Търси

Елеазар: Съблюдаването на Истината е по-високо от всички практики (ВИДЕО+ТЕКСТ)

03.04.2019 г.
19938
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
СУФИ
(Лекция 1)
ИСТИНАТА
(Първа идея за размишление)
ЛЮБОВТА
(Лекция 2)
САФА – ЧИСТОТАТА
(Втора идея за размишление)
БОГ
(Лекция 3)
МЪДРОСТТА НА СУФИ
(Трета идея за размишление)
 
Да си направим ограждащата формула.
Днес ще говорим за Суфи. Днес разбрах, че в Иран тази дума са я забранили да се произнася. Все едно да забраниш думата „Чистота“ да се произнася. Преди да започна, само се сещам – един древен египетски жрец казва: „Краят на света ще настъпи, когато човечеството бъде обсебено 90 %“ – това ще е белегът за края на света. Има и други дълбоки неща, но както и да е...
 
СУФИ
(Лекция 1)
Всичко, което става, произлиза от Бога.
Казват Суфи: Върху съкровище седиш, а умираш от бедност.
Бог е най-близък, но хората са далече от Него.
Постоянството решава делото.
Суфи казва: Първо е очистването, после е Просветлението. Чистото Сърце вижда грешките на другите като добри дела.
Тука малко ще се отклоня. Учителя казва: Грешката е цвят, тихо изворче… Като попадне в човека, тя се радва, защото може да му помогне и той може да тръгне да си оправя грешките.
Още нещо казва Учителя: Човек, който прави грешки, ще научи неща и няма да прави тежки престъпления. Грешките са нещо много важно – и който казва: „Аз знам всичко“, от там нататък започват престъпленията. Грешките именно това помагат: човек да избегне съвсем тежки престъпления.
Възлюбиш ли злите хора – казва Суфи, – победил си себе си.
Мъдростта не се нуждае от информация.
Бог – Той е Виждането на очите, Той е Очите на очите.
Твоите действия бяха създадени – Суфи казва – преди тебе.
Тука ще допълня – един коментар. Един Старец казва, че в тебе е вродено Древното Правилно Поведение: няма нужда от никакви Божии заповеди, всичко е написано в Сърцето. Цялата работа е да си събудиш Сърцето.
Само умереността може да проявява Доброто.Само достойният човек вижда смисъла на живота.
В нашия свят няма абсолютно зло.
Суфи казва: Първо стани възприемчив, за да бъдеш наставляван. (Говорили сме: в затворено шише не можеш да налееш вода.)
Признаваш или не – Бог е Един. (Всъщност няма нужда от твоето признание. Това се знае. Цялата Вселена го знае – и камъните го знаят. Въпросът е дали ти ще се събудиш!)
Да те вкара Бог в Тъмнина – казва Суфи – е велика чест.
Ще обясня. Ако те вкара преждевременно в Светлина, много ще загубиш. Но когато – сещам се, казва Учителя: Когато Бог те изпрати на дъното, стигнеш ли до дъното, от там нататък няма съмнение, няма предположение, няма раздвояване. И Божията Сила идва и почва да те води правилно нагоре. Така че Бог знае кого да вкара в Тъмнина, кого – в Светлина, понеже Той знае крайния резултат. Така че, ако искате някои хора да ги вкарате в Правия Път, трябва да проверите дали Бог иска да ги вкарате, защото може да избързате и последствията да станат по-лоши.
Ако ти много искаш изцеление, а Бог не иска, това изцеление ще се превърне в голямо нещастие.
Ключът на всички действия е в Неговата Ръка.
Опитът – казват Суфи – е придобиване на съвсем нов Разум.
Шестото чувство няма нищо общо с Божествената Мъдрост и Всезнанието.
Ако трябва, друг път ще обясня. И седмото чувство е бедно... Има нещо съвсем друго, което решава този въпрос, тука само ще го загатна: това е Тайната на Чистото Сърце.
На много неща се противим, защото не знаем нищо за тях.
Светската култура е само информация, религиозната е правила, а културата на Избраните е Саморазвитие.
Суфи е мъртъв за себе си и е жив за Бога и за Истината.
Има само едно щастие, сега и в бъдеще: да общуваш с Мъдреци.
От ръката на глупака не приемай и балсам.
Бог чертае и добро, и зло – защото Той знае.
Бедствията са следствие на страстите.
И да не иска, глупакът, той вреди – просто той така е устроен. (Той трябва да си извърши своите глупости, не трябва да го осъждаме: от там ще му дойдат уроците. Той е влязъл вече в този път и той не може да го избегне – той е като в капан.)
Увереността е знание без съмнение.
В този тъмен свят, в тази тъмна нощ, само Духът, Чистият Дух е лъч прекрасен.
Розата и бодлите имат един и същ корен. (Някои казват: „Плодовете са важни, цветовете...“. Тайната Наука казва: Коренът е плодът. Ако не беше коренът, от плода нищо нямаше да излезе… Но коренът е скрит в Невидимия свят.)
До смирен човек, дяволът не може да се приближава.
Аскетизъм – това е освобождаване на сърцето от съблазните на света. (Тоест: не да отидеш в манастир, а нещата са вътре в тебе. Манастирът няма да помогне.)
Истинското Сърце не съдържа и най-малка частица желание към света. (Разбира се, трудно се придобива такова Сърце. На думи е лесно, но е много трудна задача.)
Мълчанието на Суфи е Свещено.
Казва един Суфи: Преди бродех много, за да търся познанието, но сега станах птица. Не чух по-добра дума от Безмълвието.
Баязид Бистами казва: „Очистих сърцето си и сега станах творение на Създателя, а не на родителите си и на света“.

В едно от предните интервюта[1] казах за него – когато са го питали: „Ти си велик Суфи – в какво е твоето величие?“, той казва: „В моята нищожност“. Който умее как да бъде нищожен, т.е. смирен, Бог влиза в него.

„Сега съм жив – казва – посредством Бога, а не посредством себе си“ – ето го истинския Живот. Хората мислят, че са живи; светът си мисли, че има някакво независимо съществуване... Няма независим свят: всичко зависи от Бога.

Баязид казва: „О, Аллах, Ти бъди мой, но без мене!“ – т.е. той не иска да пречи на Бога.
И наистина, сещам се, Учителя казва: Ако човек иска всички негови желания да се сбъднат, това ще стане задължително нещастен човек. И ако въобще... Хората понеже не знаят какво искат – и Слава на Бога, че не позволява и Той ръководи, защото Той знае кое е най-доброто за човека… Някои мислят, че някой болен, като оздравее, че това е добро. Точно болестта преподава дълбоки уроци – и болката; те са Тайни Учители, които ще произведат след време Добри хора и Истински хора, а не въображаеми добри хора.
 
ИСТИНАТА
(Първа идея за размишление)
 
Суфи е изключително зает с Бога.
Всичко, което пречи по пътя на Истината, за Суфи е неприемливо.
Молитвата е път към очистване, за да се познае по-късно Истината – т.е. молитвата е една продължителна подготовка, за да имаш след време достъп до този свят.
Когато познаеш Истината, всички задължения и предписания се анулират – всички правила. В Будизма има над три хиляди; и в Исляма има много... Всичко изчезва, защото вътре в Бога... Бог става твоето Правило и Той измества всичко.
Уединението на Суфи е Истина без раздвояване.
Който гледа хората с очите на знанието, той не може да ги обича; а който гледа с Очите на Истината, той вижда нещо друго.
Съблюдаването на Истината е по-високо от всички практики. Много хора много неща практикуват; но когато не практикуваш Бог и Истината и особено ако нямаш Чисто Сърце, всичките ти практики са едно забавление – те ще ти помогнат, но някъде в близко бъдеще или в далечно бъдеще.
Познаването на Висшата Истина в уединение превъзхожда всяко знание.
Истината идва след висшите състояния и екстаза, измества ги и заема тяхното място. Тогава сърцето ти става омиротворено – когато е станало Истинско Сърце.
Във всяка работа, която ти се дава, търси помощ от Бога и от Истината. Търсиш ли Истината, ще изоставиш много неща. Още като ученик навремето го разбрах: изоставяш и братство, и приятели, и близки, и роднини, и баща, и майка, и т.н, и т.н. – такъв е Законът. Ученикът е самотна птица, уединена птица – живее в Тайна Пълнота. Никой не може да види тази Пълнота – просто Бог му я дава, заради твърдия избор. Търсиш ли Истината, ще изоставиш наистина много неща.
Баязид казва: „Истината ме научи да виждам Истината. Истината ми даде Истинен Поглед.
 
Попитали Сатана:
– Защо не се откажеш от пътя си?
Той казал:
– Никога няма да продам Бога!
Това е стар, верен Служител на Бога от повече от 700 хиляди години. Ако си спомняте, в предното интервю, случая с Мойсей, той казва, Луцифер казва на Мойсей:
– Аз и ти черпим от един и същи Извор, защото Бог е Един!
После Мойсей му казва:
– Защо не се поклони на Адам?
– Защото това не беше заповед, а изпит. Ако Бог беше ми заповядал...
Въобще Луцифер е Дълбоко Същество и знае неща, на които даже Велики Суфи Учители се възхищават. Но той си остава второстепенен спрямо Бога – и човек може да го разбере... Учителя казва: „Ако не разберете дълбоко злото, не може да се развивате правилно“ – защото там действа Скритият Бог; и ако не разбереш защо така действа Бог, няма да имаш правилна представа за нещата. Затова много важно е на първо място да поставиш Бог – после всичко друго бавно ще ти се подрежда и ще почнеш да Го разбираш.
 
Казва самият Сатана:
– Моят Път е от Бога даден – а аз съм Негов Замисъл.
Всъщност няма нещо, което да не е Негов Замисъл: всичко е в Негови Ръце.
 
Бог казал на Сатана:
– Поклони се на Адам!
Но Иблис Му казал:
– Само на Тебе се покланям!
Той знае Кой е Върховният Бог. Суфи тълкуват винаги правилно. Те тълкуват Поклонението към Бога и към нищо друго. Те казват, че самият Бог е внушил на Кого да се поклони Сатана, т.е. всички трябва да знаят, че Бог е Единствената Истина. Това е наистина Великата Истина, Която е отвъд всички събития, всички религии – и Тя ги превъзхожда. Това означава, че само Бог може да те научи да виждаш Истината.
Ще обясня. Когато човекът допуска неприемливи постъпки, той ще плаща за това; но когато Истината ги допуска, той ще бъде просветляван отвътре и ще види неща, които другите не виждат.
 
 
ЛЮБОВТА
(Лекция 2)
Суфи за Любовта…
Човекът на Любовта е Божие Дихание.
Дълбокото Висше състояние на Любовта е Дар.
(Казвал съм: Има разлика между Любов и обич – Любовта е към Центъра; обичта е към периферията. Първата Заповед е Любов към Бога, а не към хората. Към хората може да имаш обич – към Бог ще имаш Любов и тогава ще постигнеш някога мярката.)
Сърцето първо е Духовна субстанция, а после е физически орган.
Суфи казва: Нека Бог да направи така, че да не възлюбим друг освен Него. Нека Бог ни внуши често да Го споменаваме – това е знакът на Неговата Любов.
(Ще обясня. Ако Бог ви е позволил много да Го търсите, много да се молите, много да мислите за Него и за Чистотата на своите скрити постъпки – това е Призоваване.)
Само в Суфи се среща една изключителна Любов и по този начин те сякаш държат Бог в ръцете си – но разбира се, Той им е позволил.
Сърцето е Любов само когато се е пречистило от всичко, което не е Бог.
(Значи, не може да заместиш Бог с родители, със семейство, с деца, с професия, с живота или... т.н. Бог е Първият – ако искаш след време всичко да го разбереш правилно. Пък, ако станеш някой патриот, по-хубаво да не ти казвам последствията!)
Вътре в нас има армия от земни страсти, с които трябва да се справим.
Истинският човек посвещава дълго време на Духовното си пречистване и така той заобиква всички народи, понеже Бог е Един.
Без Любов към Бога, само пропаст може да промени човека.
(Някой път дори и пропаст, дори и катастрофа е много трудно. Сещам се за Айнщайн, който казва: „По-лесно е да се разруши атомът, отколкото предразсъдъкът“ – опасно нещо е предразсъдъкът: умира човекът и няма промяна.)
Пътят на Истинската Любов е освобождение от всичко, което не е Бог.
Суфи казва: Невъзможно е да съществува нещо по-прекрасно от този свят.
(Защо? Защото този свят е част от Милостта и Съвършенството на самия Бог. И ако Бог е в тебе, ти ще видиш този свят чрез Негова гледна точка. А когато Бог е твоята гледна точка, може ли нещо да е лошо, тъй като всичко е в Него?! Това правят Суфи: отдавайки се на Бога, Той става техните очи, техните уши, тяхното сърце, техният говор и т.н., и т.н.)
Ако Бог е в тебе, ще видиш и Милостта Му, и Съвършенството Му, и всичко, защото Той е всичко – а не светът.
Пътят на Любовта в Суфи е изключителен. Този Път е в три степени.
Първата степен е: от човека към Бога.
Втората степен е: от Истинския човек към Бога – това е важната и подготвителна степен, след като човек се е пречистил.
И третата степен е съществената: Фана – Изчезването в Бога. Който е изчезнал в Бога, само той е възкръснал, връща се и може да живее правилно. Връща се от другия бряг – преди сме говорили за Третия Бряг на Реката – връща се, но вече със съвсем друга гледна точка. Тук се унищожава самото унищожение. Тук се ражда истинският Мистик – но първо битието на Мистика трябва да е погубено, както и при Христос: първо Бог Го унищожава и после Го възкресява; същото става и в Суфи. И така Мистикът навлиза в Свръхсъществуването на Бога – но той се завръща заради хората. Тук Мистикът е погълнат и е станал Отсъстващ. Ти може да го гледаш, но нищо не виждаш, защото той отсъства. Тук вече Бог гледа чрез Мистика, чрез него, т.е. онова, което е Горе, е станало Тайнство долу. Много просто: сляло се е с Бога и такъв човек е реално дълбок и спокоен. Колкото е по-дълбок и спокоен, толкова по-дълбок е неговият екстаз, но той е над екстаза. Той е нещо друго; той отива още по-навътре, защото екстазът също е елементарен – дори той надраства и Любовта.
Говорил съм ви за Толтеките, Божествената цивилизация – постигат най-високи нива на Истинска Любов – седма и осма степен; и накрая се отказват от Истинската Любов, защото Бог е по-скъп от тази Любов. По-дълбок е, по-голям е и Той я превъзхожда – но това са дълбоки неща.
Тези, които са стигнали това ниво – в Суфизма казват – те са влезли в Курбан.
Ще ви обясня думата „Курбан“, защото нито Ислямът, нито Църквите са я разбрали. Това е Суфи-дума в арабския език. Курбанът в Суфизма означава Свръхприближаване до Бога. Няма нищо общо с тези животни и т.н. Много хубаво го е казал Сай Баба: „Ако искаш да даваш жертва, не давай жертва агнето в себе си, а убий звяра в себе си“, т.е. овладей злото в себе си, и най-малкото зло, и тогава ще разбереш какво е жертва.
Тука Суфи се намира в Дълбините на Скритите Истини, но разбулването на най-дълбоките Истини също е унищожително. (Малко се отпуснах в предното интервю и потекоха и заплахи, и закани, и т.н. И разбира се – скрита красота отзад.)
Тука Суфи казва само едно нещо: Животът ми е Свещено Преклонение.
Гибел е за Суфи да се влюби в нещо друго освен в Бог – но Суфи не прави такава грешка.
 
 
САФА – ЧИСТОТАТА
(Втора идея за размишление)
 
Истинският Суфи не издава своята Чистота пред хората: показва някой път малки слабости, някакви дефекти, крие. Показва слабости, крие Чистотата си: така става още по-дълбок. Той държи да е Чист тайно и само пред Бога, а не пред хората; той избягва показ.
Благата са дадени, за да вървиш към Бога, а не към себе си.
Чистият изгаря в Бога, за да остане само Бог.
Ако Суфи е станал Суфи, за да бъде авторитет в познанието, той се проваля, защото вече не може да бъде Чист, не може да бъде Сафа и не може да носи името Суфи.
Само който е в Тайната на Чистотата, може да бъде в Бога; и само той е в Истината и може да обучава другите в Истината.
Да се смяташ за авторитет, е голяма катастрофа – ти вече си извън Чистотата и ще бъдеш потънко заблуден, и вече не ти трябва друга катастрофа.
Сафа, или Чистотата, е пълно Доверие в Бога – и тогава сам Бог урежда всичко, включително и земните ти дела, включително и подробностите в земните неща. Той навлиза и урежда, защото всичко е в Неговите Ръце. Той е Уредителят, Той е Устройващият.
Бог гледа в сърцето ти, а не как изглеждат делата ти.
Всеки, който се оплаква от нещо, се отдалечава от Бога и от Чистотата, защото оплакването от всяко нещо е недоволство от Скрития План на Бога – това е отдалечаване.
Тука мога да добавя, че благодарният човек, колкото по-благодарен става, в един момент ще му бъде позволено Дълбоко Развитие, а по-нататък – и познаване на Истината. Докато недоволният човек, неблагодарният, е натоварен с тежки същества; и колкото по-недоволен става, толкова повече обеднява, независимо дали има някакви земни успехи.
Знанието не е Чистота и затова е казано: Знаещият загива, когато започне да говори; а Любящият загива, ако замлъкне да говори.
Който е Чист, Бог му е позволил да Го познае. А който е познал Бога, не общува с хора. Ще обясня: общува с Бог в хората. Не с хората, а с Бог в хората – и затова той различава нещата. Чистотата е различаване.
Дяволът казал на един Сафа, Суфи – на един Чист:
– Когато в началото влязох в тебе, бях голям колкото камила, а сега съм като врабче.
Суфи го попитал:
– Защо?
Дяволът му казал:
– Ти ме унищожаваш със Зикр.
Тоест – с постоянното си спомняне за Бога. Тоест: ако постоянно помниш Бога, това е изтреблението на злото – тотално изтребление. Който е разбрал това, много неща е разбрал.
 
 
БОГ
(Лекция 3)
 
Бог е Скрит, защото е Свръхизявен, т.е. толкова е ясен, че изглежда скрит. „Едновременно е скрит и открит“ – казва Кабала.
Могат да Го зърнат само тези, които имат Басира – на Суфи-езика това означава Тайната на Сърцето, или Чистото Око на Сърцето.Това Сърце е Дълбока, Съкровена, Тайна Наука, изучавала се е още в Атлантида и в Египет, и затова в Египет много се е уважавала – Тайният Блясък на Смъртта… Те са се подготвяли, за да влязат в Безпределността, която изглежда като смърт.
Това Сърце – Чистото Сърце – е Дълбока Наука; и то е докоснато от Бога поради тайни причини.
Който е в Бога, е благословен цялостно, заедно и с грешките си.
Това не означава, че човек, като влезе в Бога, е безгрешен – но той прави допустимите грешки, а не грешките на човека. Има грешки на ученик; има грешки на Мъдрец… „И Мъдрецът – казва Учителя – на годината прави една грешка.“ Но той дълбоко я вижда, дълбоко се смирява и дълбоко си прави Тайни Поучения. Той не държи някой да му я каже. Той вижда дълбоко и знае защо Бог му я изпраща… Защото, ако той се възгордее, ще тръгне надолу.
Който е без Бога, все едно е колко е праведен. Само Бог може да ни предпази от нашата праведност, от собствените ни злини.
Тука само за малко ще се отклоня. Буда – изключителен, велик, велико Същество от Древната раса на Боговете – Буда никога не е искал да стане светец и той не е светец. Ако беше светец, щеше да стане грешник. Грешникът пък може да стане светец: това са полюси – и двата полюса са бедни. Буда е надраснал полюсите – и доброто, и злото. Той е като истинските Мъдреци, той не е добро и зло, той е Любов, той е Безпределност – затова е трудно да бъде разбран. Той е постигнал Висшата Реалност, без да говори и да споменава думата „Бог“. Богословите говорят за Бог и не постигат; Буда не говори, но е постигнал. Всичко това е въпрос на подход. Но Буда е Древен и не е лесно да бъде разбран… След време ще ви говоря и за него.
Само Бог може да ни предпази от нашата праведност – казват Суфите, – от собствените ни злини.
Светците са искали да станат светци, защото са направили големи, коварни, лицемерни грешки. Колкото повече стават светци, толкоз по-опасно, защото само Бог е Свят. И който иска да мине за Свят, малко или много, е в опасна зона. Ал-Халладж казва: „Бог може да направи един светец, само за едни миг, грешен“. Но такива като Буда не може да ги направи, защото те са Отвъд. Бог може в един миг да направи грешника светец чрез един обет и коренна промяна – те са в Ръцете на Бога. Но има Същества, които са Отвъд всяка двойственост.
Бог те опазва да не упрекваш и съдиш другите; и така Той те държи в Своята Милост. Тоест: трябва да различаваш, но никога да не вкарваш някаква критика, някакво вътрешно жило; защото критиката, елементарната критика, е омраза.
За този, който е видял Бога, послания не са му нужни. Не са важни и размишленията: важно е постоянното помнене на Бога.
Постоянното помнене на Бога е излизане от човешките качества и влизане в Бога.
Малко ще се отклоня. Има хора, които се борят с егото си, с недостатъците си – няма нужда от борба. Те се побеждават без борба. Просто: Посвети се на Бога и на Любовта! И когато тази Божия Любов влезе в тебе, тези недостатъци, те просто ще изчезнат – защото там, където е влязъл Бог, не може да припари нищо нечисто.
Хората са благодарни за благата на Бога, а Суфи е благодарен за Битието на Бога.
Суфи казва: Бог ми е казал – „Ако Ме желаеш, бъди Чист!“.
Търсачът търси само Бог; а знанието е проявление на невежеството.
Знаете, Учителя казва, нарича невежеството „ученото невежество“. Светът страда от учени хора. Ако те бяха Любящи и Мъдреци, Подходът щеше да е друг – но те са учени.
Суфи отвън служи, а отвътре съзерцава само Бог.
Суфи знае, че Бог знае нуждите му много по-добре от самия него.
Кой може да съществува – казва Суфи – освен Бога?
Кой може да има живот, освен Бога?
Аскетизмът е очистване от всичко, което те отклонява от Бога.
Правилното търсене е съхраняване на Бог в себе си.
Постигането на Бога става само чрез Бога.
Който наистина е видял Бога, той вече е Дух, а не е човек. Изглежда на човек, прилича на човек, може да му направиш сто снимки и да кажеш, че това е човек, но той е осъзнат Дух.
Скръбно е за този, който е гледал, но не е видял Бога, защото е гледал със себе си, а не чрез Любовта и Истината, не чрез Бога.
Който е Истинен, желае само това, което желае Бог.
Инквизицията е тази стълба, която води към Бога и към Небесата. Бог е допуснал Инквизицията, за да отдели Своите Си и да ги вземе при Себе Си. Бог използва всяко зло в света и го превръща в Добро. Всичко е в Негови Ръце, Той знае как да го използва. Така че Инквизицията тайно се е ръководела от Него, за да избере Избраните и да ги вземе при Себе Си. Така че Голготата е задължителна за всеки, който иска да стане Истински човек.
Казват:
– О, Баязид, как ти постигна това положение, да си в Бога?
Баязид казва:
– Постигнах го, като излязох от кожата си, както змията излиза.
Ако не съвпадате с Бога, грози ви опасност – независимо дали минавате за праведни, или правите добрини. Защото, ако едно добро не е одобрено от Бога... Познавах такава жена, която правеше много добрини и много съжаляваше и отричаше Бога. Разбира се, че ще отричаш. Когато не си в Единство с Бога, твоето добро няма как да е Чисто.
Ако не съвпадате с Бога, грози ви опасност!
Навсякъде се проявява само Един Бог – и Той е Всезнаещият.
Бог е скрит и в това, което е скрито.
В очите на Любящия – казват Суфите – светиш Ти.
Суфизмът е Многобожие.
Ще обясня. Това е Истината – и Тя е реална, защото Суфизмът обича всичко: всички религии, всички Учения, всички хора, а особено много обича еретиците. Значи, това са хора, които не признават религия, църква и правила: признават само Бог. Но аз говоря за истинските еретици. Спомняте си преди време какво ви казах, думи на Ал-Халладж: „Истинският еретик, за да е истински, трябва да е отречен най-малко от хиляда човеци“. Ако най-малко хиляда са го отрекли, той вече навлиза в своята Истина – има там нещо дълбоко, което смущава другите, тъй като той се съобразява само с Бога.
В очите на Любящия – както казах – светиш Ти!
Ако ти си в Покоя, той ще ти каже: „Аз съм Бог“.
Който е в Бога, разбира смисъла.
Суфи не вярва в бъдеще – и няма бъдеще. Много просто: като имаш Бог в себе си, за какво ти е бъдеще! Всички, които вярват в бъдеще, са изпуснали Бога и искат да Го гонят в бъдеще. Ами нали в бъдеще ще отидеш със себе си, а не с Бога, така че... Но те трябва да почакат, защото са отложили Любовта, Мъдростта и Истината.
Пак ще повторя: Суфи няма бъдеще, той има само Бог в себе си. Въобще може ли бъдещето да е по-важно от Бога!
Бог – Той пребивава във всяко събитие и във всеки миг.
Бог е Единственият, Който помага или пречи. Някой път може да мислиш, че еди-кой си е враг. Бог иска да надраснеш този враг, Той ти го изпраща – и Той ще го победи. Ти само трябва да си буден и да се молиш, защото не можеш да победиш злото със своите сили. „Злото е унищожавало цели цивилизации“ – казва Учителя. Който си мисли, че може да се пребори със злото, той нищо не е разбрал, защото отзад работи Скритият Бог, Който учи другите на други неща.
Любовта става друга, когато Бог е в мен – казва Суфи.
Още с пускането ти в този свят, са ти дали стълба, за да излезеш от него.
Не прави от Бога примамка, чрез която да печелиш благодеяния и приятели!
Никога не придобивай такова знание, което ще те отведе далече от Бога!
За Суфи, една глътка Бог е по-ценна от целия свят.
Само когато си изчезнал в Бога, можеш да оживееш. Докато ти не си изчезнал, ти си мислиш, че живееш, но всъщност умираш посвоему.
Суфи – това е Духовност, потопена в Същността на Бога.
Суфизмът – това е Школа за въплъщаване на Бога в живота.
Когато си в Бога, и лишенията са радостни и благодарни. Могат ли някакви лишения да смутят Бог в тебе? Не могат.
Бащата на Абу Саид бил голям ислямист, почитал Корана, специално само Корана и султан Махмуд, и направил в къщата си цяла стая с плакати и надписи на султан Махмуд. Малкият Абу Саид – говорил съм ви за него, който впоследствие става голям Суфи – искал отделна стая и написал на стената „Аллах“. На въпроса на баща му: „Какво означава това?“, Абу Саид още като дете му казал: „Всеки пише на стената името на своя султан“.
 
МЪДРОСТТА НА СУФИ
(Трета идея за размишление)
 
За Суфи, Любовта е Храм на Безумието.
Тази дума, „Безумие“, е много красива, тука накратко ще я обясня, няма да се спускам в нея. Това означава „огромна, неизчерпаема Радост“. Да имаш такава Любов Божия в себе си – това е Безумието на Суфи. Огромна, неизчерпаема Радост – затуй някои танцуват. Танцуват с часове, по трийсет и няколко часа не могат да укротят тази Радост, защото това е Безумна Радост. Толкова е голяма, че е трудно да се опише. Но това е, когато си трупал много прераждания Благородни постъпки и Чист живот, и сега можеш да танцуваш и няколко дена.
Дяволът носи в себе си едно голямо и скрито утешение – казва Суфи – и това е, че сам Бог е пожелал той да Му служи.
Любовта не може да се научи от хората. Тя може да се преподаде само от Бога.
За малцина е достъпно да се отрекат от себе си.
Суфи-Мистиците имат истински опит – за разлика от тези, които говорят.
Не загърбите ли своята воля, не си мислете и въобразявайте, че имате воля.
Практиката никога не усъвършенства човека. Човекът се нуждае от контакт с Истината. Той трябва да практикува Истинолюбие, Чисто Сърце, т.е. да практикува Бог. Който не практикува Бог, всичките му други практики... Тоест: Бог е Правилността на нещата. Щом не практикуваш това, всичките ти други практики ще се отлагат.
Същността на Благородството е в тайните дела – казва Суфи. Колкото по-скрито е едно добро, толкова по-хубаво.
Не се осланяй само на това, което си преживял.
Тука искам да кажа и ще допълня: Осланяй се на Учителя, защото опитът на Учителя е от милиарди години – а твоят хубав, положителен опит си остава нещо бедно. Затова Бог изпраща Учители в света, защото техният опит е изключителен – и Учителя го е казал: „Една Моя лекция, ако я разберете правилно, спестява 25 хиляди години прераждания“. Ти можеш да си мислиш, че се движиш сам и че вървиш по правилен път, и донякъде може и да е така, но достатъчно и дълбоко можеш да изостанеш.
Няма друга сила освен Бог, Който да върши нещата.
Не съм аз – казват Суфи – Този, Който действа. Само Бог действа, а не инструментите. Ако ти копаеш на лозето, не може да си въобразяваш, че лопатата е работещият инструмент: лопатата е само инструмент. Тоест: само Бог действа, а не инструментите.
Ние не извършваме нещо, освен това, към което Бог ни тласка. Дори и да е погрешно: от там ще научиш нещо; ако е правилно, още по-хубаво – значи Бог иска да растеш тайно в своята Душа и Дух.
Бог ни ползва като Свои инструменти.
Когато постигнеш Обетованото Състояние на Суфи, вече можеш да се потапяш в Бога – позволява ти се истинско Уединение.
Казвал съм ви разликата: едно е самота, друго е Уединение. „Уединение“ значи „У Единния Бог“ – а това е над всичко: Бог да ти позволява да проникваш в Него. Казва един Суфи: „Така открих, че Изчезването в Бога е краят на света и началото на Пътя“.
„Да, стигнах до Него – казва един Суфи, – но не мога да Го разкажа.“ Ако можеш да Го разкажеш, ще е човешко. Точно това е Неизразимото!
Сещам се, Учителя разказал една лекция и казал:
– Разбрахте ли лекцията?
– Не я разбрахме.
– Много добре! Ако я бяхте разбрали, щяхте да влезете в знайното, а сега сте в Незнайното – там са дълбоките неща.
Със скритите неща се разпорежда Бог.
В света, Истината се познава само чрез хората на Истината.
Абу Талиб е казал: „Не познавай Истината чрез хората! Познай Истината чрез Истината – и тогава ще разбереш кои са хората на Истината“.
Природата е подчинена на Бог – тя не действа самостоятелно. Всички стихии на Природата са слуги на Бога: тя е Служител.
Знанието е бездънно – и ако не узнаеш Бога, погиваш. Ако Го разбереш напълно, пак погиваш. Никой не може да разбере напълно Бога, но може постоянно да се приближава.
Учителя казва: „Боговете пред Бога са като деца и не Го познават“. Пък за Ангелите да не говорим...
Ако разсечеш – казва Суфи – сърцето на една капка вода, ще видиш стотици чисти океани. В Единството няма различия.
Който няма Чистота, никога не достига целта.
Който е познал Бога, е станал Светлина Божия.
Началото и краят на света е Любов – казва Суфи, – защото всичко, което се случва, е от Бога.
Ако Бог ти е позволил да вървиш съсредоточено към Него, Той те е спасил от хиляди и милиони безполезни усилия. Пак ще го повторя, защото е много важно: Ако Бог ти е позволил да вървиш съсредоточено към Него, Той те е спасил от хиляди и милиони безполезни усилия. Многобройни практики – Той ти спестява този дълъг път.
Без Бога, и най-хубавата градина е пустиня. Тя може да изглежда като райска градина, но всъщност тя е пустиня.
Тайната на Единението превъзхожда Словото.
Това беше за днес – другия път ще продължим. Едно от нещата, за които ще говорим, е за Тайната на пустинята. В предното интервю казах: В пустинята най-важното не е водата, а Свободата. И в пустинята най-важна е жаждата за Бога, а после – за водата. Който е разменил местата, пустинята ще го убие. Пустинята е Тайна на Нищото, тя е Мистично място. Едно от нещата, за които ще говорим другия път, е: Афоризми на пустинята и Тайната Мъдрост на пустинята.
 
АУМ
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12