Търси

Елеазар: За да сме свободни от злото трябва да преодолеем идеята за изкушението в най-широк смисъл

05.04.2020 г.
4209
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
продължение на темата "Молитвата Отче Наш - арамейски вариант"

НЕЗУН

Това е арамейската дума за изкушение. Чували сме това: “И не ни въвеждай в изкушение”, но както ви казах и преди, Бог не ни въвежда. Не самият Той, но определени закони има задвижени, които ни въвеждат. И ние трябва да бъдем въведени. Защо? За да станем като Него, за да станем свободни и независими, трябва да минем през това. Няма свобода и независимост, ако не минем правилно през изкушенията и ги надраснем.
 
За да бъдем независими и свободни от злото, ние трябва да преодолеем именно идеята за “незун”, изкушението в най-широк смисъл, защото всеки, който се изкушава, не може да бъде истински добър човек, това е диагноза. За каквото и да се изкушава, щом се изкушава, той не може да бъде истински добър човек, става нещо въображаемо. Започва да си въобразява, че е добър, след време се сблъсква с някои неща, които му показват, че няма нищо общо с доброто.

Този, който се изкушава, не може да служи на Истината. Значи трябва да мине през тези неща, това е един дълъг период на учене, вътрешно и външно, ако иска да служи на Истината. Той може да проповядва, може да изнася много книги и какво ли не, но той не е служител на Истината.
 
Външно “не ни въвеждай в изкушение” означава: Не ни оставяй да Те изгубим - едно от значенията. Друго значение: Нека външният вид на нещата да не успее върху нас. Друго тълкуване: Не ни въвеждай в мрак. И друго: Не ни отклонявай от смисъла на живота. И още: Нека външното не отнема пътя ни към Тебе. Друго: Не ни въвеждай в забвение.
 
Но ето какво казва един от великите познавачи, един от великите Старци за незун. Говорим за четвъртия Старец, един от най-дълбоките познавачи на древните езици, древните думи и т.н. Той казва:

“Ако изкушението те кара да воюваш за Истината в себе си, то това не е ли благодат?” Тук вече говорим за пробуедните души. И после казва: “Бог, който е в теб, е по-силен от свяко изкушение”.

Това означава, че който има любов в себе си, ще победи изкушението. Въпросът е дали има любов или си въобразява, че има любов. Тук само искам да кажа какво казва Учителят: “ И най-слабият човек може да победи изкушението, и най-силният може да пропадне”. Всичко зависи от молитвения дух, от нагласата да трептиш за Истината. Ако имаш постоянен молитвен дух, което е една библейска заповед, извън десетте, много важна - постоянно се молете - и трептиш на вълната на Истината, това - победата над изкушенията - става постепенно, естествено, даже не може да се каже, че има много усилия в това. Просто става естествено.
 
По-дълбокото казано е: Въвеждай ме в изкушение. Сега ще ви го преведа, да не се смутят някои: Въвеждай ме в изкушение и ме научи да го победя. Това става заедно с Него. Има хора, които мислят, че сами могат да го победят. Някога, осемдесет и някоя година, и аз мислех, че сам мога да победя изкушенията. И в някои случаи успявах. И после разбрах: Учиелят казва: “По този път вървим заедно”. И казах: Заедно! Край. Значи силите се обединяват. Въвеждай ме в изкушение и научи ме да го победя. Тук главната идея е обединението с Бога. Не да предизвиква човек изкушенията, той и да не ги предизвиква, ще дойдат, но някой път човек може да не знае какво предизвиква. 
 
Четвъртият Старец казва: “Само устременият в Истината ще победи изкушението”. И после казва: “Ако изкушението не дойде, ти си оставаш човек на смъртта, човек на ограничението”, т.е. човек на времето. Ако човек е нетърпелив, той е човек на времето. Именно търпението поглъща времето. Затова Учителят казва: “Търпението означава силата на Любовта. Тя поглъща ограниченията, поглъща времето”. Ето защо изкушението идва, това е задължителен закон през, който трябва да минем. 
 
Четвъртият Старец Ахал Бавада, наричат го още Пронизващият думите, той казва за незун: “Незун е прикрит ангел”. Значи изкушението не е дявол, както някой си мислят, а прикрит ангел. Затова този ангел е силен и ако го победим, ставаме много по-силни. Незун е служител на Божия дълбок замисъл. И затова тези, които победят незун, т.е. този силен ангел, те образуват началото на една нова и сияеща вселена. Бог казва: “Аз съм Този, Който твори зло”. В Библията, в Исайя е казано от самия Бог. Този старец превежда накратко, той казва така: “Аз съм Този, Който пресътворява хората”.
 
И така, ако изкушението има власт над човека, тогава човекът заслужава своята участ, защото този, който се изкушава, все още няма любов. Не че въобще няма любов, но все още няма Божествена любов и затова той се изкушава.
 
От друга страна Бог допуска дяволът да изкушава дори и избраните. Това е правилно, защото Бог знае, че те ще воюват разумно за своята съкровена природа и ще станат още по-силни. И обикновените хора, воюват, но когато нямат любов към Истината, техният опит е отрицателен, т.е. те придобиват опит чрез ума и сърцето си и дълго време се застояват в удоволствията и изкушенията.
 
Понеже хората не са решили въпроса с изкушението, днес в света ще видите много голямо търсене и никакво намиране. Огромно търсене има в света: книги за медитации, книги за чакри, почти всички искат да отворят чакрите - и неразбирането расте.
 
Един от другите преводи на “не ни въвеждай в изкушение”, четвъртият Старец казва:

“И не ни въвеждай в опустошение”.

Всеки, който не избира за свой път Любовта, Мъдростта и Истината, ще бъде въведен в опустошение. Човекът на изкушението е човекът на неразумните желания. Именно те ограничават човека. Всеки трябва да огледа неразумните си желания и да поиска Бог да ги превърне в разумни, Бог да му даде реален опит. Затова скоро дадох една формула: “Господи, само Ти живей в мен и никой друг”. Така постепенно започват да се парализират неразумните желния. Неразумните желания създават време, създават ограничения, съзават смърт, докато чистите, разумните желания създават вечност, т.е. създават душа. Човек се пробужда в своята душа. Не че той я няма, но чистите желания пресъздават душата на човека, той с пробужда в нея.
 
Неразумните желания са любов към удоволствията. Ето защо Учителят казва: “Истината няма нищо общо с удоволствията”. Ето защо тук изкушението отнема светлината на човека и той вече не може да вижда пътя си. Чете книги, но книгите не помагат. Който иска да чете Учителя в оригинал, пъвата му задача е да победи изкушенията, не просто положителни мисли, за т.н. “глупава” позитивна енергия. С позитивна енергия никой не може да отиде при Бога, защото позитивната енергия е много далече от любовта към Истината. Такъв човек тръгва по своя път, който всъщност не е негов път. Но аз и тук виждам красота, защото Учителят казва: “Даже отклонението от пътя е пак част от пътя”. Така че на всяка крачка има красота, просто трябва да съумеем да я видим. Но Учителят казва: “Само чистият има път. Неразумният има пътища.”
 
Ако не можеш да се справиш с изкушението, тогава то става твоето наказание, твоята съдба, твоя участ. То наказва втоята неразумност, твоите неразумни желания, това е закон. Това означава следното: Който няма любов, се самонаказва. Не Бог го наказва или дяволът, както някой мислят.
 
из лекция на Елеазар Хараш, държана през 2002-а година.
Александра Каревска
Александра Каревска
Александра Каревска е съставител и автор на текстови материали в Портал12. Работи върху теми за : себепознание, духовно развитие, древна история и здраве.
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.

Спонсори на Портал 12