Елеазар Хараш - Първите пет задължителни неща за ученика (ЛЕКЦИЯ)

28.03.2020 г.
29948
Добавена от: Александра Каревска
Ежедневен план на деня, за да може ученикът да организира, да осмисли деня си. 

Това съм го посветил на тези, които си губят енергията, разхищават си времето, закъсняват за срещи. Не знаят, примерно, че когато имат строго определена среща, ако закъснеят с няколко минути, вече не се явяват висши същества на тази среща, разговорът се променя и човек постепенно изгубва връзката. Значи точността е качество на духовния свят и има огромно значение. Дал съм мярка за тези, които си правят срещи, ако не си правят срещи, са свободни, но когато имат срещи, да бъдат точни с около минута. На десет срещи имат право да закъснеят с три-четири минути, което означава, че са в мярката. При всички други срещи, докато свикнат, трябва да се стараят да бъдат точни.

Чрез ежедневния план за деня самият ден придобива лице. И понеже обикновеното съзнание не може да борави с незнайното, тогава денят трябва да се направи знаен. Трябва да се тръгне от външното, защото този план се превръща в ключ към другия свят. Много елементарно звучи думата план, но аз ще ви кажа от окултна гледна точка - някои хора вече започнаха да се раждат в по-високо измерение, започна душата да се вселява в тях и денят им да бъде пълен с радост от сутринта до вечерта. Затова реших да ви кажа някои неща по този въпрос, а другият път ще продължа.

Денят трябва да се направи знаен и той постепенно ще води към Незнайното, защото този план задължава да бъдеш точен - всичко, което си го пишеш, трябва да го изпълниш. После в общи линии ще кажем какво трябва да се пише, някои задължителни неща, другите са свободни. Този план всеки го прави по своя свобода, никой не му го налага, само някои основни правила се дават и останалото е свобода. Планът показва, че времето е материя ( става въпрос за тънка материя ), която трябва да се обработва много внимателно и много изкусно и да се овладее. Аз съм имал случаи с някои хора, правим си среща в три часа, те идват в три и тридесет минути или в пет часа и после няколко месеца не можем да се видим, и те мислят, че просто сме се разминали, че просто не съм бил там. След няколко минути все едно, че не сме се срещали. Това задължава на една точност, която ще ви помогне, независимо дали ви критикуват, вие ще се движите по този план и ще разберете неговата тайна.

При съставяне на плана ученикът започва да общува със себе си, със соята душа - това е първият момент. Това е начин на общуване. От предната вечер е по-хубаво да си го направите за следващия ден. Започваш първо да общуваш със себе си, със своята душа, а когато изпълняваш плана точно, постепенно започваш да общуваш с Учителя. Значи първо започваш да общуваш със себе си. Защо? Защото имаш много неща да уточняваш. Например. Пишеш си в плана четири-пет неща и някои от тях не стават през деня. Духът променя някой път, той прави плана по-хубав, някой път нещо не се сбъдва - няма значение, обикновено съществените неща, две, три, четири неща за деня винаги трябва да се сбъдват. Това означава, че след една-две години ученикът ще овладее този план, ще го изпълнява много стриктно - важните неща, не второстепенните - и след време той ще може да владее събитията, които идват в неговия живот, включително и най-тежкия вид на кармата той ще може да овладее, даже да я изненада. Дотам водят тези малки неща, неща, които се пренебрегват.

Планът води до вселяване на душата в тялото, защото той организира все повече ума, сърцето и волята - душата все повече се вселява. Ако няма план, човек постепенно изгубва волята си, разхищата много енергия. Това не означава, че човек няма воля - има, но тя просто не е организирана. Няма план, няма система - говоря за доброволна система, пак наблягам на това.

Другият тънтък момент, от окултна гледна точка, е че, според Учителя, планът създава абсолютна равновесна точка в съзнанието. Човек става стабилен и устойчив.

Друго: планът задължава човека да бъде все по-точен и той започва да придобива чувството за различаване. Той започва да различава кога времето е подходящо за духовни разговори и кога не, кога е подходящо за молитва и кога за медитация. Всичко това постепенно се уточнява и животът се обогатява и обновява неимоверно много.

Планът се прави доброволно и освен задължителните неща, всеки ден е различен. Например за задължителните неща (тъй като и в София искаха да им ги кажа): ще ви кажа петте задължителни неща, които съм дал, а другите неща са по свобода. Но тук искам, преди да кажа петте неща, да вмъкна нещо. Например най-елементарно - пишеш си в плана “днес ще си направя един душ и имам пране около десет-двадесет минути”. Същото това нещо, ако човек е буден, той може да го прави и без план, обаче ще изгуби една много тънка енегрия, няма даже да усети, че е загубил. Когато си записва и изпълнява, към душата се насочват духовни сили и започват да я организират. Вижте колко елементарно, налага ми се да говоря елементарни неща, но няма как.

Значи едно и също нещо, може да правите опити и с най-различни подходящи неща, когато се изпълни по план, това вселява в човека организация, духовни сили и постепенно го организира, и той става все по-духовен. Всичко това, изпълнено без плана, отнема тази тънка енергия, тези тънки запаси, които се натрупват в душата, а след време с голям запас ученикът може да посрещне своята карма, с натрупаната енергия може да се понесе тежката карма.

Първите пет задължителни неща за ученика: 
1. Формули. Тук искам да предупредя този, който има много формули и губи качеството на произнасянето, нека да ги намали и да остави най-важните.     
Преди години издадох една книга - “Новите формули на Бялото Братство” - и някои хора започнаха цялата наред да я казват. Това е прекалено много, по два-три часа и започва да се губи качеството. По-хубаво е, ако имаш четиридесет, направи тридесет формули, ако имаш тридесет, сгъсти ги до двадесет или до петнадесет, но не посягай на качеството, на старанието, на искреността, на произношението и т.н., защото постепенно човек става механичен и започва да си говори несъзнателно…както скоро дойде при мене един екстрасенс. Казва: “Аз говоря с всичко, даже и с камъните, и със Сфинкса, какво ще ми кажеш! Искам да питаш Учителя, имам проблеми”. Казвам му: “Питай Сфинкса." - Нищо не можа да каже. - “Ама ти ме пренебрегваш.” Казвам: “Напротив, уважавам твоята душа, но това не означава, че трябва да говорим.” Той си замина малко засегнат, но няма значение. Вътре към него имам друго отношение, не е необходимо да му го показвам, защото понякога се губи нещо много ценно, когато нещата се показват.

2. Работа със светостта на Словото. Няма значение кои свещени книги ще четете, кои видове мъдреци, целта е да облагородите словото, да го пречиствате, да пречиствате думите си, за да може след време да влезете в истинската тишина и в истинското мълчание. Иначе ще имате привидно мълчание - то е въображаемо и идва от ума. Но когато словото се пречиства, тогава нещо в него дълбоко се променя и той се домогва до своята истинска тишина, която се намира в душата - не в ума, а в душата.

3. Едно упражнение, което трае от две-три минути до десет. Дадено е от Учителя, много важно упражнение - упражнение в неподвижност, абсолютна неподвижност, за предпочитане (според Учителя) е египетската поза (ръцете са успоредни, поставени на колената), което означава според окултната наука, че всички успоредни линии са разумни същества, те не пресичат своите пътища, те са висши същества. Разбира се, умът ще измисли нещо, ще започне да ви сърби някъде веднага. Целта е никой да не мърда. Това води до овладяване на ума и до овладяване на тялото. Много важно упражнение, аз съм го правил и по час, и повече, много пъти, видял съм неговата красота. Значи абсолютно никакво мърдане. Ако не можете с отворени очи, със затворени очи, това е някой път за предпочитане. Само малко дишането ви да остане, диханието ви, но трябва даже ако може да не усещате и него. Това е тайната на това упражнение - води до овладяване на ума, овладяване на тялото и след време овладяване на всички лоши внушения. Много ценно упражнение и както виждате, не отнема много време.

4. Молитвено размишление върху определени думи. Например думата “ученик”, думата “къща”, която дума си изберете, всеки ден да е различна. Може да е някой закон от Учителя, може да е думата “коса”. Може да помислите какво толкова има в един косъм, обаче Учителя казва, че това са космически антени и когато човек се вчесва, той ги настройва за космически контакт с висши същества и т.н. Най-малкото нещо има своя дълбока тайна. Всяка дума, според Кабала, е небесна тайна. Значи тази дума всеки ден може да е различна.

Размишлението за предпочитане е да не е дълго, тъй като някои започват да се престарават и след време загубват всичко. Аз също съм губил от този закон. Ще дам един преимер:

Преди години срещнах едно упражнение и започнах да го правя. Това упражнение е за човек, който иска да постигне дълбок покой, дълбок вътрешен мир. Аз не се нуждаех от упражнението, но все пак исках да го практикувам. За целия ден да си напишеш една красива мисъл, да управляваш всяка буква с абсолютно старание. Значи всяка буква трябва да бъде написана абсолютно точно, бавно, много красиво. Това означава да вложиш цялата си любов в това изречение. Трябва да си намериш и подходяща писалка или тънкописец, за да се вложи това старание, тази любов. И забелязах, че когато напишеш само една такава мисъл за деня, после тя вибрира, става нещо като извор, вътре има електричество, магнетизъм и те започват да те хранят - вложил си нещо. И Учителя казва, че всяко нещо, което е направено с любов, се увеличава. То започва да ти помага, всичко направено с любов се увеличава. Обаче аз после се престарах и сгреших. Започнах да пиша по три мисли на ден, по една страница и постепенно почеркът започна да изгубва своята красота, своята радиация и накрая всичко се изгуби. Искам да ви кажа да няма престараване.

5. Най-трудното. Пак е неподвижност, обаче има и нещо прибавено. Казва се упражнение в Нищото. Прави се най-много една минута - и една минута е много трудно. Значи нямаш право да мислиш за нищо, никакви благородни чувства, никакви положителни мисли, никакви формули. Абсолютно нищо. Обаче умът е свикнал от хиляди животи все да мисли за нещо. Сядаш, концентрираш се и започваш да мислиш какви домати да си купиш. Веднага умът започва пазарлъци от всякакъв род. Целта е тук не само оладяване на ума, това упражнение води до по-висока област - сливане с Духа. Тук се равива интуицията на много високо ниво. Това е един метод, който развива Окото на Духа и след време води до сливане с Духа.

Това са петте задължителни. Оттам нататък вашето въображение, вашата свобода ще ви помогне. Всеки може да опита три месеца, ако го направи искрено, той няма да се откаже, защото ще види красотата на своя ден и ще ляга с радост, и ще става с радост, ще прави всичко с радост. След време даже ще се откаже от радостта, ще отиде към блаженството и т.н. Но всичко това започва от нещо много простичко, просто план за деня, доброволна дисциплина, а не военна, както ни караха и да стреляме, без да ни питат. Както и в училищата - трябва да декламираш Христо Ботев! Откъде-накъде аз да имам връзка с него? И трябва ли непременно да избера него, тъй като аз трябва да бъда свободен. Затова Учителят казва, че в земните училища влизаш с един дявол в главата, излизаш с десет и това е досега, продължава това земно образование. Взимаш диплома, обаче нямаш характер, нямаш дисциплина, нямаш любов и т.н.
 
от книгата “МИСТИЧНИ ПОЗНАНИЯ
окултни лекции,  държани в градовете Варна и София през 1999г.
 
Елеазар Хараш
 
Александра Каревска Александра Каревска
Александра Каревска е съставител и автор на текстови материали в Портал12. Работи върху теми за : себепознание, духовно развитие, древна история и здраве....
Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай

Спонсори на Портал12