Търси

Константин Златев: Молитвата е метод за постигане на магнетична сила

10.01.2019 г.
5245
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Посредством молитвите човек общува с Бога и съществата от невидимия свят и осъществява енерго-информационно взаимодействие с духовната реалност. Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и в крайна сметка – с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.

Какво е молитвата по своята същност?
Молитвата е зов на човешката душа към Бога. Учителят Беинса Дуно нарича молитвата „дишането на душата”, т.е. както тялото не може да живее без дишане, чрез което набавя кислород за организма, така и душата не може да изпълни мисията си без общуване с Бога. Същият духовен Учител на друго място в Словото си добавя: „Молитвата подразбира едно разумно общение с разумните сили в Природата.”
  • Молитвата е начин за пречистване на ума, сърцето и тялото. Пречистването се осъществява по енергиен път, чрез високите вибрации на молитвения призив, който човек отправя към Бога и светлите Същества в Космоса;
  • Молитвата е неповторим шанс да общуваме непосредствено с Бога – с нашия Небесен Баща, вечен и безусловно любещ Родител; молитвата е неотделим елемент от вярата в Небесния Отец, от вероучението на всички световни религии и духовни учения.
  • Молитвата може да бъде изречена на глас или на ум; и в двата случая определящи са вътрешното чувство, искреността и поривът на сърцето, а не думите, които я съставят; в някои случаи е препоръчително изговарянето на молитвата, за да може създадената мисъл-форма да получи допълнителна сила от вибрациите на човешкия глас;

Концентрацията и молитвата
Нужна е пълна концентрация на молещия се, която предоставя гаранция за отговор на молитвата; концентрацията е решаващо условие за изграждане на невидимия мост, по който молитвеният зов да премине от човешкото съзнание до Божественото;

Всеки от великите духовни Учители на човечеството е учил своите последователи как и кога да се молят; най-съвършеният образец за молитва е т.нар. Господня молитва „Отче наш”, предадена от Иисус Христос на Неговите апостоли и слушатели (Мат. 6:9-13); великолепен образец е и „Добрата молитва” на Учителя Беинса Дуно, която обладава трояко действие – едновременно в материалния, духовния и Божествения свят;

Медитацията при молитва
Медитацията е висша форма на молитвата; медитацията е наследство от опита и практиката на източните духовни школи, но е намерила достоен прием и на Запад; съществуват множество нейни разновидности, всяка от които се отличава със собствена специфика, техника на изпълнението и цели;

Как да завършваме всяка молитва?
Бог знае несравнимо по-добре от нас какво точно ни е нужно и кога трябва да го получим; затова нека завършваме всяка своя молитва с израза: „Нека бъде Твоята воля, Господи, а не моята!” (най-яркият пример за подобно смирение е молитвата на Христос в Гетсиманската градина преди да бъде арестуван, измъчван и разпънат – ср. Мат. 26:39);

Молитвата е нужна не на Бога, а на човека
Бог е самодостатъчен и не се нуждае от нищо извън самия Себе Си; ние, хората, имаме нужда от Неговата подкрепа, за да изпълним назначението си в земния живот и във вечността; молитвата – като израз на искрена и дълбока вяра – ни предоставя уникален шанс да общуваме непосредствено с Него и да черпим от необятната съкровищница на Неговата Любов;

Молитвата и духовните закони 
Има такава реплика на Учителя Беинса Дуно: „Вие се молите, но има известни закони...” Тези думи означават – ни повече, ни по-малко, – че съществуват естествени ограничения за изпълнението на нашите молитви; тези ограничения са законите на духовния свят – ако в молитвата си предявяваме искане, което е в нарушение на такъв закон, то тя няма да бъде чута, т.е. изпълнена. Молитвата е пътека от един свят към друг, от видимото към невидимото, от материята към Духа – пътека с начало, но без край; червената нишка, който ни води по тази пътека, е Божествената Любов;

Молитва и карма
Чрез молитвата си помагаме за изплащане на кармичните си дългове; това, разбира се, не става автоматично, а само в случай че пренасяме молитвената настройка в ежедневието и импулсите на молитвеното общение превръщаме в дела на жива вяра; но най-същественото е, че интензивният молитвен живот пречиства мислите и аурата на човека и съвсем пряко допринася за облекчаване на кармичния товар; в този смисъл молитвата ни разкрива най-подходящия начин да изплатим кармата си;

Къде да се молим?
Нужно е да се молим в тайната си стаичка (както ни съветва Христос), т.е. далеч от погледите и присъствието на други хора (освен ако молитвата не е колективна); ако не е възможно да се усамотим, то тогава на помощ ни идва самовглъбението и потъването в атмосферата на богообщението

Молитва за враговете
Да се молим и за враговете си – така помагаме и на тях, и на себе си; когато се молим за враговете си, ние пренасяме общуването си с тях от чисто материалното равнище към контакт между душите ни (а омраза между две души няма и не може да има); по този начин пренасяме положителния заряд на молитвата от духовния свят в будното съзнание на онзи, за когото се молим; рано или късно това променя отношението му към нас;

Молитвата като енергийна защита
Искрената и правилно насочена молитва играе роля и на защита от вредни външни въздействия, т.е. на енергийна защита; активният молитвен живот пречиства и укрепва аурата на човека и увеличава защитните сили на духовните му тела;

Настройка за молитва
Преди молитва е необходимо да хармонизираме съзнанието си, да го настроим на вълнáта на молитвеното общуване; нужно е да погледнем навътре в себе си и откровено да признаем доброто и злото, което открием там; след това да се молим за утвърждаване на доброто и за отстраняване на злото. Други фактори за успешна молитва са: правилно дишане; изпълнено със светлина съзнание; балансиран обмен на енергии; осмисляне на потребността от работа за Цялото; стремеж да узнаем волята на Бога за нас самите;

Четири качества на правилната молитва (според Учителя Беинса Дуно):
Точност, Краткост, Яснота и Интензивност;

Най-благоприятно време за молитва 
21-24 ч. вечерта и 3-4 ч. рано сутринта; в тези отрязъци от време са налице най-добрите възможности за свързване с висшите духовни сфери.
 
Добрите дела и молитвата
Освен описаните по-горе форми и видове молитвата може да приеме и облика на едно добро дело; в случая тя може да е съвсем безмълвна, но постъпката на човека, извършващ добро, е достатъчно красноречива сама по себе си; по този повод Учителят Беинса Дуно отбелязва: „Няма по-добра молитва от тази, да помогнете на ближния си, когато е в нужда!”

В края на този материал, може да обобщим, че Молитвата е метод за постигане на повишена магнетичност. По своята същност молитвата е извънредно важна духовна работа, чрез която човек придобива магнетическа сила.Тя е източник и на духовни, и на материални блага: молитвата е условие за човека да придобие нещо – то от своя страна може да намери израз както в материална, така и в духовна форма; във всички случаи по-съществени са духовните придобивки.

Най-силната молитва – няма по-силна молитва от изявата на Божествената Любов.В този смисъл са и думите на Учителя Беинса Дуно:
Истинската молитва се заключава в Любовта!

автор: Константин Златев
 
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12