Търси

Елеазар Хараш: Осъзнатост значи в Целостта с Бога (ВИДЕО - въпроси на зрители)

25.08.2019 г.
6668
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Огънят е голям очистител и някой път в горите има опасни насекоми...неща, които трябва да бъдат изгорени и които много повече ще спасят хората, отколкото ако ги няма пожарите. Така че, няма нещо, което да се промъкне..., което да е случайно - тъй като ние сме казали: “Бог ръководи и случайностите.” Така че, всичко е... без изключение в тоз свят. Без изключение. Няма изключение, което да не е Скритата Милост на Бога.

Главното, което се случва е извън нещата. Извън. Случват се преди всичко Вътрешни Събития. И важно е как го възприемаш. За един Голгота е празник, за друг е трагедия. Всичко се намира във Възприятиято и ние трябва да отидем по-дълбоко от въпросите. Трябва да отидем отвъд ума, отвъд света и да видим защо Бог излива Милостта Си по този начин, а Той не прави грешка.

В този свят без страдание няма как да дойде Осъзнатост. Думата осъзнатост - страшна. Значи, по-дълбока от света, по-дълбока от вселената. Истинският човек, никога няма...значи не е правилно човек да стане гениален, светец, даже мъдрец, учен, религиозен. Трябва да стане Осъзнат. Осъзнатост значи в Целостта с Бога, в Единство с Бога. Ти ако заживееш в Бога, вече ти започваш да разбираш, защо Той така действа.

Дълбокият истински живот е нещо, което ще унищожи всички въпроси. За да намериш отговорите на своя живот, трябва да излезеш извън своя ум. Когато живееш в Дълбините на своя Дух, в тази Висота няма въпроси. В Самадхи въпросите изчезват, защото ти си разтворен в Бога. Това е осъзнатостта. Светецът няма пълна осъзнатост...В човека има нещо.... той има по-дълбока мисия и от ангели и от архангели, но ако е осъзнат.

Самадхи е една велика пълнота на живота и тука всички въпроси са смехотворни, ненужни. Ти си в Пълнотата на Бога - нищо друго не искаш...Въпроси не може да се зародят - Бог те е преизпълнил. Как ще питаш? В тази Чудна Пълнота не остава никакво място за бъдещето, за вяра в бъдещето. Вяра и невярване изчезват, защото тук си заживял в Бога.

“Спящите познават писанията - казват мъдреците. - Мъдрите имат имат Пълнота” Имат Покой. Те имат Бог в себе си, а Бог е отговора но живота. Това, което хората търсят. Ако намериш Бог в себе си, това е отговора. Няма да търсиш повече.

Бог в човека превъзхожда всички въпроси и отговори. Този, който е постигнал Духът си, при него въпросите изчезват. Няма въпроси, няма отговори, защото ти си станал отговора. Свършено. Ти си станал част от Бога. Станал си част от Безкрая. Смешно е Безкрая да пита сътворението…

Учителят казва:

“Тежък е животът на Земята за всеки човек, ако няма невидим приятел”.


Много тънка работа. Ние мислим, че видимите ни помагат, че те движат. Не, невидимите влизат в нашите и ние мислим...Много е важен този въпрос. Да имаш истински невидим приятел!... И децата имат. Който си го е създал, поддържа тази връзка, спазва правилата - има го.

Агарта е част от скритата Пра-Родина. Тук са скрити записите за Тайните на човечеството. Агарта е Велика подземна държава - Обетована земя. Древният Цар на Атлантида ръководи там, но зад него Бог. Това е Цивилизация.Това не е привидна цивилизация. Това е нещо отвъд земното човечество. Тук разумните се ръководят от посветени, посветените от по-дълбоки посветени - високо ниво мъдреци, а мъдреците от Богове и зад Боговете Царят на Атлантида и Тот, и други подобни, плюс Самият Бог...Тук е скрито Дървото на Живота - Изпуснатото Дърво. Агарта е Благоустроена от Самия Бог.

Цивилизациите - има ги навсякъде и отсъстват. Може да се каже така: Цивилизацията е навсякъде ако Бог е в тебе. Ако Бог Го няма - свърши…

Ако искаш да разбереш нещо, значи трябва много да го поставиш под специфичен ъгъл. Да гледаш както Бог гледа и Бог трябва да ти позволи. Значи, Дълбоко Осъзнаване, Абсолютно Неосъждане. Абсолютно Неосъждане! Не критика  -малка или благородна - абсолютно неосъждане, Пълно Приемане и тогава от този специфичен ъгъл може да познаеш тайната на един човек, тайната на едно учение, тайната на една мъдрост, която ти е чужда...Това са условията - Специфичният ъгъл на Любовта. Това е ъгъл на осъзнаване и на Бога. То е особен фокус.

Смисълът не е в доброто и злото. Смисълът е в Любовта. Смисълът е в Любовта към Бога - конкретно. Великата Реалност, Нищото, все Едно е. Тайният замисъл на Любовта е, ..че Любовта трябва да стане изчезване в Бога. При Истинската Любов трябва да изчезнеш и да остане само Той. Това е Целта на Истинската Любов.

Самата преданост ако я имаш - Бог ти е дал Милостта си да вървиш към Него. Позволил е. Страхотно. Помненето на Бога - постоянно да Го помниш е Истинска Преданост, както правят суфите. Това е Древният Път.

Да повтаряш често и постоянно Божието Име, трябва да осъзнаеш, че това е дар от Самия Бог. Ти може да искаш и да не се получава, но когато Бог поиска започваш много да мислиш за Бога, много да Го повтаряш. Сам Бог е Който оживява Своето Име в нас, за да можем да Го помним. Тоз свят е забрава. Това е най-голямото съкровище - тази преданост на Божественото Единство.

Когато Бог иска да се слеем с Него, Той ни кара постоянно да мислим за Него, постоянно да Го помним. Постоянно да Го изричаме. Така Той се утвърждава. Това е Път, по който Сърцето става Негов Храм. Това сърце става светлинна материя. Колкото повече помня Бога, толкова повече се изгубвам в Него.

Ал Халладж: “Толкова много Го помня, че не знам къде почвам аз и къде действа Той.” Той иска постоянно да съм предан, да Го помня, за да пия от Него вечния еликсир. След толкова много преданост, Любов, повторение на Божието Име, Бог се случва в нас. С това нищо не може да се сравни. Никакви практики...Само, който е изчезнал в Бога наистина Го е обичал. Божието Име е най-великият Химн… “Помня Го, защото Той ме помни” - ето го осъзнаването -  връзката на Единството.
 

Закон: Това, което помним, живее в нас.

 
  • Постоянното помнене на Бога преодолява света.
  • Постоянното помнене на Бога храни Покоя.
  • Божието Име е свещено лекарство. Божието Име разтопява злото.
  • Постоянното помнене на Бога е хляба Насъщен - хляба Несътворен
  • С Бог започва всяко чисто действие.
  • Постоянно да мислиш за Бога, това е могъща извисяваща практика
  • Който постоянно мисли за Бога не може да направи грях. - Тай влиза в осъзнатост и той знае какво Бог иска.
  • Имаш ли абсолютно неосъждане, Бог ти дава Своите Очи да видиш какъв Скрит Замисъл има и ти се възхищаваш…
  • Там където човек постоянно и усърдно се моли, там свети светилище…
 
БОГ - много специална дума. Буквата  “Ъ” накрая, тя не трябва да се пише - трябва да е скрита, защото тя е Мистерия.
Б - означава закон за вътрешно развитие - казва Учителя. Който има тази буква начална в името си, вътре в себе си трябва да се отдадеш на уединение, на размишление, на молитви. Вътрешен път - чисто вътрешен. Не разчиташ на външни неща.
О - Ако се отдадеш на този Път, Бог ти открива втората буква, която е кръга - вечността. Вечността е кръг, Безкрая е по-дълбок кръг. От Безкрая има Мистерия, която е Особен кръг...все е Кръг.
Г - тя е като гега (казва Учителя). Тя те хваща, улавя те. Тя е Нищото, която те поглъща. То те иска както Истината - иска те целия. Няма 99% - Пълно Поглъщане - Нищото - Нирвана. Изчезваш и ставаш Истински Човек и придобиваш Пълна Свобода на високо ниво. На ниво висша Душа, чист Дух. След време трябва да се откажеш от чистия Дух, да станеш Искра. И ако може да преодолееш Искрата...


 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса и сигурността ( анализатор в B2 Security - противодействие на трафика на хора, антитероризъм, продоволствена сигурност, регионално развитие и политки на Балканите), основател на Асоциация на българските села и аграрна медийна група, чрез които работи в направлението за възраждане на българските села и селско стопанство - по природосъобразен и устойчив начин.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.

Свързани публикации

Елеазар Хараш
10.07.2017 г.
3029

Елеазар Хараш ще изнесе на 28-и Юли във Велико Търново извънредна лекция (ПОКАНА)

На 28-и Юли във Велико Търново, на площадката пред "Галерия" - паметник Асеневци (Конете) , духовния напътственик и писател Елеазар Хараш ще изнесе извънредна лекция на тема: "Важните неща в живота".
Виж повече
Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение
23.10.2018 г.
11265

Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение

Елеазар Хараш - Отговори на 25 въпроса на зрители на Портал12
Виж повече
Елеазар Хараш: Египет е колония на Атлантида (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)
07.09.2018 г.
14637

Елеазар Хараш: Египет е колония на Атлантида (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Днес ще говорим за Атлантида.
Виж повече
Елеазар Хараш: Душата на човека идва от Бога, душите на животните идват от Боговете (ВИДЕО)
14.02.2018 г.
9273
1

Елеазар Хараш: Душата на човека идва от Бога, душите на животните идват от Боговете

Голямото разнообразие на животните произлиза от Единството на Бога. Всичко туй са скрити Негови способности, качества.
Виж повече
Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества (ВИДЕО)
22.01.2018 г.
6656

Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества (ВИДЕО)

есетте заповеди са дадени за хора, които са ги нарушили – те иначе нямаше да бъдат дадени. Дълбоко в сърцето на човека е записано, че важен е Бог и Истината, и правилността на нещата. Това го знае всеки човек и доста животни.
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12