Търси

Константин Златев: Планетата плавно излиза от 13-а и навлиза в 12-а сфера (ВИДЕО)

17.03.2020 г.
7568
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
​Земята постепенно илиза от т.нар. от Учителя Беинса Дуно 13-та сфера в Космоса, която е с тежки вибрации, с по-трудни условия за развитие, и преминава към една, пак назована от него 12-а сфера: с по-леки вибрации, с повече светлина, с повече възможности за еволюционно израстване. 

Следователно процесите имат външни символи, но зависят от това как човек осъществява своето предназначение като човешко същество. Т.е. донякъде се съчетават благоприятните външни фактори с правилно насочената свободна воля на човека. 

Ние сме в Крайни...Пределни времена, в които се извършва проверка на хората като личности и като колективна общност на разума на тази планета, са извървели своя път до момента и как ще го продължат. И Учителя казва:

"Христос сега слиза от Божествения свят към нас. Събитията, които има да преживеем, са много интересни.

Не си правете илюзии отсега нататък да бъдете щастливи на Земята, т.е. да бъдете материално щастливи; защото всички ще бъдете горчиво излъгани. Материално щастие на земята вие не очаквайте. Тези 24 часа не са за това и затова в тях подобно нещо не очаквайте. 

Нашата Земя е 13-та сфера, а тя е равна на ада. Тази Европейска война сега става в ада и Христос е, Който участва в това сражение. Но като думам ад, то не е едно лошо място. То е място на изправление: след хиляди години, когато хората се очистят там, Господ наново ще ги изведе на лицето на земята. Ние всички сега сме в ада – ни повече, ни по-малко. Войната, която става сега, става между светлата и тъмната страна на астралния свят. В тъмната страна сега става това сражение. И когато вие пристъпите към границата, ще видите Христа.

Това, което виждате на Земята, съществува и вътре в душата.

Христос, Който вече ликвидира сметките, може да ви повика и ви каже: „Това не е ваше – дайте го!" И аслъ, виждаме, нали?

Христос като дойде, каза, да се даде на българите отреденото им отпреди толкова и толкова години, но светът не им го дадеЕвропа отказа да приложи този закон (бел.ред.: богомилството) и поиска да действа по стария закон. Обаче, започва се от държавите, та ще се стигне до отделния човек: кой каквото има да дава, ще го даде. Ще се разрушат затворите, из които всички трябва да излязат. А всички, които эащищават съвременния порядък, ще отидат заедно с него, защото сега вече не е „днес с пари, па утре вересия", а порядъкът ще е „днес с вяра, а утре с пари". Ами че как можеш да имаш плод, докато не си сял? Най-първо трябва да посадиш нещо в земята, за да имаш плод. А пък вярата, тя е сеене. Ако не сееш, ще си гладен. Всички вие думате: „Господи, благослови ни". Е, хубаво, пусни нещо в земята и аз ще благословя, казва Господ.

Искате още да видите Христа, но мнозина от вас са Го виждали, и то, виждали са Го много пъти, само че винаги почти са казвали: „Може да не е Той, може да е друг." Има примери и измежду вас даже, когато сте срещали Христа, но не сте Го познавали, защото сте се съмнявали.

Наблюдавайте зорко това, което става. Не се плашете. Каквато работа си имате, не я напущайте, работете си. Светът от нищо няма да ви лиши. А ако е въпросът за поминъка, ето, казвам ви: не бойте се, насъщния хляб ще го имате. Светът може да го няма, но вие ще го имате. Светът може и да гладува – нека най-сетне малко и да погладува, те не са постили, нека попостят малко. А ние, тази година, ще се срещнем с неприятеля лице в лице. 

Нашите бдения тази година ще започнат, като влезете всички в горницата, на молитва: първом по един, после по трима, а най-сетне на групи от по девет души – девятката тази година ще работи.

И ще знаете, че молбите и моленията ваши ще са главно в три направления:
1. За прославянето Името Божие на земята;
2. За идването Царството Божие на земята и
3. За изпълнение Волята Божия на земята.

И не само сега – и през цялата година ще се молите в тая посока, но и ще се стремите с дела, слово и мисъл в същата посока. Ще се молим за домашните си, за добрите земеделци, за добрите търговци, всички учители, свещеници, всички жени и майки, които искат да вършат Волята Божия; за България, Русия, Сърбия, цялото славянство, за всички лица и държави, които искат да вършат Волята Божия.

из лекция на Учителя

22/03/1914 , Велико Търново
 
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12