Хармонията на умът, сърцето и волята чрез Любовта - това е хармонизиране с Висшия свят

28.10.2019 г.
2716
Добавена от: Портал12
Тема за размисъл: Хармонията

Възкресението на човека е възкресение на неговите добродетели. И понеже вътрешните сили в човека са в дисхармония, то една от задачите на Христос беше да хармонизира тези вътрешни сили.

В обикновения човек силите на сърцето теглят в една посока, силите на ума в друга посока, а силите на волята в трета.

Христос внесе Любовта като сила в земното развитие. След развитието идва освобождението. Любовта е сила, която може да възкреси всичко, което е умъртвено в човека. В пътя на слизането човек е умъртвил много неща в себе си. И сега пътят на човешката душа към Бога се открива, когато Христовата сила (т.е. Любовта) хармонизира трите елемента - умът, сърцето и волята.

Когато човек организира умът, сърцето и волята си, той постепенно изгражда своето безсмъртие и така се хармонизира с Висшия свят.

С идването на Христос Отец беше изпратил своята Любов, която проникна в цялата земя, в цялата планета и постепенно я преустройва. По такъв начин земята ще реализира своята мисия.Въпросът за Любовта е съществен и трябва да се разбере, защото когато в един въпрос има Любов, има и дълбочина. Тогава в него има и аура, т..е духовност.

Същественото е, че за да получиш правилни отговори, трябва да зададеш правилни въпроси. Един въпрос е отношение към цялото небе и се наблюдава от много същества.

Когато Словото на Любовта проникне в душата, образува се една общност, братство. Любовта е основата на братството.

Има един въпрос в живота, който дава разрешението на всички други въпроси. Ученикът трябва да открие този въпрос вътре в себе си.

Учителят дойде в света да извърши нещо специфично. Точно в специфичното се крие новото, което идва. Защото, ако Той беше донесъл това, което е отпреди, всичко става безсмислено.

Всяко едно окултно движение е винаги един нов импулс на духовния свят. Същевременно е ново слизане на Божествения Дух. Всяко ново слизане на Духа е от една непозната за света област на субстанцията. Така се раздвижват нови пластове на мисленето. Във всяка една епоха на човешкото развитие се развиват различни страни на човешката природа. И затова са необходими различни методи.

Какво е метод? - Методът е път, фокус, в който се проектират специфичните енергии на Духа. Например, когато развитието поставя нови задачи, искат се и нови методи, защото ако се приложат старите методи, те ще донесат зло. Същественото, което трябва да запомните е, че злото не е нищо друго, освен опит за приложение на старите методи при новите условия на живота. Новите методи идват от нова, по-вътрешна област на битието. Те носят нови сили и енергии. Те носят новите и най-необходими елементи на съзнанието.

Елеазар Хараш
Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай

Спонсори на Портал12