Търси

Какво ми каза Исус на кръста - Послание от Тимен Тимев (ЕНИГМАТА НА ДУХА И МАТЕРИЯТА)

15.04.2017 г.
5120
4
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Какво ми каза Исус на кръста"
Послание от Тимен Тимев – Johann ge Moll"На втория час"
"Тайната на пирамидите и загадката на материята"
"Пирамидите не са изградени от камък, а от невероятно компресирани 10 на 67-а степен звуци"


...И както стоях отдолу в подножието на кръста и събирах кураж да се изкатеря по стълбицата на болките, Исус ме погледна и каза:
- Защо си толкова озадачен и подтиснат?
И аз му отвърнах:
- Исусе, ти му откри тайната на възприятието, но човешкият род продължава да бъде смутен и подтиснат: него го стряска и гнети Загадката на материята и енигмата на собственото му тяло. И най-често отправя поглед към пирамидите и пита: Как така са направени от материя, а излъчват някакъв дълбок и свещен смисъл? Защо като почукаме по камъка на пирамидите, те звучат? И защо пирамидата ни смущава, че е едновременно и камък и дух?
Исус:
- Това което наричате пирамида е само прозвучаването на значението и смисълът на думата пирамида. Пирамидите не са изградени от камък, а от компресиран на невероятна степен звук.
Всички предмети преди да се появят във възприятието съществуват като чисти значения в ума на Бога. Това са Платоновите идеи, които не са погледнати. Всичко, което съществува като материя, преди това съществува като думи в езика. И е нужно Бог да изговори тези думи, да прояви значението на словото, за да може посредством тяхното прозвучаване, значенията на думите да се появят пред нас като възприятие. Това което наричате възприятие е чуването на произнасянето на смисълът на думите. Пирамидата е прозвучаването на значението на думата пирамида, която когато бъде изговорена се превръща във възприятие.
Бог изхвърля значенията на думите от ума си като ги изговаря, като ги подхвърля на проявлението. Светът, който ни заобикаля е изговорените, изпяти, изсвирени значения на думите. Но това проявление на словото протича под формата на звукови вълни. Тогава неимоверно голямата компресия на тези звукови вълни поражда пред вас видимостта на материята.

Компресираните 10 на 67-а степен звукови вълни от произнасянето на словото пирамида се явява за вашите сетива като каменна пирамида. Звуковата пирамида се е появила пред нас като каменна пирамида поради невероятната компресия на звука. Защо когато почукнем по камъка на пирамидата, а и по всички камъни, те звучат? Защото не само камъкът на пирамидата, но и всички камъни по света не са нищо друго, освен сгъстени, компресирани звукови вълни.

пирамидите - енергийна същност

Тогава две са условията да има Свят: Едно Световно същество да изговори значенията на думите със силата на мисълта, а със силата на волята да компресира техните прозвучавания.

Целият свят не е нищо друго, освен компресирано до невероятност проявление на Езикът на Бога. Светът се състои от думи, но тези думи докато не бъдат подложени на проявление, стоят като чисти, безмълвни значения в ума на Бога.

Това са Платоновите идеи, не хвърлили още сенките на възприятията; и това са вълновите функции, които още не са били наблюдавани от ничий ум. Защото вълновата функция остава вълнова функция докато е ненаблюдаема ( докато не бъде подложена на редукция), и трябва да бъде наблюдавана, за да се превърне в перцепторна функция, която ражда светът на възприятията.

Очевидно желанието на Бога да изговори своите идеи и силата на неговата воля да ги компресира до 10 на 67-а степен пораждат видимостта на този свят и животът, в който ние сме само дарове на желанието за проявление на думите. И нашето желание да говорим е желание да повтаряме актовете на Бога, и да му връщаме обратно като мисъл това, което сме получили като компресирана музика и кондензирана интонация.

Но аз отново го запитах:
- Защо, Исусе, след като си Дух, и Духът е най-голямата сила, не слезеш от кръста, а позволяваш да те разпъват?
Исус ми отговори с блага усмивка:
Не мога да сляза, защото, ако сляза и целия свят заедно с мен ще повлека във възприятието.
- Но защо като си най-силният Дух позволяваш да те разпъват?

Защото, ако не ме разпънат, няма да издигнат кръста. Ако не издигнат кръста, няма да могат да издигнат фигурата на противоречието; няма да могат да съберат и да пресекат двете най-големи световни отрицателности – принципът на Непротиворечивия Дух и принципът на Непротиворечивата материя, които само, ако се съберат заедно образуват противоречието на психиката.
Докато не съединим и пресечем под прав ъгъл материята и Духът, няма да можем да прекъснем тяхната самота и да ги доведем до целувката, върху чиито устни стои баща ми – Господа. Той е съчетанието на всички противоречия. Той трябва да застане в центъра на техния сблъсък и да образува от техния конфликт братството на всички противоречия. Той влюбва противоположностите една в друга, и всички световни различия, които вън от него враждуват, вътре в него откриват своята конфликтна хармония като световен контрапункт.


Сами по себе си Духът и материята са непротиворечиви, но само събрани заедно и насила, те пораждат противоречието на психиката. И само, ако разкъсат противоречивия затвор на контрапунктичната психика, те могат да станат отново свободни и самостоятелни Дух и материя. Затова Духът и материята непрекъснато воюват, докато една световна хармония не ги затвори в психиката. Докато не бъдат събрани заедно в противоречието на психиката, всеки от тях е свободен в своята самота.

Светът е Световен свят, и Бог е Божествен Бог, които не могат да взаимодействат, и в своята изолация не могат да образуват душа. Нужно е светът да влезе в Бога и Бог да влезе в света, за да стане светът Божествен свят, а Бог – Световен Бог.
Затова трябва да стоя разпънат и да не слизам от кръста, защото прекъсна ли разпятието, разсичам противоречието, и с разсичането на противоречието отново всички светове се разпадат всеки на своята демонична посока; и всички освободени светове отново се връщат в самостоятелната си сладост на минусите. А докато съм горе и издържам на болките, моите страдания събират отново всички минуси в общата точка на хармоничния конфликт.
Помни, че моето дело е да събирам отвсякъде минусите и да ги пресичам във всеобщия кръст. Възелът на противоречието е майсторството да събереш Вселената и да принудиш всички разрушителни минуси да отпразнуват срещата на своята хармония, като открият своята градивност в насилствената им близост.Но аз отново запитах:
- Защо след като има Дух, въпреки това има и материя? Не му ли е достатъчен Духът на Бога за да създаде света? Виж как всички са смутени от загадката на материята и енигмата на собственото им тяло. Какво е тази материя, и защо е тя?
Исус:
- Това което наричате материя е само призракът на възприятието. Но, ако аз разваля кръста на противоречието, всички индивидуални минуси ще се разпаднат в своята отрицателна последователност, и веднага ще се появи възприятието. Ако разруша антиномията, аз разрушавам едновременността на многото индивидуалности, и те падат и слизат в последователната река на времето.

Защото времето пред нас се движи последователно, и ако съберете всички времена в едно време, тогава възстановявате кръста на антиномията.
Първородния грях, което е отпадането от Рая е падането от едновременността на противоречието в последователното непротиворечие. Падането от противоречието е падането от едновременното, мигновено време на бъдещето в последователното време на настоящето. Когато вие разгъвате едновременността на противоречието в последователността на редуващите се течащи моменти, тогава вие раздувате платното на възприятието, което тласка корабчето на тялото да плува по реката на времето.

Всеки, който остава в противоречието остава в едновременността. Всеки, който слиза от противоречието, пада върху корабчето на тялото, където е осъден и принуден да издува платното на възприятието, за да може да плува по реката на времето.

Автор: Д-р Тимен Тимев ; 14.04.2017
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Коментари 4
 • светла матева
  18.05.2017 г. 19:45
  Човек= компресиран звук. Теория за херцовото излъчване на чакрите. Вибрационно влияние на музиката, звуците, радио и всякакви вълни върху човек. Телепатия. Телекинеза. Телепортация. На толкова много теми ми дадохте нова база за разсъждение, просто уточнявайки видимата природа като компресиран звук. Полипърформанса на Космоса. Чакам продължение от Вашите диалози или изповеди на Исус.
 • Johann Ge Moll
  20.04.2017 г. 07:43
  ...Продължение: Така, когато пишем Думите - ние вкарваме в тях Енергия, която закодирваме като Значения. Когато четем (изговаряме) Думите - ние изваждаме (декодираме) навън техните Значения като Енергия. Затова Четенето и Писането са деиствия които повтарят деиствията на Създателя. Друг пример: Да говорим - означава да Командваме. (To speak - means to comand ) Да слушаме - означава да се подчиняваме. ( To listen - means to obey). Когато говорим - ние сме творци. Когато слушаме - ние сме творения. Ето защо, всеки обича да говори, и никои не обича да слуша. На никои не му се иска да бъде творение.
 • Johann Ge Moll
  20.04.2017 г. 07:23
  ЗА ДА СЕ ХВЪРЛИ СВЕТЛИНА ВЪРХУ ДУМИТЕ НА ИСУС: ..".Нашите биологични тела са само Пърформанс на Генетичния Език (ДНК)" - е добре да знаем какво подразбира Исус под Език. Езикът се състои от Синтаксис и Семантика. Синтаксис е Идеалната Формална структура-наредба на Елементите-Знаци от които се състои езика. в която неговите елменти-знаци могат да бъдат подредени по всякакъв начин, без това да се отразява на техните значения. Семантика е Значенията която могат да получат Знаците,ако бъдат активирани Всеки Знак носи в себе си Значения, които обаче са скрити и невидими ,докато този знак небъде принуден от някаква външна сила да извади, изхвърли навън и да екстериоризират своите Значения. И тук е знаменателното таинствено влияние на Перформансът: Тои изважда Значенията от Знаците. Екстериоризацията (Изхвърлянето) на Значенията от Знаците( = на Семантиката от Синтаксиса) се проявява като Енергия. Обратно. Прибирането на Енергията вътре в Синтаксиса възстановява Значенията ( Семантиката.) Така Извадената (Екстериоризирана) Семантика се превръща в Енергия. Прибраната (Интериоризирана) Енергия се превръща в Семантика. Енергията е екстериоризирана Семантика. Семантика е Интериоризирана Енергия. Това изваждане и прибиране върши Перформансът: тоест, изговарянето или изпяването на Словото (Езика).
 • Johann Ge Moll
  16.04.2017 г. 16:34
  Тимен Тимев (Johann Ge Moll) Светът които ни заобикаля е само Перформанс -изговорените,,изпяти и ,изсвирени Значения на Думите Не се касае за "Проявление", а се касае за "Пърформанс (Performance), Пърформанс означава : Представление, ,Изпълнение ,Изсвирване ,Рецитиране ,Изпяване, Прозвучаване ,Концерт, Изиграване - всеки акт които превръща една няма, идеална структура от знаци и символи във Живо усещане. Така един нотен текст подложен на Пърформанс от оркестъра се превръща в музика . Но забележете: Един ДНК текст -Генетичния Език - нашите гени - трябва да се подложи на Пърформанс за да се прревърне в тяло ,клетки,тъкани и органи. Нашите биологични тела са само Пърформанс на Генетичния Език. По същия начин и Чистите Идеални Значения - Платоновите Идеи, всички понятия , коити стоят и чакат в Ума на Бога, трябва да се перформът -изговорят,произнесат от Езика на Бога за да се превърнат в предмети и събития.

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12