Търси

Елеазар Хараш: В началото беше Тишината (ВИДЕО)

24.05.2020 г.
3316
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Самадхи е много тайнствено, много мистично нещо, обаче пък е и много естествено. Самадхи загатва за най-древната Идея: “В Началото беше Тишината” - не е Словото, то е последствие.
 
Самадхи е тотално вътрешно преживяване на Бога. При третото око, сърдечната чакра няма такива неща и няма Пълно Различаване, освен ако тръгнеш по Пътя на истинско пречистване, тогава вече донякъде ще ти подсказват...Но Дявола може да те накара да правиш правилни неща и ти да мислиш, че си прав. И след време да се възгордееш...Ще си убеден, само че убеден е само този, който изпълнява Божията Воля. Той има Тотално Убеждение, защото може да различава.
 
При влизане в Самадхи човекът вече става дух - осъзнат Дух. Тук вече умът изчезва, угасва. Угасва най-малкото зло. Такъв човек, той вече няма насилие, което е много важно. никакво зло към другия, никакво насилие. От тук вече се раждат тез неща. А когато умът го няма, няма кой да пречи. Това е висша чакра на различаване, но от нея им по-дълбока. Тази чакра, Учителят я нарича: “Любов към Бога”- хилядолистника. Тя може да говори за свещени неща, за Божествени неща. Тя имя право. “Третото око” няма право. То говори за духовни неща.
Има по-висша чакра, която само тя има право да говори за Мистерии и Дълбоки неща...Това са степени.
 
За да стигнеш до “третото Око”, трябва да минеш през две чакри със страшни изисквания.
 
Всички чакри се пазят от 7 страшни Змии - Огнени енергии, които не те пускат ако има грешка - ако не си в Принципа. Пречистване на сърцето до една степен и те те пускат. А гърлената чакра - трябва да си стигнал, след толкоз много тренировки, прераждания, години , векове и т.н. да не си способен да обидиш някого, да не си способен да критикуваш, но да различаваш - забележки, да. Да не си способен на излишни неща, на общи приказки...Всичко това много се тренира. Тази чакра, който я е минал, той знае мярката - колко да говори, колко да спре, дали да говори въобще. Няма значение дали го одобряват. То е мярка.
 
Самадхи е преживяване на Небитието - Нищото. И нищите стават част от Бога. Обаче Бог е дал тези...Заедно е, заедно с Бога. Бог го е желал. Тук вече говори Духа.
 
Самадхи е проникване в Неизречимата Тайна на Живота. Това е мистично излизане от битието. В Самадхи ученикът става посветен. Той вече е освободен от заклинанието на ума и на сътворението - “старото заклинание на Хаоса”.
 
Самадхи дава откровения, не прозрения, не хрумвания.
 
Гносисът казва:
 
“Само Неизразимото е най-разбираемо.”
 
В Самадхи Словото е надминато. Може да говориш, но то е вече компромис или по някакви съображения, или Бог иска, заради Волята Му, но Словото е надминато. Чрез Самадхи си станал част от Нищото и част от Бога. Не означава, че всичко знаеш, може да проникваш в много неща, но трябва да е в Хармония с Бога. Имаш Свободна Воля, но някъде пак Бог може да не ти даде някой въпрос да го проучваш... има някаква причина.
 
Самадхи, това е битието на чистият Дух, но това не е още не е битието на Древния, на Бога. Сям Древният е сроден с това битие, с твоя Дух но Той не е ограничен от него. Той Си има Друга Дълбина...и тя голяма.
 
Човекът на Самадхи живее, но не съществува. Съществувание няма, той си е в Бога. Тоест, Духът живее, но без битието. Битието е привидно. И той го осъзнава. Затова той вижда навсякъде Единството на Религиите и Ученията. Любовта по това се отличава.
 
Има по-дълбока чакра от хилядолистника и по-висша степен от Самадхи. При тази Тайна чакра Бог вече не е Дух. Когато Бог е създал Духа, то е било по необходимост, за да стане Достъпен. Той е по-Дълбоко нещо от духа. Но Бог не е Дух, Бог е Мистерия.
 
В Самадхи, на високо ниво, няма Учител и ученик. Те са се сляли. Няма понятия, няма разделение, само Едно Тотално Сливане в Нищото. Тук няма дори Учение и Слово. Може да се случи като последствие, като компромис, но тези неща ги няма, защото Учението и Словото са Реалност, бедна - реалност излязла навън заради другите. Трябва да го има, като компромис, като Пътеводител. А тук навътре е Мистерията.
 
Ако влезеш навътре дълбоко в себе си, ще откриеш висшият Аз, трябва да го надминеш, защото той е капан. Още по-навътре е Бог и Вечността. Според Майстер Екхарт още по-навътре и там не трябва да застояваш. Навътре Е Абсолюта и Мистерията. Туй всичко е навътре в нас…
 
Това е красотата на Самадхи - да си умрял без остатък, не на 80% - значи има нещо, което още пречи на Бога. Обаче има степени на Самадхи.
 
Самадхи е влязло в Нищото. Когато си влязъл тук, не търсиш и смисъла даже. Не говорим за съдържание и за факти. Тук не търсиш смисъла, защото си безкраен. Ако търсиш смисъла, значи още ти липсва Пълнотата, нещо не си намерил. От Самадхи почват видове Пълнота нагоре...Развитието е безконечно.
 
Самадхи е само Началото на Истинският Път и тука ставаш естествен и разбираш, че това вече не е постижение. Това е което си бил ти в Началото. Не е някакъв успех...Освобождаваш се от себе си - умствения свят си го махнал.
 
В Нищото, нищо не може да бъде казано на дълбокото ниво - то е дълбоко мистериозно.
 
В чакрата над Самадхи е надрастнато, това което е наречено: “Любов към Бога”. Майстер Екхарт говори за тези неща - за Отреченост на дълбоко ниво и от Бога, за да влезеш в Абсолюта. Тази чакра обича само едно нещо - Мистерията на Абсолюта.  Тук се ражда Нова Любов - Любов към Мистерията на Абсолюта.
Истинското различаване е в Самадхи и в Сахасрара чакра. В тази, по-висшата чакра трябва да се разделиш и с “Различаването” - тук е Мъдростта. Трябва да се разделиш, за да влезеш в Премъдрост и в Мистерия - там където са Старци, част от Боговете, не всички.
 
На Езика на Аразума, на атланските жреци, чакрата се нарича “Аая Морхот”. Иначе означава Пра-Вдъхновението. Това е друг вид вдъхновение, което вече не е вдъхновение към Бога - Вдъхновение Отвъд Духа. Майстер Екхарт говори за Искрата и за този Друг Свят.
 
“Нищото” е Целостта, Пълнотата и естествено става общуване, защото Бог ги прави сродни. Бог участва в Нищото. Щом две “Нищо” се срещат, срещат се две Чистоти Големи - от Божествена Чистота нагоре. Те могат да се обменят. И такъв човек може да Обновява Словото.
 
Това Нищо е Единственият Вход към Бога, към Целостта на нещата. И тогава си цялостен, и тогава различаваш на друго ниво, но много не те интересува различаването, защото в края на краищата те интересуват дълбоки, Мистични неща и Мистерии. Тука се случва на езика на Аразума:
“Маар Дарита” - “най-Древното проникновение”. То се нарича още: “Вещото Възприятие”. Това е дълбоко проникване в нещата, защото Нищото има право да прониква във всичко, защото То никога не пречи, То гледа само да види нещо, което може да подобри и да помогне.
 
Висшият свят може да прониква в низшият свят, низшите не могат. За тях има стена.
 
Безсмъртието е дошло след Мистерията. Даже и то не ни трябва на високите нива. То е ненужно, защото ти си Мистерия. Нямаш нужда от безсмъртие, смърт, от всичките тези сътворени. Нямаш нужда и от Несътвореност.
 
И този и отвъдния свят са само малки спирки. Трябва да минеш през тях и да заминеш.
 
Меркаба е Тайната на Чистият Дух, който тръгва към Мистерията. И Тот казва:
“Този чист Дух, който е есенция, отива към Искрата, Той пътува към Абсолюта, не към Бога.
 
Тука вече Древният Абсолют казва:
“Аз Съм Този, Който Не Съм” - това означава преведено: “Защото има още много Непроявеност в Мене”
 
 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12