Търси

Константин Златев: Работа - това е да отдаваш целия си потенциал за триумфа на Божието дело (ВИДЕО)

01.05.2020 г.
2202
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Работа” в лексиката на Учителя Беинса Дуно означава да вършим всичко така, сякаш е за Бога – по най-подходящия възможен начин, отдавайки най-доброто от себе си. Да работиш в този смисъл е тъждествено да отдаваш целия си потенциал за триумфа на Божието дело – за самия теб, за цялото човечество и за планетата Земя.

Твоите усилия никога не биха отишли напразно. Те се превръщат в елемент, вграден в Божието домостроителство – понятие от богословската терминология, което свидетелства, че си дал своя принос за спасението на самия себе си и на целия човешки род. Това е наистина работа, а не мъчение или труд. Това е признание, че творческият ти капацитет бива използван според точното си назначение – така, както Бог го е определил да ти служи.

В земното си битие ние на всяка крачка сме изправени пред избора – мъчение, труд или работа. Непробудените души се лутат между първите два варианта, а пробудените са длъжни да се насочат към третия. И когато изберат именно него – работата, да я извършат по най-добрия начин, като свещенодействие пред величието на Божията святост и Премъдрост.

Всички проблеми, с които се сблъскваме по житейския си път, могат да бъдат разрешени по Божественому, сиреч чрез работа, чрез усилия, положени пред олтара на Неговата безгранична Любов и Промисъл за творението.

 „... Работата е една възможност за проявление на учението.”

Когато лъчите на Божествената Истина са просветлили ума ти и сгрели сърцето ти, това докосване до Неговата действителна Същност и безответна Любов към всичко съществуващо променят живота ти завинаги. Божественото учение съдържа в себе си цялата велика Истина за Бога, за света, за Всемирния живот и за човека – като Негово дете, носещо в дълбините си целия Му творчески заряд. В нашата епоха най-яркият вестител на Божественото учение е Мировият Учител Беинса Дуно – предвестникът на Новата планетарна култура на Божествената Любов.
Неговото послание към човеците е израз на Божия план за нашето време на съдбовен преход от едно равнище на общочовешкото съзнание към друго, по-високо, от една форма на проявление на планетарния живот към друга, по-фина субстанциално, с несравнимо по-големи възможности за изява на духовното ни ядро. До каква степен сме разбрали и усвоили това Ново учение (както го нарича неговият вестител – Учителят Беинса Дуно; в същност то е най-старото учение на Космоса, ала във всяка епоха се проявява в нова светлина, с нови акценти), се подразбира от начина, по който го прилагаме във всекидневния живот.

Когато работиш така, сякаш е за Бога, ти изявяваш на практика мощта на това Учение, ти превръщаш неговите истини в реалност. Материализацията на Новото учение на всички нива в човешкия живот представлява реализация на Божия замисъл за нашето време на решаващ еволюционен скок. В работата ти доказваш, че това Учение се е превърнало в плът от твоята плът и в кръв от твоята кръв, т.е. в неразделна част от твоето съзнание и жизнено проявление. Да приложиш Новото учение на всяка крачка от земния ти път – това е свидетелство, че си станал достоен съработник за осъществяването на Божията идея за великата Промяна: тук и сега.

„... Ако искаш да учиш, трябва да обичаш”

– защото само чрез Божествената Любов си в състояние да научиш своите земни уроци по най-добрия начин; позната, приета, осмислена и раздадена без остатък, тази Любов се превръща в твоя най-способен учител в земното училище.

„... Ако искаш да учиш, ... трябва да живееш”

– понеже само в условията на материалния свят ти можеш да научиш уроците на твоето духовно освобождение, да придобиеш онези знания, качества и способности, които да те направят пълноценен участник в ангелската общност, същество от надчовешка еволюция.

„... Ако искаш да учиш, ... трябва да работиш”

– само в процеса на работата, сиреч в прилагането на усвоените космически истини, ти не просто се докосваш до Божественото учение, а го превръщаш в частица от самия себе си; то заживява в теб, а ти го изразяваш навсякъде и във всичко.

Учението е резултат от всичко, което е изпълнило мисълта ти с Божествената Мъдрост, сърцето ти – с Божествената Любов, и делата ти – с Божествената Истина. Няма друг Път към Бога освен този на Неговото учение, превърнато в смисъл на живота, в начин на съществуване.

Новата философия – това е Новото учение, предадено на българския народ и планетарното човечество от Мировия Учител Беинса Дуно. Това е Божественото учение, актуално за всички епохи, за всички хора, за всички разумни същества във Вселената, което на всеки от нас предлага най-кратката пътека към личностната ни реализация – цялостно разгръщане на безсмъртния ни духовен потенциал.

ВИЖТЕ ЦЯЛАТА ЛЕКЦИЯ:
 

Спонсори на Портал 12