, това означава, че не е било разбрано посланието му. Веднага щом схванем това послание, той престава да ни се явява, защото си е свършил работата. Някои хора имат един и същи сън, който се повтаря още от детство на неравни интервали. Други повтарят съня си в кратки интервали – няколко седмици или месеци. Някои от тези повтарящи се сънища могат да бъдат обяснени с асоциирането на идеи, които се дължат на неправилно класифицирани спомени.
ж) сънищата хитруват:
Често си задаваме въпроса защо сънищата са толкова хитри и находчиви. Отговорът е, че те просто не са такива. Те не съдържат нищо, което ние да не сме заложили в тях, макар и някои от тях да бъдат отприщвани от външни фактори. Сънищата не прикриват, а разкриват. Нашият живот е толкова сложен, че нямаме време да разрешаваме всичките си проблеми, преди да заспим, така че голяма част от времето ни във фазата на сънуването минава в преглед на онова, което не сме имали време или шанса да разрешим.
 
3. Защита от лоши сънища:
 
а) психологическа защита:
Налице е проста мисловна техника, която ни осигурява отлична защита срещу нежелателни външни въздействия, в т.ч. и срещу чужди мисли. Тази защита зависи от енергийното поле, обкръжаващо всекиго от нас, създадено от източници на топлина, шумове и електрически импулси, както и от състоянието на личната ни аура. Обикновено сме защитени от съчетанието на всички тези елементи, но когато сме уморени, потиснати или болни, тази бариера става недостатъчна,  за да предотврати зловредните влияния. Целта на това упражнение е да възстановим полето на позитивната енергия около нас.

Започнете практиката непосредствено преди заспиване, след като удобно сте се настанили в леглото, излегнати по гръб, със затворени очи. Вдишайте в два такта и издишайте в три или четири такта, имитирайки така ритъма на дишане при спане. За да отпуснете тялото, се съсредоточете върху краката си и свийте здраво пръсти за една-две секунди, след което ги отпуснете. После леко раздвижете глезените и бавно изпънете пръстите на краката в посока към главата, след което ги отпуснете. Съсредоточете мисълта си върху бедрата и колената, докато почувствате да се отпускат от умората. Сега се концентрирайте върху ръцете, свийте юмруци и ги изпънете. После преминете към гръбнака и го отпуснете, а също и раменете. Постарайте се да усетите силата на гравитацията да ви приковава към леглото като магнит. После насочете мисълта си към лицето и си внушете, че всичките ви бръчки са изчезнали и лицето ви е младо и гладко. Сега всички мускули са отпуснати и сте готови да изпълните простия защитен ритуал. Погледнете през очите на душата си и вижте окръжаващото ви енергийно поле. Представете си го в синя, бяла или златиста светлина, която ви обгръща изцяло като защитна мантия, и почувствайте, че в нея сте в пълна безопасност. Нищо не може да преодолее тази бариера. Със собствената си мисъл сте създали непробиваема за злото преграда.
 
б) лековити мисли:
Мислите са вид енергия и като всяка форма на енергия те могат да бъдат използвани за добро или за лошо. Негативните мисли предизвикват кошмари и нападения на злонамерени към човека същества или същности. И обратно, положителните мисли биха могли да привлекат в сънищата светли същества, носители на важна за човека информация. Ние, хората, сме много по-възприемчиви към външни въздействия, докато спим, по простата причина, че тогава сме по-малко подвластни на петте си сетива, които завладяват напълно съзнанието ни при събуждане и въобще в будно състояние. Затова стремежът ни би трябвало да е в посока пълноценно използване влиянията на положителните мисли и светлите сили. А когато все пак попаднем под въздействието на отрицателни сили, да се опитаме да извлечем и в този случай някаква поука.
Когато страдаме от някакво заболяване, изцелението ни може да дойде насън под най-разнообразни форми. Някои от тях ни носят практически съвети, които вършат чудеса, когато ги опитаме на дело, и ни убеждават, че сънищата имат за цел единствено да ни помогнат. Понякога човек изпитва усещането, че това е по-скоро нещо преживяно, а не сън, в който сънуващият вижда как духът на лекар, починал преди години, се завръща и идва към леглото му, за да му донесе лековити отвари. На събуждане пациентът неизбежно чувства подобрение, което той отдава на помощта, получена от онзи странен призрак през нощта. Много болници по света имат своите лекуващи призраци и духове-изцелители, най-известният измежду които е Сивата дама на болницата «Св. Томас» в Лондон, който е бил виждан от медицинските сестри и от множество пациенти. Той се грижи за болните, докато спят, и като се събудят, те вече чувстват, че са на път да оздравеят.

От полза е и отправянето на молитва за помощ насън, което на езотеричен език се нарича «инвокация» (призоваване). В отговор на болния могат да се явят същества от сферата на Светлината, които да откликнат на молбата му и да съдействат за излекуването му.
 
4. Учителят Петър Дънов/Беинса Дуно за сънищата:
 
В своето Слово, посветено на проблема за сънищата, българският духовен Учител с планетарна мисия Петър Дънов/Беинса Дуно дава израз на великата мъдрост в универсалното учение на Всемирното Бяло братство. Предложените от този велик Посветен знания разкриват произхода, същността и предназначението на сънищата, както и някои съществени правила и практически съвети в разглежданата област.

а) кога да си лягаме:
Общата насоченост в препоръките на Мировия (Световния) Учител Беинса Дуно е ранното лягане и ранното ставане от сън, за да можем да посрещнем изгрева на Слънцето: „Ако искате да се ползвате от окултната хигиена, трябва да спазвате следното правило: искате ли да ставате сутрин рано, лягайте си вечер в 9 или 10 часа. Ако си лягате вечер в 11 или 12 часа, или в 1 след полунощ, вие не можете да спите спокойно и няма да можете да се ползвате от праната в Природата.“ Със своите последователи Учителят на Новата планетарна култура е споделил, че има три «влака» за лягане вечер: в 8 (20), 10 (22) и 12 (0) часа. Ако изпуснем първия, можем да хванем втория. Ако изпуснем и него, последният шанс е третият «влак». Лягането след полунощ, както вече стана ясно, не е за препоръчване.

б) причини и цел на сънищата:
„В Природата сънят съществува като състояние на почивка – след като дълго сме работили, ние се уединяваме вечер и започваме да мислим, че трябва да си починем, излизаме вън от нашето съзнание и оставяме другите да ни проповядват. Друг път пък, след като си похапнем, заспиваме, а Господ влиза в къщата Си и започва да работи. Но сънят се дължи и на други причини, а именно на това, че мозъчната енергия се отбива по друг път. Мозъчната енергия, която служи за производство на нашите мисли, може да се отбива също тъй, както се отбива вадичката на когото и да е градинар. И ако вие се намирате при някой много сух човек, той често ще отбива вадичката ви. Тогава вие ще спите, а той ще полива градината си.“

в) въздействие на сънищата:
„Когато хората започнат много да спят, това показва едно състояние на пасивна дисхармония. Че това е така, може да се види от следния пример. Двама души се обичат. Когато единият говори, другият внимава, слуша го. После другият говори, а първият го слуша. Понеже енергиите им се обменят, те хубаво си говорят. Но един ден те се скарват. Единият започва да спи – не може да слуша другия. Значи двамата са изменили своето положение – енергията на единия се отбива в друга насока. Затова двама души, които не си хармонират, трябва да се избягват един друг – в противен случай единият се приспива.“

„Има хора, които могат да обновят тялото си, без да ходят по курорти или да използват разни външни средства. Те оставят физическото си тяло тук, на Земята, а с духовното си тяло, с двойника си, излизат навън, извън земната зона. Там то набира сили и свежест и отново се завръща във физическото си тяло. Това е един много обикновен метод за почивка, но безплатен и особено ефикасен, защото 10-15 минути са достатъчни, за да се обнови човек.“


„Когато човек се нахрани добре, той изпитва известно удоволствие от това и започва да дреме. Дрямката, сънят, това са състояния, присъщи на материята. Като се събуди от сън, човек смътно си спомня, че е сънувал нещо, ходил е някъде, но къде – не помни; разговарял е с някого, но с кого и какво – и това не помни. Някои от съвременните физиолози твърдят, че естественото състояние на човека, когато спи, е да не сънува нищо. Това е сън на мъртвите. Човек трябва да сънува, но не лоши, тежки сънища, като например, че го гонят, че пада в пропасти, че къщата му гори и т. н. Тези сънища са резултат от аномалии, отклонения в живота му. Нормалният живот се придружава от приятни сънища. Сънят е най-приятната почивка. Има хора, които познават Закона на почивката, и те могат съзнателно да излизат и влизат в тялото си. При излизането си те оставят своето тяло на по-нискостоящите от тях същества да се грижат за него, да го обновят, да го пречистят, и след като то се пречисти, тогава те се връщат в тялото си. Те не се безпокоят за своя живот, понеже са уверени във Великото Начало, което регулира и ръководи Живота.“

„Когато спи и сънува различни сънища, човек несъзнателно излиза от тялото си и се разхожда из пространството. Че наистина излиза от тялото си и се разхожда в пространството, се вижда по това, че се връща освежен и обновен – ако не сте могли да излезете правилно от тялото си, вие се събуждате неразположени и уморени.“

„Сънищата действат на човека възпитателно – ако сънува някой лош сън, той може да изправи някоя своя грешка.“
„Щом тялото се пречисти, човек отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото му се пречиства добре и той се събужда разположен и обновен.“
„Да спи човек след изгрев-слънце, е все едно да го поставят под някой водопад, чиито вълни отгоре го бият. Такова действие има и слънчевата енергия върху нервната система на човека.“ „Опасно е да се спи денем.“

г) уроците на сънищата:
„По време на съня си човек се учи, решава задачите си, които през деня са го смущавали. Затова не бързай да решаваш който и да е въпрос – преспи тази нощ и на следващата сутрин ще видиш на какъв ум ще бъдеш.“ (Това наставление ни припомня народната поговорка: «Утрото е по-мъдро от вечерта.»)
„Във време на сън човек пътува, ходи на различни места, прави такива неща, каквито в будно състояние никога няма да направи.“
„Мнозина се съмняват в реалността на сънищата и казват, че това са илюзорни неща, предизвикани от външни причини. Ако на краката на някой човек турят топло желязо или гореща тухла и така той заспи, има възможност да сънува, че ходи по нагорещени въглени. А как ще обясните тогава съня на човек, който сънува, че е станал милионер? С какво са го нагорещили, за да сънува такъв сън? Кой е външният стимул за такъв сън? Наистина, топлината предизвиква известни аномалии не само по време на сън, а и в будно състояние. Как се създават обаче толкова многобройни сънища, без да се постави нещо горещо под краката на човека?“
„Да кажем, че някой път вие сънувате някакъв сън – виждате Христос, разпънат на кръст. Казвате: «Видях Христос, разпънат на кръст!» Какво означава това? Това означава, че вие ще бъдете разпънати – както ти си видял това разумно същество, така ще те разпънат; както ти си видял Христос разпънат, ще има някои неприятности в живота ти. Една жена видяла в съня си, че косите ѝ били остригани. Какво означава това? Казвам: това означава, че ще изгубиш уважението на децата си, на мъжа си, на приятелите си. Това значи отрязването на косата. Да кажем, мъжът сънувал, че в съня го събличат и остава по долни дрехи. Казвам му: това означава, че ще ти отнемат положението, което заемаш.“

„Понеже Невидимият свят се интересува от хората, затова той чрез сънища им показва какво трябва да правят. Някой, едва се събудил от сън, започва да разправя: «Снощи сънувах, че се качих на една висока планина и оттам хвръкнах.» Защо се качвал на планината, защо хвръкнал, и той не знае, но трябва да мисли. Друг разправя, че сънувал някакво угощение. Трети разправя, че яздил на бял кон, със знаме в едната си ръка и със сабя в другата. Сънищата са символи, които показват на човека какво трябва да прави в будния си живот. Качването на планината символизира Високото място, Бога. Значи човек трябва да мисли за Бога. После ще мисли за коня – конят символизира практическия ум на човека. Сабята означава Словото Божие. Ако сънуваш, че си офицер, това не значи, че трябва да станеш офицер, а означава, че трябва да възседнеш практическия ум, да се препашеш със Словото Божие и да започнеш да го прилагаш в живота си.“
„Бълнуването не е нищо друго освен съобщение с Невидимия свят, но понеже тогава човек не е здрав, той не може правилно да приема и предава тези съобщения.“

д) колко време да прекарваме в сън:
„Умният човек се нуждае от по-малко сън, а глупавият – от повече. Умният човек употребява по-малко време за учене, а глупавият – повече.“
„Според някои физиолози човек се нуждае от 7-8 часа сън, но според окултистите човек може да се задоволи с 5 часа сън. Светиите спят малко, един-два часа сън са достатъчни за светията. Понякога той се задоволява с малко сън, не повече от половин час.“
„Колкото повече спи едно същество, толкова по-несъвършено е то. Сънят има отношение към човешкото съзнание. Съществата, които живеят в духовния свят, имат будно съзнание за всичко, което става около тях, затова те нямат нужда от сън – те не спят.“

„Съвременните хора си навличат ред нещастия от много спане – не лягат навреме, когато трябва да спят, и не стават навреме, когато трябва да станат. Знаете ли защо не можете да спите? Тази работа е много проста – кокошките по кое време си лягат? Те знаят, че когато залезе Слънцето, има много влакове за другия свят, съобщенията са много добри, но по-късно, след 22, 23, 24 часа влаковете са редки и ще трябва да чакат. Не може да отидеш в другия свят – ще стоиш буден на гарата, ще чакаш, но щом се качиш на пристигналия влак, вече е лесно; той ще те носи в другия свят.“

„За един разумен човек не е необходимо да спи по седем часа – за един човек, който живее редовен живот, три часа дълбок сън са достатъчни, за да възстанови силите си. Това се отнася до хората, които разбират законите на природата. Който разбира една работа, може да я свърши за три часа, а който не разбира, ще може да я свърши за дванадесет часа.“
„Има хора, които спят по 8-10 часа; те си мислят, че това е добре за тях. По-малко, но по-здрав сън! Ако през нощта се обръщаш по няколко пъти наляво-надясно, не си спал добре. Здрав сън е, на която страна легнеш, на нея да се събудиш.“

„Съвременните хора боледуват, защото не знаят как да се хранят, кога да лягат и да стават от сън. Мнозина стават сутрин в 4 часа. Този час принадлежи на Земята, затова не е удобен. Ако ставате в 2 часа, това е време на Луната и пак не е удобно. Добри часове за ставане са 12 часът, след полунощ – един часът, три, пет и шест часът. Някои спят до късно – до 9 или 10 часа. Това е крайно нехигиенично.“

„Няма нищо по-хубаво от това, като се събуди човек, да стане – повече да не ляга и да не спи. Най-добре е вечер да си лягате в осем или десет часа, а да ставате сутрин в три или в пет, един-два часа преди изгряването на Слънцето, но никога да не спите, когато то е изгряло.“

е) колко можем да издържим без сън:
„Човек може да стои буден до 40 дни. Като беше в пост, Иисус Христос стоя 40 дни буден.“
Опити, проведени с доброволци, показват, че най-издръжливите измежду тях са будували без прекъсване пет денонощия. Ала след това жизненият им тонус рязко спада и те изпадат в полухипнотично състояние, нуждаейки се от дълъг период за възстановяване.
ж) практически съвети:

Направете следното упражнение: Легнете си в 22 часа и си кажете, че ще станете в полунощ, за да свършите някаква работа. Като си вложите тази мисъл в подсъзнанието, вие ще видите, че ще се събудите точно в полунощ. Но щом се събудите по това време, вие си казвате: «Нека си поспя още поне пет минути – какво ще правя толкова рано!» Не, щом се събудите в полунощ, ще вдигнете главата си, ще спуснете краката си надолу, ще се обърнете към изток и ще си кажете: «Аз съм господар на времето си и ще го използвам както намирам за добре!» Щом кажете така, ще възприемете една хубава, светла мисъл от невидимия свят. След това легнете с мисълта да станете в 2 часа. Като се събудите в 2 часа, станете пак по същия начин и се изправете към изток – ще получите още една светла мисъл. И този път ще ви дойдат изкушения, но ще гледате да преодолеете и тях. Като приемете хубавата мисъл, запишете си я и пак легнете с желанието да станете в 4 часа. В 4 часа ще се събудите и пак ще дойдат изкушения, но ще гледате да ги преодолеете. Ще станете по същия начин, както първия път, и ще се изправите към изток, докато получите трета светла мисъл. Това упражнение ще правите в продължение на една седмица – то не ви се дава за цял живот. Важното е да правите усилия, докато придобиете в себе си добри навици. Развитието на добри навици в човека е първото условие за усилването на волята му.“

„За онзи, който знае кога да спи, колко време да спи и как да спи, сънят е благословение. Не може ли да спазва известни правила при спането, човек спи, без да се ползва от съня.“
„Човек трябва да знае как да легне и как да стане от сън. Ще изпразниш ума си от всички странични и отрицателни мисли и ще отидеш в другия свят съвършено свободен от грижи и безпокойства.“

„Вечер, преди да си легнеш да спиш, затвори вратите и прозорците си – никаква влага, никакви влияния отвън да не влизат в стаята ти. Не допускай да те безпокои нищо отвън – умът ти трябва да бъде свободен, да си почине. Онези работници в тялото, и те да могат да си вършат работата.“
„Преди лягане мийте краката и ръцете си.“

„Като си лягате вечер, обличайте чиста риза (дреха; б.а.) – не лягайте с тази, която цял ден е събирала прах и нечистотии.“

„Всяка вечер, като си лягате, ще употребите 10-20 минути, за да си дадете отчет за постъпките си през целия ден. Това ще извършите безпристрастно. Ще видите кое е лошо, за да го избегнете на другия ден. На другия ден ще се помолите: „Помогни ми, Господи, да избегна лошите постъпки и да изпълня добрите, които съм пропуснал предишния ден.”

„Като си ляга вечер, човек трябва добре да се огради – да огради къщата си, леглото си, тялото си, както и всички части на организма си. Това са правили хората от най-стари времена, било с молитви, било с песни. Като си лягате, казвайте формулата: „Няма Любов като Божията Любов – само Божията Любов е Любов.“

„Правилно спане е, когато си легнеш на лявата или на дясната страна, до сутринта да не се обърнеш; да няма никакво хъркане, мърдане, дишането да е плавно и тихо. Най-хубаво е да се спи на дясната страна; по-малко хубаво е да се спи на лявата страна; лошо е да се спи по гръб, а по корем – още по-лошо.“

„Правилно е човек да спи на дясната си страна, но може да спи и на лявата. Когато енергиите на повърхността на земята са отрицателни, човек трябва да ляга на дясната си страна. Следователно човек трябва да знае дали енергиите на повърхността на земята са положителни или отрицателни. При това енергията на земята не е навсякъде еднаква. Човек трябва да познава тези сили и да се съгласува с тях.“

„Никога не лягайте на гърба си или, ако легнете, дръжте ума си буден. Може да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран и не заспивайте, защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се притискат.“
„За да бъде човек в хармония с космическите течения, при спане главата му трябва да бъде към север или изток.“

„За предпочитане е човек да спи при светлина, отколкото при абсолютен мрак. Нощта е тъмна, но никога не е абсолютно тъмна – безброй звезди светят на Небето и внасят успокоение в човешката душа. Страшно е, когато човек изпадне в абсолютен мрак.”

„За да спи добре, човек трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел трябва поне два пъти в седмицата да се предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода.“

„Ако нервната система е възбудена, човек не може да заспи. Щом не можеш да заспиш, започни да мислиш и насочи погледа си към върха на носа си. Няма да мине и половин час и ще заспиш.”
„Ако не можете да спите добре, направете следното: поставете възглавницата си на север – като легнете да спите, главата ви да е на север. Ще вечеряте два часа преди залез-слънце и ще прочетете цялото Евангелие от Йоан. По този начин и скръбта ви ще се обърне в радост.“
„Когато искате да заспите, четете някоя неинтересна книга.“

„Равномерните еднообразни и монотонни звуци и движения успиват човека.“
„В планински места може да лежите, но да не заспивате. Ще избирате по възможност южните и източните склонове – те са здравословни; в тях има повече събрана енергия от синия цвят.“
„Като ставате сутрин от сън, определете си поне по 15-20 минути да благодарите на Бога за всичко, което ви е дадено, а след това да помислите за здравето си.“

„За всеки човек е определено времето, часа и минутата, когато той трябва да стане от сън. Не стане ли в този момент, всичките му работи ще изостанат назад. Често и неразположението на хората се дължи именно на това, че не стават в определения за тях момент.“

„Щом станеш сутрин от сън, ще знаеш, че първата мисъл, която минава през ума ти, е Божествена. Ако се намираш в опасност, ще ти дойдат някакви мисли в ума ти. Слушай първата мисъл, тя е Божествена.“

„Повечето хора скачат [сутрин] веднага от леглото си, без да размислят дали слизат от лявата или дясната страна на леглото си. Ако някой стане сутрин от лявата страна на леглото си, през целия ден той ще има несполуки. Човек трябва да знае сутрин от лявата или от дясната страна на леглото си да слиза. Някога той може да слезе от лявата, а някога от дясната, затова не трябва да бърза. Мнозина, като не разбират този закон, казват: «Защо е необходимо да се спазват тези правила при ставане сутрин?»  Ако човек не спазва тези правила, с това той нарушава равновесието в природата. Също така има правила и при спането. Важно е дали човек спи на дясната си страна или на лявата, дали на гърба или на корема си. Много майки не знаят на коя страна да поставят децата си да спят. Ако знаеха как да поставят децата си да спят, те биха могли донякъде да урегулират техния живот.“

„Като ставате сутрин от сън, не мислете, че ви боли нещо или че имате да плащате, а помислете за най-добрия си приятел, за най-доброто си дете. После можете да мислите и за лошия си приятел, за лошото си дете, но първата ви мисъл да бъде светла.“
„Като ставате сутрин, насочете мисълта си към сърцето си, после към ума си и най-после към волята си – да се извърши у вас един процес на раздвижване. После ще раздвижите краката си, кръста си и ще хвърлите одеалото, ще се завъртите на дясната си страна, а после на лявата. Креватът трябва да е по средата на стаята, а вие да спите в нещо като люлка. Спи ли човек на неподвижен креват, става нервен, сприхав, недоволен, упорит. Нервните да спят в люлка.”
„Като работи с ума си, човек храни клетките на мозъка и те постепенно се развиват. Всяка сутрин, като ставате от сън, кажете си: «Аз искам да стана умен.» Тази мисъл отива към мозъка и започва да храни клетките. Като правите това цяла година, в края на годината ще имате малък резултат – умът ви ще се проясни, ще схващате нещата правилно.“

„Всяка сутрин, като ставате от сън, кажете си: «Аз съм добър и разумен човек, защото Бог ме създаде.“
„Всяка сутрин, като ставате от сън, задавайте си въпроса: „Добър ли съм или не съм; умен ли съм или не съм?“. Ако си отговорите положително, пожелайте да проявите доброто и разумността в своята пълнота. Ако си отговорите отрицателно, не се самоосъждайте, а започнете да работите върху себе си, за да проявите това, което Бог е вложил във вас.“

„Всяка сутрин, като ставате, каквото настроение и да имате, не бързайте да се измиете, а поседете около 10-15 минути в размишление, докато се уравновесите. Имате ли някакво животинско желание, постарайте се да го трансформирате и да го превърнете в човешко. Не успеете ли да направите това, през целия ден работата ви няма да върви успешно. Обърнете се към Бога с молба да превърнете вашето желание в по-благородно и докато не почувствате мир в душата си, не започвайте никаква работа. След това се измийте, благодарете на Бога и започнете работата си. Щом успеете да уравновесите състоянието си, вие ще уредите всичките си работи по-добре, отколкото ако бързате и не успеете да се уравновесите. Тогава работите ви ще се объркат много повече.“

„Щом се събудите от сън, веднага станете и докато сте още бодри, с необременен ум и сърце, оставете се освободени на Божествената Мисъл  тя да ви обладава, да се изсипе върху вас и да се почувствате като новородено дете, което не мисли за нищо, което е освободено от всякакви грижи и безпокойства. Каквато мисъл влезе в ума ви през петте минути на размишление, това е вашата придобивка за деня. Колкото и малка да е мисълта, която сте възприели, тя ще внесе известно разширение в съзнанието ви и ще развие вашата самоувереност.“
„Станете ли сутрин от сън с някакво тежко, материално желание, отправете ума си нагоре, за да олекнете.“

„Както си станал от сън, така ще се нареждат работите ти. Щом станеш, вдигни главата си нагоре и помисли за Бога, за Слънцето на Живота. Стъпи на земята и помисли за Земята, на която живееш. От значение е още на коя ръка ще се опреш и на кой крак ще стъпиш.“ (Учителят Беинса Дуно препоръчва при ставане от сън, както и при всяко друго ставане, да стъпваме на десния крак или съответно да се опираме на дясната ръка.)
„Когато ставаш от сън, пий по една чаша гореща вода на глътки. Прави това в продължение на 40 дни и ще оздравееш.“

„Като станете сутрин, ще си кажете: «Аз няма да се боря със себе си, а ще бъда в хармония със себе си. Аз няма да бъда в противоречие с природата, а в хармония с нея. Аз няма да бъда в противоречие с Бога, а ще бъда в хармония с Него.“
 
з) съвети за окултния ученик:
Окултният ученик е високо издигнат в еволюционно отношение човек, поел безусловно по духовния Път към съвършенството и решен твърдо да изпълнява Божията воля и да служи за осъществяването на Неговия план за Вселената и планетата Земя. Той е ученик в Школата на Божествената Мъдрост и на разумния живот независимо дали в момента тя съществува в материален план, ръководена от духовен Учител, или функционира в невидимия свят.
„Когато ученикът (става дума за окултния ученик; б.а.) сгреши, добре е да спи няколко вечери на борови дъски, без възглавница, за да приеме от качествата на бора. Борът внася импулс за растене нагоре, като същевременно смекчава характера.“
„Ставате ли сутрин от сън, не започвайте работата си, докато не срещнете Бога в себе си и не благодарите за доброто, което ви е дадено.“

„Когато ставаш сутрин от сън, първо се спри върху мисълта какво иска Бог днес от теб.“
„Ето какво правя аз всяка сутрин. Като се събудя, веднага се запитвам: „Какво прави днес Господ? Каквото прави Той, това и аз ще правя!“ Отговарям си: „Бог изпраща Своето Благословение на целия свят, към всички същества. Той отправя Погледа Си към всички бедни и богати, прости и учени, болни и здрави и на всички отдава нужното. Той им изпраща храна, сила, утеха.“ […] Истинската философия се състои в това, като станеш сутрин, да отправиш ума си към Бога, към този велик принцип, и да кажеш: „Днес ще обичам всичко заради Бога!“ Бог ще бъде за тебе един обект и изобилието на живота ще се разлее наоколо ти.“ (Това е личният пример на Учителя Беинса Дуно, предложен на онези, които са способни да го разберат и да го приложат.)
„Като станеш сутрин, кажи си: „Всичко, което Бог ми е начертал за деня, мога да го изпълня!“ Ако започнеш да се съмняваш, сам ще се спънеш.“

„Като станете сутрин, помислете за вашата свобода, за вашата сила, за вашата  светлина и за вашата доброта. В тях е Господ. Ще Го поздравите и ще Му кажете: „Господи, благодаря Ти, че си ми дал свобода, сила, светлина, доброта.“ Вечерта си кажете пак същата молитва. На другият ден Той ще ви каже: „Дете Мое, през целия ден пази свободата, която съм ти дал.“
„Като ставате сутрин, казвайте си: «Господи, благослови всички ония, които са в мене и извън мене, за да работим за Твоята Слава и Твоето Величие. Дай ни светлина, за да разбираме Волята Ти и да я изпълняваме.“

„Искате ли да ви вървят работите добре, всяка сутрин, като ставате от сън, турете ръцете си на горната част на главата и кажете в себе си: „Господи, искам да Ти служа с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си дух.“   

„Всяка сутрин прекарвайте показалеца си по дължината на носа, отгоре додолу, и мислено си кажете: „Господи, понеже в началото Ти вдъхна живо дихание през носа ми, благослови пътя, през който животът влезе.“ После прекарайте пръста си над веждите и кажете: „Господи, дай ми светлина да разбирам границата между физическия и духовния свят и да мога правилно да минавам от единия в другия.“ Веждите са границата между тия два свята. След това със същия пръст обиколете ухото си и кажете: „Господи, дай ми възможност да чувам ясно Твоите Думи, да Те разбирам правилно, пък и аз да бъда разбран.“ Като прекарвате пръста си по дължината на ухото, вие събуждате в себе си чувството на честност и на справедливост. От време на време допирайте двата си пръста до меката част на ухото, за да придобиете нежност и мекота. Най-после, при леко докосване на пръстите до устата си, кажете: „Господи, вложи Любовта Си в сърцето ми, за да говоря меко и сладко, да изразя Твоята Любов.“ 

5. Обобщение:
Сънищата заемат важно място в човешкия живот. Съвременната материалистична наука ги разглежда единствено като средство за почивка и възстановяване на физическото тяло след умората на деня. Духовно-езотеричното познание от своя страна разкрива техния произход и същност, прогласява ролята на едно от невидимите тела на човека – астралното, в тяхното проявление, разграничава различни видове сънища и предлага защита от кошмарите. Последният Миров (Световен) Учител Беинса Дуно добавя съществени щрихи към проблема за причините и целите на сънищата, за тяхното въздействие върху човека и препоръчва достъпни за всеки практически съвети, свързани с тях. Древната мъдрост на толтеките, представена в учението на Дон Хуан и разпространена в книгите на неговия ученик Карлос Кастанеда, поставя на върха на духовните постижения т.нар. „изкуство на сънуването”. То предполага в своя завършен вид пълен контрол над съня и възможността за свободно пътуване в нематериални области на невидимата Вселена.

В качеството си на същество, притежаващо физическо тяло, човек без съмнение се нуждае от сън. Когато той завърши земния етап от своята еволюция и продължи развитието си в духовните сфери на Битието, тогава ще отпадне потребността от спане, понеже човекът ще е постигнал непрекъснатост на съзнанието, овладявайки неговите нематериални носители – фините си тела.
 
Константин Златев
 

 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12