Елеазар Хараш: Учителите постоянно се обновяват. Те са в Извора (ВИДЕО)

16.11.2020 г.
3569
Добавена от: Борислав Борисов
Здравейте, Елеазар Хараш! 
Темата ни днес е: Велики Учители,  1-ва част. 
В началото искам да ви запитам: Доколко великите Учители носят със себе си и чрез Словото си нещо ново на Душите? Или по-скоро помагат да се премахне “Забравата” за всичко, което е заключено вътре в Душите?

Когато си в Бога всичко е Ново. Учителите постоянно се обновяват. Те са в Извора, нали. И те носят самото Присъствие в тях, и Бог в тях...Прави всичко да изглежда ново, да изглежда.., както в Дзен. Те са Наблюдатели на Мига и хващат мига. А по-дълбоките вече, Учителите - Мелхиседек казва: “Божият Глас е по-бърз от мига - превъзхожда мига” - и те могат да видят дълбинни неща, които иначе се изплъзват.

Ще говорим за велики Учители. Първо обаче ще ти прочета някои хубави неща, така важни за Дълбочината на Грехопадението. То не е дълго. Да видиш, какво е спечелил Адам и какво е изгубил? Така, и после ще почнем с Мелхиседек и другите Учители.

Падението на Адам е дело на Изключителната и Велика Любов на Бога. Бог допуснал Грехопадението, защото ще го превърне в Добродетел. Човекът греши, за да израсне, а не за да се провали. Чрез Грехопадението Бог е поискал човека да го търси, за да израсне Самия Бог в него. Способността допусната от Бога човека да греши прави човека уникален. Ангелите не могат да грешат, но нямат Развитие. Човекът греши, обаче може да се домогне до големи Дълбини, които там отсъстват. Ангелите, Архангелите не грешат, но човека е създаден с особен Замисъл, с по-дълбок Замисъл.Адам, когато е бил в Царството Божие е познавал Бога като Любов и Милост, но не Го е познавал като Строгост и Суровост - Другата Скрита страна. Но Бог го е изпратил на Земята, да види Адам и други божествени качества, за да стане Цялостен. - Ангелът не може да стане цялостен…- а не като ангелите, да стане цялостен. 

С Милостта Бог е създал Духът, а със строгостта е създал глината. Без строгостта нямаше да има глина - (суфи, иначе) - нямаше да има глина, нямаше да има тяло. Адам щеше да си остане на ниво ангел, а не човек, което е много по-дълбоко, и никога нямаше да може да върви към Тайната Дълбина на Бога - както ангела не може да върви. Той няма избор, нали. Адам има две природи, за разлика от ангелите. Той има Дух и тяло. 

И така - Грехопадението е Божия Тайна, от която Адам ще извлече Съкровището, което е Бог. Съкровището, което ангелите не познават. Затова и преди време казах, че изпитвам съжаление към ангелите, пак го изпитвам. Бог е Съкровището, което човекът може да придобие, ангелите не могат.

Бог е Поискал да Създаде с човека такава Взаимност и Близост, която ангелите могат само да мечтаят. - Лична интимност, Дълбина.

Да..?

Но, пропорционалността на възможността човек да направи такъв Възход на база поуките си и осъзнаването..., и преодоляването на греховете, за сметка на това той да затъне още повече, каква е...тази пропорционалност?
Значи, Дълбокото затъване след време ще се превърне в Дълбоко Извисяване. Значи, онези от Древното зло след време ще бъдат поставени в такива условия, ще надраснат Боговете. Няма да имат Избор, но те са на задане план сега. Но, примерно, ангела може да даде на човека светлина, светли мисли, но това е относително. 

Толтеките казват: Една от Тайните на Живота е - А.., скрита в човека, когато…-Тази Тайна е, че човек трябва да даде най-съкровеното на другия. - Ангелите не могат да предадат Съкровеност. И от тука се извисяват Душите взаимно и се връщат - после ще стане въпрос после за Целостта, ще видиш нали.

Ангелите не могат да изпитат гняв и отделеност. Те са лишени от това, докато човека е близо до Бога и далече. На Земята Същността на Любовта, примерно, е Сърдечната болка. Не могат ангелите нищо да разберат от това. То не им е дадено.

Бог можеше да даде въздържание на Адам от Грехопадението, но Бог имаше по-дълбок План и Замисъл. Адам е бил поставен в Рая и той е избрал “забранения плод”, защото Дълбоко в себе си е знаел, че само Раздялата с Бога ще го научи Истински да обикне Бога. Раздялата е Условието, от което са лишени ангелите, защото Болката от Раздялата е щяла да бъде много Голяма - Адам е знаел. Това ангелите не могат да го разберат, защото не могат да го изпитат.
Нещата се разбират чрез Дълбоки преживявания.

За Адам “Дървото за познанието на доброто и злото” е било голямо изпитание. Той го приема. Той приема това изпитание, като знаел, че то ще е много тежко - както казват пустинниците: “Тежка ни е съдбата в Пустинята, но сме свободни” - нещо, което...както  и да е.

Ангелите не правят грешки, но с това не се Развиват, не се Задълбочават. Ако не си сгрешил, как може да видиш Бога, като Опрощаващ.

Грехопадението е благословено събитие, защото То ще ни Завърне в Бога, но на друго ниво - Висша Осъзнатост.

Защо Сатана е прокълнат от Бога? Това е голямо Проклятие - Голяма Красота, Боре - той е Прокълнат с Любов - забележи! Значи, ако свещеник те благослови - спукана ти е работата, казвам го де… - Ако Бог те прокълне - каквото направи Бог - или те благослови - всичко Е Дълбок Замисъл, защото Той изпреварва всички същества. - Значи, Прокълнат с Любов, а не от гняв, както е Древното зло. Там Бог е с гняв - други причини има, много дълбоки.

Падението носи наказанието. Бог, забележи, наказва собствената зла воля на човека - злата воля е в самия човек, а дявола се е включил по-късно, за да я разобличи.

Всяко наказание е Възпитание, а злото съществува понеже Бог Е Всемогъщ. 

Грехът ще научи човек сега, как да го избягва в бъдеще. - Друга привилегия, нали.

Злото и Грехопадението е произлязло от Свободата. Щото ако няма свобода не можеш да правиш зло. Ако живееш само в добро, казва Учителят, не може да правиш нищо - ограничение. Ако живееш само в зло, пак е - няма Развитие.
Свободата Го допуска, обаче Тя ще го осмисли.

Ангелите правят добро, но то не е по Свобода, означава, че не е по Любов. Това е Дълг. Ако един човек, Боре, те обича по дълг и...пак е Любов, има нещо хубаво при не...Когато те обича от Свободата си, от Душата си, от Древността, от Миналото, от Оназ Любов, която Извира от Свободата...това е Истинската Любов. Това е по-Дълбоко.
Значи, Любовта е по-дълбока от Дълга. И това е Великото.

Ангелската доброта е относителна, но ако един човек ти направи добро от Съкровената си Любов, това е нещо Дълбоко. А пък ако Бог Излее Милостта си в тебе, това е вече Величествено Добро - Висша Мярка. Това е все Действащият Бог, но на степени. Любовта произлизаща от Свободата, от Осъзнатостта, това е Мярката за Истинска и Велика Любов.

Много светци и дори мъдреци са стигали до извода, че злото е във Вечната материя, но грешат. Защото го има и в астралния свят, и в менталния свят, и в скрития свят, което означава, че те нямат Мярката. Злото го няма Тотално само в Божествения свят, нали, във Върховното Нищо - няма как.

Някои неща за Андрогина ще кажем важни:
Адам и Ева са се отклонили от Първоначалното Съвършенство и така Адам е загубил Целостта си - Андрогина. И сега все търси Своята ева - Изначалното Сродство. Обаче, само две Истински Части могат да образуват Целостта - Изначалното Сродство. Ще го обясня:

Истинската Любов е Събиране на две Сродства в една Изначална Тоталност. Те трябва да се срещнат като Сродни Подтици, за да се Пра-Съединят и тяхната Взаимност или Взаимно Съкровена Любов ги сближава в Окончателно завръщане в Бога, в Целостта.
Тези две души са предсъществували в Изначалния Съвършен свят и така подобното Търси Изначалното Подобно. Но те могат да се срещнат само в Любовта, само като Взаимно Сливане на Души.

Между другото, само...има посветени, които могат да влязат в грях и превръщат греха в такава Светлина...По тоз въпрос не ми се говори много, щото...Те са от “Дървото на Живота”. Те са пречистили нивата и дали има пет жени, десет жени, както Мохамед има много и Яджнавалкия, той осветява всичко, защото за чистия всичко е чисто. Нечистият без да прави грях е грешен - няма нужда да прави. Може да се въздържа - пак е грешен; може да допуска - пак е грешен - щото той е в тъмнината. Но туй е малко специална тема.
Така, тука за туй Сродство ще се върна.
Тука Душите са красиви, защото срещат самите себе си в своята Изначалност - Бог подава Ръка - когато са били потопени една в друга и те си Спомнят това.
Истинското Неудържимо Привличане може да се случи само в Съкровеното Израстване. И тогава се явява Истинският Смисъл като Любовна Цялост - това е все Суфи иначе.

Някой мои тълкувания:
Между тези Души има фина страст - нищо общо с ума - овладяна страст, брахмачария. - Тоз човек е тренирал брахмачария. Има една малка като Искрица  Страст, всичко другото е Съкровена Любов и Божествена Любов. - Това е нещо като клечка, запалка - Която не е изтъкана от ума, а от Материя Прима, казва Парацелз - от Древната Сърдечна Пра-материя. Нищо общо с емоции, с...Това е Скритият Ефир.

И така, Истинската Любов съществува само в тази Изначална Тоталност, която няма нищо общо със сексуалната Любов, която е...сиромашия - наречена е “скитащи души” или “призрачно въображение”.

За тази Изначална Любов е казано “Любовта познава само Себе Си - Любовта” - тоест, Изначалната част, породена от таз материя, Първична материя - това е Тайната на Етера.
Между другото, се сещам, а… “Възкресението” на окултен език означава: да се отървеш от огъня, въздуха, водата и земята и да се върнеш в Етера. Това е Възкресението.

В Тази Истинска Любов царува изначално високо любовно чувство - Дълбинно чувство - никакви емоции...дълбинно чувство. Тук нещо от Древността слиза и се слива в своята Изначална Цялост и това е Бог. Защото Любовта е Негова и тук се изявява Великото Умиротворяване. Това, което ти говоря, няма нищо общо с мечти и фантазии, нали. Това е Самата Велика Реалност. Тука Изначалната Природа среща Самата Себе Си в Любовта и се Самопоражда в Своето Древно Привличане. Това е Любов отвъд света, отвъд образите, това  Е Любов дошла от Излияние от Небесните Сфери , от етера. Тука засиява Древното Състояние - Андрогина, Великата Пълнота, за която е казано“Богове сте”.

Тука човешката форма се разтваря в Любовта, в Изначалната Фина Пра-материя, сякаш нещо е дошло от Скрития Древен свят. Това Бог го прави, ако има заслуги, нали - от Небесния свят. Това е среща на светлинните тела. Значи, тялото си има светлинни органи и светлинни тела и...физическото тяло то може да усети някакво блаженство, но то е много странично нещо. Тука говорим за дълбоки неща. - Тука външността става среща на вътрешността и вътрешността засиява. Това е Древната Небесна наука за Любовта - Висша Тантра, щото има и нисша тантра. Всичко това е Част от Древната Любов на Бога, защото само Той може да Излива Небеса от една Душа в друга, нали. Тука едната Любов чете сакралния текст - сакралната Любов, в другата душа. Тази Истинска Любов е свидетелство На Божието Единство и това е Андрогина. Тази Любов е свързана с Мистерията на Бога и с Неговото...тя е Негово Откровение. Тази Любов е Изначално Завръщане в себе си, в Същността си, в Андрогина. Познават тази Любов само тези, които са се изгубили в Бога, които са изчезнали - казват Суфите. Само тази Истинска Любов може да бъде Дълбока Опора, защото Тя е в Промисъла на Бога - и като опора. 

Тази Истинска Любов към Бога е квинтесенцията на всичко. Само Тя може да разкрива Истината за нещата, защото Тя е Цялостна.  - Другите нещо говорят - Тя е Цялостна, само Целостта може да разкрива. Тази Любов е изтъкана от свещени лъчи скрити от погледа на света.

...Това беше между другото. Някой от Англия искаха да кажа нещо по тоз въпрос...

Мелхиседек:
Само Непостижимият трябва да се обожава.
Родих се Неизречимо и заживях Несподелимо.
Той е роден - за Мелхиседек - от Безвремието, преди живота, няма минало. Той има само Древност. Минало означава бедна работа - история ...- преди живота. Той има Древност. За да се роди Той нямал нужда от Дева Мария - много високо ниво.

Древният го е родил пряко от Себе Си - Бог е Цялостен. Целостта може да ражда Цялост. Бог е двата Принципа - мъжко и женско. Няма нужда от мъж и жена, за да ражда. Той ражда директно. Адам е нямал баща и майка - директно образуван - ...без необходимост да се ражда от Дева. И затова Библията казва: “Той няма родословие”. Като си в Бога за какво ти е родословие въобще? - Той е Логос, означава Изначално Слово -  Той като е бил в Боговете е дал Обет на Бога да служи вечно за Спасението на Душите. Моисей дава друг подобен Обет - затова са избрани.

Бог е Изрекъл Логос - Древното Си Слово в Мелхиседек и го е запечатал с Истина.

Мелхиседек е Древен Водач на Атлантите, не спада към човешка раса, нито към духовна. Това е Божествена Раса. Наричан е Първороден - означава “Заместител” на Бога. Втори Бог даже са го наричали. Бог се е въплътил в него като го е направил Бог. Самият Бог Си го е направил Бог. - Ако помниш какво казахме за Тот: “Създай Мене в себе си и ще създадеш себе си” - След време Тот казва: “Само Бог може да познае Бог.” - Ако си станал Бог може да познаеш Бога. И той го постига. Той си е Бог, нали, но казва: Ако искаш да познаеш Бога, стани Бог”.

Аз още в началото на тази тема за учителите искам да ви попитам през всичките времена, от Древността до днес, тези Учители са носители на Бога или самите те са Божества?
Те са като Божества и като Богове, различните Учители - Носители на Бога. Нямат нужда от...даже от обновяване, защото те...Той живее в тях. Те самите..., те са в постоянен Извор - Те са Източник, и с Него и без Него, нали. А има и Независими Старци, които са...те се водят “Независими”, но ако Бог им Каже...щото някои от тях могат да създадат цели Цивилизации - и ако Каже Там, Те тръгват. Пак се водят Независими. Те са поискали Независимост в Древността, да изградят толкова Дълбока Божественост и Тайна Чистота, че така, по някакъв начин да изумят Бога. И Той им е Позволил таз Независимост, щото е...Знае Намеренията им. Разбира…

Тоест, Бога или Абсолюта?
Те вървят по Пътя към Бога, а вече Абсолюта, кой по какъв начин го вика към Себе Си, го Призовава - това е друга тема. Но дори и Пра-Старците не познават Абсолюта на най-...Учителят казва: “Той ще остане Абсолютно Непознаваем, за да има Вечно Развитие”, Боре.

А, самите Учители-Богове…
Да,

Когато се явяват, за да спасяват Душите тук, на практика, това е форма на материализация на Самия Бог или Самият Бог леко стои отдръпнат, за да не се опетни нивото, на което е Земята?
Значи, те са създали Бог в себе си, но за някои, когато трябва Дълбока помощ да се даде на някой, Участва Бог - вкарва някакъв Особен Миг, щото Мига прави...както казва румънеца-мъдреца:

“Мигът е Абсолюта на времето” - и в тези Мигове Той свързва Душите на Дълбоки нива.
Но иначе, казва Десетият Старец, обяснението за Бога е изтъкано от Безмълвие. И как работи Той, това е толкова Тънко, че ако го Разкрие на Учителя, ако се Слее с Него, ще го разбере. Ако Иска да Остане Скрит, Учителят може да разбере, че Бог Действа нали, чрез него, но Самият Учител може да действа като Бог, щото му е дадено Високо Право, понеже спечелил Доверието от милиони години.

Можем да кажем, че самите Учители са една Милостива Жертва на Самия Бог..?
Да. Да, Самият Бог се е пожертвал.
Те са надраснали, Боре, Дълбокото пречистване.
Значи, предният път, ако си спомняш, говорихме за 4-ри степени. Първата ти казах, че и втората - трагедия - екзотеричното и езотеричното. Слушаш, правиш нещо, мислиш, че се развиваш - въображаемо развитие…
Третата степен, тук практиките увисват - дишане, Паневритмия - забрави го всичко, щото това е за бавния път, еволюцията. - Познаването на Истината - 3-тата Степен - Съкровения Смисъл. Тази степен, ако познаваш Истината, вече си в Очистването, не практиките. В Тази Степен имаш право Частично да се вглъбяваш в Бога - Позволено ти е.
В 4-та Степен, вече имаш Тотално Право, нали Тя е...Самия...както и…

Значи, Бог е Тайнствения Образо(у)вател на всичко - за Мелхиседек - Бог Го е  родил без зачатие, без родители. Бог не зависи от тези ограничения, Бог не зависи от тези неща. Бог Го е родил от Себе Си, от Целостта Си. Самият Бог Го образувал за Своите Цели. Енох казва - като видял Мелхиседек, като дете, на 3(три) години, казва: “Това е Печата на Древността”- той вижда веднага за какво става въпрос. На 7(седем) години живее в орлово гнездо - Мелхиседек. Иска да обхваща като Орела - Орела е Пра-Същество - иска да обхваща всичко, подобно на Бога, за да знае как да помага. Иска виждане в Смисъл на Милосърдието и Любовта. Защото Той търси в себе си Древният Си Поглед - затова избира Сродното. Орелът е Древен Поглед.

Той е бил Главен Жрец в Храма на Салидон, столицата на Атлантида - в Храма на Слънцето в Атлантида. Много са били тогава. И Заратустра е бил там и Тот - много са били Атлантите - и Учителя Мелхория.
Той е един от малцината, които знаят истинската  Древна история на човечеството. Която така е отвъд историята и така се разминава с тези...включително и тези, които не одобряват човешката история - и те също не я знаят. В Тот, в тези след време ще говорим.., като ще говорим за Абсолюта и Древността, нали.

Той спада към Високо Избраните - не просто избран Суфи, щото е изчезнал - Висока Степен Избраност. Това е Тесният Кръг на Божието Избранничество. Дарен е от Великата Древна Пълнота. 

Мога много да ти говоря за живота Му, ама за да има време и за други Учители. 

Мъдростта Му:

Никога не нарушавай Безкраят в себе си. - Гледай каква заповед - тука забравяш 10-те Божи заповеди, нали?

Безкраят в тебе ще преодолее световете - всички светове са ограничения, нали.

За Древният Бог казва: Ако можеше да Го изговориш, щеше да Го изгубиш

Когато се обръщал към Древния, казвал: Води ме всякога към Твоята Незнайност.

Има едно предание, преди го бяхме споделили, ако помниш, в Агарта, като излиза от стаичката си - къщичката малка и тръгва към Храма - начина по който върви и като излъчване - птиците замръзвали в небето и животните замръзвали - това, такова поглъщащо - това е на Поход за Бога, То е Центъра, отива при Центъра и всички трябва да видят какво е Подход.
И сега се сещам каква красива мисъл казва Сай Баба за истинския лекар: Значи, “истинският лекар има такъв Подход и такова Излъчване, че вече се е случило половината Изцеление.” И следващата половина е лесна, щото той е събудил отсреща в човека Възприемането за оздравяването и силите на Природата..,но да не се отклоняваме.

Той Живее - Мелхиседек казва за Бога - Той живее в мястото, в което Словото умира. - Никакво Слово  не може да Го изрече и най-дълбокото Слово, и Древните Езици.

Който търси Скритият ще Го срещне явно и ще чуе Тишината Му.

Не искай да го познаваш, искай само да Му служиш.

Самият Древен не знае Пътя към Себе Си - никой не е казвал такова нещо - Самият Древен не знае Пътя към Себе Си, защото Неговата Безпределност постоянно се увеличава.

Борислав Борисов Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България. Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на з...

Спонсори на Портал12