Търси

Елеазар Хараш: Запалете Любовта в себе си, както го направиха Богомилите (ВИДЕО)

18.03.2017 г.
5660
2
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Здравейте г-н Хараш, днешната тема е за богомилите и Богомилското учение. Това е тема и учение, които в днешни времена вълнуват много хора. Както за Христос, така и за Богомилството ли хората не бяха подготвени, та то изгоря в Любовта към Истината, и изгоря по начин, по който лъчите му и до днес докосват хиляди сърца…?
Хората отдавна не са готови, нито за Христос, нито за Голгота, нито за Кладите, защото Голгота е другото име на Бога...Тайна на Бога. Как е създадена Голгота? По много скрит закон, окултен - закон на Божията милост. На Голгота изчезва всичко преходно, всичко земно, всичко сътворено и там човек се ражда в Духа и там, на кладата и на Голгота, могат да бъдат само Избрани. Нищо друго не може да припари - чуждо, човешко, земно, полу-духовно, полу-религиозно...Не са готови хората, защото те ако бяха готови, нямаше да разпънат богомилите, които самият Бог ги изпраща - Духовно човечество, което да оправи Света...и всъщност отново разпънаха Христос и Бога! За пореден път! Което означава още по-голям застой, още по-голямо затъване...Това, което сме говорили - любете враговете си, защото врагът е даден да го преодолееш, а не да го унищожиш. Окултния закон гласи: Ако ти унищожиш врагът си, твоите заблуждения се увеличават. И освен това, ти ако не любим враговете си, заповед от Бога, то ти нямаш никаква морална сила, нямаш прави вече да говориш за Бога.

Именно заради неприемането на Богомилството ли българите паднаха под 500 годишно турско робство? И доколко този катарзис е бил предначертан? Турското робство изкупи ли кармата на българите за богомилите?
Първо Учителя казва кратко и ясно: “Изгонването на богомилите докара турското робство”. И всеки, който изпъди....ако ти имаш едно божествено дете, и ако го изпъдиш от къщата си, от това по-голям грях не можеш да направиш, ти няма как да го измислиш. Защото това е вече посегателство...Бог ти изпраща нещо чисто…, преди години един свещенник ми вика: “Бог е любов”. Казвам “Не ми говори общи приказки, защото всеки знае, че Бог е любов. И дърветата и мравките и листата знаят, че Бог е Любов, обаче след време Бог ще дойде и ще те пита “Ти Любов ли си?”. То се знае, че Бог е Любов. И тогава ще отговаряш, обаче ако не си Любов, ще си плащаш, че си изричал напразно...

Доколко е било предначертано да се случи така...в ръцете на българския народ като на общ колективен дух ли е било да приеме или да отхвърли богомилството и в тази връзка сякаш има фатализъм в това да се премине през робството?
Българинът има някакво религиозно чувство, има нещо хубаво в него, но той не е духовен. А когато не е духовен, той няма как да приеме дълбокото. Има и голяма част, които са го приели...Неподготвените не могат да приемат, подготвените подхождат по друг начин. Други пък са в процес...Така че, това се решава от степените на съзнание - кой на какво съзнание е. Скоро ти казах нещо за исляма и някои казаха “Той въздига исляма”. Една красива мисъл ти казах и те...виж как действа ума! Бог записва всичко! Аз знам кой стои зад гърба ми и всичко това...Аз ще ти кажа още една хубава мисъл от исляма и виж каква красота! И те пак може да “видят нещо”, да са живи и здрави!...Какво казва исляма? : “Аллах ти е дал очи, никога да не го изпускаш от поглед.” Виж каква красота! Той няма да ви мъдростта в това…, а когато ти подхождаш критично, предварително, то ти си вече в друга система…системата на Света. Даже понякога някоя малка постъпка може да те обрече и да има последствия. Обаче пък ние няма да ги осъждаме, но ние тук трябва да казваме Разликите...Различията. Защото аз съм ти казвал: Бог е навсякъде. И какво като е на ниско ниво в църква и политика, някъде пък какво като е на високо ниво?...Важното е, че Той е навсякъде. Ние ако приемем, че всички клони са от едно дърво, и че всички реки отиват в морето, ние ще разберем как действа Той и няма да бъдем критични, но ще знаем разликите. Ще различаваме.

В началото на разговора, споделете с нас, доколко е вярно, че движенията на розенкройцерите, илюминатите, квакерите, дори масоните, са произлезли на база фундаментите и познанието в Богомилското учение?
Всички учения си взаимстват и взимат по нещо, те така се взаимно обогатяват, когато подхождаш правилно. И аз изнасям толкова години, плюс минус 80 учения и други се прибавят. Всичко е велико единство. Въпросът е да знаеш, че Бог е абсолютен наблюдател по всяко време за всяко нещо!...Сега ще ти кажа един бисер. Тези, които не са осъзнати няма да ме разберат, но ….”Един казва на един: Ти видя ли слонът, който се е скрил зад конеца? И оня му казал “Ами не го видях.” Ами...Как ще го видиш, като се е скрил?”...

В църквите мислят, че са се скрили от Бога и, че той не вижда техния път. Защото те имат религиозна вяра, но нямат духовна вяра. И питам те: “Бог записва всяка прашинка къде пътува! Къде ще се скриеш от този Поглед?” Няма прашинка, която дали лети произволно. То може да изглежда, че е така, само че Кой е ръговодителя? Кой е Водача? Наблюдател на всяко нещо! И тук всяка моя дума, всяко моя мисъл, и тези, които мислят за лекциите, как ги приемат... всичко се записва! Няма нужда от камери и от устройства, защото има Духове на високо ниво!

Продължавайки с въвеждащите въпроси за богомилството, то наистина ли е тръгнало от нашите земи, от земите на България? И освен до Франция и Италия, където има исторически артефакти, вярно ли е, че наследници на богомилите са достигнали и до Америка, след нейното откриване?
Не само до тези държави. Всичко истинско прониква...може да стигне и до пустинята. Бог си има пътеки за всичко. Защото Бог е всеобхватен. То тръгва първо от един висок духовен свят, който слиза тук, организира съществата, слиза в Преслав, в подземията на Преслав...в манастира Света Параскева….Седем човека поставят началото. Двамата са страшни Учители - сирийски, скрити! Разбира се и Боян, Поп Богомил. Боян И Поп Богомил са високи йерархии! Говорим за архангели! Не говорим за ангели.

Нека в самото начало да направите едно уточнение, което и аз самият съм се питал. Основателите на богомилството - висши духовни същества, не са хора, а от висши духовни йерархии, или са човеци, които са получили посвещение тук на Земята?
Те имат стари посвещения, защото самите богомили са духовен народ, духовно човечество - чисто духовно човечество! Не божествено, следващия път ще говорим за древните цивилизации...Ще говорим за пра-народа. Там говорим за високо божие ниво. Не духовно. Даже не говорим за свещенно. Ще говорим за нещо много древно преди тази цивилизация, за Абсолюта...преди да стане Бог.

Богомилската вяра не е религиозна или земна - тя е чисто духовна! Нека ти обясня разликата. Религиозната вяра или земната, или полу-духовната, не може да заслужи да отиде на Кладата и да се слее с Бога. Там отиват само избраните!

Всички, които посегнаха на богомилите, разкриха застоя си, а застоя винаги води до жестокост. Както ти казах - тези, които не обичат враговете си, те увеличават своите заблуждения. Имал съм разговори с политици...аз им обяснявам.., единия искаше да избиват комунистите. Викам: В момента, в който ги избиеш, те ще се умножат. Защото това е погрешен подход!...Ти след време ще се прераждаш и ще изкупуваш…

В този контекст, във Франция, Италия..там, където са избивани богомилите и катарите, по същия начин, както заради това България е сполетяна от 500 години турското робство - страдание и жертви, ще има ли подобно наказание за тези западн(ал)и държави?
Първо, всяка Истина, която дойде в този свят - веднага е ерес, защото аз ти казах преди време,..това е Света на неистината. И всичко Яви ли се, става заплаха. Един йога дойде преди време тук във Варна, и стана веднага заплаха, хората, журналисти, цъкат с езици, Шри Чинмой ли беше..в цяла Европа го посрещат, а тук хората…

500 години робство, не изкупиха греха! Много е бавен процеса.
А тези, които сега посегнат на Новото...особенно на Учителя, на Учението на Учителя (Петър Дънов / Беинса Дуно) , този път няма да има турско робство. То беше една прегръдка, една целувка, нещо много дребно! Този път...Бог е...Съвсем друг план е!...Няма да има такова милване, защото турското робство не свърши работа, Боре! Бог иска хората, ние..Бог иска израстване в Него! Бог иска неизменност!

Преди време ти бях казвал - турци на гроба на Учителя….на Поп Богомил, в едно село: “Това е велик учител!” Турци казват за Поп Богомил! Те са го оценили! Разбираш ли за какво говорим?...


Богомилството е божия Истина, божия Милост. Но тази Истина се срещна със старото мислене - огромния застой, и той Я отрече. Как няма да я отрече? Това е умение на застоя.

Църквите се опитаха да загасят Богомилството, но това е божията Искра! Разбираш ли за какво говорим..? Но Искрата се разгоря, стана Пожар…, защото кой ще спре Бога в края на краищата…

В Босна често са наричали богомилите - ясните хора. Да ти кажа нещо и за Свети Бернард, един прекрасен светец, който много го харесвам. Изпращат го да обори богомилите, като авторитет на църквата.  Отива и казва “Гледайте - това са Истински хора!” “Това е !”, казва “Истински християни, истински хора!”. И пак не го чуха!...

На кладите богомилите показаха страшна Вяра! На дълбоко ниво! Отново неразбрана!...И сега..тези народи искат да преуспяват! Че ти като не разбереш ясните неща, какво ще разбереш тогава и аз ще отговоря...Ще разбереш мътните неща, само че там няма Разбиране.

Поп Богомил казва: “Църквата е умряла в религията. Аз живях в тази църковна пустиня и видях как бедни да дават.  И не видях в църквата път, а само умирание.”...Има монаси, и чудни души, и свещеници, едвам едвам се пробуждат, познавам такива, има и нещо хубаво в тях, но прекалено бавен и дълъг е там пътя.

Богомилството искаше да създаде духовност, мястото от където започва Разцвета! Не религия! Не ритуали! Не свещи! ...Някои казват: Библията е боговдъхновена. Няма такова нещо! Ти трябва да си боговдъхновен! Библията я остави на почивка. Ти ако си боговдъхновен и Бог те води, ами ти си Книгата, ти си живата Книга! Хората си останаха земни. т.е. нисшата България не прие Духовността! Религията е умствено отношение към Бога, което означава - лицемерно. Но духовността, това е искренно отношение към Бога. С тази велика Богомилска духовност, самият Бог иска да покаже пътят към Себе си. Не кой да е! Самият Бог иска да покаже Пътят към Себе си!

На Кладата няма никакви цитати. Тук има една Велика Любов. И това е било идея на самия чуден Бог. Той там вижда разцвета на Духа. Ти там, вече ставаш Дух. Преодоляваш сътворението и влизаш във великата Мистерия на Бога.

Нека ти кажа Тайната молитва...няма тука Отче наш..Отче ваш….Христос е казал съвсем други неща...след време ще ти кажа премълчани неща от Христос, които са съкрушителни. Той въобще не говори там за Бога, в тайните си книги. Той говори за Пра-Отеца - Абсолютът!

Формулата  (с обясненията вижте в самото видео):

“О, велика Мистерия, която огряваш всички Светове,
Да бъде твоята Сияйност,
Да дойде твоята Безкрайност върху нас,
Както вътре, така и отвън…
Дай ни Хляба свръхестествен
и не ни въвеждай в сътворение,
Защото в тебе е Царството на Свободата и Покоя,
Защото няма Слава подобна на Твоята Слава”Богомилството е чистата Душа на българския народ. Духовност - значи от душа нагоре да вървиш. Дълбоките неща в живота са чисто духовни, и това е на най-ниското ниво. После има чисто свещенни. После има….

Богомилите са проникнали в своята духовност, а тези които са станали съвършенни имат право да проникват в своята Божественост. Духовността е чиста реализация в Любовта. Духовността освобождава човек от религията и умствеността. Ако в тебе има още ум, неовладян ум - ти си още в религията.  Духовност означава отдалечаване от себе си и приближаване към Бога.

Кладата е мястото, където Любовта одухотворява смъртта. Това е тясно място на Бога - неговата скрита милост. Там се съединяваш с Бога завиниги! После вече може да не се прераждаш. Ако трябва да допълня, един такъв Дух, който се е извисил, той може да слезе даже само за една душа, ако обича една душа съкровенно, защото душата е по-скъпа от целия Свят.  Тука няма коментар!

Кладата е мястото, където Любовта одухотворява смъртта и я превръща в Тайна на истинския живот. Сега хората търсят истинска любов без Бога или ей така, по свой начин, но това няма как да стане, защото Бог е истинската Любов.

Кладата е велико духовно освобождение от съдбата на света...от всички тези погрешни посявания. Кладата е завръщане в Бога. Тук егото е тотално изгорено! Злото е тотално изгорено! Сътворение - тотално изгорено! Огромна чест! Страшна привилегия само за избрани и неизменни! Тук няма религиозни хора!

Бог е постоянен процес на пресътворяване на хората. Били са горени много жени, деца и старци, освен богомилите. Обаче те са били подготвяни, защото вървят по пътя към Бога, не на Змията. Това е друго съзнание, друга степен.

Кладата отделяше житото от плявата. И сега има такова отделяне. Кладата е велико пресътворяване. Тези, които нямат Реалност, Кладата не ги иска. Самият Бог запали кладите (зад инквизицията отзад), Скритият Бог...за своите Избрани.

Църквата направи анатема на чистите богомили и на духовния народ. Забележи какво падение, какво изпъждане на Бога и какво авто-проклятие! На кой посягат те? Тези, които ми критикуват лекциите, досещаш ли се на Кой ще посегнат и кой е зад мене, Който изнася тези лекции? Кого ще заплашат? Защо тайно ги обичам? Защото Бог иска. Защото любовта към враговете е преодоляване на Светове! Христос е обикнал враговете си…

Казахте, че и днес има отсяване на зърното от плявата?...
Да, то тече в момента…

Ако не чрез този тип клади, които са били по времето на богомилите, то по какъв начин тече в момента?
На вътрешно ниво има пресяване чрез големи изпитания насаме. И който е достоен, дори в една заключена стая, Бог може да му изпрати същества, които да му донесат тежки изпитания и агонии насаме ...и скок! А който не е готов, той няма нужда от изпитания или някакви малки страдания или пък някакви разговори....


Има ли днес богомили сред нас?

Защо Боян Мага и Поп Богомил не могат да се преродят, а само всепроникват?

Каква е връзката на Богомилското учение с Атлантида?

До какви тайни се е домогнал Елеазар Хараш в древните архиви в Малта?

Какво се крие зад споделеното от Елеазар Хараш, че два пъти е горял на кладата?

Богомислките тайни в Преслав...

Защо саможертвата е Божествена мистерия...

Алхимията на Боян Мага и символиката на превръщането му във Вълк...

И отговори на всички въпроси на зрителите на Портал12.

Изгледайте цялото ВИДЕО:

 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

Елеазар Хараш
21.03.2016 г.
20789
6

Елеазар Хараш: Пътят към духовно развитие е чрез победа над изкушенията (ВИДЕО)

Интервю за духовното развитие, рискът от попадане в зависимости от духовните учения и т.н.
Виж повече
Елеазар Хараш | © 2016 Portal12.bg
28.05.2016 г.
31489
13

Елеазар Хараш: Бог е по-дълбок от реалността! (ВИДЕО ИНТЕРВЮ)

Представяме ви пълното видео интервю на Портал12 с писателя, езотерик и духовен напътственик - Елеазар Хараш. Основна тема в разговора е творчеството и посланията на белгийския писател, драматург и мистик - Морис Метерлинк.
Виж повече
Елеазар Хараш
16.07.2016 г.
19337
6

Елеазар Хараш: Чистия дух в нас – той е същността и той надминава реалностите (ВИДЕО)

Чистия дух е древният път. Само той познава безкрая. Чистия дух в нас – той е същността и той надминава реалностите – и физически и невидими…, астралния свят е илюзорна реалност. Той пак е невидим, но е беден свят
Виж повече
Елеазар Хараш - интервю
20.07.2016 г.
6345

Елеазар Хараш: Ако човечеството се състои от хора, нещата никога няма да се оправят (ВИДЕО)

Очвечеството трябва да се състои от чисти души, чисти духове, чисти духовни търсачи и създания. Не хора, не човеци! Думата човек - чо-век, живее век, той не познава Вечността, той е ограничен. Еволюцията е дълъг път на падналите същества. Боговете никога не се забавляват с Вяра
Виж повече
Елеазар Хараш
02.08.2016 г.
40873
2

Елеазар Хараш: Бог е в детайлите, случайностите и в тънкостта на нещата! (ВИДЕО)

Ако познаваш Бога, ти не можеш да бъдеш обикновен човек.  Бог е Бог не само при някои условия, а при всички условия.
Виж повече
Тайната на злото
07.08.2016 г.
28319

Елеазар Хараш: Тайната на злото разкрива, че Бог е Любов при всички условия (ВИДЕО)

Злото се побеждава без борба, но там където има невежество, злото си расте. Ако разберете злото, то се превръща в добро. Ако не разберете доброто, то се превръща в зло. Тайната на злото е един много важен въпрос, защото ако го разберем как действа, ще разберем как действа скрития Бог. Защото доброто е явният Бог, а злото е скритият Бог
Виж повече
определение за ангели
13.08.2016 г.
17524
5

Елеазар Хараш: Ангелите мечтаят прераждане в хора! (ВИДЕО)

"Ангелите са проводници, служители и помагат на човек, където има условия. Ангелите жадуват да се преродят като хора, за да могат чрез страданието да познаят по-дълбоко Бог, но Бог не им дава прераждане. Голяма чест е да се родиш човек и особено да вървиш съзнателно по този път
Виж повече
Елеазар Хараш
17.09.2016 г.
47610

Елеазар Хараш: Всеки човек се ражда там, където може да научи уроци, които ще го спасят след време (ВИДЕО)

Каква е разликата между човека и маймуната? Кое е първото - яйцето или кокошката? От къде идват делфините и къде отиват след смъртта си? Какво символизира какавидата и пеперудата? Какво се крие зад тайнството на пчелите и създаването на пчелен мед? Коя е причината соколът да не може да достигне Боговете? Какво символизира вълкът? Как котката може да спаси човек от самоубийство? Защо недоволните хора се прераждат в магарета?
Виж повече
животните - символ на единството на Бога
23.09.2016 г.
7568
1

Елеазар Хараш - Разговор за скритите качества на животните и тяхната мисия в Света (ВИДЕО)

Голямото разнообразие на животните произлиза от единството на Бога. Всичко това са негови скрити способности, качества. Бог се грижи и за лошите, и за добрите животни. Това е неговият план и в бъдеще тези качества ще служат пак на Бога, но те и сега служат на Бога. Затова Бог се грижи и за змията, и за вълка, и за агнето
Виж повече
Елеазар Хараш - интервщ за Атлантида
17.10.2016 г.
13640

Елеазар Хараш: Атлантида е древна наша прародина (ВИДЕО)

Атлантида е древна прародина - истинската прародина, защото самите толтеки са обучавани от Боговете. Има връзка с Бялото братство, но Всемирното Бяло братство е нещо друго, нещо много по-високо. Атлантите са постигнали нещо грандиозно, от което сега в Света има остатъци.
Виж повече
Елеазар Хараш за Тайната и илюзията на смъртта
12.11.2016 г.
25438
8

Елеазар Хараш - Тайната на смъртта (ВИДЕО ИНТЕРВЮ)

Ние сме безсмъртни и нищо не можем да направим по въпроса! Ама нищо! То е предрешено, край, свършен факт! Въпросът е в това, дали сме осъзнати, че сме духове. Ние не сме умове, не сме сърца, ние сме духове. Ние сме дори, преди Безсмъртието. То е дошло много късно! Още по-късно е дошла смъртта. Ние сме духове, ние сме древни! Ние даже не сме от миналото. Ние сме от древността.
Виж повече
Елеазар Хараш - отговори за зрителски въпроси на Портал12
13.11.2016 г.
25848
2

Елеазар Хараш - Какво се случва след смъртта и важни съвети за починалите (ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ НА ЗРИТЕЛИТЕ НА ПОРТАЛ 12)

За мъдрецът смъртта е скок в свободата, за разумният човек тя е скок в светлината, за премъдрия човек, Учителя – тя е скок в Бога и в Мистерията, за обикновения човек тя е скок в астралния свят, в нови ограничения, но малко по-разхлабени, т.е. от железни окови и вериги, отиваш в златни окови и пак чакаш.
Виж повече
Елеазар Хараш за взаимотношенията между мъжа и жената и любовта | © 2016 Портал12
26.11.2016 г.
8502
2

Елеазар Хараш - Интервю за Любовта и връзките между хората (ВИДЕО)

Жената е древен пламък от Любов, слязъл от великият разум. Когато този пламък е слязъл надолу, се е превърнал в Жена. Жената е друго име на душата Богиня. Жената е трепет от древният огън, от самият Бог. ИЗначалната Жена е създадена като безкраен възторг.
Виж повече
Елеазар Хараш | © 2016 Портал12
20.12.2016 г.
8325
2

Елеазар Хараш: Христос е тук. Действа и работи! (ВИДЕО+пълен текст във файла)

Съвременното християнство не е християнство, празниците не са празници. Не само Коледа и Великден, въобще празниците са между трагедия и комедия. При истинското древно християнство празнуваш Бог в себе си, а сегашната Коледа е голяма трагедия защото е изгубено чистото сърце, което означава, че без чисто сърце теб те няма, тогава кой ще празнува?...
Виж повече
търпение - хармония - вътрешен път
28.12.2016 г.
2814

Който е намерил дълго търпението, е намерил пътя на своя живот (ВИДЕО)

Какво означава края на човечеството? – Края на тъмнината. Това означава края на глупостта. Докато има глупост той света си продължава, дявола обича глупостите, това са неговите хора и той си ги захранва. Да е жив и здрав! Аз не го мразя дявола. Гносиса – това е дълбокото в него, че той не се занимава с време и със сътвореност
Виж повече
Елеазар Хараш
10.01.2017 г.
4983

Елеазар Хараш: Паметта за всичко се намира в централна духовна монада (ВИДЕО)

Мислиш, че си щастлив, не се поддаваш, не се развиваш, то е голямо сънуване….! Докато нещастието може да ти бръкне и да си кажеш: „абе аз по какъв път вървя, дай да тръгна...“ и ако трябва да избираме... те сами хората няма да изберат нещастието, но то ще им се изпрати, щото те вървят неспасяемо.
Виж повече
Елеазар Хараш © 2017 Portal12.bg
20.02.2017 г.
5509
3

Елеазар Хараш: Тайната на живота е да създадеш Дао в себе си (ВИДЕО + ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Мъдрецът е строг, но е сърдечен. Който практикува Дао, единствената практика в света, защото всичко друго е някакви умствени игри, практикува безкрая, практикува безупречността, а догоните го наричат древният мироглед. Практикуваш истиността и тогава всички други практики са на място, дали ще ги практикуваш или не, те са второстепенни, щом практикуваш това. Лао Дзъ казва, че практикуваш ли Дао, Бог, Истината, ти разбираш и знаеш, че всички други практики са излишни, защото това е върховната практика, ти си в системата на Дао
Виж повече
Елеазар Хараш
26.02.2017 г.
4282
1

Елеазар Хараш: Истинските сълзи са за братството, за изпуснатия Бог, за изпуснатата Истина

В традиционния ден за прошка, нека да се замислим върху няколко изречения, които са през по-дълбоката призма на визията за личностно и духовно развитие. Морис Метерлинк казва: "сълзите трябва да станат духовни, невидими", а също: „Душите се срещат само в чистотата“.
Виж повече
Елеазар Хараш © снимка: Портал12
04.03.2017 г.
6338
1

Елеазар Хараш: Не е достатъчно да обичаш, трябва да станеш Любов (ВИДЕО)

Дълбокото чувство в човек - винаги е вярно ; Бог е в случайностите, в детайлите, в тънкостта на нещата; Откровението за Бог е главната цел в живота. Който Го е познал, не може да мрази, не може да критикува, не може да завижда, не може да твори зло
Виж повече
Коментари 2
 • До Калин Кирилов
  20.03.2017 г. 22:14
  Благодаря за Източника :N
 • Калин Кирилов
  20.03.2017 г. 10:44
  Учителя Беинса Дуно за Богомилите (статия § 3) източник: http://xn--b1abgge4c.com/drugi/

Коментари:

Спонсори на Портал 12