Търси

Елеазар: Този вирус е Действие на Божия Гняв, защото този свят живее като цяло без Бога

18.04.2020 г.
14800
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш: Бог иска Промяна!
(ИНТЕРВЮ за вируса - част 2)

ПЪЛЕН ТЕКСТ - за всички читатели на Портал12, които имат проблеми със слуха и очакват текста:
 
Здравейте, Елеазар Хараш! Във видеото днес ще направим продължение на темата за ситуацията, която е в България и в света.
Основно: Ще могат ли хората да си направят най-важната поука?
Първо, вирусът е Пътеводител към Бога. Другото важно е, че много хора ще се замислят за Бога, но няма да тръгнат по този Път, което е опасното. Ще го уважат, ще таковат, но...трудно се променят навици. Но аз ти казах и предният път, че зад вируса действа едно Зло, туй зло Боре, се оказва, то е почти...вездесъщо, ако забелязваш...Почти. Бог е Абсолютно Вездесъщ!
 
Всъщност това е Божият Гняв, Който действа. Ще ти обясня после причините.
В момента действа Божият Гняв. И злото и вирусът са второстепенни неща. Тяхната сила също  е второстепенна. И за тоз Гняв... обаче е Скрита Божията Любов - ще разбереш после. Всичко в тоз свят е основано на причини...от минали прераждания. Тези, които отричат миналите прераждания, няма да обяснявам - някои ще оглупеят, някои ще обезумеят след време, защото не могат да направят връзката и навлизат в злото, понеже отричат прераждането, което Бог го е дал.
 
Всички, които умират от вируса.. умират - в предното прераждане са се отрекли от Бога! Запомни го хубаво. Това е ясно като…
Тези, които оздравяват от вируса са дали обещания на Бога да живеят разумно и в момента получават кредит.
 
Тез, които се случват големи чудеса с тях, те са дали Обет на Бога, не обещания, да си посветят живота на Бога. Така че, всичко е от причини, последствията си идват и.., а този вирус освен, че променя начина на мислене, той може да съсипе много неща. Например, ако правителството направи няколко погрешни решения - между 4 и 5, говоря за полу-разумни - дълбоко неразумни, както задължителни маски. Самият Бог дава Свобода - те.., примерно. И ако направят 4 или 5, тръгва другият вирус, който ще помете...страшна работа. Значи този е Благата Вест, този е Усмивка. Казвам ти. Както и да е. Освен туй, има самотни хора, които не може да излезе на една разходка човека - сам, сам да каем. Следващата му стъпка е отчаяние, по-следващата е самоубийство. Тез, които са измислили таз заповед, те се обвързват с...ако се самоубият такива души. И всичко то е...
 
...В нова карма
...всичко туй ще влезе в нова карма, а то няма време за нова карма.
Но така, да почнем по... така по правилата.
 
Зад всичко това стои Действащият Бог. Вирусът не е вирус, това е действащо зло, но в момента действа Много Могъщо Предопределение. Това е...и затова е смешно с някакво измиване на ръце и с имунна система да се отървеш. - Вирусът те вижда - Скритото зло в него, Бог отзад съвсем те вижда - Той познава гънките на съзнанието ти, на сърцето ти и така нататъка.
 
Освен това - тука малко ще се отклоня - тези правила за миене дето са дадени са друга трагедия. Ти се мий - измий се да кажем - сапун, това е ⅓ от Истината, което е...Знаеш ли, кои се мият, Боре така, само умрелите хора. Ще ти го обясня. “Умрели”, означава неосъзнати, които са изтървали Бога. Значи, понеже всичко е създадено от Слово - ръцете са Слово, тука има духовни ръце зад тези ръце. Зад лицето ми има духовно лице.
 
Миенето става със Словото “ОМ” най-вече. С “ОМ”, разбираш ли? Туй лице се мие бавно ,като говор...примерно - Любов, Мъдрост, Истина, Светлина  - защото има фино лице отзад. Това е духовният път. И това е за начинаещи в Учението. И ако ти се миеш само по ония начин - 1/3 от Истината и втората, третата има Големи изисквания - не е за казване. Там е за които си посвещават живота на Бога, ти оставаш външно донякъде чист, но ти вътрешно си нечист. Оттам е белята. Няма как да имаш духовен живот. Ти може да си учен, може да си религиозен - това е смешно, нали щото Учителят е казал: “Бъди Истинен, а не религиозен.” - както и да е. Туй е друга…
 
Сега...казах ти действа Могъщо Предопределение - ще те намери и в пещерата и туй докато не си вземе жертвите - всички, които са се отрекли от Бога  - Бог ги познава в Дълбините - няма тука деца, няма възрастни, а който е дал Обет, може да е ...има случаи на 102г. - тежко с болести, преодолява вируса. Това е...Бог дава малка подкрепа, силичка. Както и да е.
 
Всички, които са се отклонили, това зло ги намира - тече Предопределение. Както ти казах, тези които оздравяват - по друга причина. Предопределението е голяма сила и след време ще говорим за Свободната Воля, Боре. Според Учителя, само на около 1 млн. човека има един, който има Свободна Воля, но тя е така Единна с Бога, че все едно е просто Бог, но туй ще го обясним като му дойде времето за Свободната Воля. Защото тоз човек, който има Свободна Воля, той може да променя нещата - защо той му е дадена Свободна Воля? Защото той и да бъде рязан на парчета, той е в Единство с Бога, както Ал Халладж. Това е Мярката. Той е минал Голготата и оттам.
 
Иначе има един красив случай в Италия, ти не знам така чу ли го? Един свещеник, който трудно е дишал и са му дали, нали устройството и той го дава на млад човек и се отказва и младият човек...Той се посява, той прави Жест към Бога, това е Истинска Любов към Бога - свещеник, италиански. Те после, ако си гледал, по улиците в Италия, като разнасят ковчега му и излизат на терасите и ръкопляскат. Жеста към Бога! В тоз живот е…

Тайната на Живота е Голяма Концентрираност В Бога и каквото може да направиш за Бога.

Всичко друго е...за държавата, за човека е второстепенно - после ще...ако трябва ще кажа.
Ако си предопределен, няма такива мерки, които можеш да вземеш просто...и няма значение дали човек ще ти предаде, духовете - Парацелз, говорихме...той разнася. Защото тука Действа Скритият Бог. Разбира се, ти пак си мий ръцете, но това не е решението, нали. Решението е в Истинската Промяна. Сега е време да направиш промяна за живот в Бога, без да кажеш: “има някаква Сила”  -  защото това е пак смешно. Да си посветиш живота на Бога. Докъде ще стигнеш - не е твой въпрос - спасяваш се от израждане в следващо прераждане. Защото сега човечеството е тръгнало на израждане. И Бог подава Ръка с тоз вирус, затуй  ти казах, че Той е “Усмивка”, нали. Това очаква Бог от тебе и.., а пък знаеш че никой не може да излъже Бога с полу обещания или...Ти ако си честен към себе си, Бог иска бавно развитие, не бързо. Тук ще ти кажа нещо, което се сещам - то е египетска мъдрост:
 
Първо, Живота е правилен, ако търсиш само Съкровенния Смисъл. - казват египтяните. - Говорили сме за мъдреците.
 
Мъдрецът има… туй е египетска мъдрост и суфи - Мъдрецът е единственият, който има какво да даде корабокрушението. Земният човек е беден отвсякъде - ума, той няма какво да даде. Но става въпрос за друго - една тънкост, която Атлантите са я предали на египтяните:
 
Всички правилни постъпки, които ги прави обикновения човек, нищо не струват и никаква полза нямат. И няма значение дали е благотворително...никаква полза нямат, в сравнение с грешките на мъдреца - казват Атлантите, забележи!
 
Грешките на мъдреца са скрити правилни постъпки. - правя ти малко тълкуване. Те създават Реалност в мъдреца, по-висока, защото той е дълбоко осъзнат и всяка грешка го качва в нива. И Учителят казва: Бог всякога прощава на човека - на човек, който има...с чисто сърце, каквито и грешки да прави, когато ги прави с Любов. По всяко време. Ако не е с Любов, това е друго. Но исках да ти кажа, каква е разликата, нали. Мъдрецът увеличава Реалността и в света и в себе си, защото той е буден. Той е търсач, нали. Така, отклоних се малко.
 
Значи, Учителят е дал Универсалната заповед, аз съм я казвал. Тя е по-дълбока от Цялата Библия:
 
“Люби Бога повече от себе си.” - това е ключът, който решава този въпрос.
 
Вирусът и да е предопределен, той вече наполовина е умрял, ако избереш това. После остават само -  довършителни работи ги наричам, което е…
 
Ибн Араби, какво казва:
“Бог е този, Който изпраща бедствието и Той е Пазителя.” - Няма човек, който може да те опази. Бог може да използва човек, но не е човекът, който те спасява.
 
Всички действащи присъди, казва Ибн Араби, в света, са присъди на Бога. - Значи ако Бог реши да те...ако си обречен, ако Бог реши да те накаже, никой не може да ти помогне. Ако Бог не е с тебе, никой не може да ти помогне. Ако Бог реши да ти помогне, все едно е кой е срещу тебе. Защото Той знае миналото. В света, нищо не може да се яви без Волята на Бога и нищо не може да си отиде без Волята на Бога.
 
Освен това, нека да ти кажа нещо, сега се сещам, после ще го кажем, някои подобни неща за Даосите.
 
Умрелите хора, Боре, казват Даосите, живеят дълъг живот. Някои живеят по няколко хиляди години. Въобще без проблеми - данъци, студове, невежество нали и т.н., да не ти говоря. Живеят и над 2 хил. години. Сега, то има и причини. Няма родители, които да ги приемат. Има някаква съдба, трябва да си обмисли.
 
Още нещо се сещам - тези, които умират от тежки катастрофи - аз имам двама близки човека. Следващото прераждане няма да умират от катастрофи - разбираш ли Божията Любов къде пипа? Къде е Скрита и къде...хем е Явна. Както и да е . Да се върна на Ибн Араби.
 
Пътят на Спасението се нарича Близост с Бога. Хората могат да вземат много външни мерки, но те не решават въпроса, защото Решението е в Бога.
 
Светът е само Едно Поле за посяване на Следващият Живот.
 
Всичко, което те кара да забравиш Бога е светско.
 
Когато си изпълнен с Любов към този свят, не остава място за Бога. - той те поглъща тоз свят и сега тез погълнати, нали вируса ще им промени  начина на мислене. И той, всички човешки планове, Боре, ще бъдат разбити. Които си мислил, нали твои си, нали някакви своеволия, нали. Както и да е…това е бедствие и в следващ
 
Значи, когато няма място за Бога, това е бедствие. Това е бедствие не само в този живот. Това е бедствие и в следващият живот. Това е хора, които не мислят за задгробния живот. А в Египет е имало цяла Наука как да умреш, не как да живееш. Защото ти ако умреш правилно, ще живееш в Скритият Живот...Да?!
 
Нека още един път да го кажете ясно, т.к. последните няколко години сте засягали тази тема, но много хора казват: в рамките на този живот действията, изборите, които човек прави в живота си, определят съдбата. Но вие многократно казвате, че този живот е резултат на изборите от предходния?...
Учителят го казва: Вие сега живеете, предният си живот. Което сега сееш, ще го живееш в следващият живот.
 
И нищо ли няма, което да е от сегашният за сегашния?
От сегашният за сегашния, ако си увеличиш молитвите и пречистването и особено има една формула...Да искаш да постигнеш Страхотна Чистота и да направиш изключителни усилия. Да изумиш малко Бога с Чистота, но Скрита, не показна пред хората. И това е единственият начин. Това може да го направи човека - Духът в човека  и тогава вече Бог ще смекчи това прераждане още една идея, обаче говоря ти с много усилия - малък резултат, обаче туй което ще се посее в следващият живот всъщност това е важното. Защото там ще бъде голямата промяна. Ще има отворена Врата.
 
Примерно, сещам се, сега някои хора обещаят да си посветят живота на Бога, обаче тя тече тежката им карма - тежка участ. И той трябва да си я приеме, достойно, обаче в следващото прераждане той ще има Врата към Бога. Пак може да злоупотреби, пак може да тръгне по тез купони, за които няма думи, щото там е трагедията и в другият свят нали, после продължава в следващото прераждане. Разбираш нали механизма.
 
Тези, казва Ибн Араби, които желаят само този свят, отивайки в Отвъдното, те ще влязат в Гнева на Бога(14:41) - гнева продължава.
 
Да кажем нещо от Божието Слово, Самото Слово: Исая - 45гл.,7-ми стих:
 
“Аз Създавам Веделината и творя Тъмнина.” - тука Бог говори.
 
Много свещеници, преводачи са искали да махнат тоз стих от Библията. Те са махнали много, но тоз не е махнат, щото Бог не е позволил.
Казва, Бог - забележи:
 
“Правя Мир, Творя и Зло” - това е Той.
 
Инструментите са инструменти.
 
“Аз, Господ Съм, Който правя всичко това” - това е все Исая.
 
Пак в Исая:
 
“Аз Съм Господ и няма друг освен Мене”
 
Няма втори Бог, няма втора сила, няма втора воля. Всичко, което става сега, както ти казах, това е Неговата…, това е Неговия Божий Гняв, Който обаче е Скритата Му Милост, за да спаси хората в следващи прераждания от голямо израждане, в което са тръгнали...Голямо, говорим за...Бедствие...Той е вече Бедствие, нали.
 
Както казах, действа Един без втори. Това означава, че в този свят, Абсолютна Власт има само Бог. -
И когато някои хора правят, че имат власт...че упражняват властта си и мислят, и се радват на нея, те ще пострадат по други причини, защото няма как.
 
Бог е Абсолютно Независим от човешки мнения. Примерно, дали някои одобряват вируса…
 

Аз мога да ти кажа, че ако този вирус си замине до една седмица, това е много лош знак.


Много хора няма още да са се поучили и да са се променили. И това означава,че Божият Гняв тече и Бог, кажи-речи, че Бог е жесток, но понеже Бог е Любов, Той изчаква...чака промените, хората, които ще се променят. Защото има сега, избрани души, които са си посветили живота на Бога, Бог не е дошъл за тях. Той си ги знае. Има обречени - жестоки материалисти, там е в други прераждания…
 
Обаче има средна категория, Боре, добрички души, донякъде съвестни, не крехки, нещо съкровено носят в себе си. Цялата борба е за тях. От тях се чака да направят Прехода. За другите няма какво да се очаква. Там е...както и да е.
 
Бог изхожда от замисъл и от Любовта, защото всяко зло в този свят ще стане Реално Благо след време. Това не се коментира. Ако злото е голямо, ще дойде голямо Благо. Ако злото е малко, ще дойде малко. Това е малкото зло, ще дойде малко Благо, но ще има променени хора. Оня вирус ще създаде обаче...той, не са подготвени хората за него и той ще почва да сразява и властите и църквите на жестоко ниво, нали. Щото там не е за коментар. Само споделям.
 
Вие в предходното интервю казахте, че ако сега няма промяна, следващият вирус ще погребе милиони. Но доколко, според вас % от човечеството ще се промени сега, при тези обстоятелства?
Ами, голямото зло ще дойде. Аз и преди съм го казвал, ако хората тръгват на обсебване от 50% нагоре. А пък вече, когато станат 90% - обсебени хората, тогава вече - Страшният Съд - това е вече Безпощадното. Това вече няма вируси, няма зло - Самият Бог Действа, Самият Гняв. Защото този Гняв, преди Него е Божията Милост - Божията Любов. И Той Го допуска, за да не се изкривят съвсем хората, щото след време ако станат хората от дяволи - демони, има милиони години да догонват…
 
Така...Това Зло, а и всяко зло никога не може да противоречи на Съвършеният и Всемогъщ Бог. Той е просто малък слуга в Ръцете на Бога. И туй дето наричат Сатана - “враг” на Бога, “противник” - няма та.., никога не е имало такова нещо. Бог няма врагове, Бог няма противници.
 
Така, погледни Тайната на Голгота! “Там издъхна Сатана - казва Учителя, а Христос Възкръсна” - Забележи! -
 
Ще обясня. Сатана не може да понесе Голгота, защото той не е Любов. Отнета му е Любовта. Имал Я е някога. Той не е подготвен. Бог може да го подготви след време, като го върне в Луцифер, но това е друга дълга тема. Но Голгота не е за него.
 
Бог е Възкресението, защото Той е Абсолютната Способност. - Абсолютното Можещо Действие.
 
Той може да излекува без вирус, когото пожелае. Да му прибави малко силичка. Според Учителя, трябва да му даде 1/ 100 млн. частица от Себе Си. Това е Мярката и човека вече...не само вируса.
 
Така...Злото затова е зло, защото Бог му е предписал да бъде зло. Той му е отнел Любовта и няма как нали лъва да бъде овца. Нали, просто няма как. Не само Голгота, но всяко събитие в света зависи непосредствено от Бога. - В детайли, Боре. Бог работи навсякъде: и в големи неща и в подробности.
 
Ако Бог беше пожелал съединението на кислорода с водорода да се получи грозде, учените щяха да говорят за грозде. Те нямат избор. Те, те се занимават с последствия. Както...аз съм ти казвал, те не могат да създадат една муха.
 
Бог не е създал Злото да е зло. В смисъл, Бог не го е създал да действа като Любов. То трябва да действа като зло, за да произведе след време Любовта. Нали, затова действа Сатана.
 
Вие сте казвали, че Злото е коректив на неистинското добро.
Да, да, да. То, то ще коригира лицемерното човешко добро. Това е задачата му и то ще му преподаде такива уроци…
 
Искам да ви попитам, в сегашната ситуация, има една значителна част от хората, поне ми прави впечатление, които вместо да мислят в посока промяна се озлобяват от това, че са заключени вкъщи, от това че не могат да правят обичайните си неща, от това, че са им провалени плановете. Това озлобление, вместо поука, до какво ще доведе при тях?
Ами, то се дължи на древния материализъм в човека и на Скритият дявол, който...това е време да поработиш върху себе си. Не за упражнение, не за някакви хитове и музика, това е да почнеш някаква промяна със себе си, да увеличиш Молитвеният си Дух и да се замислиш за Божиите неща, не за човешките. Обаче ти може да не използваш туй време, а после когато ти се даде свобода ти вече съвсем ще изпуснеш, ще тръгнеш назад, нали.
 
Много хора казват, обичат така да го повтарят това: България, нали, избрана страна, избран народ - 144 000, това обикаля в социалните мрежи в интернет постоянно, че тука трябвало да има Ядро от 144 000 човека, които могат да променят сегашната ситуация.
Само Бог променя и туй “избрано” е...Избраните хора са от целият свят, отделни единици, нали, които пък помагат пък на другите, които също да станат избрани. Всъщност, които са тръгнали в тоз Път са избраните, нали. Как може да е избран глупака или кръглия идиот, Боре. От коя гледна точка, нали?
 
Така...Значи, Бог не е създал Злото да е Любов, напротив, Той е отнел Любовта Си от него за своите цели. Учителят казва, че “който не е разбрал злото правилно, той не може да се развива” - Затуй говорим за него отвреме на време, защото трябва да го разбереш правилно, нали. Бог е определил точно определен Порядък и е Дал Свобода. Бог Изначално знае какъв избор ще направите, но ако избереш Истинският Живот, Бог те взема и те предопределя за Спасение. Не може да се спасиш с някакви добри постъпки - Само Истински Стремеж към Бога! Добрите постъпки не са достатъчни. Защото, те не знаеш вътрешно какво означават.
 
Понеже някои от учениците са самокритични към себе си, взискателни - така да кажа, те ще кажат: Коя е мярката, мярката , че стремежа е Истински, а не симулиран, за да ти е добре и да си здрав?
Значи, в Истинската постъпка няма корист, няма задни мисли. Вътре в нея има замисъл на Бога и на човека ЗаЕдно. Добрата постъпка е бедна, нали. Освен туй тя много лесно, тя търси изгода, не търси истинност.
 
Но когато говорим за стремежа към Бога..?
При стремежа към Бога вече, Бог ще допусне определени, как да го нарека - леки погрешни постъпки, които след време да те изчистят и да правиш вече не добри постъпки, а Истинни. Той ще те освободи, нали.
 
Защото Мярката не е в доброто, а в Истината.
 
Окултният ученик може ли да я усети тази Мярка? Има ли знаци за тази Мярка?
Ами, той ще я усети, защото Бог отвътре ще му я разкрий, при условието на неговия стремеж и Любов към Истината, не Любов към доброто .Любов към Истината! Но това трябва да е стремеж на живот и смърт, нали. То,то не е донякъде.
 
Значи, само Бог може да просвеги нашият мрак и нашето невежество. Човешката доброта, не може да разбере Божията Доброта. Това са различни степени, Боре. Това е от друг род. Това е  друго измерение. То е все едно мравката да разбере човека.
 
Само Мистиците познават Дълбините на Бога, защото Сам Бог ги е допуснал до Себе Си. Мистиците са Дълбока Вода. Те са по-дълбоки от окултната степен. Ако си препълнен с Бога, място за зло няма, но ако ти си препълнен със себе си препълнен със себе си, ето къде е злото, ето къде влиза.
 
Бог не Е Добър, Бог Е Велика Любов! - това е Голяма разлика!
 
Ще обясня:
 
 • Доброто не е Истина. И злото не е Истина.
 • Любовта е Истина, защото Бог е Любов - и оттам се тръгва.
 • Божието Добро Е отвъд представите за добро и зло. То не влиза към таз мярка.
 • Всичко, Което Бог Прави Е Правилно!
- дали унищожава човека, дали го възражда, дали го лекува, дали не го лекува нали…
 
Учителят Казва:
“Помнете: всичко, което става в света се Ръководи от Всемогъщото Божие Съзнание, Което Прониква в Цялата Природа и хроникира нещата.”
 
“Божественото Съзнание никога не забравя, То отдава на всекиго строго заслуженото. Това Съзнание Знае, че ако една мравка - това съм го казвал - ако на 10 км завие наляво, това Божие Съзнание Знае защо завива наляво, а не надясно.” -
 
Смятай за какъв Контрол над всичко, нали става въпрос.
 
“За този Велик Бог е казано : Този, Който Вижда Окото на Слънцето, Той Вижда и Окото на Комара” - смятай за какъв Поглед Божий. Ръководи ни Абсолютно Велик и Съвършен Бог. Никой нищо не може да направи така и да мисли, че е незабелязан нали, и в пустинята да си…
 
Ако Злото се махне от този свят човечеството е обречено в следващото прераждане. - Ако Бог махне Злото, нали...защото доброто ще почне да се превръща в зло, защото то е ниско ниво, то не е Божествено Добро. То е човешко добро. Горко им на хората от човешкото добро.
 
Представяш ли си Учителя и Христос с превръзки. Ей тез превръзки тука…
 
...Маски…
...Маските, нали. И…
 
Аз, обаче виждам, със сигурност много хора го виждат, този символизъм зад маските. Сякаш Бог иска да каже: “Внимавайте какво излиза от вашата уста!” - Словото.  И от друга страна - какво влиза (храната)!
Да, но, не може да се скриеш зад маска каквато и да е...без маска, защото Бог Гледа начина ти на мислене. И той определя нали.
 
За къде сме без болестите и страданията - без тях ние сме нещо по-лошо от трупове.
 
И сега Бог иска, Един Жест прави Бог, за да могат хората да тръгнат на промяна.
 
Изкарайте бисера от вашата болест и от вашата трудност. Този вирус е пътеводител към Бога. Затова е допуснат. Той иска да въвлече хората в Бога, ако бъде разбран.
 
Бог Поддържа всичко със Силата на Своето Слово.
 
Изменението на съзнанието води към Бога, а неизменението на света.
 
Хората, понеже искат да се промени света... - не! Ти трябва да се промениш.
 
Бог, това Е Лекарството, което превъзхожда живота и смъртта. Бог е Спокоен, света е неспокоен и вселената е неспокойна.
 
В Бога никога не се явяват зловещи, небесни знамения - няма как, нали?
 
Постоянството на Мисълта за Бога е което може да преобърне целият свят.
 
Да, кажи…?
 
Сега, като казахте “небесни знамения”, не може да не включа, т.н. наречените астрологични прогнози, защото донякъде съм си мислел, че може би защото хората не са...са загубили връзката с Бога и затова са подвластни на звездите. Но всички говорят сега за 2020 година, че тези неща се случват заради някаква подредба на планети и струпване на много двойки.
За земните хора важат такива външни неща, нали. Те не им помагат. За Истинският човек той търси Бога и тука няма нито звезди, нито Вселена, нито света го няма, нито вируса, нали. Той си живее в Бога. И Целта на Бога е хората да заживеят в Него и Той да ги смекчи и Той да ги обучава, нали.
 
Не е необходимо да прогонвате вируса, прогонете тревоженето от него. Значи това тревожене...кои се тревожат? - хората на ума. Хората на Духа и на Бога няма как.
 
Хората ще кажат нали, как? Нали толкова лесно звучи, но как реално практически? Много хора примерно пишат, че откакто ги обливат новинарските емисии с целия този страх не могат да спят вече над 20 дни. Как, нещо практическо или?
 
Практическото е живот в Бога. И да Го искаш колкото може по-осъзнато. И да Го избереш.
 
А възможно ли е в тази ситуация, когато масмедиите подхранват страха, аз се чудех дали несъзнателно, дали нарочно пък го правят, но без значение. Когато го подхранват и когато хората са станали по-лабилни, точно сега определени същества от Невидимият свят - нисши да атакуват хората. Примерно паднали от Астралния свят. Да се възползват от момента на вируса?
Те се възползват, само че туй не е решаващо, ако човек има някакъв Път, някаква Истинност - те не могат. Те могат частично да му влияят, но те не са решаващи, нали.
 
И не можем отново  - човека, да прехвърли вината на други?
Не може, лично е.
 
Този, който е въплътил в себе си Покой е над вируса. Той е съставен от Дух и Истина и той е Търсач. Той е изгубил тревожният си ум. Умът е тревоженето. Този неовладян ум всъщност, Боре, е много по-страшен от вируса. Вирусът в сравнение с неовладяният ум на човека, нали...а неовладяният ум е Сатана.
 
Не вирусът е проблема, а тревоженето от вируса - Тънката разлика. Земното мислене винаги ще се тревожи, Боре, и с вируса и без вируса. То така е устроено. То е земно мислене. Този вирус разкрива застоят в Развитието. Той иска да помогне на човека, той подава Ръка. Този вирус е Действие на Божия Гняв, защото този свят живее като цяло без Бога.
Бог може да спре вируса само с Едно Слово, само с Едно Изричане - Забележи! Но не го прави. Защо? Защото това не променя застоя на хората. Те ще продължат да трупат таз карма.
 
Ако здравето не те просветли, ти ще се разболееш. Ако болестта не те просветли - ти умираш.
 
При мъдреците смъртта е нещо друго. Тя е нектар. Мъдрецът и в живота си и в смъртта е в Бога.
Мъдрецът живее в Божественото си поведение, а това създава божествени последствия (33:33).
 
Молитвата е много важна, защото тя е повече от положително мислене.
 
 Тука позитивните хора също са зле, щото...особено тез без молитва, нали.
 
Това е най-хубавият свят, защото е позволено да вървим към Бога.
 
Има светове, където не е позволено да вървиш към Бога. Това е...защото можеше да не е позволено. Тогава вече вирусът избледнява. Нали, той е…
 
Любовта към Бога е Свещен начин на мислене, а не човешки.
 
Човекът на Истината има по.дълбок поглед от живота.
 
Бог е Който се разпорежда с всичко - не е властите. Като ги гледам някой път, Боре как мислят. Мислят, че управляват, мислят че нареждат, че издават заповеди и в един момент като се сблъскат с Божията Заповед, нали и става...Значи Бог е Който се разпорежда с всичко. Всички събития се случват както Той ги иска.
 
Бог трябва да се търси във всичко Разумно. - това е ниското ниво. Иначе във всичко Свръхразумно, но това е…
 
Бог е Единственият, Който може да променя нещата.
 
Нашата ЗАЩИТА Е БОГ.
 
Това, което Бог Знае, никой не го знае.
 
Ние сме нищо, но ЗАЕДНО С БОГА сме ВСИЧКО.
 
Ние говорим много за Бога, но не живеем в Него и с Него.
 
Този, който оздравява, тези които оздравяват, Бог им дава Частица Сила от Себе Си. - и с лекарства и без лекарства, нали.
 
Ако Бог е с тебе, никой не може да ти навреди. Ако Бог не е с тебе, никой не може да ти помогне реално. - Може да се опитва, може да ти даде най-доброто лекарство - няма такова нещо. Вирусът е без значение, важното е дали Бог е на твоя страна.
 
Напомням една златна формула, която е много така хубава:

В моята душа царува Едно Велико Спокойствие.

Казвал съм го. това спокойствие наполовина ликвидира вируса. Понеже то отстранява ума и казвал съм ти метода:
 
“Когато морето е спокойно, мравките излизат да пият вода” - значи така да си успокоиш сърцето и тогава вече Бог може да се отрази, формулите, Истината. И тогава вече едно такова - има такива суфи-деца, ако умре от вирус, то с благодарност, с радост, със спокойствие, с чистота, с приемственост. То ще поздрави вируса. То, вируса, не го засяга, защото то живее в Душата и в Духа си. Така това е…
 
Тайната на Живота е Голяма Съсредоточеност в Бога.
 
Казвал съм го. Това е Освобождението от вируса. Голяма Съсредоточеност в Бога! И Бог ни призовава да тръгнем по този Път и да Го изберем.
 
Да видим какво казва Парацелз:
 
Всички сили в света, не могат да направят това, което Една Единствена дума изречена от Бога може да направи.
 
Те могат да си говорят много, вземат мерки, правила. Важно е какво изрича Бог. - Една Дума!
 
Родени сме за будност, а не за сън. Бог не прави нищо напразно и без някакъв Смисъл. Церемониите и ритуалите на църквите са абсолютно излишни. Защо?
 
Защото ако трябва да получим нещо от Бога, Той гледа сърцето ни, а не ритуалите. Той там гледа - Сърцето е…
 
За какво му е на човека целият свят, ако е прокълната душата му.
 
Ако не си избрал Бога, здравето е подвеждащо.- забележи! Не ти трябва. Някой иска да оздравее. Какво ще правиш с туй здраве? - нова карма
Значи здравето е подвеждащо, то ще те разболее, защото това здраве, казва Парацелз вече е болест. То влиз в друг ритъм.
 
Ние трябва да станем не по-добри, казва той, а по истинни. - Хората искат да станат по-добри, а доброто и злото са тясна свързани - означава след време ще станат и зли. Защото то е… И затова Учителя казва: Бъди Истинен, а не религиозен.
 
Какво казва Яджнавалкия - древният индийски Учител - изключителен:
 
Ние сме безсмъртни и нищо не можем да направим по въпроса.
 
Освен това ние сме били преди безсмъртието. Туй е друга...То е дошло по-късно, а още по-късно е дошла смъртта.
 
Нещо за вируса:
Злото скрито зад вируса разбива всички човешки планове... Всички човешки планове.
 
Както виждаш и в църквите изпълняват заповеди на света, чистят ги - хигиена и мислят, че с хигиената...а оназ духовната хигиена на чистата мисъл, на чистият Дух, на чистата Душа която решава нещата...Както и да е. - Значи, всички човешки планове ще бъдат разбити, защото са против Бога.
 
Който не е разбрал Бога си е направил самопроклятие и се е отдалечил от Бога.
 
Човешките планове винаги са път на израждане.
 
Днес ние живеем по милостта на Бога и ако сме будни и разумни, Бог се грижи за нас и тука и отвъд. Но това е скрито.

Всичко това, което се изговори за вируса, ако беше молитви - говоря ти за много хора, щеше да има Голямо подобрение и Големи промени.
 
Учителят казва: Всички наши страдания произлизат от това, че ние се намираме в борба с разумното и с Бога. Ние се борим с Бога, което е никакъв шанс, ама никакъв. - Ние искаме да изменим Законите на Разумното и да създадем наш свят, а това е най-голямото нещастие. - Човекът иска да е щастлив, иска да е добър - не мъдър, не истинен и всичко това е…
 
Тези, които отричат прераждането отричат и Разума и Бога. Отричат Промисъла и затова нямат Яснота и мъдро разбиране. - Представи си, Боре, един човек с безумие да живее както в миналото - дълъг, 900 години нали. Това е...Сега е накъсано на малки пре-раждания и стават много промени във всяко прераждане. Ако в едно не стане, във второ, в трето. Но представи си дълъг живот на алкохолик. Ти представяш ли си 900 годишен алкохолик. Само си помисли за миризмата и за нещо, което е жестоко. Не е за говорене, нали.
 
Между другото в тази ситуация, глобална сега, някои хора започват да критикуват и казват: ето в Италия ги удари, защото те още от всеки ден следобед пият вино, събират се на групички. Известни са слабостите на италианците по линия на съблазните и изкушенията. Сега пък в Америка ги удари масирано, заради наркотиците и т.н...А..,истинното отношение на окултния ученик, на мистичният ученик, както казахте, то изключва осъждането, нали?

Изключва. Забележки може, осъждане - не!
 
Този свят е построен върху причини, а силата, както някои мислят не е в постъпките, а в Любовта. Ако имаш Любов, ти си над постъпките. А пък ако имаш Любов, Бог ще ти каже как е правилно да постъпиш, а не да си въобразяваш, че си постъпил правилно. Както и да е.
 
Суфи казват:
Човек има два вида уши - едните са на главата, другите в сърцето.
 
Гледай каква красота. Разбирането е в сърцето. Ако Бог е с тебе, никои не може да ти навреди. Ако Бог не е с тебе, никой не може да ти помогне.
 
Туй беше нещо като въведение, Боре. Така, почваме с вируса и нещо от Тайната му.
 
Първо, вирусът е Пътеводител, както ти казах, към Бога.
 
Този вирус е по-опасен от бомба и по-красив от цвете. - И двете неща са верни.
 
Но смешно е вирус да ръководи живота ти. Ти трябва да избереш Бог, нали и света виж докъде е стигнал.
 
Отказът от Бог и Истината винаги е с лоши и тежки последствия. Това не е най-лошото. Това е мекото. Това е срастване. Това е живот в своеволието. И точно, това води пък до сблъсък с Божията Воля. И затуй трябва да обясним някои неща. След време спираме да говорим за вируса, защото има дълбоки неща да говорим и това е втори компромис, няма да има после. Ако го споменем така между другото само.
 
Вирусът е нещо, което Дълбоко те гледа - Скритото зло в него и отзад пък Скритият Бог. Дали ти го виждаш това е друг въпрос. Няма значение. Този вирус има строго определен Път, по който се движи. Едни ги предупреждава, други ги унищожава, други ги освобождава. Той иска най-вече да завладее съзнанието на хората, а нечистите съзнания са много лесни и достъпни.
 
Хаосът на живота в човека е сбор от объркани вируси и паразити - хаотичното съзнание. Те са...това съзнание е в ума - неовладяният ум, не чистият ум, неовладения ум.
 
Паразитите умират в Чистотата - в светлите мисли, чувства и постъпки, и в усърдните молитви.
 
Любовта към Бога и Истината е Големият Меч срещу всякакви паразити - не само този малкия, срещу всякакви.
 
Вирусът е понятие - означава влияние.
А Истината е Реалност. Истината е СвръхРеалност и Свръх Влияние - на друго ниво.
 
Всякакви видове катастрофи, това са влезли паразити в слабостите на човека. Най-вече в неовладяният ум.
Преди години наблюдавах такава катастрофа нали, както си кара, рязко зави надясно и дълго пада в дерето - там покрай Витиня, ако знаеш път, надолу нали. Ръцете му са изместени, той вече няма думата, щото във въздуха, Учителя ми позволи да видя - той отивал някъде да отмъщава и карал забързано. Според мене, ние се движихме с около 90км/ч+- отзад, той някъде с около 140 - 150 км/ч. - Отнемат му ръцете, защото в тез духовни ръце могат да влязат други духовни ръце - изтекло му е времето и вече той ще учи в другият свят. В бъдеще, целта е да бъде избавен от катастрофи и от такова мислене.
 
Така, човек, който обича илюзиите е “Рай” за паразитите. Ето го другият рай.
 
За миенето на ръцете ти казах, че трябва да се мият със Слова, с чисти Слова. Това е духовното миене. - С Любов, с Мъдрост, с Истина и т.н. Ръцете са духовни. Онова миене е външно и не може да се справи с духовните паразити, а само външно.
 
Не вирусът убива, а нещото вътре в човека, то е скрито в ума. Вирусът идва да те промени, а не да те разболява. Той иска промяна от тебе. Самият вирус няма дълбок живот в себе си. Той го търси в човешките слабости и това е неговото оцеляване, частично оцеляване, нали.
 
Освобождението се нарича - Духовно Развитие, а не земно развитие.
То не се намира в религиите, не се намира в науката, във философията и в света. Това се намира в Чистотата и в Любовта. Забележи! Никаква наука, никаква религия, никакви нали...
 
В Чистотата има Тайна Сила, която е свързана с Божията Власт.
 
Който има силен стремеж към Бога и към Истината, той вече има Изключителен Пазител в своя Път.
 
Неправилното мислене, Боре, казва Учител е сбор от паразити. Неправилно мислене по всякакви въпроси. Примерно, сещам се:
 

“Аз и Отец Ми Едно Сме”

 
Тоз стих е като цяло неразбран, нито от света, нито от религията, нито от науката. “Аз и Отец Сме Едно Сме”, означава че ти трябва да си изчезнал. Това е суфизма. Ти трябва да си станал пълно нищо. Защото ако тебе те има, няма да си “аз и Отец ми Едно Сме” - не си Едно. Ти трябва да изчезнеш. Тогава Бог си слива с тебе. И тогава ставаш Едно.
Това е стиха, но той е дълга история…
 
Паразитите са много хитри, те не искат да убият човека, защото той ако умре, те не могат да оцелеяти те го изпускат и не могат да се хранят с него. За тях човекът е ценен ако е жив и ако живее по-дълго с тези глупави мисли, чувства, постъпки и тъй нататък и купоните разбира се. На паразитите им трябват здрави, живи и неразумни хора. Това искат те.
Човек, който не се владее не знае, кой натиска бутоните му.
 
Всяко нечисто съзнание е податливо на инфекция и заразяване.
 
Хората искат утешение и здраве, забележи, а не искат Истината. Забележи капана!
 
...Той иска здраве. Какво ще направиш с туй здраве? Пак ще се разболееш.
 
Между другото, това е едно от нещата, които най-много си пожелават сега хората и това са основните послания, които излъчват телевизиите от различни хора. И как така не се намери един, който да каже Промяна, време е за Промяна! Всеки казва: Спокойно и това ще мине. Ние ще си продължим стария живот, ще се забавляваме. Спокойно и това ще мине. Постоянно като някаква наизустена фраза го чувам това.
Искат да мине, за да се върне старият живот, а Бог иска Промяната.
 
Ако безумията, удоволствията и купоните растат, Бог може да направи злото Глобално. Той чака, както знаеш, Голямо Търпение. Целият свят може да увисне. Той увисна от тоз малкият вирус нали, като цуло нали.
 
Но Милостта Му е по-Голяма от Гнева Му.
 
И най-важното нещо не е оцеляването, а Любовта към Бога и към Истината.
 
Учителят казва на едно място, че:
“Тоз, който живее за едното оцеляване не може да ми бъде ученик” - сег се сетих. Той живее за едното оцеляване. Той живее за...Той не живее за Бога. Той не знае, че и като оцелее пак не е оцелял, нали щото…
 
Там където има карма имунната система не важи, защото това е Предопределение.
 
Главният лекар за човека е връзката с Бога, Връзката с Живото Слово (49:49)
 
Любовта към Бога е Духовният Имунитет.
 
Що за човек си ако един вирус може да обърка живота ти. - Що за Дух си, а Библията казва: “боговете…богове сте”. Какъв Дух си ано някакъв вирус не можеш да му изпееш някаква песничка, да си поиграеш с него. Има и деца, суфи-деца, които си играят с него - въртят си го както пумпалите.
 
В едно от предходните интервюта, вие казахте, че всичко е започнало - Грехопадението, от това че съществата са решили да направят независим живот от Бога, сам. Сега на нашата планета точно това виждаме и то толкова мултиплицирано. Сякаш…
Да, сетих се, много хора биха искали да дадат съвет на Бга, как да се построи живота.
 
Нямат представа.., че Бог прави за всички светове най-доброто.
 
За ангелите най-доброто, за...В тоз свят ние имаме привилегия пред Ангелите, щото ние можем да постигнем Бога, те - не могат горките, нали те… И Архангелите не могат. Има изключение, когато определени Ангели, Архангели, Бог ги изтегля - както е случая с Луцифер нали. Той ще го върне след време, тоз херувим ще го върне в Расата на Боговете. Той няма да е вече херувим. Другите херувими нямат таз чест, но туй е...След време ще говорим по-дълбоки неща, щот...нека да мине...Да?!
 
Да, темата за Ангелите и Архангелите е доста голяма, все пак в интервюто за Богомилите, вие казахте, че архангели в панталони слизат, основните създатели на Богомилството.
Да, определени избрани. Да, нали.
 
Вирусът може да бъде много по-лош. Бог може да го направи по-лош от тероризма. Тероризмът може да избледнее. Просто…
 
Той вече избледнява.
...Не, всичко е в ръцете на Бога. Да.
Паразитите са тайни обитатели на съзнанието и човека може да се свърже до такава степен с паразит, че самият той да стане паразит. Едно към едно.
 
Всеки човек, който силно желае нещо неразумно, Боре, ето я мярка, привлича към себе си, много силни паразити, вселява ги в себе си и става сроден с тях и след време те могат да се отделят от него, защото той може да стане по-силен от тях. Въобще...така.
 
Паразитите са празни същества, те имат глад за енергия и те търсят жертви. Примерно ако си лесно обидчив, нали. Аз съм казвал, ти трябва да пиеш еликсир като те обиждат, а малко се поддаваш нали. Игра. И ставаш храна, така - манджа, мога да кажа и таз дума - манджа за…
Точно вчера гледахме интервюто за обидата от ваша лекция за здравето. Препоръчвам зрителите да видят в архива: Когато те обидят, благодари! - се казва видеото.
Да, да. Обидата иска да ти вземе енергия, а ти като благодариш…увисва.
Всяка нечиста мисъл, която е проникнала в тебе е проникнал паразит.
Човек без разумна цел е спрян от много паразити. Те са вътре в него. Те са в тревоженето му. Тревоженето е в ума. Бог не може да живее в тревоженето, в тревожният ум нали.
 
Ако в тежки времена не се тревожиш, Бог е с тебе.
 
Правещият зло създава паразити в себе си. - Една погрешна постъпка, една критика, не забележка - критика - паразита расте. Обаче това са малките паразити. След време ще дойдат големите.
 
Глупавият човек, Боре, не говоря за кръглият идиот, глупавия - е съставен от многобройни паразити, нещо като малка армия. А кръглият идиот е няколко армии. Разбираш ли?
В някои хора паразитите са, казва Учителя, цяло Общество. Нали, това е народ. Гъмжи. По каквато и да е тема да го бутнеш…
 
Само Бог обяснява събитията и само Бог ги скрива.
Ужасът за паразитите е усърдни молитви. Те не обичат Чистота. Другият ужас за паразита е Чистотата, Стремежа към Бога, Тишината, Любовта, Мъдростта, Истината, особено Силната Любов към Бога. Те стават веднага висящи.
 
Земните хора не знаят кой живее в техния живот. Те планират планове - той не знае кой живее там.
 
Ако този вирус попадне в Чистото съзнание на един мъдрец, този мъдрец ще го накара да засияе. Разбираш ли тука другия подход? - Вирусът ще се чуди какво е станало с него, но в земното съзнание процесът е друг - и вирусът потъмнява и човек потъмнява. Забележи каква магия! Защото тук няма Дух, няма Любов. Както казах,
 
Тайната на Живота е Голяма Съсредоточеност в Бога.
 
Този вирус се опитва да вкара ада в света, нали. При мъдреците няма как, щото те са извън рая, извън ада.
Всичко, което се случва в нашият живот идва по необходимост и предопределение, главно от предния живот, за да може да надрастнем нещо от миналото си и да тръгнем да сеем нещо ново.
Какво казва Учителя за ада:
 
Адът това е непробуденото съзнание на хората. И казва:
Дадохте условия на Бога да се прояви, вътре във вас, в случая когато става въпрос за ада - не дадохте условия, а иначе за рая дадохте. Но Царството Божие е друго нещо.
Това значи - ако не дадете условия на Бога в себе си- да спъваш Бога в себе си. Ето го ада - това значи ад. Адът е място, където има много топлина и малко светлина. Горещо, Боре. Горещо място, нещо като във вулкан да си. Така...но малко светлина, т.е. тъмнина.
 
Тъмните духове на ада работят в тъмнина, те се мъчат да превърнат топлината в светлина, но не могат, защото нямат Любов.
 
Учителят казва: “Аз разглеждам като една голяма работилница - този, тоз свят въобще - дето всичко се ремонтира.” - Разбираш ли? На съзнания, на ръка, очи, сърца нали и т.н.
 
“Ако живеем в Божията Любов ще видим, че адът не е лош” - Щом вярваш в ада, щом вярваш във вируса - ти вече го създаваш. Каква е таз вяра, нали? Затуй ти казвам нали ,че след време ще спрем, защото говорейки за него, той се увеличава. Но тука аз правя компромис, за да го разберем. И затуй спирам после да говоря за него, защото няма време, имаме важни неща да говорим, а това е, както казах ако помниш, третостепенно. Наистина е третостепенно. Въпросът е страничен. За хората е уж важен.
 
Всички, които не са познали Истината и не я търсят, те се подготвят за ада. И така, вирусът, той знае какво иска от тебе, но човекът не знае какво иска от себе си. Вирусът иска да изцелиш нещо у себе си - своето зло, своето падение и ако ти не разбираш правилно, вирусът ще стане твоята смърт. Вирусът е зло, което атакува твоето зло. Виж какъв жест - жертва даже. Атакува твоят сън - дори в дълбините на човешкото съзнание има скрито зло и дошло е време да се каже, че който е избрал пътят на доброто се е провалил, защото пътят на доброто не създава Истината в човека. Забележи! Пътят на доброто не създава, Пътят на Любовта е друго нещо.
 
Добрият човек не е Истина, той никога не може да стане Храм на Бога. Бог не се храни с доброто. Бог се храни с Истината.
 
Само човекът на Истината има Мярката и разбира кое е добро и кое не е .
Добрият човек няма мярката, защото е далече от Истината.
 
Истинският човек е Глас на Бога и никога добрият човек. Добрият човек няма как да бъде Глас на Бога.
 
Бог е Единственият, Който решава главните въпроси на живота. Великият Бог е Върховната и Скрита Причина за всичко. А вирусът е само инструмент - външна причина - Прикритие на Бога.
 
Бог иска Промяна, защото в следващото прераждане много хора ще се родят изродени. Те са тръгнали натам и в момента има подадено Ръка. И затова Бог подава Ръка, защото е Любов.
 
Тези, които не признават Бога и неговата Власт, те ще паднат в ръцете на вируса, после на злото, после на тежката съдба и вече тежката съдба е свързана с демоните, не с дяволите. Бог иска промяна и тези, които не разбират ще изостанат в развитието си.
 
Времето за купони и удоволствия отдавна е остаряло. Там трябва да си много зле, за да се събираш и да участваш в такива неща. Много хора наистина ще влязат в животинското царство, казва Учителя. - кандидати за животни, за прераждания.
 
Привидно Бог предаде Рая в ръцете на змията, но Скритата Цел е да израсне Цялото Човечество и да се върне в Бога. Сега този вирус е друг вид змия(1:00:00) и Подходът на Бога е същият - Да се Завърнем Отново в Бога.
 
Има и друга тънка Тайна, тя е че Сатана така е преобразен от Могъществото на Бога, че този някогашен и сияещ Херувим, все едно няма нищо общо с Бога. Но това видоизменение е преобразяване. Това е Тайна, която е скрита в Самият Бог - Той може да преобразява. Тази Тайна е голяма, но Учителят не иска да се изнася, защото има причина.
 
Сатана произлиза иначе от Божият Гняв, както Христос от Божията Любов. Но Божията Любов не може да свърши всичко, затова е необходим и Божият Гняв - да Събужда...Да?!
 
...Което означава че...защото много хора писаха, че не е възможно този вирус да идва от Бога, но когато казват “идва от Бога” - те визират Христос. С това, което казвате в момента, наистина този вирус не идва от Христос, той идва от Бога, но като израз на Божият Гняв, Който е Спасителен, така или иначе.

Значи, Христос е също слуга на Бога и ако се сещаш на Кръста, той се обръща към Бога за помощ.
 
Има само Един Вездесъщ Бог! Няма друг  няма как да има друг, няма втори...Няма втори.
 
В тази нали, извънредна ситуация, когато Цялото човечество нали.., голяма част от човечеството е сковано от страх, каква е ролята на Христос - как Той действа?
Той може да действа само в тези, които са избрали Дълбоко Бога Правилно и тогава Бог в него - в Христос внася Метода, промяната. Внася Слово в човека. Но трябва да си избрал на живот и смърт. не може да избереш Бог на 99%. Няма такъв избор.
 
И можем да кажем, че там където Христос е влязъл като Лъч - лъч…
...Да.
...на Любовта, там вирусът няма шансове?
Той няма защото там вече е почнало един вид пречистване, един вид облагородяване по един много бавен начин и тука вече Христос подава Ръка, защото тоз бавен начин ще доведе душите нали. Бог не иска бърз начин. Много бързо могат да се променят много малко хора в света, които са подготвени от миналото, които са работили.
 
Значи, Сатана произлиза от Божият Гняв от Скритата Същност на Бога - от Могъщата Божия Острота и Сила. Силата на Сатана в Рая не е негова. Той няма сила - Сатана и змията. Сатана няма лична сила без Бога. Той е просто безсилен, но той е станал част от Силата на Бога, защото тука Скрито е участвал Бог. Човекът е изостанал и Бог Искал да му подаде Ръка. Бог не направи Адам силен да победи Сатана. Няма такова нещо. Той Направи Сатана силен, нали.
 
Защото Скрито участва Бог. Тоз вирус също е безпомощен, но в случая както е със Сатана, той е станал част от Божията Сила.
 
Бог е Единственият Дарител на Сила. -
 
Значи, Той знае как да дарява сила на злото и знае как да дарява сила на доброто, особено пък на Любовта.
 
Този вирус също е роден от Божият Гняв и от Неговата Острота. Тука всички човешки мерки са безпомощни. Но Бог може някой път да влезе и хорат да помислят, че чрез човешки мерки се е помогнало. и отново може да се заблудят.
Когато Бог е Излъчил Сила от Себе Си върху змията, тя е станала много силна, много активна, много покоряваща. Така тя е покорила Адам, не със своя сила. Но тази Сила подобава само на Бога - Единствената Върховна Сила.
Аз съм го казвал в лекциите: Христос е роден от Божията Любов и защо Бог не изпрати него в Райската градина? Защото тогава змията нямаше да има никакъв шанс. Обаче Бог имаше друг План, друг Замисъл, а Важен е Божият Замисъл.
И така, Бог е допуснал Грехопадението, за да се научат провалените духове да го търсят и Самият Той да израсне в тях и те да се извисят в Него.
 
Единственият, Който Съществува, Това е Бог.
Той Иска да им даде Себе Си, на хората.
 
Така е и с вируса. Бог Иска хората да търсят Бога, защото горките хора не знаят за къде пътуват. А, това е повече от беля.
 
Бог Иска от човека Непрекъсната Любов, за да Го познаят! А тогава грехопадението ще е нещо без значение - ако човек избере твърдо Бога.
 
Непрекъснатата Любов към Бога е Целта на живота, защото това означава Пълно унищожаване на човешката природа, за да се извиси Бог в нас и така в Единственото Възкресение човек да се върне.
 
Парацелз казва: Човек с болен, с болезнен ум е сам за себе си инфекция. - Това е вирус нали.
И най-добрите лекари са тези, които правят най-малкото зло.- значи, те не могат да направят истинско добро, те няма как, нали. Да не говорим нали, да внесат Бог в човека.
 
Парацелз:
 
При лекомислените хора, злите духове, паразити са като у дома си. Те се разхождат, а са си вкъщи.
 
Всички неща достигат до нас по Волята на Бога, независимо какъв е посредника. В това трябва да сме сигурни. Лекарството, казва Парацелз, е Невидимо, но то има видимо тяло, за да може да повярваме в него. Защото иначе...трябва да го пипнем, Боре, човека е така устроен нали, той...Всяка Помощ е от Бога независимо дали е с посредник или без посредник. - Често Бог ползва посредници. Независимо дали е от безверник, Бог може да помогне с безверник, който хабер няма какво ти дава нали. Може да ти помогне и с вярващ.
 
Лекарствата се създават по милостта на Бога. Ако Той иска се създават. тази Велика Милост е била преди вярата. Ето защо ние оздравяваме не благодарение на вярата, както мислят заблудените, а благодарение на милостта на Бога. Това е съвсем друго нещо.
 
Бог е Единствената Причина за нещата, защото е Единственият действащ.
 
И Парацелз казва:
 
Трябва да търсиш, докато намериш Единственото Истинско лекарство, а То е Бог. - Забележи колко ясно!
 
Лекарството е дело. То е действие- насочена Сила, особено ако Бог влезе в лекарството. Ако Бог не влезе няма действие. Бог решава нали. Тогава и най-хубавото лекарство, което е помогнало на преден човек тука не действа. Бог решава.
 
Настъпването на Реалното действие на лекарството е единствено в Божиите Ръце. Върховният Действащ Повелител, Единственият Лекар. Лекар, който не познава Бога, никога не достига зрялост. Той си остава нали, на ниво лекар - земен.
 
Истината за нещата може да се постигне само чрез Божие Вселяване. Никой не вижда лекарството, защото то не е вещество, а е Скрита Божия Сила. И само Бог може да задвижи тази Скрита Сила.
 
Волята и Словото Му имат огромно влияние върху лекарството. Ако Бог докосне лекарството - свърши.
 
Всяка болест си има точен момент на излекуване. Защото ако е преждевременно човек пак ще се върне в злото. И Бог Иска нещо да е узряло - някакъв Обет за служене. Ти пак може да правиш грешки, някакви, обаче те ще бъдат упътващи към Бога, а не човешки грешки, в които се проваляш.
 
Никой лекар или светец не може да ти помогне, ако това не е по Волята на Бога. Светците са също безпомощни, аз съм ги наблюдавал. Туй е друга тема…
Пред Бога ще даваме Отчет за това, което излиза от сърцето ни. Влезе ли Бог в лекарството то става Божия Сила и Абсолютна Власт. Излезе ли Бог - то става безпомощно.
 
Ние сме създадени чрез Слово и затова Словото е много важно. И  затова ти казах, че миенето със Слово - Бог е Любов... и така нататък и т.н, миеш духовно. Миеш духовни ръце.
 
Какво казват суфи - Ал Халладж:
 
Когато Бог си отиде от нас ние ставаме нищожни. Ако си насаме с Бога, Той обгръща скръбта ти с нектар.
 
Не ми трябва олтар - изгорих го. Остана ми само Бог. - Забележи какво казва! - Никакъв олтар - Сърцето на суфи, чистото сърце е Олтара. Няма друг олтар. Както и да е.
 
Истинското Учение, казва Ал Халладж е светилище, което прониква в мрака. - не в тъмнината, в мрака. Няма да го тълкувам. Чистотата е Единствената джамия! - гледай колко просто говори. Чистотата е единствената джамия, няма къде да ходиш, нали.
 
Смисълът на живота не е в здравето, а в Чистотата и във Връзката с Бога. - забележи! Хората си пожелават здраве, а в туй здраве расте глупостта и невежеството. Забележи колко...Ще го повторя:
 

Смисълът на живота не е в здравето, а в Чистотата и във Връзката с Бога.

 
Има чистота, която няма връзка с Бога, някой път ако трябва ще обясня. Там Бог изчаква нещо.
 
“...За какво ми е вярата, здравето и джамията. И казва Ал Халладж: Издигни Бог в себе си, а не джамия” - отново гледай колко ясно. Издигни Бог в себе си.
“О, човеко, погледни, има ли убежище в света?” - Бог може да погребе света с всичките му църкви и джамии. - Има ли убежище в света?- Казвам: Само Бог е Убежище!
 
“Ако в страданието не можеш да пресъздадеш себе си, изпускаш душата си.”
 
...Най-дълбокото нещо в чо...за тоз свят. Земното мислене, това е Потопът на човека.
 
Да чуем какво казват Даосите, даоските Мъдреци:
“Който умира се радва на дълъг живот.”- гледай какво става, Боре. Даже и да не е много дълъг, но някои живеят по няколко хиляди години. За какво да се пре-раждат.
 
“Когато забравям себе си и света, тогава се случва чудната среща на Отсъстващото с Отсъстващото.Това е Среща на Дао с Дао. Това е Среща с Бога.”
 
...Гледай каква Красота.
 
“Само Дао е Водач.” - Умът на човека е вируса - това е главният вирус в човека. Той е глявната болест - неовладяният ум. Докато той не бъде излекуван, все ще идват тез странични вируси.
 
“Човекът е на Земята, за да Изпълни себе си с Дао” ...С Бог - затова е на земята!
 
“За да си устроиш живота не са необходими съвети. Необходим ти е Бог.” - Бог трябва да влезе в живота ти. - Дао устройва живота, а съветите го разстройват.” - Гледай какво става - Красота!
 
“С думи няма да измениш човека, само със Съкровеното ще го измениш. Съкровеното не говори, но изменя. Защо е така? Завещано ни е, че Дао живее в Съкровеното.”
 
“Ако си придобил Дао, навсякъде ще намериш Покой.”
 
...И сред вирусите, сред дяволи, сред паразити. Бог е в тебе! Няма значение дали си сред октоподи и акули. Разбираш ли? Ти си вече в Царството! Те ще го разберат, те ще отстъпят.
 
“Ако храниш Дао - Бог в себе си - ще оздравееш”
 
“Доброто на цивилизациите е относително, защото само Дао е Добро. От своето добро, цивилизациите са изчезнали.” - смятай!
 
“...Но Доброто на Дао е Тихо Тържество. Неуловимо, Неуловимо е това Тържество!”
 
Даосът - или мъдрият човек, е покорен дори и на несгодите. В тях - виж какво вижда той, Боре - Покой и Лъчезарност...” - забележи Подход! - Покой и лъчезарност.
 
“Мъдрият е Същество, което живее и в смъртта.” - той там се разхожда и си живее.”
 
“Който е открил себе си, превъзхожда обществото.”
 
Аз съм дал важна формула:
 

О, Господи, Ти управлявай живота ми във всеки Миг и освободи ме от всички низши влияния и Ти разреши всичките ми въпроси.”

 
...Той ги решава, ти нищо не може да решиш. Държавата нищо не може да реши. Държавата е като човека, в момента в който Бог Реши - става безпомощна. И може да се хваща за главата. Някои отиват по нататък- там скубят…
 
За изцелението много важен е твоят Стремеж към нещо Истинско - към Божественото Съзнание, към Бога.
 
Само така се освобождаваме постепенно от излишни възгледи, от излишни разговори, от излишни думи, от излишно хранене.
 
Само Истинското Знание е освобождение от тревоженето.
 
Безпокойството е старо отделяне от Бога. То е вътрешно неразбиране.
Ако сърцето е тревожно, съмняващо се, тогава лекарствоно не работи - то работи повърхностно или частично.
 
Вътре в Тайната на Сърцето се решава как ще действат лекарствата.
 
Времето, което човек посвещава на Бога, това е истинският Живот. Другото време е мъртво време - изгубено време - То ще стане последствия. И в друго прераждане...Въобще ще стане последствия.
Ето защо тук на Земята има много различни степени на съзнание. - Здравето, Словото, Истината и Дълбочината, това всичко се определя от Близостта с Бога. Той го решава.
 
Усърдната молитва подрежда всичко, защото в нея работят Висши Същества. И чак после може да дойде истинската медитация. Както и да е.
Всичко, което е тежко, скръбно и мрачно в човека, това е изкупване на старо тежко злодеание. То си има друга красота.
 
Повтаряй често ръка на болното място и казвай:”Аз съм Едно с Бога” - смекчаване, нали? Лечението е единствено във властта на Бога.
 
Дълбоко здравото сърце е това, което се е избавило от желания, но това е Работа на Единственият Бог в човека. - Значи, Той е превърнал желанията в Любов. Тогава ако има желания, те са Любов. Но те се наричат условно нали...защото човека има човешки желания...Това е Тайна работа на Единственият Бог в човека.
 
Бог решава, кой да е заблуден и кой не. - Забележи! Той знае дълбоките...защо трябва да е така. Защото ако един заблуден човек тръгне преждевременно към Истината, той после пак ще падне в заблуждение. нали, не е готов.
 
Великият и Всемогъщ Бог действа, а мненията на хората са нищо, защото Бог знае, кое е истински доброто.
 
Дяволът иска, и то много хитро и коварно, човекът да има силна вяра в себе си. Забележи! И ще чуеш някои път хора казват:”Вярвам в себе си” - коварна работа. Той не знае горкият за какво става въпрос. - Дяволът значи иска да имаш силна вяра в себе си, но не да имаш Вяра в Бога. Така хората почват да мислят: “Аз постигнах…” - Разбираш ли? Другият капан. После следва цяла поледица от капани, бих направил списък, ама няма да стигаме до там - и така дявола е подвел много хора. Защото когато Бог те е изоставил, ти ставаш нищо със своята вяра. Един момент, в който те остави и твоята вяра става смехотворна.
 
Изчезването на този вирус зависи от едно нещо - Божия Намеса, но ние... ти трябва да я привлечеш. И зависи само от Едно изречено Слово, но Бог трябва да го реши това Слово. То е Древно Слово. Ако Той го произнесе, нали…
 
Цялата човешка власт и цялата религиозна власт е безпомощна. Както знаеш и в църквите влизат маските - спирта, чисти се, страшна трагедия. Това е неописуемо, нали. Ако...нямам право даже да го обяснявам.
 
В този свят, злото, болестите, бедите са тези, които ще учат хората на разум. Защото доброто не може да ги учи. То се е оказало безпомощно преди и затова сега са смесени нещата. Защото човешкото добро никога не е Истина. то не може да бъде Истина.
 
В този свят само чрез страдание се върви към усъвършенстване. Бог иска Духовно съвършенство.
 
И Учителят казва:
“Има много хора кандидати за животни и много животни кандидати за хора.”
 
Това, което може да събуди хората за Бога е болести, зло, бедствия, вируси, страдания и последното е мъчение. Голямо мъчение...последната Подадена Ръка на Бога, да се върнеш нали? Ако и туй не помогне вече от дяволизиране върви се към демонизиране. Тогава пандемията избледнява. То няма пандемия всъщност, но условно съществува. Но избледнява. Тя е една преувеличена дума...това е друга тема. - Защото без мъчението пропадането на човека е жестоко. То е Последната подадена Ръка за Завръщане. - Защото човекът тръгва от дяволизиране към демонизиране, а тогава Завръщането..,завръщането в Бога ще коства на човека милиони години..,милиони години. Да?!
 
Макар че смятам за ненужно да казваме кои са причините за това пропадане, от дяволизиране към демонизиране. Тъй като обичайно има много зрители, които поставят под съмнение или искат да си намерят оправдание, за да продължат старият си живот, да степенуваме ли основните неща, които са символи на това пропадане? Или директно като примери да ги наречем...
Кои са нещата от живота на днешният човек, които правят това пропадане от..,първо от човек към дяволизиране и от дяволизиране към демонизиране?

Ами всичко, което не е търсене на Бога, каквото и да е, дори да изглежда разумно. Даже и работа да си търсиш. Ти търсиш някакво осигуряване, а не търсиш Същността на нещата. А когато търсиш Бога, Бог ще ти намери работа и ще ти осмисли работата. Защото работата също може да е безсмислена. Живееш за някакво.., за някакъв хладилник да кажем, което е трагедия. И то не може да се опише, да…
 
Продължете, още нататък…да кажем работа.., по-голямото падане, конкретно назовете…
Ами, недоволството; отричането на Бога - то е вече без коментар; отричането на Истината; заявяването, че няма Бог. То самото заявяване означава и че има, обаче той човека не знае като отрича, че Го Има, защото Той ако Го няма, какво ще отричаш, нали?..Невежеството - то е вече, стигнало е до там, но Бог ще го просветли; здравето също е беда, ако не търси Бога; болестта е друга беда ако не търси Бога. Болният донякъде е заставен, но той може да е упорит и да не търси Бога и всичко в таз посока, Боре...Но голямо пропадане е в лъжата. Имаш право да премълчаваш или да говориш Истината, но нямаш право да изричаш лъжа!
 
Ако всички твои мисли са устремени към Бога, това го наричам Великото лекарство, Великото Изцеление.
 
Ако Я нямаше Божията Милост, Древното зло щеше да ни погълне.
При това Древно зло, злото не се превръща в добро, за разлика от Сатанинското зло, което Бог е допуснал в света. Това е Благословеното Зло, това е Благословеното Проклятие. Онова не е, защото то е отрекло Бога на високо ниво.
 
Голямата Божия Тайна се заключава в това Древно зло, че то е заключено извън Вселената. Това зло е пълно отричане на Бог и на Истината. Не е както при дявалите - частично и донякъде.
 
Духовете на Сатанинското зло могат да влизат и да проникват в тялото на човека и да го убиват, разбира се с Позволението на Бога, но не могат да убият Душата.
 
...Но Тука казвам нещо Дълбоко: Древното зло може да убива и да поразява Душа! Човешкият Дух не може да го пипне, но то може да убива Душа. Затова то е заключено Извън Вселената.
 
Подготвям книга за Древното зло. Тя е нещо... Дълбоко е. Няма да се занимаваме с тез после елементарни неща. Както и да е. Това е за търсачи, нали. - То е чудовищно това зло и то е...ще говорим за него по-нататък.
 
Има една такава формула:
 

“Аз живея в Сърцето и в Духът на Бога” -

...И нали, там трябва да живее. Това е в общи линии, Боре. Така, не исках да е много дълго...
 
За тези от зрителите, които по една или друга причина не са насъбрали това узряване - вътрешно в сърцето си, в съзнанието си или пък са отлагали по някаква причина - от Днес си кажат, от мига, в който гледат това видео: “Тръгвам на промяна; Тръгвам на нов Път” - дайте първите основополагащи неща по този Нов Път, които трябва да съблюдават?...
Ами, задължително трябва да започнат да говорят малко, особено ако са бъбриви. Защото това е...голяма беля;
Задължително трябва да съблюдават Истината нато мярка;
Трябва да увеличат молитвите си.
Които нямат молитвен Дух, трябва да започнат да се молят, за да може Отгоре да им дойдат Специфичните Методи. Щото тоз, който е отдаден на Бога, вече той е почнал да парализира злото - който е отдаден на Бог и на Истината, на Молитвеният Дух, на Този Път. Бог ще почне да изпраща Специфична Грижа за него - Духове, които не само ще му намерят работа, съответните книги, съответните хора, с които да общува. И всичко това ще става постепенно, не бързо. Бог не бърза, щот Знае че това е Труден Път.
И ще се окаже, че Избирайки Бога, Бог Постепенно ще даде Различаване - какво да говориш, как да се въздържаш, къде да мълчиш нали и ще станеш скромен. Чак след време ще станеш смирен.
 
И всичко това е Един бавен процес.
 
Това е Любовта на човека към Бога. И тя е много постепенна, тя не е бърза.
 
...Защото който много бърза в тоз Път и мисли, че няма време, той пак ще сгреши - ще го излъжат с бързане.
 
Към Бог се върви бавно, постепенно, с голяма Любов.
 
Много ви Благодаря…
И аз...
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12