Търси

Елеазар Хараш: Пътят към Бога е отворен винаги (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

22.02.2020 г.
6340
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Здравейте Елеазар Хараш! След близо два месеца суша откъм Словото, вече е време за още от мъдростта. Този път мъдростта от Атлантида.
 
Да, ще почнем с някои неща от жреца Атлант. Аз за наводнения чух, ама ти за суша говориш. Скоро заваляло... - много дъждове във Австралия..?
 
Тук пък в България, понеже наистина беше суша, много братя и сестри правиха молитви...
 
Сега ще навлажним... Така, Жреца Атлант. Иначе ще говорим за Тайното Атлантско Знание. Тук малки откъси от него. Това съм го казвал:

Никога не нарушавай Безкрая в себе си - Значи, това е универсална заповед, Боре. Тази заповед ги погребва десетте Божи Заповеди, защото тук е изпълнението на всичко.
 
Той казва: Ако Древният те докосне, Той ти отнема сътворението. - Само трябва едно Божие Докосване и вече ти не си...осъзнаваш се като несътворен.

Казва: Тишината няма бъдеще - Само ще го обясня малко, защото може да смути някои. Тишината е Несътворена, Боре. Бъбривостта, говоренето, те са сътворени, имат си...Когато говориш трябва да изхождаш от Тишината, за да...Трябва да има Тишина в Словото, за да...за да има Дълбочина.


 
Голяма част от хората ще си кажат: Как така съм несътворен, след като съм роден. Обаче сега се сещам и за една от старите ви лекции, където казвате: Огледалото е метод на Черното Братство, защото то внушава на човека един външен образ, а не Същността, която е той. Затова, помогнете на окултния ученик да разграничи сътворението от несътворението?...

Значи, Писанието казва: “Ако не се родите отново...” - Значи, второто раждане е несътвореното. Първото си роден от земни баща и майка, второто - от Истинския Баща - отзад, който е Скрития.
Така..:Благословено е само Непознаваемото, Недокосваемото. Ефирът е неговият Храм. - Значи, Истинският Храм е в ефира, в Бога, няма...или в Тайната на Сърцето. Ще видиш после, сърцето е Дълбока Вода. То е по-дълбоко и от тялото и от света.

Така...Несътвореното ни сърце е отвъд диханието. Само това сърце може да споделя Безкрая. Само с най-фината енергия можем да уловим несътвореното си сърце. Всичко можем да изгубим, казва жреца, но не и Тишината. Тишината е Недосегаема, защото е Сърцето на Древният. И казва: Истината е Пълнотата на Тишината - значи, къде трябва да се търси…
 
Тишината е Смисълът на Мига. - Значи, това ще го обясня. Това, което се случва в Мига, значи ако вземеш да говориш и да го тълкуваш, ще го развалиш. Трябва да влезеш в Тишината, тя да ти го обясни, защото тя го е наситила Мига - говоря за Дълбоките, Неизразимите мигове, нали. Трябва да станеш мистерия от Мистерията, за да отвориш Вратата без Ключ. - Пътят към Бога е отворен винаги, но трябва да станеш част от …
 
Всяко Чисто действие става наш Пазител, наш Устой. - Това е все жреца, царя на Атлантида. - В Дълбините те очаква, виж какво казва: Неразбираемата Яснота - хем е яснота, хем е неразбираема и ти ставаш част вече от тази Неизразимост, когато си Я преживял.
 
Бъди безкраен, а не добър. Сияние без сенки е Безкраят. Истинската Добродетел е тиха, дълбинна и сияеща в самата Себе Си - тя винаги избягва показ. Значи, всичко добродетелно направено да се види и да се покаже има нещо вече развалено. Там в Дълбините Бог не участва. Това е повърхностно добро. То е както, ако се окича с един кръст тука. Това е знак, че съм изгубил нещо от Дълбините на вярата. Това е ...трябва да е навътре.
 
На страха покажи очите на Безкраят. В Дълбините Си Бог не е Живот, а Безкрайност и Древна Мистерия. Той е по-Дълбок от живота, ако се сещаш, казахме, че Той е по-Дълбок от реалността.- Животът Му (на Древния) е само дреха. Той превъзхожда живота, Той е Съвършенство. Това е нещо повече от божественост. - Много хора...и Ошо говори, че няма Бог, има само божественост. - Бог е Съвършенство, много степени над тази божественост. Но и той горкия има много неща, които се губят, макар че е интересен. - За Него и самата Истина нищо не може да каже - жреца.
 
Ако Той влезе в Словото, Словото става Жрец. Той решава...защото Той е Изначалното Слово.
Истината е Богообразуваща, но Той е скрит в съвършенството на Древната Мистерия. Той е по-дълбок, Боре и от Истината. Той я е създал от Себе Си, тя е път към Него, но Той превъзхожда и нея. Всъщност, може да се каже, че Той Превъзхожда всичко.
 
Най-висшите атланти са обучавани от Орела, т.е. от Древния, а не от света. Има Тайно място, откъдето изхожда Дарахар или Гласът на световете - т.е. скришната стаичка, за която се загатва - Несътвореното сърце. Следвай Неизвестното или Скритата Истина и Тя ще те отведе в Бездната. Мъдрият не се взира в доброто, а в Истината. Словата са дадени за Истинска Реч, за Съкровена Реч. Няма дар равен на Бездната, на Безкрая. - значи, хората обичат разни блага...това е Дара на даровете, Бог да ти даде Себе Си - Безкраят Си.
Прекрасен е пресъхналият извор, той се е завърнал в Свободата си. Същността на всички Свещени Учения е в едно изречение: Бъди подобен на Безкрая. - даже не е на вечността, тука. Вечността е ограничение.
 
Чистото Слово е Древен Дом на Орела, Дом на Тайната, но Самият Орел е Слово без глас. От този Глас е произлязло Словото и  атлантите казват: Словото може да се превърне във вулкан, в море, в извор, във вятър, в река, в животно, в мъж, в жена, в жрец, във Слънце - всичко е Образи на Словото, но Той е Скрит зад тези неща. Чистото Слово е Процепът в световете. Древният е по-Дълбок и от нашите възприятия. - значи, дори и да имаме дълбинно чувство, Той е и зад него.
Това, което не можем да изразим е дълбоко истинно и неизмеримо. - това означава, че туй нещо никога не можем да го изгубим, защото не можем да го изразим, нали.
Само Непостижимото може да роди Полет в нас. Той ражда корените, но Самият Той е без корен. Това, което човекът е загубил е Целостта си.
 
Древността е Бездна без история. Тя е безначална и затова висшите атланти изтриват своята история, своята биография - не само своето его, те изтриват, Боре, своето висше-Аз, както се е случило при Юда, но туй е друга дълга тема. - Те изтриват своето Аз, за да се завърнат в Нищото, в Безначалното. - И сега се сещам, Ал Халладж казва: “Ние пътуваме от Нищото към Нищото”, нали - прекрасен е Ал Халладж, чуй само. Казва: “Търпение, това е когато си увиснал на бесилката и не губиш хладнокръвие” - гледай каква красота. Това е търпение, иначе се правиш на търпелив...нещо искаше да питаш?
 
Ами, за да е ясно, Потопа, който се е случил в Атлантида е бил да порази падналата раса, под-раса или по това, което последно казахте, е бил призован от по-висшите атланти?
 
Значи, целта на Потопа е не да порази...Той поразява по друга, по второстепенна причина провалените в съзнанието си. Целта е да събуди душите към Бога. И които са подготвени или полу-подготвени да разберат откъде идва всичко и да Го изберат. Обаче Бог така е устроен, че Той те иска целия. Казано по друг начин - трябва да Го избереш цялостно, иначе не може да вървиш към Него, нали. Ти не може да го избереш 99% … - значи, завръщане в Нищото, в Безначалното. Те казват: Не е важно какво е твоето минало - атлантите - каква е твоята Древност, твоята Безпределност и Пътят ти към Нея.
 
Аз си спомням и една много хубава мисъл, пак на атлантите: Не е важно какво се случва наоколо, какви са обстоятелствата и събитията, а е важно накъде е насочено твоето внимание.
 
Точно тъй. Трябва...Атланта вижда замисъла на събитието, но отива извън него, в Безименното и там той го разгадава, понеже той е страстен търсач на Истината. Ето страстта къде е намясто - да си страстен търсач на Истината и На Бога, тогава страстта е оправдана, но тя по-скоро се нарича “жажда, устрем, върховен устрем, вдъхновение”, нали...Така
 
Тайното Атлантско Знание. Казват: Не позволявай на знанието да се промъкне в тебе, за да не изпуснеш Мъдростта, за да не изпуснеш Духа, защото само Духа ще ти даде Истинското Безмълвно Знание - Истинността, т.е. Мярката.

Бунтът на Тескатлипока - туй е илюзията на Луцифер - е скрит Замисъл на Бога  и Върховен Замисъл. - Значи, няма друг действащ, Боре. Бог Е...Луцифер не може да създаде себе си, не може да стане Сатана, Бог го движи, Бог изпитва, Бог му дава...Примерно, в Рая Бог даде Силата Си на змията да победи Адам, в Пустинята, Бог даде Силата Си на Христос да победи змията и изкушенията, всичко е Един Действащ Бог - няма Христос, няма змия. След време пак ще говорим за Тайното Божие Знание.

Отвъдността е мястото на мъртвите, където те живеят - значи там въобще не става въпрос за мъртви. Те се разхождат, живеят със старите си характери, пречат на умрелите, помагат на тъй нар...умрелите означава живите в тяло, в ковчега.
 
В...Наскоро пак попаднах на едно ваше изречение, че : умрелите, там в отвъдността, дори строят градове.
 
Ми да, макар че там може да е въздушни замъци и ...да,...
Когато мъдрецът умира, казват атлантите, той увеличава своята безпределност. Той съзнателно се пренася. той и тука живее...както Лао Дзъ - живее в Дао. Той си живее в Безкрая и на Земята, защото той е съзнание без прекъсване. Връща се пак там.
 
Смъртта е път от Неизвестното към Неизмеримото. Когато човек не търси Орела, т.е безупречността, той търси смъртта. Атлантите открили, че смъртта е много ценна. - Те във всичко виждат ценност, Боре. И Грехопадението, защото то е път за ...във всичко, без изключение. Те са открили, че смъртта е много ценна, защото тя ги задържавала да придобият Необикновеното Знание, за да се освободят от нея. И те решили да използват смъртта. Значи, не смъртта ги използва, не смъртта ги ограбва. Те я ограбват. Те узнали, че смъртта е заблудена, завързана енергия. Те узнали, че смъртта е особено действие на илюзията. Те открили, че само безупречността може да излекува илюзиите. Те открили, че смъртта е загуба на Първичното Съзнание,на Целостта на Съзнанието, загуба на Поведението, Древния Подход. Нещо от поведението на човека е заболяло, потъмняло. Те открили, че смъртта е въпрос на поведение и открили, че без безупречност не може да се осъществи Първичното Съзнание, Истинското Знание. И  така те открили, че Истинското Познание видоизменя поведението. - Виж те са много последователни, изследователи - навътре, няма...няма информация, няма...те не държат на информацията, само Мъдрост.

Те открили, че Безупречността погребвала смъртта,т.е. погребвала изкривеното поведение. Те открили, че Безупречността съгражда в тях неща от Непознатата част на Орела, на Бога и че тази Непозната част е свързана с безсмъртието и Свободата.

Атлантите открили, че изкривеното поведение е мрачно състояние на съзнанието. те разбрали, че който живее в това мрачно състояние на съзнанието не може да разбере пътят си към Орела и към Бога. Атлантите казват, че във всяко смъртно същество пребивава илюзията-разрушител. Те открили, че там където е Разрушителят липсвало Истинско Знание. - И тогава влиза илюзията, т.е. Ако Бог го няма в тебе, дявола влиза и няма да те пита въобще, той ще те обработва.
 
И хората изпълват живота си, безценните дни които са им дадени всъщност, за да извървят пътя Обратно към Бога, го изпълват с всевъзможни илюзии, било то, като се почне екскурзии, материални придобивки, кариери, междуличностни отношения...
 
Да, ако една илюзия се уморят от нея и се изхарчи, те я заместват с друга, Боре. Туй го наричам майсторлък, нали. Има такъв майсторлък, човешки.
 
Между другото, ако някой се пита има ли начин да се разпознае кое е илюзия.., можем ли да кажем, това което винаги омръзва?
 
Ами, това което е ограничено, да. То винаги ще ти омръзне и омръзва, да.

Който имал обикновено знание, казвал атлантите, бил смъртен.А който имал необикновено знание, наречено Безмълвното Знание ставал безсмъртен. Човекът е станал смъртен, защото илюзията е ограбила нещо от съзнанието на човека, отнела е нещо от неговата Реалност - от реалността на човека. Според атлантите, безупречността възвръща това отнетото от съзнанието. Ето защо човек трябва да работи върху себе си, нали и да стигне туй, което казват те “Познай себе си” - това е от Атлантида идва, не от Сократ.
 
Но, повечето окултни ученици биха се запитали: нима е възможно постигането на безупречност, тук на Земята, на фона на всички и изкушения и условия, защото в крайна сметка единици са тези, които са постигнали Безупречност..?
 
Значи, Боре, Ангелите не могат да постигнат не могат да постигнат Безупречност. Само човека. Те не могат да изследват Истината, нито Архангелите. Само човека му е дадено и той, заедно с Бога, понеже Бог е Безупречния, с много усърдие и молитви. И ако ти се молиш Бог да те направи безгрешен, Той ще те направи, както е направил Мелхиседек, Христос, Заратустра, Древният Тот и многобройни други. Да?
 
Да, но именно споменаването на имената на тези Учители е толкова висока летва, че повечето хора си казват - това по силите ли ни е?
 
Значи, след като Бог е Скрит в нас, кое не е по силите ни. Бог е нашата Възможност. И отдене споменахме нещо за практика. Ще ти кажа нова практика, която я няма в Братството, не е давана. Които слушат както трябва ще ме разберат. Значи, една от най-хубавите практики, нови, скрити. Сега я изнасяме. Около 9 см черен кръг и в средата му бяла точка. Това е пътят от Бога към Абсолюта. На разстояние...бяла точка, нали. Бялата точка е първото нещо, което е излязло от Абсолюта. Черната точка е Бог по друга Причина. И тя и единицата, тя поставя началото - от нея се раждат буквите. Ще има такава лекция. От точката тръгват буквите.
 
И този образ, тази графика да се гледа..?
 
Да, да се гледа няколко минути и …. поне две, три, пет, десет минути да мислиш за Тайната на Бялата точка. Това е Проход. След време ще стане Проход извън света, извън вселената. И ще стане Път от Бога към Абсолюта.
 
Тоест, Бялата точка правим с пергел един сантиметър?...
 
...А девет....и тя образува десятката - Пълнотата. Девет см черен кръг. Да, така.
Атлантите забелязали, че Илюзията е откъснала нещо от целостта на човека. Безупречността се оказала Воля за завръщане в Цялата Реалност. - Между другото, като ме питаш, може ли да се постигне безгрешност, суфите, тази жестока преданост отдадена...а, милиони са постигнали, Боре. И в много Учения. Говоря ти за изцяло отдадените, не манастири, не манастири. Истината е в тебе, какъв манастир?
 
Тоест, говорите за една Тайна безупречност, която не се е проявила, под формата на учителство?
 
Не, тя е скрита в скромност, в смирение и той такъв човек даже няма да ти каже : аз съм ученик, аз съм...Той ако Бог реши, може да ти разкрие такъв човек, но той копае дълбоко в себе си, а външно, даже някой път може да покаже слабости. Така се скриват суфите. Показваш някакв слабост, и показваш като нещо смешно, казваш някаква шега и хората те приемат като свой, всъщност ти нямаш нищо общо с този свят. Нямаш и с вселената. Но някой път това е хубаво.
 
А, кои са белезите за тези, които наближават безупречността? Кои са белезите?
 
Ами, един от техните белези е мълчание и безмълвие. Значи, мълчанието им е скрито злато, безмълвието им е нещо като диамант. И там е тяхното Царство. И те говорят много пестеливо, говорят малко, обаче могат да ти кажат думичка, която да те тласне, ако е дошъл твоят час. Има такъв случай с Буда. Един минавал отстрани и те слушали там нещо, говорел нещо...Диамантената Сутра. Той чул отдалече една дума и пожара, така се е запалил и Буда го е усетил, защото то изтича от него. Той е разбрал, че това е Дух, който осъзнал и той тръгва вече на непрекъснато Търсачество. Защото има търсачество донякъде, има усилия донякъде, нали, обаче влезеш ли в Постоянното Усилие, това е Докосване от Бога.
 
Тези, които постигнат Безупречност приемаме, че стават едни проводници, текат в Потока на Бога - в Божието Слово, а тези които са по Пътя към безупречността и все пак, да кажем са се отлепили от клопката на Земята и на материалния свят, те кога се докосват до Този Поток? Вие сам казахте…
 
Значи, при силен стремеж и устрем, те също са в Потока. Той е малко по-забавен, защото отговаря на техния ритъм, а другите са сяли по-отпреди, затуй са във Вдъхновението и в Тоз Поток, но нека ти кажа, че безупречния човек не означава, че не прави някога грешки. Самият висш свят слиза и някой път го поставя в ситуация да направи малка грешка, за да може да постигне още по-голяма безупречност. Разбираш ли? И той я осъзнава на дълбоко ниво таз...Това се прави обаче от Висши Същества. Черните също са разумни, но тук говорим за Висши Същества, които...да не вземе той в тази безупречност, както ще видим после, да помисли, че е авторитет и че е много буден. Защото будността след време ще вкара човека в капан. После ще го видим този въпрос.
 
Точно този въпрос аз от няколко месеца искам да...радвам се, че ще го засегнем…
 
...има го тука, той е важен, да…
 
...на хората трябва да се обясни, защото много често се призовава за будност, за будност, но наистина и в будността има един опасен момент.
 
Много е опасна, защото тя може, после ще я разгледаме с тънкости, тя може да...като имаш тази будност, те я наричат атлантите и трезвост, може да помислиш, че си авторитет, че си ясновидец и тънко да изпуснеш мъдростта, която е отзад, която те чака - Чистият Дух. Защото чистата будност е овладян ум, но още не е чист Дух и чиста мъдрост. И когато се случи, казват атлантите неочакваното, будният не може, будният е поразен. А Чистият Дух, той е подготвен за неочакваното. Ще видиш после тънката разлика...Така

Безупречността се оказала воля за завръщане в цялата Реалност. Те узнали, че по Пътя на безупречността, човека бива обхванат от Древният успокояващ Вятър. Те думата вятър вкарват...наричат го Дух, но иначе скрито го наричат вятър. Безупречността осветява изгубената част от съзнанието и човека проглежда чрез целостта си. Въобще, Боре, Бог те иска целия. Нали, ти не може да вярваш донякъде и не може да...и тука няма религии, тука няма църкви, няма учение. Твоята Цялост е Твоята Истина, Твоята Спонтанност, Твоята Дълбина и това иска Бог от тебе. Това е над църквите, над ученията.

По пътя на Безупречността, те - страшни изследователи, те са открили, че в човека заблестява друго съзнание. Самата Безупречност почва да им го дава на степени. Това друго съзнание е Отвъдното, Първичното - Неземно Съзнание. Смъртта означавала за тях, че илюзията е станала господар на човека. Това е смъртта, нали. И...но безупречността разрушава постепенно илюзията, тоест магическото действие на тази илюзия, което е наречено “смърт”. Това е приспиване.
 
Ето защо, точно заради това, макар да се движат в тела, хората голяма част умират преди да умрат физически..?
 
Да, да. Те са...Той ги нарича Учителя “движещи гробове” - те не знаят, че са умрели, носят си ковчега, мислят си че са живи, защото се движат. То туй ако беше Мярка...Ми един будист, монах, който е останал в Дълбините, той умрял ли е? Напротив...нали, нищ...съвсем други са мерките.
Този, който живее в смъртта и времето, казват атлантите, той говори различно от този, който живее в Чистият Дух. Смъртните или мъртвите говорят на вторичен език - падналия човешки език, защото те са изгубили Духът и Пра-Езика.

Някой път пък мога да ти разкажа колко е вредно недоволството. Значи такива последствия...или оплакването, или критиката. Значи, това е...води до жестоки последствия. примерно някой се изказва за интервютата. Като не ми ги харесваш интервютата, кажи - това не е за мене - и го остави. Щот след време, ще говорим следващият път за тайните на здравето, определени изказване и критични, означават строго определени болести. Не казвай нищо като не го разбираш нещо. Царувай си там в своята илюзия или полу-знание, но избягвай, защото от последствията не може да избягаш понеже си казал нещо изречено, а ти не си го изследвал дълбоко, цялостно, Заедно с Бога. Нали, защото Бог е Изследователя. Както и да е. Ще го кажем, за да спестим на някои нали. Те пак могат да се изказват, но когато го изречем ще знаят нали, защото най-малкото осъждане, Боре, означава че ти не виждаш, че Действа Един Бог навсякъде. Навсякъде без изключение...най-малкото осъждане. И когато осъждаш трябва да знаеш, но само посветените и мъдреците знаят...някой път изглежда осъждане, те говорят от Името на Бога и няма…
 
Спестихте им карма, така да се каже, ако се вслушат разбира се. Когато казахте: недоволството, японците, примерно, там го имат като традиция в тяхната култура, че недоволството е начин да се развиват. Тоест, когато са недоволни от това, което имат, те работят, за да измислят нови неща - да надграждат и казват, че е много хубаво да си недоволен. Така говорят в Япония, защото недоволството е стимул за развитие.
 
Така, сега ще ти обясня:
 
Първо недоволството увеличава тъмнината в човека; Увеличава кармата. Следващият път щях да ти го кажа, ама сега ще ти го кажа понеже ме питаш.

Значи, един пророк бил тежко болен - 18 години жестока болест. - “Благодарен съм на Бога - казва, че Бог ми даде постоянно благодарно сърце и блага реч.” - Нито капка недоволство! Виж какво означава...скрития смисъл: Тази Дълбока Приемственост на тежката болест, той помита миналите си животи и стари деяния от многобройни прераждания и прави ново Светло Предопределение - след тези 18 години, той оздравява и вече и в бъдеще няма да има тез тежки болести, защото той ги е помел. Ако имаше той, Боре, и най-малкото недоволство, но тука говорим за висока осъзнатост - пророк, най-малкото недоволство, той прави ново предопределение в другия живот и освен тази болест, сега, която ще се усили и ще му увеличи срока, той ще влезе в нова тежка болест и тогава както виждаш, недоволството е невежество. И Учителя казва: Най-лошото нещо  на Земята, това е недоволния човек. Дай му и Цялата вселена, защото той тука е изгубил, той е празен, всъщност каквото и да му дадеш, нали.
 
А той, недоволният човек е като хищник.
 
Няма нахранване, защото той е изгубил. Той няма…
Така, за...ще ги оставим японците настрани, защото тука атлантите…
 
За атлантите свещените и чисти думи са следите и стъпките на Боговете и на Орела. Тези думи са знаците на Безсмъртието и Свободата. Атлантите казват: Който търси уважение и признателност от другите, той разрушава Истинската Увереност в себе си. Да допуснем, че аз търся малка признателност от хората - изтрил съм я. И като ми благодарят, грешка е, но...виждат ме мене - аз благодаря на Бога. Някой път ми казват: много съм ви...не се отнася до мене. И все така е , но няма всеки път да го обяснявам, нали. - Разрушаваш Истинската Увереност в себе си. Ти мислиш, че ти - ти си...нас ни няма, Боре, ние сме инструменти. Няма как да ни има, нали. Но хората, тези които гледат външно, пак да са живи и здрави.
 
Така...За истинският атлант няма никакво значение дали хората го признават или го уважават, защото той има Източника в себе си. Нали, Той щом Източника те е признал и Бог та...и ти обичаш Бога, как може да искаш друго одобрение - второстепенно, нали.
 
Който слуша Орела, развива своята най-тънка пробуденост, той развива една много тънка внимателност. Малкото знание е неизбежно опасно знание. Това е Боре, това е полузнанието. Човечеството е триизмерно, то работи с време и пространство. Това означава, че човечеството и човека не могат да наблюдават Невидимото, а то точно там е Реалното. От осем годишен обичам този Невидим свят. Той ми...от тогава ми беше по-близък. И няма да забравя една случка, така като вървях в гората и като Духа ми каза, на около 10 метра има змия и я усетих, после тя се показа, нали. Любовта към Невидимото...и ти като си избрал Бога, Той ти показва къде са нещата. И ти показва да ги уважаваш. Няма тука...ти не може да имаш лошо мнение за змията, нали. Тя си върви по своя път. Да…
 
Сега тази случка веднага ще породи усещането: ето Елеазар е имал будността и заради това е успял - случката със змията. Кога вие съблякохте дрехата на будността?
 
Значи, 87 - ма година, на 6-ти февруари, когато преживях това Самадхи и тогава, защото и преди туй е имало стремежи, старание, тогава се заличава. Туй не означава че...Бог може да направи най-пробудения да изгуби будност, за да му по… - Той го е правил и с Буди, нали, за да увеличи в тях Дълбините. Но това е вече съвсем друг закон, който е, пак е скрит донякъде. Както и да е…
 
Исках да ти кажа, малкото знание е неизбежно опасно знание. Човечеството е триизмерно и така, там е и неговия капан -защото не вярва в Невидимото. Не вярва в него и затова...понеже не вярва в Невидимото и от там идва разрушението. Ти ако вярваш, че твоят дух е ...че ти си дух, кой ще те разруши? Какви бомби, какви цитати? Какви потопи?
 
“Който иска да получи одобрение от обществото, виж какво казват атлантите, той не е годен за доверие” - ако ти искаш обществото да те одобри, ти не си годен нито за доверие, нито за развитие.
 
Да търсиш Чистата енергия, значи да търсиш Свободата. Тънкият свят се изучава с Чисто Наблюдение и с много Чиста енергия. Тази чиста енергия ние я наричаме будност или трезвост. - После ще говорим за спасението от нея, защото туй са други степени на атлантите.
 
Всеки човек има битка със собственото си зло, и най-малкото зло. Страховете в човека са злото, което е сял някога. Казва някой много се страхувам, ами Учителя казва: Ако Божията Любов е в тебе, къде е страха? Обаче ти ако не си в Божията Любов, страха е вътре. Той пък те предпазва от...той си има своя задача.
 
Всяка чисто действие увеличава будността и силата на човека. Тази сила е изключително важна за битката със собственото зло. За войнът Будността или Чистото Действие, това означава да имаш уважение към себе си. Затова будността е важна на един етап. Тя е важна за изхода от битката със собственото ти зло. Много хора поради липса на будност бягат от своята битка, бягат от победата над себе си и от преодоляването на себе си. А ти щом не се владееш, друг ще те овладее, нали. А когато се овладееш, Бог ще те овладей. Това е вече друг закон.
 
Когато обикновения човек действа нечисто, той постепенно изгубва своята будност, а такъв човек става враг на себе си.
 
Всеки атлантски войн в своята ежедневна борба за енергия и сила знае, че само будността има този правилен Подход, който трупа сила, за да може с тази сила да победи накрая злото в себе си и то окончателно. - Защото ако в тебе има зло, казва Учителя, Боре - микроскопично зло, означава че има смърт. Ти си вече в смъртта.

Страхът може да господства само при отсъствие само на достатъчно будност. В ярката светлина на тази будност, страхът се разсейва като мъгла сред слънчеви лъчи. В будността работи една особена енергия, в която злото никога не може да проникне и затова във Висшият свят и при ангелите няма зло. Ти трябва да си победил врагът си още преди да си го видял казват атлантите. Същото го казва и Лао Дзъ - преди да се срещнеш с него, нали. Това зависи от чистотата на твоята енергия и твоите намерения. Будността е необходимо изискване в Пътя на война, но тя може да въвежда, забележи, и в заблуждение. Сега ще говорим другите неща. Ако човекът не разбере правилно будността и нейното предназначение, защото истинското предназначение не е само трупане на сила, необходима е висша мъдрост и друг вид чисти действия.
 

Според атлантите будността може да бъде опасен, коварен и вероломен враг. Забележи! - ако не те заведе при чистата висша мъдрост.


Срещу страха, ако се разхлабиш и успокоиш, той ще се разсее, но будността е много хитър враг, казват атлантите, много тънък враг. Тя може да използва твоето състояние на спокойствие, на благополучие и да пожелае да ти стане съветник. Забележи, Боре! И тогава мъдростта ще се отдели от тебе. - И ти си един авторитет и ясновидец. На едно място Учителят казва: ясновидците са най-глупавите хора. - Някой път ако трябва ще ти го обясня. Те са в полу-истината, няма как. И кармата, която правят - аз познавах няколко дето искаха да си вадят и очите и т.н., дълга история, по-хубаво да не ти...Ако трябва ще говорим…
 
Значи, за да се победи будността се иска голяма острота на вниманието. Съвсем друг род внимание. При атлантите има степени на внимание. И затова има вещи и майстори и затова има обикновени воини, които пак са дълбоки същества.
 
Освобождаването от страха носи приятно облекчение, но ако човек няма остро внимание - с тайна мъдрост, това приятно облекчение ще стане уязвимо. Само пробуденият войн може ясно да види предназначението на всичко в твоя живот. Пробуденият задължително трябва да замени будността и безстрашието с мъдрост.

Да постигнеш будност не е лесно, но след като я постигнеш има нещо, което е още по-трудно: да се освободиш от светлината, да придобиеш мъдрост над светлината и да я контролираш. Това е Чистият Дух.
 
Но ето, че това са пак, атлантите наричат че будността може да бъде враг, но това са пак степени на изпити..?
 
Трябва да минеш през нея.
 
...висши изпити…
 
...Да, трябва да минеш през нея, но не да се застоиш. това е. Даже в човешкия живот, Боре. Трябва да минеш през човешката любов. Не я отричаме, нито я отри...Но, казва Учителя, да не се застоиш дълго в нея. Разбираш ли? Тогава вече е белята.
 
Ето, че точно на този предел на будността, тоест, когато се стигне тази пълнота на будността е самият изпит - тази тънка линийка е самият изпит и ако душата съумее, търсача, война, съумее да го мине изпита веднага минава на следващо ниво..?
 
Точно в този тънък Миг, Боре, е следващата степен. Степените на будност: второ, трето внимание - първо, второ, трето внимание толтек. Един случай, който другият път щях да ти го разкажа, и тогава мога да ти го разкажа, защото е прекрасен:

Един мъдрец суфи се оженил за една прекрасна жена. Години наред, Боре, Пълнота, щастие, хармония, цялостност и се развеждат. И го питат “защо?” Той казва: тя няма изпитания с мене. Тя не може да израстне. Тя не може да направи скок в развитието си. Забележи какъв поглед. Хората мечтаят за човек, за хармония. Те не знаят какво ги очаква ако намерят такъв човек. Защото тя няма да направи скока си, понеже той обича душата, той не обича тялото. Той минава през тялото, защото Учителя казва: Една истинска връзка трябва да имаш физическа допирна точка, духовна и божествена и да минеш през тях и да надрастнеш. Да надрастнеш и духовната любов, и там не трябва да се застоиш. Туй са други степени по Учителя. Виж каква красота, нали.
 
Което означава, че най-добрата връзка между хората може би до известна степен трябва да е на едно тайно ниво, дълбоко откровена и чиста във взаимоотношенията, но на повърхността да е изпълнена постоянно с... как да кажа, с проблеми, със стресови ситуации, с изпити?
 
Да, не е казано всеки ден конфликт, трябва малко и почивка трябва. Но трябва да ги има, за да расте онази Дълбочина, нали. И колкото по-осъзнати стават хората, толкова много рядко се явяват тези. Много е хубаво фино да те обиди близък човек, защото ако те обиди чужд човек, може да стане карма, да стане сложно, а близкия човек, той тайно те обича и тогава от тези обиди се расте на фини нива и ако ти ги цениш и ако им се поклониш, защото това е...всъщност там е поклонението насочено. Тука няма...и в този поклон, ти надрастваш, нали. Красива работа.
 
Точно това щях да ви питам, обаче вие отговорихте. Няма да го наричам телепатия, защото то постоянно…
 
Нищо общо няма с телепатия. Така:
Да постигнеш будност не е лесно. След като я постигнеш има още по-трудно, както казах, трябва да я контролираш. Твоят Дух трябва да контролира твоята будност. Който овладее своята будност и я контролира, той придобива не знание, а мъдра проницателност. Друго измерение. Който не е познал своя чист Дух чрез контрол и висша дисциплина - много важно нещо е дисциплината - той ще бъде подведен от будността и ще започне да мисли, че неговата будност е непогрешима. - Голям капан - и той ще придобие опасното чувство за собствена важност. Егото обикновено и финото его. И в Братството го има. Скоро чувам там едни какво са говорили за мене - такава тайна прегръдка имам за тях, че...няма значение, ще го прескоча. Значи, чувството за собствена важност и от тук нататък започва тайната опасност, защото човека ще почне да мисли и да превръща Истината, според неговото мнение. Забележи! Той ще вкара в Истината своето мнение, нали ще мисли, че е прав. След време ще бъде сразен, но туй е друга тема. И той ще превръща туй което финото му его иска, ще го нагажда нещата на себе си и ще се опита на другите да каже, че : аз съм прав, изпълнявай каквото искам. Финото его е много по-коварно,Боре, от грубото. Грубото е буквар, виждаш го ясно като бял ден, обаче онова е скрито, нали. Така той ще стане жертва на своите чувства, макар и финни за собствена непогрешимост. Когато тук вече е придобита будността, после се явява един скрит враг, който става много по-опасен проблем, това е самонадеяността. Такъв човек е самонадеян, самоуверен и такъв човек след време ще се сблъска с божията Воля и става...щях да кажа кайма, нали? Каша, става хаос. защото той си мисли, нали, че...нали, аз си вярвам, аз вярвам в себе си.

Ако Христос вярваше в себе си на кръста, щеше...нямаше да възкръсне. “ В Твоята Воля предав...” - Единствения Господар. Няма…

Така, този който не може да надрастне своята будност ще стане самонадеян и тънко надменен. Будността е качество на чистия ум и никога на Чистия Дух. Будността е едно умение да се концентрираш и настройваш на разни енергии и полета, но будният ум без чистият дух все още е ограничен и опасен за самия себе си. Защо? Защото има ограничен характер. Будността е нещо, което ти помага да разбереш много неща, но без Чистият Дух тя ще обърка пътя ти и развитието ти към Тайната на Бога, към Високата степен. Човек с тази будност, но без Духът не може да различава мъдро, защото Духът още не е дошъл. Един човек, който има будност, може да е оптимист и то с много хубава радости възглед за света, той е погребан. Той си остава ограничен, а истинският човек е длъжен да върви по-навътре и да стане независим от будността си -от таз самонадеяност, от таз самоувереност и да живее чрез Духът си, чрез мъдростта си. Тогава ги виждаш, тези умове, изказвания, мнения и различаваш кое е мнение и кое е мъдрост. Той вижда ограниченията на ума, и на чистия ум. Макар, че будността е хубаво нещо тя е, тя е ограничение.
 
Като казахте мнения, различаване, има сега една актуална тема, която пак е свързана с Божията Правда според мен, не само с кармата, за т.н. китайски вирус (корона вирус). Какво ще кажете за него?
 
Короната. Венец му сложиха. Малко неща ще ти кажа, щото и той е опасен въпрос. Чрез този вирус, боре животните си отмъщават на хората. Те ще продължат. Вирусите се увеличават, хората ги създават - това земно мислене, паразитно мислене. Човекът е майстор да създава вируси. След дреме и много други животни ще си отмъстят с подобни неща. Второ тоз, Парацелз казва, че вирусите ги разнасят духовете по света. Където трябва да стигне и в пещера ще те намери. Обаче ако ти си човек на Бога ще кажат: този човек не го пипай, нали. Обаче ако ти не си...вирусът е като представи си едно същество, Боре, тоз вирус, който те намира и казва: ти що не вървиш по пътя на Бога? Сега ще ти дам уроците. Хората ще продължат да не разбират, ще мислят че това е шега даже някой. Не могат да разберат, че Бог иска промяна. И тогава, ако имаш развитие, ако си човек на развитието, не на застоя, дори и да влезе този вирус, той ще си замине като играчка, защото той е играчка в ръцете на Бога. Как тези рептили и чудовища, нищожества, те са като врабчета - ако си в Бога. Ако не си в Бога, тя и мравката е опасност за тебе.
 
Мен ми направи впечатление, че в така наречените, нали все пак във фейсбук, разни окултни, духовни, вегански ако щете групи, казват: ето вируса се появи, за да разбере целия свят, че в Китай ядат кучета и всякакви животни, и маймуни, включително и ги одират живи и всички масово осъждат това, да. Но, на мен ми направи впечатление, че не различават спрямо ситуацията, да кажем в България и в Европа, защото ако казват, че за Китай е традиция да се хранят с такива животни - кучета, маймуни и всевъзможни други и да ги одират живи, и да ги пекат на шишове, в крайна сметка традицията  в България за агнета, прасета, зайци, всякакви, те одобряват. И ето, че е налице липса на различаване. А принципът е един и същ.
 
Значи, Боре, ако ти си нечист, може и от една бучка сирене да те хване. Няма нужда даже от месо. Той, паразитите са навсякъде. И ако ти е определено да залепне един паразит за тебе, защото той ще те обучава тоз паразит - той е таен, скрит приятел, и ако ти...както и болестите. Примерно има, някой има рак, ако ти кажеш: сега ще си направя една молитва за моя чуден рак, за моя прекрасен рак, за моята красива анемия...Ще говорим другият път нали. Ще обясним там. И ако ти имаш такъв Подход, ти наполовина си отрязал крилата на тази болест с Подхода. Ти внасяш мекота в...болестите се същества и те се нуждаят от смекчаване. Те ще те смекчат самите, но и те се нуждаят. Затуй говорим тука за будност и мъдрост - по-високи нива.
 
На мен мисълта ми беше, че я има явно обсъждането на китайската традиция, а пък на българската- европейската традиция, няма проблем там, щото си е наша традиция.
 
Да, да.
 
Това исках да кажа.
 
Но труповете във всички магазини във света, те са си трупове. Туй е месо, нали и ти...тука няма Европа, няма…
 
Така…
Понеже тази будност е свързана с чистия ум, тя си остава ограничена, защото - казват атлантите, висшите атланти, тя не оставя място за Неочакваното. Забележи, а  Неочакваното ще дойде в живота, а за него умът и будността не са подготвени. Само мъдрият е подготвен, защото в него има създадено място за Неочакваното. Зазбир...той е изпреварил, той е по-дълбок от Неочакваното, но това е мъдростта, не будността. Нито логиката, нито будността оставят място за Неочакваното. Една от най-великите опасности за човека е да остен жертва на трезвостта - на своята будност, защото такива хора нямат широко видение за животът и за пътят си. Виж накъде вървят атлантите, но пак ти казвам - дълбоки изследователи на себе си - не Писания, няма Библия тука, няма Коран, дълбоко изследване на Бог в себе си. Разбираш ли, къде бъркат те?  - Орела…
 
Атлантите имат широко видение, те никога не оскърбяват живо същество. Според тях има и друга още по-голяма опасност, скрита в будността, а тя е, че чрез будността човек мисли, че всичко ще му стане ясно, но будността никога не е достатъчна да познаеш Бога и Скритата Реалност. - На дълбоко ниво и мъдростта не е достатъчна, Боре, но туй е друга тема. Така…
 
В света на будността много неща остават неясни и неразбрани, така както човек, който се е застоял в щастието. - Значи това е такъв обречен човек нали, той не може да разбере Същността на Истината. Защото той ако беше разбрал, той щеше да търси истинността, а не щастието. Щастието е невежество, нали. И външната и вътрешната Вселена са така устроени, че са извън разбирането на будността. Хората на будността изпадат в неясни абстракции за Вселената - и почва там едни тълкувания, нали и мъгливи разсъждения - и така не могат да разберат същността. Така те я изпускат, защото будният човек се мисли за много разумен - другата беля. Но Великата Разумност не е качество на чистия ум, а на Чистия Дух, нали - на Чистото Изначално Съзнание. - А това Първично Съзнание, това, Боре е Съзнанието на Боговете - когато...Изначалното.
 
Будността е само един път, който трябва да бъде изживян и надраснат. Будността е един много хубав инструмент както е телескопа, който наблюдава звездите - пак ще видиш нещо, нали, но това е истинското видение, защото Невидимото и Неочакваното ги няма в телескопа, в микроскопа и в твойта будност - те са извън.
 
Истинският войн не се нуждае само от наблюдението на подробности и тънкости - забележи - а от широко, глобално, цялостно видение - нали, само тъй можеш да преживееш Бога - което е качество на Чистия Дух. А той се нуждае от Видението на Целостта. Тоест, будността е безполезна в Неизвестното и Неочакваното. Там ти си, направо си погребан. Предсказанията за човека и за света абсолютно са недопустими и безполезни, защото никой не може да предскаже Същественото, а то е Неочакваното. Бог може да промени и най- ….дори и Истинско пророчество. - Влиза в него и то става нещо друго. Той и без да влезе, то пак се видоизменя след време и затова всички пророчества са висящи. Затуй ти преди време искаше да говориш за България, за подобни...аз не обичам българщината. Аз обичам Чистия човек, Пътя на Чистото търсене на Истината, нали. И тука няма българи, няма турци, няма араби, няма руснаци.
 
Вие много пъти сте казвали, че Чистотата няма народност.
 
Няма народност, да.
….Значи, Силата на Мистерията може да изненада всяко предсказание, включително и това, което още не е предсказано, толкова е Голяма Мистерията на Бога и на Орела.
 
Атлантите знаят много за Силата, Но Силата също е опасност ако не служиш с нея на Бога. - Тя е дадена за служене. - Те знаят много за силата, но на тях им е известно, че вътре в Силата има нещо, което си остава Абсолютно Непостижима Тайна. - Човек на най-голямата Сила може да бъде поразен от друга Сила. Зад тази Сила има друга Сила; Зад твоят опит има друг опит; зад твоето Съзнание има друго Съзнание; зад твоята Мъдрост има отзад друга Мъдрост - същото важи и за Силата…- Друга Сила и ти ако не се съобразяваш Тотално с Нея, а будния някой път не се съобразява, но мъдрия, който се е слял с Орела, той знае че Тази Сила Е...Мярката.
Тази Сила е абсолютно Непостижима и Непроницаема. Който остави в себе си място за Неведомото - за Тази Сила, той ще бъде въведен в съвсем друга Вселена. Неведомата Сила е скрита в Абсолютното Нищо - Неизразимата Бездънна Мистерия. В този момент, когато ученикът Овладее своята сила, той вече престава да бъде ученик, той става учител, майстор - истински майстор вещ. Той вече не е обикновен човек, който да е покорен на окръжаващата среда. - Говорим и за невидимата окръжаваща среда.
 
Истинският войн и учител разполага със Сила, чрез която може да извърши много, но той също трябва да се срещне с третия и най-голям враг, а именно Самата Неизповедима Сила. - Тя е Отзад...Атлантите са разбрали, че Словото е Сила, но то въобще не означава господство над другите.- Никога господство, никога манипулирани или… - за разлика от пратуранците, които не са разбрали това. И затуй, казва Учителя, те в момента са на дъното на Атлантическия океан. И питайте казва Учителя, дали Бог е Любов, питайте тези атланти, които са заключени на дъното на Атлантския океан. Още са там, нали.
 
И Бермудския Триъгълник..?
 
И...да, да. Част от атлантската енергия.
...Истинският войн знае, че трябва да бъде свободен. То трябва да има голяма лична сила - чиста сила. Но заедно с това да бъде отстранен от нея - независим, необвързан. Истинският войн знае, че Силата не му принадлежи, но той знае, че когато тя го посети, той е длъжен да я управлява абсолютно мъдро, без да се обвързва с нея, защото ако се обвърже, тя ще стане опасна за него.
Атлантът знае, че Силата му е дадена като оръжие и че Тя не му принадлежи. Тя го изпитва също. Тази Сила се дава на един войн, за да се научи той да я владее и да знае, че Тя е негов господар, а не че той е господар. Атлантът знае как да използва Силата, но той многа внимава да я оскърби - най-малкото оскърбяване на Тази Сила.

В Истинското Знание няма Зло. Защо? Защото то принадлежи на Чистият Дух  - Истинското знание, а не на ума.

 
Атлантите на 3-то внимание са придобили Овладяване на Силата, защото умеят как да я ползват и - забележи, как да не я ползвот, когато им е дадено. Не-използването на Силата е придобиване на Истинска Власт, но това го разбират само мъдрите. Тоест, тука Властта се намира в Самата Истина, а не в тях и те го знаят - Висшата Истина. Туй пък е скрито във Висшата Тишина - друга тема. - Който знае как да не използва своята сила, той Я увеличава в себе си.
 
Не знам защо, но докато говорите последните изречения си представих Египет и един жрец...
 
Жреците, истинските са били…
 
...И как излъчва едно могъщество и как точно: не-използва силата си.
 
...Значи, има жреци, 75% отдадени на Бога, такива като Тот и други като него - 100%, те са в Тази Сила, обаче Тя им е дала Себе Си. Тука вече разликата е огромна и за Тот ще говорим - това е нещо...Той е подобен на Атланта - те са близки и някога са били заедно в...като царе на Атлантида, и двамата. Така, както и да е.
 
...Тези, които не познават този Тънък Принцип, държат всякога на победата, но има победи, които те отстраняват от Духа. Това са други степени на атлантите. - Значи, побеждаваш и мислиш, че си Силата е била с тебе, но ти може да загубиш нещо от Тайната на Духа - туй Неочакваното, от Чистото Изначално Съзнание. Но за атлантите Духът е по-Дълбок, по-важен от всяка победа. Ето ги другата степен атланти. Не държат на победата. Някой път може да загубиш и там да се обогатиш много повече от всяка победа. Някои искат да навлязат много дълбоко в Силата и да я натрупат, но това може да се превърне в голяма опасност и фаталност и то само за Един Миг, поради изгубването на Чистотата.

Защо Безмълвното Знание - Истинското е...това е Реалното и защо това е Реално Важно, защото във Великата Тишина няма Място за двама. Там е Изчезването в Бога. Няма разочарования за този, който очаква Неочакваното. Те са станали приятиели. Истинският атлант не търси знания от опит със Силата, Той търси Истината и тогава Орелът го дарява с Безмълвното Знание и с Истинския Опит. Опитът - истинският опит не е на ума - на чистия ум, а на Духа. Това е опит от Друго Измерение. Атлантите наричали Висотата на Древния Дух - Орела. Те казват, че докъдето и да стигнеш в развитието си, Орелът е по-Дълбок от тебе. И ако помниш, преди казахме, че те дори се отказват - високите степени, от Истинската Любов, защото знаят, че Той е по-Дълбок от тях.
 
Истината е по-Дълбока от търсача и ако търсача разбере това, той ще се слее с Истината по правилния начин, защото Орелът ще го ръководи, а не Истинското Знание, нито пък да не говорим за будността. Той ще бъде заведен при Истината, поради най-Дълбокото си изначално Чисто Намерение, поради ной-Дълбокото си изначално чисто намерение. Защото това чисто Намерение, превъзхожда Знанието.

За висшите атланти, знанията, дори и Истинските знания, Боре, забележи са съновидение пред това, да се Завърнеш в Самия Бог. Забележи! - Истинското Знание. Това е сънна материя, затова те избягват да разбират нещата чрез ума, даже и чрез чистия ум. Те очаквали само Неведомото и само Бог да ги учи. Не богове да ги учат, Бог да ги учи, така те придобивали Древното Безмълвно Знание - Древното Знание, Знанието на боговете. И ...към края съм.
 
Без Истинското Знание всички хора ги очакват големи разочарования. Атлантите са разрушили всяко разочарование, няма откъде да дойде, няма процеп, няма...И за висшите атланти, може да се каже, че те никога , за тях никога не са били важни победата и пораженията, а Безупречността, да останеш в нея. - Доколко действаш безупречно за него е важно, а не дали си победил или загубил.
 
И последното:
 
Само безупречните заживяват в Мистерията на Бога, в Мистерията на Орела
 
...това беше.
 
Много благодаря за изнесеното Слово.
Има ли днес нови атланти?

 
Винаги е имало, винаги ще ги има. Почти винаги са насаме. Винаги са скрити в Дълбоко Безмълвие и както ти казах, няма да дойдат да ти се покажат и да кажат: Аз, защото те нямат аз, нямат биография.
 
...Но има?...
 
...Има.
Има, защото Бог Го има и щото Бог чака съответни хора чрез такива канали и проводници, да ги събуди и някой път такъв човек ако те срещне, както ти казах и за Буда, може да ти каже само една дума и ти да тръгнеш завинаги в Бога. А може да си слушал , да си чел Библията 99 пъти и много да ти говорят, нали, тази дума е заредена с Дух, не с ум и не със…
 
Тя тази скритост, за която говорите, за атлантите абсолютно пропива във всичко. И дори на пръв поглед, ей сега , съвсем импровизирано, самата дума атлантида, съдържа в себе си букви, които примерно ТЛ - е Търи Любовта, ТИ - може да е търси Истината. Изобщо...въпреки това обаче         , защо тази Дълбока, като степени на развитие, не искам да кажа Цивилизация, Култура, все пак е претърпяла такава голяма трансформация.
 
Значи, те...Истинската Цивилизация…
...Защото не искам да кажа това, което пишат: ами ако са били толкова велики - има такива коментари, защо са изчезнали?
 
Те са си оставили следите, оставили са мъдростта. Бог много е говорил чрез много учители, няма какво повече да се говори, искат се истински ученици. Те никога не са загивали, те са слизали и са се връщали. Значи, тя Древната Цивилизация, тя няма история, Боре. Тя е извън историята. Няма минало, Тя е Древна. И аз сега подготвям, сещам се “Неизвестни изречения на Христос” и с туй ще завърша...То е...има такива дълбоки неща и при него, това е Гностичния Христос, който го няма в Библията, нали. Виж какво казва:
 

Ако Отец ми Изговори Себе Си, ако Отец ми Изрече Себе Си и Мълчанието ще умре. То не може да го понесе.

 
...и много такива неща. Тази книга също бавно се прави. Вече има 30-40 страници. Както и да е, няма...Който разбере, ще разбере.
 
Благодаря ви много.
И аз съм Благодарен.
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Спонсори на Портал 12