Търси

Елеазар Хараш: Отношението към Жената е Отношение към Тайната на Бога (ВИДЕО)

25.04.2020 г.
7014
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
В Древните езици думите имат Дълбини, имат Съдържание, имат Присъствие.
 
...като кажеш “Хаярая” - Благодарността
Учителя: “С тази Дума може да разрешиш повече от 50% от всичките си въпроси на живота.” - ако постоянно Благодариш за всичко, което ти се случва, защото То Е Бог. Дали го одобряваш няма значение.
 
Бог прави събитията в нашия живот. Той Е Началото на събитието, Края на събитието; Той е Начало на болестта, Края на болестта; Начало на вируса, Края на вируса.
 
Бог излъчва Словото. В Древността в Начало е Безмълвието - Висшата Тишина. Тя се сгъстява и прави Слово.
 
Тази Висша Тишина могат да Я познаят хора, които знаят как да говорят, как да използват Словото. Защото ако една Дума не я използваш правилно, тя става враг, тя те разрушава.
 
Всичко е създадено от Слово.
...миене на ръце с ОМ, лицето. Всичко с ОМ е напояване с Бог.
 
Като се молиш кръвта става друга. Когато обядваш примерно и се молиш с молитва. Други същества влизат в кръвта, по друг начин се променя храната, други възгледи. А при липса на молитвите - пак други същества се хранят, но низши. Те постепенно ти развалят кръвта внасят заблуждения, внасят погрешни възгледи и всичко това става много постепенно.
 

 
Започвам с една голяма Дума, която не е разбрана нито от църкви, нито от наука, нито от философия.
 
Думата *Жена*
 
Буквата Ж : Произхожда от Живота. Прекалено дълбока дума. Тук ще го изнесем на средно ниво мъдрост.
 
Буквата Е : Закон за Разширение на съзнанието. И това разширение стига до Безкрая.
 
Буквата Н : Двете линии са Битието и Небитието и трябва да прекарам Моста към Небитието. Защото жената идва от Небитието, от Пустотата, от Бездната.
 
Буквата А : Да поставиш Ново Начало, Нов Път, Ново Мислене.
 
Женското тяло има съвсем друго предназначение. То носи в себе си пътят към едно друго по-Дълбоко измерение. Носи в Себе Си Любовта, а Любовта Е Бог.
 
Жената носи в себе си Утробата, която е Символ на Великата Пустота и на Бездната. Това е Безкраят, това е Тайната на Живота и на Небитието. И ако не си буден по отношение на тази Любов, ако нямаш Свещен Подход, тази Любов ще те погълне.
 
От тази Бездна се раждат всякакви: Лао Дзъ, Христос, буди, а може и демони. Това е уж чрез утробата, но То Е Бездната. И никоя жена не знае какво може да роди.
 
Пустотата е Тотална Бездна. И милиони са били погребани тука. Дори и Свещения Подход, казва Учителя, не е напълно достатъчен.
 
Тази Любов, за която говорим - скритата, истинската, божествената, Учителя казва: “ и Боговете не са Я познали.”
 
Трябва винаги да искаш Бог да те ръководи - така правят в Исляма. Много хора искат в интимният им живот да участва Бог. Получава се след време една Свещена Интимност, която няма нищо общо даже с духовната, да не говорим за човешката.
 
Защо Бог трябва да те ръководи? Защото Той е Тайната на Тази Пустота и Безпределност - на тези скрити отношения и Любовта Е Негова. Ти няма как да Я ръководиш, няма как да Я разбереш.
 

А отношението към Жената е Отношение към Тайната на Бога.

 
Самата дума Жена и буквите в нея са Тайна. Жената това е друго, особено име на Душата, тя е Дълбина на живота, а този Живот по природа е Непознаваем.
 
Учителят Казва:
 
“Животът няма Произход. Той винаги Е бил. Това е буквата Ж. Буквата Е - Закон за Безпределно развитие, друго Необятно. И това е натрупване на мъдрост и опит, а този Опит освобождава от всичко излишно знание и от сътвореност...Виж на къде води Идеята...Буква Н - от битието да вървиш към Небитието. Там са будите, Великата Безпределност. А мостът - пресечната линия - това е Свещен Път и Свещен Подход , това са условия да прекараш Мост във Вътрешният свят - към Дълбочината на живота. Буквата А - вечно Начало, нови неща, нови Откровения, Гносис. Означава: Вечно трябва да се Раждаш в себе си.
 
Буквата А  е в над 5 000 Азбуки. Един Връх има само - БОГ.
“ –” минусът е Небитието.
 
...По този Път ако вървиш накрая трябва да станеш божество. И тогава нямаш право да кажеш: “познах Любовта”, защото Бог има други Измерения - има Старци, има Пра-Старец и всички те все гонят туй, но то все ще остава нещо Непознато.
 
Жената е Път към Небитието, Път към Великата Цел - Тоталното Единение с Вечността на Бога.
 
Утробата на жената символизира Вечността и Безкрая. Това е твоят Скрит произход - Пустотата, от Която си дошъл.
 
Тази Пустота е Врата, Атлантите я наричат Арамон - Врата. Да влезеш в този свят, да познаеш себе си, своя Път и своята Дълбина. Утробата е тайнствено явление в женското тяло. Може да роди много неизвестности и най-различни категории същества. От демони, дяволи, ангели, посветени, учители,
богове и накрая включително и Старци.
 
Тази Утроба е длъжна да е възприемчива без понякога да знае плана за Небитието. Жената символизира началото на Небитието - Безкраят, Великата Реалност или Тайната на Живота, а в този свят избрана е да дава Началото на живота по Пътят към Безкраят. Път, Който идва от това Небитие.
 
Зачатието:
 
Детето се ражда от Бога, а не от родители. Майката е само врата да слезе някаква Душа. Майката не може да създаде око, ръка, косъм, сърце. Тя не знае какво дете ще се роди. Голяма Тайна е Утробата, защото това е Бездната.
 
Всички разумни призовават Бог да участва в Ражданет и искат да посветят детето на Бога. И тогава може да се роди висше същество и то да бъде тласнато още по-нагоре.
 
Раждането Е Тайна Божия.
 
Христос е роден от Чисто Зачатие, безсмъртен и Цялостен, защото това зачатие е Непорочно.
 
Христос е имал Любов към Бога, а не желание към Бога. Такива хора се раждат от Целостта на Бога. Няма нужда от родители, понеже Бог е Цялата Енергия. Мъжът и жената трябва да се съберат да образуват Цялост и пак не се знае дали ще има дете, защото Бог ако каже няма - няма, ако каже - има. Всичко се решава от Бога.
 
Христос изглежда роден, изглежда сътворен, но Той е роден като нероден и той си го знае това, както и Лао Дзъ. Тялото в което е влязъл Духът Христов - чрез Слово е създадено, но чрез Висше Слово, Изречено от Бога...Мария не знае какво ще роди, но е ангелска душа, която е Избрана.
 
Мелхиседек също е образуван директно от Бога. Там няма въобще родители, защото Бог ги образува съществата, както и Първият Адам.
 
Христос е роден от Изначално Слово, а Изначалното Слово е Андрогин. То е Цялостно, Съвършено Слово. Изрича Го Бог. Това е Целостта. В това Зачатие действа само Бог, няма земна енергия. А в другите зачатия нахлуват много духове.
 
Бог Е Силата на Непорочното и Чистото Зачатие и тук се Ражда Единното Съзнание (12:12) - Чистата Цялост.
 
Бог е пожелал да направи Христос безгрешен на някакво ниво. Не като Бога. Безгрешност не означава съвършен. Но е постигнал да не греши. има да догонва много съвършенство - това е друга тема.
 
Истинското Слово, Чистото Слово също е Андрогин. То е нещо Цяло. Целостта, това е Бог, Който се е образувал в нас - в случая в Христос. Адам и Ева са изгубили Целостта - Андрогина в себе си и затова те са различни, специфични енергии, които трябва да се съединят, за да образуват Цялост. И когато образуват Цялост, само тогава може да има Развитие, може да има някакво раждане, може да няма, зависи какво е Решил Бог.
 
Христос е Цялост от Целостта на Бога. Всичко Цялостно е Зачатие на Бога. Както е Мелхиседек. Древният Тот така е роден.
 
Нито Един Учител не Спасява. Той само показва Пътя - твоето Естество, твоя Път към Бога. Той натам те насочва. Бог Е Единственият Спасител.
 
Всяко Раждане от Утроба, от Пустотата е една Тайна, защото то е Неизвестно. Великите учители са се родили от Тази Неизчерпаема Утроба - Безкрая или на Скритият Източник на Живота.
 
Уникалното е това, че самата Майка, може да се прероди в Ново Измерение - ако роди посветен, ако роди същество, което е посветено на Бога, тя също се качва в Ново Измерение. Да родиш такова същество, това е Такава Тайна на Бога. Самото такова Раждане прави Жената не само Майка, а нарича се и ПраМайка. ПраМайка на материята - над нещата. Защото материята е произлязла от Нищото - Тайнствена Утроба, която слизайки се трансформира в материя - в скрито съществувание - Небитието. Слизайки долу чрез Пустотата, тя се връща отново в себе си, но обогатена от Този Път, от това Развитие.
 
При процесът на Раждането се явяват няколко тайни на света:
Първо ражда се дете - жената се трансформира. Тя вече не е жена, става Майка.
после, Невидимото става Видимо. Небитието става Битие. Тайната излиза навън. Детето излиза навън, за да се научи на нещо и да обогати себе си. - Всички в този свят научават нещо, което иначе не могат да го научат. Учителят Казва: “...включително Христос, имаше неща, които не ги знаеше. Трябваше да се роди, да мине през тоз свят, да ги научи” - нещо фино, нещо скрито.
Когато детето се ражда в един Дом, тази Тайна става Център. Майката вече не може да обича като жена. Тя вече друга енергия влиза в нея...на Майка.

Жената е Пътят на Любовта, мъжът е Пътят на Мъдростта. Синът е Пътят на Истината.
 
Истинската жена е нещо от Безкрая, тя само изглежда сътворена.
 
Истинската жена е есенция на Любовта и на Бога. Тя е Истински Лъч на Създателя. Тази Висша жена работи скрито в света. Тя е скрита и безконечна и може да освети всички мракове, ако имаш правилен Подход.
 
* очаквайте целият текст

ВИЖТЕ ВИДЕОТО:

 
 
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса и сигурността ( анализатор в B2 Security - противодействие на трафика на хора, антитероризъм, продоволствена сигурност, регионално развитие и политки на Балканите), основател на Асоциация на българските села и аграрна медийна група, чрез които работи в направлението за възраждане на българските села и селско стопанство - по природосъобразен и устойчив начин.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.

Спонсори на Портал 12