Търси

Константин Златев: Нужна е радикална корекция в материален и духовен план (ИНТЕРВЮ)

24.03.2020 г.
3942
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Здравейте, Константин Златев.
Здравейте! Радвам се да ви чуя и да можем да допринесем с нещо за повишаването на равнището на Познанието на многобройната ви аудитория. 

Стартирахме една кампания, в която всеки ден вземаме интервюта, макар и дистанционно, с личности, които традиционно снимаме по принцип и убеден съм, че нашата аудитория ще оцени и интервюто с вас. Нека започнем първо с това: какво според вас е посланието на цялата тази глобална ситуация, която се получи покрай коронавируса?
Преди всичко трябва да се опитаме да изясним произхода на това явление, причините, които са го породили. По мое лично мнение има 2 главни причини. Първата е от обективен характер и това е естественото развитие в еволюционния ход на човечеството, който по принцип е плавен, постепенен, последователен, но както гласи Вторият закон на диаклектиката “Количествените натрупвания в някакъв момент преминават в качествени изменения”. И тогава настъпва трансформация, която е твърде ускорена. В такъв период от нашата история се намираме ние и мнозина го наричат квантов преход, революционен ход. Това е именно периодът, в който се очаква общочовешкото съзнание да порасне, да се извиси на по-висока степен, за да може човешкото да стане достойна жител на светове с по-висока вибрационна среда.

Преди да продължите..., чувствам едно вътрешно опасение от това, че хората няма да си вземат поуката и не виждам онази, глобална промяна, която трябваше да бъде така във фокуса в изказванията изобщо не само на политици и медии, но… Сякаш ми се струва, че този квантов преход и преминаване на едно следващо духовно ниво ще е за малцина и ако греша, моля да ме поправите дали всъщност невъзприемането на поуката от коронавируса няма да докара след няколко години много по-тежки събития..?
Преходния период засяга всички хора без изключение, както и цялата биосфера и планетата като цяло. Последствията за биологичните групи хора, имам предвид с различна степен на развитие на съзнанието, различни. Най-напредналите в духовно отношение ще преминат в една по-висока вибрационна среда, която наричат свят с 4 или 5 измерения. Други, със средно равнище на съзнанието, ще продължат еволюцията си на материални планети като Земята и тук на Земята, но при други условия. И третата група ще остане да очаква нова еволюционна вълна, така че Преходът е универсален и общовалиден и последствията от него за различните хора в различна степен на развитие на съзнанието, са различни. Що се отнася до това как преминава един преход, той винаги е свързан със сътресения от социален и природен характер - катаклизми, бедствия и прочие, и това заболяване, предизвикано от коронавируса е един от елементите на този преход, който е свързан с необходимостта от пречистване. Пречистване телесно и душевно, което да доведе хората до онова равнище на духовно-нравствено развитие, което да ги направи способни да преминат в следващия етап от развитието на планетите и човечеството. Следователно, ние се намираме в рамките на едно обективно явление, каквото е присъствието и действието на коронавируса и неговото значение не бива да бъде нито подценявано, нито надценявано. Ако останем на позициите на материалистическия мироглед и приемаме нашия живот като единствен тук и че след смъртта следва едно голямо нищо, то последствията от действията на коронавируса биха били фатални за хората, които разсъждават по този начин. Но позициите на духовното познание, разглеждайки нашето съществуване като поредица от въплъщения в материален план, в които ние учим различни уроци, придобиваме различни опитности, напреднал е по духовния път, то тук появата и действието на коронавируса е свързано с научаването на поредния урок, доста сериозен, суров е необходим за нашия план за нашето израстване.

Кой е той този урок? Свързан ли е с волята и постоянството?
Напълно. Напълно е свързан. Това е урокът да приемаме всичко, което се случва в нашия живот с максимално разбиране, с търпение, със смирение, проявявайки висока дисциплина. Дисциплината зависи от волята на човека, но за да прояви той своята дисциплина, трябва събитието да бъде осмислено. Тоест трябва да поработи ума му. Той трябва да разбере какво се случва и какъв трябва да бъде подходът му към случващото се. И когато вникне в същността на събитието, тогава вече трябва да прояви и волята си, необходимата дисциплина. Това е дисциплина не само на тялото, но и на ума и на чувствата, на душата и на духа. Следователно това е един сериозен урок за цялото човечество, който изисква от нас по-висока степен на разбиране, на това какво в действителност се случва не само като физическо явление, но и на духовен план. 

...тук в подкрепа на това, което казвате бих цитирал един фрагмент от Евангелието на Йоан в посланието до Филаделфийската църква или до Шестата културна епоха, в което се казва “Там, където няма воля, злото влиза и внася своя хаос в човешкия живот”. На практика точно на това сме свидетели днес.
Така е за съжаление, защото равнището на общочовешкото съзнание на голяма част от хората, за жалост, не е в състояние да проникне до духовните причини за явлението, наречено коронавирус. И това лично съзнание се разхожда по повърхността и отчита само материалните щети, въздействието върху здравето на човека, върху неговото физическо тяло, опасността от смърт. Ако не вникне в дълбоките духовни причини за появата на този вирус, ще остане на такова равнище на разбиране и за нищо няма да допринесе за научаването на този урок. Що се отнася до Откровението на Йоан Богослов в него са описани тези различни прояви, така наречени Седемте чаши на Божия гняв, които по различен начин се изсипват върху човешкия род с цел не да го унищожат, не да го уязвят, а именно да му предадат различни уроци от различна степен на трудност. Не са малко уроците, великите предсказатели в историята на човечеството, които са предвиждали, че именно в нашата епоха ще се проявят такива масови, глобални бедствия и от социален, и от природен характер, започвайки от Древността, преминавайки през Нострадамус, и в XXв. - Ванга, Слава Севрюкова. Дядо Влайчо и той е тук на българска почва. И всички те предсказват и предсказват, че нашият род, човечеството, би могло да премине по достоен начин през тези изпитания, но при съответната степен на осъзнаване на явленията. Т.е. изисква се осмисляне, дисциплина и проява на волята на човека, за да премине по един наистина достоен начин. Има един момент в цялата тази ситуация, който бих искал, ако можете, да го разясните. Вие казахте, че едната част, за съжаление може би голямата част от хората, ще останат на материалното ниво и няма да видят промисъла и да си вземат поуката от коронавируса, а други пък ще го направят. За тях казахте, че ще преминат в други духовни нива. Това означава ли, че ще има едно разделение и ние можем ли да сме свидетели на едно разделение, даже бих го нарекъл малко… не искам да звучи пресилено или излишно мистифицирано, но ще има ли едно разместване на пластовете на световете, така да се каже? Ще има ли прехвърляне между отделни реалности?
Да. Всеки заключителен етап от подобен еволюционен скок или квантов преход, въобще всяка такава особена трансформация, всеки неин финал е свързан неминуемо с подобно разделение. И то винаги е на обективна основа въз основа на духовния ръст на съответен човек или група хора. Не можем да го избегнем и това е естествено, логично развитие на цялото еволюционно израстване на човечеството. Аз споменах, че първата главна причина за появата на коронавирус е от обективен характер и това е именно осъзнателността в развитието на еволюционното израстване на човечеството. Но вторият фактор, субеквния, е свързан именно с нас, хората, и с нашата дейност. Дейност, която упражняваме не само във физическото поле, материалния свят, но и в духовния свят чрез нашето емоционално и ментално проявление. На чисто физически план хората вече достатъчно много замърсиха планетата, замърсиха и въздуха и Световния океан. Според статистиката всяка година човечеството изхвърля в Световния океан 8 милиона тона отпадъци, които увреждат сериозно флората и фауната на тази среда, от която е възникнал живота, физическия живот на планетата. Това замърсяване е свързано и с публичната дейност на първо място на човечеството и с това, че навлизат все повече високите технологии, променяйки геомагнитната енергия на земята, променяйки траекториите на прелетните птици и т.н. Това замърсяване е обективно от гледна точка на това какво правим ние като човечеството и на нашата незрялост като вид - Homo Sapiens не проявява достатъчна доза разум, за да заслужи това название. Не са малка опасност, в много отношения и по-рискова е нашата дейност на емоционално и на умствено равнище, замърсявайки аурата на земята със своите лоши чувства и мисли и с отрицателните си прояви на такъв план.

Нека да го кажем и по-директно - ще си позволя да добавя ... и милионите животни, които биват убивани от човешката агресия, защото те също остават отпечатък в тази аура. 
Унищожаването на милиони невинни живи същества, за да може човечеството да се изхранва, говорим за месоядството, в такава степен замърсява земната аура, изпълвайки я с негативните вибрации от техния ужас, който те изпитват преди да бъдат умъртвени, и всичко това се връща като духовен бумеранг към човечеството и засяга всеки един от нас в най-уязвимите ни части. В случая - имунната система. Затова и най-добрата ваксина срещу коронавируса, а и срещу всяко друго заболяване, не е точно тази, която ни препоръчват лекарите, макар че не бива да отричаме и нейната стойност, най-доброто средство за противопоставяне, дадено от великия български учител Петър Дънов, известен духовно като Беинса Дуно, това са чисти мисли, благородните чувства и постъпките, отправени само към доброто. Тогава аурата на всеки човек като индивидуалност става непробиваема към всяко зло, включително и за атаките на такива болестотворни елементи. Нашият личен морал е определящ и за физическото ни здраве. 

Тук, в България, ние имаме благодатта, имаме словото на Учителя, но на местата в така наречените развити западни, аз ги наричат “западнали”, общества, където икономиката е основния акцент, не само повърхностното гледане на това за здравето и за смъртта, както го казахте. Виждаме сега най-засегнатите страни са всъщност най-развитите икономики. И там те пример ли са за това, че те са забравили техните духовни учители, защото все пак не можем да отречем, че всеки от народите има във времето и историята свой духовен водач. Аз съм решил тези дни да не спестявам тези неща и може да звуча крайно за някои неща, но неслучайно Италия, неслучайно откъдето са тръгнали най-големите убийства на религиозна основа в историята на човечеството и неслучайно, където Христос не е проявен в живота на хората..?
Във всеки народ има индивидуалности, личности с висока степен на духовно развитие, така наречените Посветени, които са истинските духовни лидери на своя народ, защото както казва Учителя Беинса Дуно - всички народи са Удове, т.е съставни части на човешкия организъм и всяка една от тях има своя смисъл, своя мисия в общочовешкото развитие и история. Обаче когато едно общество е с висока степен на развитие, технологично, промишлено, с висок стандарт на живот, тазим атериална осигуреност до голяма степен лишава от стимул хората да се стремят към духовно развитие. Когато всичко ти е уредено, когато можеш да задоволиш всичките си материални потребности в мига, в който ти пожелаеш, тогава ти си казваш, че не ти трябва нищо повече и загърбваш духовното развитие. А обществата, които пък които тънат в мизерия при тях е налице другата крайност, че когато човек е гладен, когато няма здрава дреха на гърба си, когато няма здрав покрив над главата си, тогава също е трудно да мисли за духовно развитие, защото трябва да удовлетвори основните си потребности. И за тези, които са с общо взето със средно ниво на стандарт, каквато е и България, когато хората общо взето са задоволени по отношение на тези основни потребности и могат да надникнат и опрат завесата на потребителската цивилизация и да потърсят нещо повече или по-дълбок смисъл. За всяка отделна сцена можем да направим съответните прогнози и да потърсим причините защо е засегната и как, защо тръгна примерно от Китай цялата тази история с коронавируса, защо…

Споделете! Споделете само заради дивите животни ли е? Не, нали? 
Не е само заради тях… Обществена тайна е, че в редица държави по света и до ден днешен, независимо от споразуменията и сключените договори на международна основа, съществуват тайни биологически лаборатории, в които се разработва бактериологическо оръжие. Според някои сведения подобна лаборатория има и в град Ухан, от където започна разпространението на коронавируса. Не е моя работа да коментирам дали това е основната причина, но общо човешката дейност и конкретното проявление на нея във всеки един народ по начина, по който той вижда своето място в историята и в глобалното развитие в голяма степен са определящи и в този случай една велика нация, каквато безспорно е Китай, с водещо място в съвременното общество, от нея започна това изпитание. Но обърнете внимание, че Китай с дисциплина и с воля за 3 месеца овладяха ситуацията. Което не може да се каже тук за нас на европейския континент.

Добре, ние можем ли да я наречем водеща нация след като те все още варят кучета и ги пекат на шиш? Кучета.... и така нататък?
Да, водеща по отношение на основни икономически показатели каквито са размера на БВП и обема на износа, в който те вече наистина са в начални позиции. Що се отнася до това, което споменавате, тази форма на месоядство, която не бих определил по никакъв друг начин, освен като извратена, това до голяма степен контрастира с древната мъдрост, от която се стремят да живеят китайците от хилядолетия. И този контраст, този парадокс, достига наистина до граници, които трудно може да ги осмисли едно по-високо развито съзнание.

Ако се опитаме да тълкуваме окултно причината за разпространението на коронавируса в Италия първо, виждате ли някаква връзка, конкретна?
Вече **** от ваша страна за това, че Кръстоносните походи започват от папската институция, които са най-кръвопролитната проява на религиозни вражди и са дали най-много жертви в историята на човечеството от гледна точка на религиозните различия. Що се отнася до присъствието на Христос, което споменахте, тук вече стигаме до разделението на Християнската църква. Известно е, че Ватикана е център на Римокатолическата църква и че Папата, от гледна точка на тяхното учение, се смята за наместник на Христос на Земята. И до други такива догматически особености на римокатолицизма, които го обособяват от другите 2 големи - Православието и Протестантизма. Но както вече изтъкнах - най-важната предпоставка, това е равнището на морала, личния и обществения. Известно е от гледна точка на развитието през последните години, че Италия е най-либерална по приемането на емигранти от други държави. Това създава предпоставки за разпространението на различни заболявания, в случая и на коронавируса. Това е външната обективна страна. Субективната, за която вече говорихме, е именно до каква степен обществения морал на хората в тази страна са допринесли, за да може да бъде тя в момента най-атакуваната в Европа.

А можем ли да направим един импровизиран опит за тълкуване на словесната и числова структура на вируса COVID-19, като аз ще си позволя да хвана по-лесната част числото 19? Аз ще си позволя да хвана по-лесната част числото 19, което символизира, че хората трябва да извървят един път от 1 до 9, т.е. един цялостен път и бих го нарекъл една ретроспекция и преосмисляне.
Да, единицата - началото в нумерологията е числото, което определя проявения Бог. Който ние познаваме именно в лицето на Иисус Христос, второто лице - Словото Божие и глобуса. Девятката е число на човешкия цикъл, тя предполага завършеност, предполага развитие на определени качества, някаква степен на универсалност.Следователно, ако търсим такъв нумерологически смисъл за това название, то както и вие споменахте, трябва да започнем от началото като изследваме самите себе си - от къде тръгваме, какво е нашето развитие в момента, какъв е потенциала ни, как го използваме, за да извървим целия този път, за да завършим цикъла по начин, който е според Божия план за човека. И този път изисква развитие на много качества, за които ние вече говорихме. Чисто нумерологически има смисъл в това определяне на вируса с числото 19.

Да, по-рано в разговора споменахте за Откровението на Йоан и за чашите, които се изливат над човечеството. Там се говори за един персонаж - конник с корона, който изстрелва си. Ако приемем, че това е коронавируса и това е поредното доказателство, че Откровението на Йоан е абсолютно безусловно, това означава, че всички останали чаши, които са описани в Откровението, ще се реализират?
Да, така е, защото тази единствена по рода си пророческа книга в Новия Завет дава сведения за цялото развитие на човечеството, на целия исторически ход след Възкресението на Спасителя Иисус Христос до наши дни, а и в бъдещето. Обаче аз лично не бих отъждествил конника с коронавируса, а само някои от стрелите му, защото тези стрели представляват именно духовния бумеранг, който се връща към човечеството въз основа на това какво то е сътворило в мисъл, чувства, слово и дело. И отново подчертавам, че не става дума за наказание, защото Бог никога, никого, за нищо не наказва, а става дума за нарушаване на закони - и природно-материални, и духовни такива, които човечеството поради незнание, невежество или съзнателно е нарушило и трябва да плати своята цена. В момента се извършва именно такъв процес от гледна точка на субективното управление на човешката свободна воля. 

Понякога като наблюдавам липсата на будност и осъзнати реакции, най-вече в западните общества, покрай тази ситуация, си казвам “Абе нашата Земя, планетата не е ли обречена в това много-бавно, преустройството"… и ...така наречените Светите писания - Божия Земя, Нова Земя, Ново небе… Искам да кажа шансът, който ни е посочен в Светите писания, че така или иначе Земята ще се преобрази, доколко е зависимо от времето и реакциите, от будността на хората?
Земята, като материална планета, представлява едно голямо училище. Това е название, дадено за духовно-езотеричното познание и то не е случайно, защото тази наша планета представлява един голям полигон за обучения, в който ние трябва да учим различни уроци, да придобиваме знания, опитности, да напредва нашия духовен път. А това, за което говорите, дали случващото се, нашето израстване в духовен план, е бавно, дали Земята е обречена, зависи именно от тези 2 фактора, с които започна нашия разговор. Първия - обективния. Какъв е Божия план за нашата планета и за човечеството като частност и как той се осъществява от гледна точка на позициите на Божия помисъл и премъдрост. И втория, субективния фактор - как човечеството откликва да осъзнае, да осмисли този план и да го прилага, за да може да го доведе до неговия успешен финал. Пресечната точка между тези 2 основни фактора определя и скоростта на развитието на този глобален процес, който се разгръща във времето и пространството, защото ние живеем в такъв материален свят с тези 4 измерения - дължина, ширина, височина и време. Така че свободната воля, общочовешката въплътена свободна воля, е от огромно значение за осъществяването на Божия план за всички нас и за скоростта на реализация. 

На финала на разговора искам да споделите така вашето усещане дали всичко, което се разиграва в момента на нашата планета - покрай пандемията с коронавирус, представлява един особен интерес в другите светове, като един, бих го нарекъл спектакъл, и с интерес ли наблюдават и само наблюдават или и вземат пряко участие същества - и Белите братя, и Черните?
Надявам се, че от нашия разговор до момента става ясно, че всичко това, което се случва, има закономерен характер, защото както гласи един духовен закон “Случайности няма и не може и да има”. Естествено, че тези събития, които засягат цялата планета и всички човеци, представляват интерес за съществата от Невидимия свят, и от Тъмната, и от Светлата му страна. В последните години, чрез различни източници ние получихме редица предупреждения от съществата от Бялата ложа, включително и тези, които са ангажирани пряко с историята и еволюцията на човечеството, съществата на Светлината и Бялото Братство, предупреждения, че ако не се коригираме радикално в цялата своя и материална, и духовна дейност, - то последиците ще бъдат сериозни. Тези от хората, които възприема тези предупреждения и промениха живота си - преминават и ще преминат по-леко преходния период. Тези, които ги отхвърлят и не желаят да се запознаят с тях, защото всяко познание носи със себе си и по-висока отговорност, защото то ти дава информация за това какво се случва и ти как трябва да откликнеш, хората, които странят от това познание, не желаят да го приемат, разбира се ще преминат по-трудно през прехода. Земята като такова голямо училище от милиони години е представлявало обект на интерес и за двете големи ложи във Вселената. И защото борбата между тях, завладяването на умовете и сърцата на хората продължава и до наши дни, битката е за всяка човешка душа. Това определя и особено високата отговорност на осъзнатите хора за това как ще премине този процес. Учителят Беинса Дуно свидетелства, че в наши дни съдбата на планетата ще бъде лишена от добрите хора. Той го казва съвсем директно. Какво означава “добрите хора”? Тези, които са постигнали определено равнище на осъзнатост, които познават духовните закони, които се съобразяват с тях и са ги превърнали в начин на живот, тези хора, които споделят своите знания с други и им помагат да постигнат своята степен на осъзнаване. Добрите хора са, които вършат добро и в материалния свят, и в духовния. Т.е. това са хората, които са готови на поемат на плещите си цялата тежест на Прехода. Нека да си пожелаем техния брой да се увеличава все повече и като абсолютна стойност, и като процент от население, защото има една критична маса, която ако бъде достигната тогава - Преходът ще бъде улеснен. Засега той преминава по един деликатен, труден начин, но може да бъде облекчен. Зависи от нас, от нашата свободна воля, от това кои сме ние и как провеждаме нашия живот. 

Много Ви благодаря за споделените мисли.
И аз ви благодаря за възможността да ги споделя с хората, които биха желали да ги чуят. 

До скоро!
Всичко най-хубаво! Дочуване!
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 

Спонсори на Портал 12