Търси

Елеазар Хараш: Цялата Вселена е концентриран Огън и Дух, заключени в материята (ЛЕКЦИЯ за ЕГИПЕТ)

17.12.2019 г.
7946
2
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
И трите лекции са за Египет.
 • Първата лекция: Египетската физика
 • Втората лекция: Шейшет Анкх - Сфинкса
 • Трета лекция: Въведение в Хекау или Хека
Три идеи за размишление:
 
Първата: Учителя за страданията - защото Учителя казва “Без страданията няма да има Царството Божие.” Значи, това е привилегия за гражданство.
 
Втората идея: Един голям кабалист. Някои идеи от него ще разгледаме. Казва се Абулафия.
 
Трета идея: Някои важни неща от Тот. Тук само ще загатна, че има три вида Тот. Древният Тот - преди Атлантида. После Тот в Атлантида. После Тот в Египет. И едно отражение, като Хермес Трисмегист в Гърция. Истинският, Древният Тот е всъщност този, който владее…, който е направил най-голямата услуга на планетата. Внесъл е писмеността. И много други неща, но той е видоизменил развитието.
 
Първата лекция - Египетската физика:
Главно ще говорим за времето. Понятието време. Времето зависи от възприятието на човека. Това, което ние усещаме не е течение на времето, а движение на Нетерите, т.е. Боговете. Боговете пребивават в състояние на постоянно изменение, което човешкият разум погрешно смята за течение на време. В наставленията на един фараон към неговият син се казва. Фараонът се казва Меркара. Той говори към своят син. Той го учи така: Сине мой, не се занимавай с времето, а със своите чисти действия, които ще те отведат в твоето слънчевото състояние. Не разчитай, сине мой, на дългите години живот, защото целият живот е само част. Довери се само на чистото и правилното действие. Животът в другият свят, сине мой е вечен. А този живот тука е само частица. Ти иди достойно в другият свят, за да те погледне Нетер в очите - Бог в очите. Не е важно какво е външното време, важно е какво е вътрешното време. Да имаш Любов означава, да имаш правилното време. Според египтяните има два вида време. Човешкото - този, който живее в човешкото време вреди на другите. Който живее в свещеното време, той живее в състояние на божественост. Той наистина се развива, работи, помага, твори и се пресътворява. Древните египтяни казват: Малко да се отклониш от Любовта и ти изгубваш своето правилно време и заживяваш в света - в друг начин на мислене. Злото живее в неправилното време. Но дори и тука на Земята, злото е относително. Земята е енергия вплетена в материята. И космосът и този свят са слязлата надолу енергия на Бога. Слязла сгъстена енергия на Бога. Така непроявеното е станало проявено.

Цялата Вселена е концентриран Огън и Дух, заключени в материята. Само, който придобие правилното време може да се освободи и да излезе от заключеното място в света и Вселената. В свещеното никога не действа време, пространство и планетите. Свещеното е Първичната субстанция. Тук действа само Бог. Времето не е време, то е само една идея, която пътува към своя край. И когато се сблъска със своя край, то ще изчезне, ще остане само духа. Духът е без време. Той живее без време. Той живее в състояние. Този, който постигне духа се освобождава от сянката наречена време. Съществата на времето са същества на злото. Тоест, заключени същества. Изпратени да научат урок нещо. Изключвам тези, които имат мисия, които са слезли по други закони. Говорим като цяло за света. Заключени същества. Същества на сенките. Те нямат реално добро в себе си. Имат някакво добро, правят някакво добро, но нямат реалното добро в себе си. И не случайно, според жреците на Египет, те казват така: Времето е заклеймено зло. И всеки, който е попаднал във времето е попаднал в своята сянка. От друга страна жреците казват: времето е създадено, за да бъдат подчинени на него нисшите същества.Казват: грехът символизира изпускане на вечността, изпускане на Любовта и придобиване на времето. От друга гледна точка: изпускане на мъдростта и придобиване на знание. А придобиване на знание, това е придобиване на смъртта. Това е обяснено в Библията - Дървото за познаване на доброто и злото. Но смъртта се побеждава с мъдрост, а не със знания. В окултната наука на Атлантида е казано, че след грехопадението, човекът е изгубил Хекара - хекау - на египетски. На атлантски език, това означава: своето чисто състояние, своето най-чисто съзнание - своята божествена жизненост - Хекара и с това той е изгубил връзката си с Бога. След грехопадението е започнал да диша с носа си и с устата. Един изостанал начин. А при това обикновено дишане се възприема съвсем друга реалност. Защото човекът е изгубил Бога и сега възприема други неща. Истинското дишане е с Душата си.

Между другото делфините дишат така. Те владеят едно тайно дишане, което Тот го нарича сферично. Много дълбоко дишане. Дишане с Любов, дишане с душа. Така била изгубена Мер-ка-ба: Светлинното тяло в човека. При египтяните то най-вече се намира в 13-та чакра, която иначе се намира над тази  - Сахасрара. се смята за духовна, а тази за божествена. Мер-ка-ба - светлинното тяло в човека, наречено в Библията “Огнената Колесница”. Това тяло е състоянието на Абсолютно Неизменната Любов. То е изградено от състоянието на Абсолютно Неизменната Любов. А без Любов, човек няма реалност. Няма колесница. Има тела, много тела има, но няма Реалност. Човек, който няма Реалност, знанието му нищо не струва. Човек без Мер-ка-ба е без Дух. Много неща има, но няма Чистата Реалност - Духът. Такъв човек е бреме за себе си и за другите. Единственото нещо, което му остава е да се учи, доколкото има Любов към Мъдростта.
По-нататък фараона казва на своят син, Меркара: Ако имаш Свобода, ако искаш Свобода в другия свят, ако искаш да се разхождаш свободно, тогава действай чисто в този свят.
После нещо за атома: Под ръководството на Върховният Бог, атомът сътворява всичко, което му е казано. Ето защо, атомът означава Воля и способности за сътворяване на нещата. Според древните египтяни Вселената е Абсолютно Разумна и този, който е постигнал разум е придобил власт над себе си и власт над времето. Древните египтяни не живеели във времето. Те живеели на Земята, но обитавали във Вечността. Те обитавали във Боговете и във Върховният Бог.
 
Първата идея за размишление: Учителя за страданието.
Страданието поставя човека в пътя, който Бог му е определил. Чрез страданието човек се приближава все повече до Истината. И Учителя казва: Кое е най-важното нещо в живота? - страданието. Страданието пробужда разума и извисява човека. Кое е най-важното в страданието? - Поуката. Кое е най-важното в поуката? - Вниманието. И наистина, като придобие известен опит, човек става много внимателен. Човек не може да разбере живота, докато се страхува от страданията, от сиромашията и от злото в света. Привилегия е за човека да страда. Чрез страданията той придобива права на гражданство. Не мине ли през страдания, човек не може да стане гражданин на Царството Божие. Единственото място, където можете да чуете Тихият Глас на Бога, това е областта на скръбта и страданието. Ако почнеш да разправяш навсякъде и да се оплакваш, няма да чуеш този Глас. Но ако страдаш тихо, без да споделяш, ако страдаш заради самата Любов, ако страдаш за нещо истинско - в тази скръб имено, в това страдание, дори в този мрак, там ще чуеш Тихия Глас на Бога. Не в радостта - в радостта ще заспиш. Там може да чуеш нещо приятно, но там няма да чуеш Дълбокият и Тихият Глас на Бога. Говорим за скръбта, за дълбоката истинската скръб, не на ума - на душата. Следователно, като дойде страданието при вас, не го отбягвайте, но вслушайте се в него, за да чуете Гласа на Онзи Когото Търсите. Който разбира страданията, той ще разбере и смисълът на живота. И после, Учителят казва нещо важно: “В тъмнината на страданието, човек може да научи това, което в светлината по никакъв начин не може да научи.”
 
Втора лекция: Шешет Анкх.
На египетски означава - Сфинкса. Разбира се има и други думи преводи, но тази е основната. Сфинксът е пратеник на Първата Слънчева Раса. Той е построен от жреците на Атлантида, които се прераждат в Египет. Те са го построили. Шешет-Анкх, носи в себе си посланията на посланията. Посланията на Древната Слънчева Раса - Първата Слънчева Раса. Това е културата на хората Богове, наречени още Пра-Старите хора или Предците. Това е културата, когато хората са били богове. Ще обясня: Истинското послание не е Слово. То е самата Слънчева Култура. Култура, означава:култ към Ра- култ към Слънцето. Култура е Самата Божественост. Ето защо Шешет-Анкх мълчи. Слънчевата култура иска да извървиш Пътя на Любовта. В тази връзка Сфинкса е едно безмълвно въведение в Тайната на живота. От друга страна Шешет-Анкх символизира скритият ключ към истинската мъдрост, което е съкровеното знание към тази култура. Културата на Нетерите или Боговете. Сфинксът символизира, според Тот, един вечен завет с духа на човека - това е заветът, че този човек трябва да се завърне. Човекът-дух да се завърне в културата на боговете. Не случайно сфинксът вечно гледа в посоката на Изгрева. Той Очаква в човека да изгрее Духът. Самият Сфинкс е едно Прастаро Същество, Идея от милиони години. Тази Идея съществувала в астралният свят. Посланието на сфинкса е Целта на живота. А тази Цел е разтваряне в Нетера. Разтваряне в най-Висшата Божественост, което е началото на най-Древната Слънчева Култура. Културата на Първата Слънчева Раса.

В Меду-Нетер, има една такава книга, т.е. Съкровената Реч е казано: “Отдавай себе си на Бога ежедневно. Посвещавай себе си на Бога непрестанно и направи утре същото, което и днес правиш.” Това означава, че отдаването на Нетер не трябва да има край. Посланието на сфинкса е човек да познае своето слънчево аз. Ето защо сфинкса е наречен още Душата на Египет. От друга страна сфинкса е построен на свещена земя. Най-древното предание на Тот казва, че сфинкса е построен на Свещена Земя. Преди още Потопа, когато всичко е било наводнено, и по време на него, после и след него. Когато всичко е било във вода, изведнъж се появява Хълм. Той се издига подобен на Пирамида. После той става Образец. Този хълм, върхът на този Хълм, точно там е почнало зараждането на света. Точно на този Хълм е бил построен Сфинкса и после около него постепенно са се зародили държавите, народите, расите и т.н. Това е първото място излязло от водата. Затова Сфинкса има много древен произход и понеже е произлязъл като връх, после той дал идея за пирамидите. Пирамидите са построени в негова чест. В чест на Сфинкса, в чест на появата. Затова е казано, че е построен на свещена земя. Думата “свещена земя” означава още: Духовна Земя. В човека има външна земя и духовна земя. Има външна пирамида и духовна пирамида. Сфинксът, това е мястото, където са живели Боговете, където са стъпвали Боговете - Свещена Земя. Сфинкса гледа постоянно на изток, мястото откъдето са родени Боговете. Това също не е случайно. Това е посоката на Истината. Мястото откъдето са родени Боговете. Погледът на Сфинкса е насочен към великото и звездно безсмъртие на човека. Това е посоката на Произхода. Той е построен от жреци на Атлантида. Друго негово име е Харахих(с). Това символизира Идеята за Възкресение. От друга страна Шешет-Анкх е Окото на Мъдростта, Окото на Живота и Окото на Пра-Светлината. Има и друго име:Хор-Ем-Ахет. Преведено означава “Окото но Хоризонта”.

Шешет-Анкх означава още “Живият Образ или “Окото на Живота”. От друга страна Сфинкса символизира Неземния Покой и Тишината. Изгубената Родина на човека. Но само, който има мъдрост, или мъдро око, може да се завърне в тази Родина, наречена Неземен Покой. Гатанката на Сфинкса може да бъде разгадана, когато човек стане Нетер -  Бог или Пълна Божественост. Когато се завърне с Мер-Ка-Ба в Древната Слънчева Раса. Когато се завърне със своето светлинно тяло в Древната Слънчева Раса - Расата на Боговете. Който познае Тайната на Сфинкса, както и Тайната на Пирамидите, той изгубва родството си с този свят. Той пак помага на този свят, но изгубва своето родството. Той вече не е от този свят. Да познаеш Тайната на Сфинкса и да познаеш Тайната на Меркхет - т.е. пирамидата. На египетски означава: Дом на Съкровеното. Да познаеш тази Тайна означава да познаеш своята собствена и изначална, съкровена Същност. Тяхната Тайна е нашата Тайна - Да познаем своята собствена и Изначална, Съкровена Същност. Това е тяхното послание. Тогава Древните египтяни казват: Тот ще се яви и ще ти разкрие Древната Мъдрост, която по времето на Атлантида е била изтрита от Акаша. Някои смятат, че всичко е записано в Акаша и се пази. Не, Тот казва, че Древната Мъдрост е изтрита, напълно изтрита от Акаша. Наистина става въпрос за една много Дълбока Мъдрост. В тази връзка ще кажа нещо.

В Древният Египет - жреците, Тот и другите посветени са познавали два вида памет. Вертикална и Хоризонтална памет. Вертикалната е Жива Памет. Такива като Тот и жреците - те имат такава памет. При тази памет, живееш хиляди и милиони години прераждания и по време на смъртта си никога не губиш съзнанието си и паметта си. Паметта е жива, нямаш страхове, защото си победил. Значи в пирамидата имало такива изпитания. Само малко ще го вмъкна. Жреците, когато някой иска да бъде посветен, го хвърлят в една яма, кална яма. Той изведнъж става и около него крокодили. Ако победи страха, ще бъде посветен. Жреците наблюдават. Крокодилите са така нахранени, че никога не посягат на човека. Макар, че изпитанието е изкуствено, то работи и тези, които оцеляват, показват Любовта и смелостта си - а смелост има там, където има Истина. Те биват въвеждани в по-дълбоки изпитания, подобни по-дълбоки. Такива изпитания са правили по 12 години. И след време човек навлиза във Вертикалната Памет. Никога когато умира не си губи паметта. Има живи спомени, живи видения, живи неща. Ето защо Тот познава Тайната История на планетата Земя, преди Атлантида, по времето на Атлантида и след Атлантида. И в Сфинкса това е скрито. Архивите са там, но са писани на Древен език. И аз проучвам, макар че в момента проучвам около 3 хиляди езика и някои от древните езици на Египет, все още напълно не мога да се домогна, но радвам се, че така ми попаднаха и в момента ги проучвам и постепенно, малко по малко, ще се домогнем до Един от тези, които носят най-голямата мъдрост на света. Той е въвел в света и в планетата Първата Писменост. Първата Писменост на света е въведена от това Същество - Изключително Същество. Свещенните йероглифи, свещената Писменост. А тези йероглифи са думи на Боговете. Те са около 700 йероглифи. Но ако почнем да се занимаваме с тях, трябва една година само с тях да се занимаваме, макар че аз в момента съм проучил около 500 йероглифи и всичките ги нямам. Но те всички разкриват много дълбоки Тайни. Дълбоки думи на самите Богове. Това е нещо повече от Азбука, т.к. азбуките малко унищожават човека. Докато Свещената Писменост те прави духовен, интуитивен. Тя те кара да разсъждаваш, да проникваш и накрая да намериш своя Дух. Затова се нарича Свещена Писменост.
 
Втора идея за размишление: Абулафия - Един от големите кабалисти. Някои идеи от него.
 
Той казва: “Победата над света се нарича Любов към Бога.” Главният въпрос на живота е намирането на Бога. Останалите въпроси се решават от Невидимият Свят. - Казвам, защото някои все ме питат какво да правя? Какъв дълг имам? - Нямаш дълг семейство и нямаш дълг професии. Това са второстепенни и третостепенни неща. Нямаш дълг да строиш къщи, апартаменти и т.н. Първият ти дълг е Бога. И после се решават от Невидимият Свят твоите въпроси. Това, което в Библията е наречено: Първо търсете Царството Божие и всичко друго ще ви се даде. Първо е Бога, първо е Истината, туй съм го казвал много пъти, пак го повтарям. Ако поставиш Бог на първо място в живота си, постепенно нещата ти, независимо каква ти е кармата ще се устройват. Бавно и постепенно. Не бързо, постепенно. Защото имаш много написана карма. Много надписи. После, ако поставиш Бог на второ място в живота си, постепенно всичко ще се обърква. Освен, че имаш и стара карма, ще имаш и нова и така нататък и все по-лошо и все по-лошо.
 

Абулафия казва: Човек познава себе си само чрез съкровения живот. В чистото сърце лежи скрита Вечността.


После казва: Раят това е доброто. Доброто време на човека. Адът, това е лошото време на човека. А Любовта е Вечността на човека.

Абулафия казва за будният: Будният черпи сила от всяко страдание.Той умее да превръща страданията в лична сила, той взима енергията на страданията и израства. Това е будност. А да се оплакваш е вече толкова изостанало от страдание и означава, според Учителя, че ще изпуснеш смисъла, ще изпуснеш защо ти е изпратено страданието и няма да разбереш целта на страданието. Така ще изгубиш опита и своето развитие.
Човек се явява едновременно свое собствено произведение и произведение на Бога. Значи, това е нещо едновременно. Тъй като човек има свобода - има нещо специфично, което той си го твори и има нещо, което Бог допълва - произведение на Бога.
 
Трета лекция: Въведение в Хекау. Тоест, Словото Светлина.
 
Това е едно от нещата, които египетските жреци са учили своите избраници - на Хекау.
Хекау е наука за Словото, За Словото-Светлина. Наука за свещените Думи. Как човек да си изработи свещен начин на говорене, Свещена Реч, Свещен Начин на Мислене и на Действие. Всичко това върви заедно.
 
Жреците казват, че Словото владее Могъща Сила, когато е Чисто и Свято. По този начин са построени Пирамидите. Със Слово. Никакви колички, никакви релси, никакви глупости. Учените, които се опитват, т.к са загубили науката за Боговете и смятат, че камъните са се бутали. Само, че и сега не могат да ги бутат. Смята се, че чрез Свещените Думи, времето и пространството изгубват своето значение.
 
Хекау е Велико Изкуство за Силата на Свещените Думи. Жреците казват: В Свещените думи е скрита Първичната Енергия на Нетерите - Боговете. Това са думи, които се движат - т.е. Живи Същества. Думите са живи. Учителят казва, че даже и трудностите са живи. Те могат да се местят. Значи, изместваш една трудност от човека, разбира се тя отива в друг човек. Тя обича да живее в човека. В Боговете не може да живее. Там където има свещено мислене не може да живее. Значи думите са живи, живи същества. Разговорите също са живи, живи същества. При разговорите има обмяна на духове, на енергия, на същества. За Това някой казва: “Абе, много ми тежи с тоз човек разговора.” - Ами такива духове има. Някой път е хубаво да се натовариш, да го облекчиш. Друг път пък, неговият ангел, който вижда ще дойде да ти помогне. Ти ще се нуждаеш от разтоварване и т.н. Има една верига.
 
Според Тот, само Истината е въоръжена с Хекау, със Свещени думи. Само съществото на Истината е въоръжено с Хекау, т.е. Свещен Начин на Мислене, на изразяване и на изговаряне.
 
Преди да продължа, само между другото ще ви кажа, че почти всички велики посветени в света са били посветени в Египет, включително и Христос е ходил там. Не случайно. И Питагор и Платон, и Моисей и т.н. Но те са били, обикновено частично посветени. Жреците никога не са разкривали напълно своята Тайна Наука. После ще стане въпрос за водата, нали как Моисей я е разделил, като се е домогнал до едно Хекау на Древен Език. Но Тот обяснява нещо по-дълбоко. Хекау е Жизнената, Вечната Същност на Боговете.
Символично Хекау е дошла от острова на Огъня. Това преведено означава страната на Боговете.
В Египет се е смятало, че само този човек, който е въоръжен с Хекау-Магическа Жизненост, т.е. Божествена Жизненост. Там думата Магия означава Истина. Друг път ще говорим специално за думата Магия в Египет. Там Магия означава “думи изпълнени с Истина”. В Египет се е смятало, че само този, който е въоръжен с Хекау, с магическият Огън на Истината, минава уверено през задгробния живот и става свободен човек. Става Озирис.Той вече е възкресен. Това означава, че Хекау е най-чистата енергия на живота. Есенциалната енергия. Чрез Хекау или Хека - съкратено, древните египтяни са притежавали Тайната на Безсмъртието. Просто няма нужда от свещеници, от кръщения, хляб, вино, ритуали и т.н. Магическият Огън в човека превъзхожда всички тези неща. Говорим за съкровения човек. Разбира се, този който не е съкровен, никакви кръщения не могат да му помогнат.Хекау от друга страна е храната на Боговете. Свещените думи са храната на Боговете. Египтяните имали закон: “От всичко, което ти се случва, изваждай Манна.”- еликсир.
 
Скоро в София ме питаха: Кажи нещо за вегетарианството?- Значи, казвам: вегетарианството е една голяма илюзия, както месоядството. Понеже някои мислят, че като са вегетарианци, че са решили въпросите. Нищо не може да решиш. Значи, казвам: Ако искаш истинско хранене - ако искаш да се храниш истински, трябва да имаш свещени отношения към всички неща. Тогава вече вегетарианството, макар че е илюзия, има някакво значение. Накакво значение, но има. Все пак има значение. Защо? Защото, когато се храниш със свещени отношения към всички неща, ти се храниш със жизнената есенция на Съкровеното - на Любовта - Истинската Храна. Тя е от духовна материя. Много фина материя. Учителят казва, че Истинският хляб е от много духовна фина материя. Това е Свещеното Слово, Свещените думи, Съкровените неща. Тогава вече вегетарианството има значение някакво. Но никога решаващо значение. Не пречи да си вегетарианец и да мразиш, да завеждаш и т.н. и да си смъртен и т.н. И хиляди прераждания да си вегетарианец, трябва да разбереш истинската храна - храната на душата. Не на ума, не на сърцето - храната на душата. Това е Любовта и Свещения Подход. Другото аз не го наричам храна. Нали, защото ме питат - вегетарианец ли съм. Не съм. Не съм и месоядец.
Всичко, което ти се случва - някой те обижда - това е манна, манна-небесна. Хващаш обидата, изваждаш енергията и се зареждаш. Какво ще прави този, който те е обидил, това е негова работа. Хекау, това е Свещеният език, свещеният Говор, която се е изучавала тайно в пирамидите. Чистата свещена Реч е Хекау- свята земя, Обетована земя, Девствена земя.
 
Нещо за Моисей: Той е писал Битието на Египетски. Египетският е от преди повече от  700 годни и всъщност и преди туй. Много малко хора в света са знаели Тайната на йероглифите, произношението, изписването. След време се превежда на халдейски, вавилонски, арменски, древноперсийски, гръцки и римски - латински. По начало, почти никой не може да превежда от египетски, включително и Моисей. Той само е написал нещо, доколкото жреците са му разкрили Тайната на йероглифите. Това означава, че в момента Библията е така написана, че просто, ако един познавач я чете, няма да я познае. Няма истински превод. Ако някой от вас търси - има средни преводи - на велики посветени кабалисти, които познават Тайните на Египет, но средни преводи. Пак е скрит смисъла. Защото има нещо в смисъла, което всеки сам трябва да го намери. Разбира се, ако е търсач на Истината. Така, че всички претенции за преводи оставете настрани и по-хубаво да се хванете с Търсене на Истината с живот в Любовта, чистите действия, за да може после да разберете, че човешкият дух - Мер-ка-ба е Библията на човека. И освен това превъзхожда Библията. Човешкият Дух може да напише такива неща, даже не само човешкият Дух - Висшата Душа в човека. Може да преживее такива неща, което дори и Свещеното Слово не може да ги изкаже. Не говоря само за Библията. Аз имам една книга - Свещената книга на Народите - значи, всички народи - техните свещени книги. Всичките свещени езици не могат да изразят състоянията на Висшата Съкровена Душа. Идва се до един момент, в който думите, включително и свещените думи отпадат. Има нещо по-дълбоко, това е Безмълвието. Науката за Безмълвието.
 
Който владее Хекау - Науката за Свещено говорене, контрол върху себе си за всяка дума, той ще бъде въведен после в Безмълвието. Първичният език. Езикът на Боговете, езикът на Бога, език който са го разбрали и делфините. Те също владеят този език и те владеят много неща и те живеят на Сириус. От там идват и там отиват. Те са същества от Сириус много напреднали.
Съкровените думи са Свещеното Време на човека. Това е времето, когато човек се намира в Душата Нетера едновременно- в Душата на Боговете и в Душата на Бога.
 
Според жреците, след време ще говорим и за тях, какво означава думата жрец и какво са били те в Египет. Те въобще не са се занимавали с проповеди. Това не е било тяхна длъжност. Те го правят само като компромис по време на някои празници или поради някое стечение на обстоятелствата. Но те имат много по-дълбока мисия от това. Според жреците, Свещеното Слово е винаги по-бързо от Светлината. И Учителя обяснява това - мисълта е по-бърза от светлината. Светлината е около 300 хил.км/сек. Мисълта е около 500 хил.км/сек. А Духът няма скорост. Там понятието скорост...затуй се казва, че е навсякъде. Там вече, тази идея за скорост изчезва. Затова Учителя казва, че Светлината в сравнение с Духа е нещо като биволска каруца. Ако сравняваме биволска каруца и влак. И после сравняваме и влака и Духа. Това Слово не се съобразява с времето и пространството. Ето защо Молитвата е много важна. Едно от най-важните неща в този свят. Човек с Молитвата натрупва Хекау - Бяла Енергия. След време Тя ще избухне в него, ще стане Преврат. Малко или много, човек ще стане Светлина. И после няма да има проблеми с времето, т.е. с ограниченията. Препятствията за него и в този и в другия свят ще отпадат. Те няма да съществуват, защото той ще има Мер-Ка-Ба. Свещените думи въздействат върху Сърцето на Боговете.
 
Между другото аз съм започнал една нова книга с формули, ще има 1000 формули, от които между тях има много сгъстени. Например, сещам се. Скоро почнахме тази книга и до един, два месеца смятам ще излезе. Значи, примерно:
 

Господи, посвети ме в Тайният Смисъл на нещата.

 
Господи, въведи ме в корените на Праезика. - Този, който иска да разбере Праезика, а това е езика на Истината, езика на Любовта, езика на Светлината, езика на Безмълвието. То е на степени и т.н. Всичко идва постепенно.

Тот казва: “Съкровеното Хекау погубва смъртта. И Физическата и духовната. Който има Хекау минава през всички времена и пространства, през всички светове.” - Тук не говоря за глупостите на екстрасенсите и ясновидците, а говоря за тези, които са постигнали Мер-Ка-Ба - Истинското Светлинно Тяло - посветените, жреците, адептите, Учителите и т.н. и пробудените души. Те никога не говорят общи приказки. Един такъв посветен, никога няма да те занимава със звезди и с глупости. Той ще те учи на Принципи. Никога няма да ти казва, какво те чака нали, какво трябва да правиш. Той първо ще те научи на начин на живот. Той ще те научи на Принципите - Любов, Мъдрост, Истина и ако ти умееш да слушаш, след време няма да се занимаваш със звезди. Напротив, звездите ще се учат от тебе. И не те ще те греят, а ти ще ги грееш. Защото Учителят казва: Когато застана до Слънцето, то угасва. В човека има нещо, което надминава 10 милиона Слънца. Някой го наричат това кундалини, но при Учителя и в Египет има нещо по-дълбоко от кундалини. То се намира в 13-та чакра. Дори самите Нетери - Боговете, живеят в убежището на Свещените Думи, защото те искат да имат връзка с хората да помагат. Има такива Нетери, които не обичат Свещените Думи, живеят в Безмълвие. Има и такива Учители. Срещал съм се с тях. Една дума не иска да каже. Дори и мъдър съвет. Дори и в името на помощта на хората. Нищо. Същества на Не-Говора. Значи има такива Старци. От 24 - Старци има Двама. Абсолютно Неговорене. Надминали са и мълчанието и Словото. Нещо по-Дълбоко. Но все пак за тях Учителя казва: В бъдеще, след милиони години, ще кажат няколко неща, обаче те ще бъдат нещо повече от Светлината. Това е друга тема.
Който е изгубил Свещеното си Слово е изгубил и Хекау - Бялата си енергия, т.е. своята Божествена Жизненост.
 
Вие знаете, сега е много модерно се говори: аз съм изморен. Аз се чудя на тези думи. Какво е тази умора? откъде идва? Какви са тези неща? Но хората често го казват. Някой даже много често. Просто, енергията се е изгубила в земните неща, в привързаности, не знам къде - много дълъг списък да изреждам къде е изгубено.
Хекау е Водителят в Духовната Земя - Свещената Земя.
 
Според Тот, Първата Слънчева Раса е Тайната Родина на Пра-Старите хора - Боговете.
Тот казва: Боговете са били хора и хората са били Богове. Това е Родината на Пра-Старите хора - Боговете. Тези Пра-Стари хора били господари на Хекау - на енергията. С тази енергия построили пирамидите. Така е построен и Стоунхендж - друидите -  с т.н. на египетски: “Магически Вихър”. Той първо не е бил там, където е сега. Той първо е бил на едно място в Англия, после се премества на друго място. Бил е в Ирландия и после с Магически Вихър, го пренасят там, където е сега. Това е Магически Храм. Слънцето изгрявало по такъв начин, че е възвишавало Духът на човека. Това е просто каменен храм. Те са били господари на Хекау, те са били господари на Светлината, такива каквито са в Агарта - Господари на Светлината. Именно тези Пра-стари хора - Богове, са родили същества с Хекау в Атлантида и в Египет, и в Лемурия. Откъдето произлизат великите строители на Пирамиди и Цивилизации. Там където има Хекау, там има Цивилизации, има пирамиди, там има Свещени места. Свещените места са места на Хекау, на голяма сила. Магнетични чисти места.
 
Според Тот, който е един от Върховните притежатели на Хекау, т.е. Притежател на Свещената Жизненост за всички времена, за него се казва... жреците казват за него: “Той притежава Силата да разкрие всяко нещо и да го обясни. Всяка дума, всеки древен език, всяка тайна, всяка загадка. Той има такова Хекау, което може да прониква навсякъде и да обясни всеки свещен език на разбираем език.”
 
Всички Свещени Места по света са дело на хора, същества и Богове с Хекау. тоест, там има тяхно присъствие. Места със Свещена Аура.
Един приятел преди време ми се хвали от София, издател: бях на Божи Гроб. Викам: какво прави там? Ми запалих една свещ, тя угасна, ама имаше гроб. Ето, той е ходил на свещения гроб. Все пак е някакво зачитане, дори и когато свещта не гори.
 
И сфинкса и пирамидите са дело на хора и същества с Хекау. Те символизират Цивилизациите на Боговете. Имам предвид и Маите, Инките, и много други племена - Догоните и т.н. И в Етиопия живеят много дълбоки племена, които имат такава Мъдрост, че доволно и достатъчно можем да се смущаваме в хубавия смисъл - благородния.
 
Според Тот: “Който говори Истината, има Хекау.” - Който иска да трупа Хекау, трябва да говори Истината.Това е Метод. Освен молитвите, освен Свещения Подход към нещата, трябва да говориш Хекау. Няма значение дали на среща те пита някое дете,  ти задава въпрос. Ако не можеш да отговаряш дълбоко, говори искрено. Просто не знам. Аз така казвам. Питат ме някой път нещо - не знам. Мога да го науча ако трябва, но това зависи кога - ако имам естество. Така, че много неща не знам, но аз още преди години съм се определил пред Невидимия Свят, като много голям невежа, чак не мога да го опиша. Така ще си остане. Просто, не знам.
За Хекау е казано: Словото е по-силно от битката. Значи имаш някой път среща с трудни хора - битка. Преди да отидеш, атакувай с Божествено Слово. Какво искам да кажа:

 
“Господи, бъди постоянно между нас.
Господи, ти разреши този въпрос.”

 
И когато Бог е там, по друг начин се развиват нещата. Не да се чудиш какво ще говориш, а поискай Бог да е там и Бог да говори. Той може обаче и да проговори и чрез така наречения враг. Но той не е враг. Той е също Бог. Ако умееш да слушаш ще разрешиш въпроса за битката предварително.
 
По-нататък ще говорим за Тайната на бойните изкуства. Значи, един от големите майстори Такуан Сохо, казва: Ти трябва да си изработиш вътрешна сабя. Ако вадиш външна сабя, ти вече си загубил битката. Трябва да си изработиш вътрешна сабя. Какво е вътрешна сабя? Това е една способност в човека: Какво е тази способност?Това е Твоят Дух. По нататък ще говорим за Тайната на бойните изкуства и докъде водят те, защото абсолютно всички са воини всички воюват, но само този побеждава, който абсолютно овладее в себе си злото и дявола. Ти може да си много голям боец на сабята, но дявола да е в тебе. Със сабята нищо няма да решиш. Но може да си голям боец на сабята и да си победил дявола в себе си. Но решаващото е напълно да изкорениш и победиш дявола в себе си. Когато Бог заживее в тебе напълно, ще видиш че няма дявол.Защото то наистина няма.
 
Хекау е Дълбоко скритата в човека Слънчева Същност. Това е още наречено древната духовност.
 
Според Тот: Водата тече по закона на Ур-Хекау. Едно древно заклинание. И тя няма избор, тече. Това е особено заклинание - Той го е създал - ако това заклинание се оттегли, водата спира. Спира да тече, реката изсъхва. Има такива реки, които са изчезнали, просто там е оттеглена Хекау. Това заклинание е спряло, изтеглена е енергията, защото водата е движеща се енергия. Зад водата тече енергия, както змията се движи с енергия, тя не се движи с крака. Това заклинание изтегля енергията и водата потъва и изчезва. Има и такива изворчета.
 
Учителят ми е обяснявал преди, като скитах по горите, като ходех по горите, значи изворчето не излиза от земята, не идва от небето, не идва от дъжда - то е Тайна. Малко изворче чиста вода. То е създадено от същества с Хекау и от ангели. Те постоянно обновяват водата вътре. Те живеят - това е нещо като тяхно тяло. Те живеят в тази вода и се радват. Обаче, знаете минават, овце, говеда, хора хвърлят, тъпчат, хвърлят кал и т.н, не благодарят.
Аз съм виждал такива изворчета, отивам после - няма го. Учителят ми обясни - ангелите си го взели. Просто си го преместват на друго място, там където ще бъде оценено.
 
Хекау това са думите, които се движат и отварят врати. За този, който има Хекау - т.е Свещена енергия, за него категорията време не съществува. Той си има врата в безвремието. Врата - думата врата е много дълбока - на Атлантски език тя означаваше Арамон. Арамон означава да имаш отворени светове, където искаш можеш да отидеш. Защото вратата означава преход. Значи, минаваш от една стая в друга - малкия преход, т.е. в друго измерение, в друга стая, в друг живот. На духовен език означава: минаваш в друг свят, а на Божествен език означава в Света на Боговете и в Света на Бога.
Хекау е езикът на Слънцето. Говорът на Слънцето.
Това беше третата лекция. Накрая накратко ще завършим с Тот.
 
Няколко неща от Тот - Този Велик Учител, един от най-Великите в света, живели и временно на Земята, но иначе Същества на Сириус. Но те не живеят дори и на Сириус. Има изход извън Вселената. Те живеят извън Вселената, но са слезли на Сириус с цел да помагат на други същества. И от там слизат и по-надолу.
 
Тот казва. Преди време бях обяснил неговото египетско име: Техути. Означава “баща на Мъдростта” и друг превод на името му е: “Великият Бял”, друг превод е “Баща на Светлината”. И Учителят лично величае неговата Мъдрост и след време, когато ще издам книга за Египет, по Учителя, за Египет, там ще видим какво казва Учителят за него. Т.к Той наистина смята, че това е едно Велико Същество и носи една Велика Мъдрост.
 
Тот казва: Само търсещият си изработва свещен поглед за нещата. После казва: На най-високо ниво Истината поразява и Светлината. - Няма да коментирам, друг път ще се спра на този въпрос.
На Нетер Нетеру - т.е Върховният Бог, се служи тайно, а не явно. - Понеже има някои смятат, че трябва да облекат расо и да служат.
Който се е отдал на Истината той е изпълнен с божественост. Това е белег, диагноза, мярка. Не можеш да го хванеш да мисли за земни неща : примерно - какво ще ям? Който се е отдал на Истината той е изпълнен с Нетер - с божественост, със съкровеност, със святост.
 
Еликсирът на живота, това е огромен запас от скрита и чиста енергия в дълбините на човека. - Тези, които се изморяват нямат запаси. Има хора с много малка енергия. За деня му стига едно готвене и енергията свърши. И една обида и вече не се знае работата, деня объркан и т.н. Затуй има такива хора, които се крият. Не обичат да говорят много с хората, защото за тях всеки човек е проблем. Аз им препоръчвам повече да се молят, да не готвят, ако могат да не готвят. Повече да четат свещени неща, да изучават свещени думи и да живеят повече в мълчание. Тез, които са будни наистина го търсят, защото обикновените разговори са голямо разхищение на енергия. След време това разхищение разбива дарбите на човека, развитието му и най-вече светлинното тяло - Хекау. При мен също се опитват да идват хора за общи приказки, но някой път говорим няколко минути и това ни беше или последния разговор или предпоследния. Давам им да разберат, че няма такива неща. В София имаше един брат, каза: Досега си говорихме за свещени неща, дай сега да си говорим за човешки, земни неща. И така ни свърши разговора.
 
Ако си допуснал Любов към материалните неща, ти винаги ще блуждаеш в Тъмнина. Има такива хора, които казват: “Ама все пак трябва да мислим за прехраната.”- Няма такова мислене.
Учителят казва: “Ако ти се отдадеш на Бога изцяло, това е Божия грижа.” - Аз съм го наблюдавал от 82 -ра година. Бог се грижи за моите права, за моите нужди. Никога съм нямал проблем. Между другото съм нямал проблем и преди това, но иначе го споделям. Значи, когато се отдадеш, ако не можеш да се отдадеш това е друго, трябва да се подготвяш да се отдадеш. Ако не можеш в този живот, в друг живот ще се отдадеш. Но все някога трябва да узрееш за това отдаване на Истината.
Ако си допуснал Любов към материалните неща, ти винаги ще блуждаеш в Тъмнина. Може да смениш едно заблуждение с друго, но то е се заблуждение.
 
Ако си допуснал Любов към Бога ще бъдеш въвлечен в божественост. Така казва Тот. И после казва: Там, където се събират Боговете, там са Мистериите. Знаете, преди е имало много Храмове на Мистериите. Там е имало събрани хора-богове, Същества-богове и Невидимо присъствие на Богове. След време ще говорим за такива събирания на Мистериите, на Мистични школи, включително и школата на Ехнатон. От там са произлезли Есеите. Триста есеи. И там ученичка негова е била Дева Мария. Но това е друг път...друг път ще говорим по тези неща. Това е школа, която е произвела 300 безсмъртни и още малко. Но около 300 са постигнали безсмъртие в тази школа. Но Ехнатон е особено Същество. Не случайно намразен даже и от жреците. Защото когато той се явил в Египет казал: “Няма нужда от храмове, няма нужда от пирамиди, няма нужда от жреци. Бог е вътре в човека, Нетера е вътре. Търсете го навътре.” - И от там почти са му заличили тайните слова. Искали са да го изтрият, но все пак не са могли, т.к. той е проповядвал само за Слънчевият Бог и че всеки трябва да намери сам Слънцето в себе си. Това е друга тема. Това беше за днес.

Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 2
 • Маргарита Бояджиева
  17.12.2019 г. 15:03
  Благодаря:):L:C
 • Маргарита Бояджиева
  17.12.2019 г. 15:02
  Благодаря:C:L:)

Коментари:

Спонсори на Портал 12