Търси

Когато Духът е допуснал материята, Той не е допуснал грешка, защото Духът е абсолютната разумност

09.10.2018 г.
4091
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Последната и мощна проява на Христовия импулс е Учителят и неговата школа, която се отваря само за готовите. Учението на Учителя е посято, то ще даде плод главно в Шестата раса. Учението на Учителя е пълно изложение на християнското езотерично учение.
  1. Първият импулс беше в Египет, на херметистите. От тях се родиха древните окултни школи.
  2. Вторият импулс бяха есеите в Египет и Палестина - Мойсей, Авраам, Пророците, и Христос.
  3. Третият импулс беше свързан с манихеи, богомили и розенкройцери. Поп Богомил и Боян Магът - това са архангели, които обновяват учението на Христос. Манихеите (манис - ум) от IV-ти век имаха задача да пречистят ума: богомилите продължиха, а розенкройцерите завършиха тази идея.
  4. Четвъртият импулс е свързан с Учителя и учението, което дава синтез на всичко от миналите окултни школи.
Учителят казва: “Животът на ученика не е живот на благодат, а живот на творчество”. Източната традиция има инволюционен характер, а западната - еволюционен. Закон е: С един пръст на ръката доникъде не се стига. Учителят казва: “Източната традиция е дадена при слизане на Духа в материята” - т.е. при отдалечаването на Духа от Бога. Много от качествата на висшата светлина са се изгубили.

Твърдението, че материята е илюзия, както твърди Адвайта Веданта, Шанкара, е заблуда. Когато Духът е допуснал материята, Той не е допуснал грешка, защото Духът е абсолютната разумност.
Те създадоха много системи на йога, за да победят тази илюзия, но за запада физическият свят е въплътеното Слово, въплътената духовност и всички неща на физическия свят са една велика книга, една велика азбука, която разкрива постепенно същността на Духа. Чрез изучаването на физическия свят и символите му окултният ученик се освобождава от нисшата природа. Изучаването на материята дава един много важен опит, а той е изключително важен.
Учителят казва:
“Духът е скрит дълбоко в материята и се разкрива не с отричане, а с изучаване”.
Например ръката крие в себе си изключителни магически тайни, особено палецът. В ръката на човека е скрит Бог, а не илюзията. Физическото тяло е една дълбока окултна идея на скрития космос. Ученикът е на земята, но живее в Духа, а не в илюзията, т.е. във времето. И Учителят, и Христос живяха в тяло, но не живяха външен, т.е. илюзорен, живот. Запетаята, точката символизират Бог на физическо поле - това е великият принцип, който дава живот.
Материята не трябва да се отрича, а да се изучава и да се извлече есенцията от нея, която е скритият Дух. В Христос имаше нещо, което Той не знаеше, и го научи на кръста, на земята.
Хранейки се с плодовете, ние се храним с Духа, който е в тях, а в плодовете е скрит Духът на Слънцето, т.е. Слънчевото Слово. Тези скрити духовни сили ни помагат да се пробудим във високото поле на Духа, в Неговата светлина и топлина. Чрез храната Духът в нас се издига до познание за Бога и Неговата Мъдрост. Служителите на Бялото Братство не са свързани външно; те са като лъчи на едно слънце и връзката им е в самото слънце, а не помежду отделните лъчи.

из лекция на Елеазар Хараш, 1993-а година, Варна
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12