Търси

Елеазар Хараш: Осъзнатост значи в Целостта с Бога (ВИДЕО - въпроси на зрители)

25.08.2019 г.
8073
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Огънят е голям очистител и някой път в горите има опасни насекоми...неща, които трябва да бъдат изгорени и които много повече ще спасят хората, отколкото ако ги няма пожарите. Така че, няма нещо, което да се промъкне..., което да е случайно - тъй като ние сме казали: “Бог ръководи и случайностите.” Така че, всичко е... без изключение в тоз свят. Без изключение. Няма изключение, което да не е Скритата Милост на Бога.

Главното, което се случва е извън нещата. Извън. Случват се преди всичко Вътрешни Събития. И важно е как го възприемаш. За един Голгота е празник, за друг е трагедия. Всичко се намира във Възприятиято и ние трябва да отидем по-дълбоко от въпросите. Трябва да отидем отвъд ума, отвъд света и да видим защо Бог излива Милостта Си по този начин, а Той не прави грешка.

В този свят без страдание няма как да дойде Осъзнатост. Думата осъзнатост - страшна. Значи, по-дълбока от света, по-дълбока от вселената. Истинският човек, никога няма...значи не е правилно човек да стане гениален, светец, даже мъдрец, учен, религиозен. Трябва да стане Осъзнат. Осъзнатост значи в Целостта с Бога, в Единство с Бога. Ти ако заживееш в Бога, вече ти започваш да разбираш, защо Той така действа.

Дълбокият истински живот е нещо, което ще унищожи всички въпроси. За да намериш отговорите на своя живот, трябва да излезеш извън своя ум. Когато живееш в Дълбините на своя Дух, в тази Висота няма въпроси. В Самадхи въпросите изчезват, защото ти си разтворен в Бога. Това е осъзнатостта. Светецът няма пълна осъзнатост...В човека има нещо.... той има по-дълбока мисия и от ангели и от архангели, но ако е осъзнат.

Самадхи е една велика пълнота на живота и тука всички въпроси са смехотворни, ненужни. Ти си в Пълнотата на Бога - нищо друго не искаш...Въпроси не може да се зародят - Бог те е преизпълнил. Как ще питаш? В тази Чудна Пълнота не остава никакво място за бъдещето, за вяра в бъдещето. Вяра и невярване изчезват, защото тук си заживял в Бога.

“Спящите познават писанията - казват мъдреците. - Мъдрите имат имат Пълнота” Имат Покой. Те имат Бог в себе си, а Бог е отговора но живота. Това, което хората търсят. Ако намериш Бог в себе си, това е отговора. Няма да търсиш повече.

Бог в човека превъзхожда всички въпроси и отговори. Този, който е постигнал Духът си, при него въпросите изчезват. Няма въпроси, няма отговори, защото ти си станал отговора. Свършено. Ти си станал част от Бога. Станал си част от Безкрая. Смешно е Безкрая да пита сътворението…

Учителят казва:

“Тежък е животът на Земята за всеки човек, ако няма невидим приятел”.


Много тънка работа. Ние мислим, че видимите ни помагат, че те движат. Не, невидимите влизат в нашите и ние мислим...Много е важен този въпрос. Да имаш истински невидим приятел!... И децата имат. Който си го е създал, поддържа тази връзка, спазва правилата - има го.

Агарта е част от скритата Пра-Родина. Тук са скрити записите за Тайните на човечеството. Агарта е Велика подземна държава - Обетована земя. Древният Цар на Атлантида ръководи там, но зад него Бог. Това е Цивилизация.Това не е привидна цивилизация. Това е нещо отвъд земното човечество. Тук разумните се ръководят от посветени, посветените от по-дълбоки посветени - високо ниво мъдреци, а мъдреците от Богове и зад Боговете Царят на Атлантида и Тот, и други подобни, плюс Самият Бог...Тук е скрито Дървото на Живота - Изпуснатото Дърво. Агарта е Благоустроена от Самия Бог.

Цивилизациите - има ги навсякъде и отсъстват. Може да се каже така: Цивилизацията е навсякъде ако Бог е в тебе. Ако Бог Го няма - свърши…

Ако искаш да разбереш нещо, значи трябва много да го поставиш под специфичен ъгъл. Да гледаш както Бог гледа и Бог трябва да ти позволи. Значи, Дълбоко Осъзнаване, Абсолютно Неосъждане. Абсолютно Неосъждане! Не критика  -малка или благородна - абсолютно неосъждане, Пълно Приемане и тогава от този специфичен ъгъл може да познаеш тайната на един човек, тайната на едно учение, тайната на една мъдрост, която ти е чужда...Това са условията - Специфичният ъгъл на Любовта. Това е ъгъл на осъзнаване и на Бога. То е особен фокус.

Смисълът не е в доброто и злото. Смисълът е в Любовта. Смисълът е в Любовта към Бога - конкретно. Великата Реалност, Нищото, все Едно е. Тайният замисъл на Любовта е, ..че Любовта трябва да стане изчезване в Бога. При Истинската Любов трябва да изчезнеш и да остане само Той. Това е Целта на Истинската Любов.

Самата преданост ако я имаш - Бог ти е дал Милостта си да вървиш към Него. Позволил е. Страхотно. Помненето на Бога - постоянно да Го помниш е Истинска Преданост, както правят суфите. Това е Древният Път.

Да повтаряш често и постоянно Божието Име, трябва да осъзнаеш, че това е дар от Самия Бог. Ти може да искаш и да не се получава, но когато Бог поиска започваш много да мислиш за Бога, много да Го повтаряш. Сам Бог е Който оживява Своето Име в нас, за да можем да Го помним. Тоз свят е забрава. Това е най-голямото съкровище - тази преданост на Божественото Единство.

Когато Бог иска да се слеем с Него, Той ни кара постоянно да мислим за Него, постоянно да Го помним. Постоянно да Го изричаме. Така Той се утвърждава. Това е Път, по който Сърцето става Негов Храм. Това сърце става светлинна материя. Колкото повече помня Бога, толкова повече се изгубвам в Него.

Ал Халладж: “Толкова много Го помня, че не знам къде почвам аз и къде действа Той.” Той иска постоянно да съм предан, да Го помня, за да пия от Него вечния еликсир. След толкова много преданост, Любов, повторение на Божието Име, Бог се случва в нас. С това нищо не може да се сравни. Никакви практики...Само, който е изчезнал в Бога наистина Го е обичал. Божието Име е най-великият Химн… “Помня Го, защото Той ме помни” - ето го осъзнаването -  връзката на Единството.
 

Закон: Това, което помним, живее в нас.

 
 • Постоянното помнене на Бога преодолява света.
 • Постоянното помнене на Бога храни Покоя.
 • Божието Име е свещено лекарство. Божието Име разтопява злото.
 • Постоянното помнене на Бога е хляба Насъщен - хляба Несътворен
 • С Бог започва всяко чисто действие.
 • Постоянно да мислиш за Бога, това е могъща извисяваща практика
 • Който постоянно мисли за Бога не може да направи грях. - Тай влиза в осъзнатост и той знае какво Бог иска.
 • Имаш ли абсолютно неосъждане, Бог ти дава Своите Очи да видиш какъв Скрит Замисъл има и ти се възхищаваш…
 • Там където човек постоянно и усърдно се моли, там свети светилище…
 
БОГ - много специална дума. Буквата  “Ъ” накрая, тя не трябва да се пише - трябва да е скрита, защото тя е Мистерия.
Б - означава закон за вътрешно развитие - казва Учителя. Който има тази буква начална в името си, вътре в себе си трябва да се отдадеш на уединение, на размишление, на молитви. Вътрешен път - чисто вътрешен. Не разчиташ на външни неща.
О - Ако се отдадеш на този Път, Бог ти открива втората буква, която е кръга - вечността. Вечността е кръг, Безкрая е по-дълбок кръг. От Безкрая има Мистерия, която е Особен кръг...все е Кръг.
Г - тя е като гега (казва Учителя). Тя те хваща, улавя те. Тя е Нищото, която те поглъща. То те иска както Истината - иска те целия. Няма 99% - Пълно Поглъщане - Нищото - Нирвана. Изчезваш и ставаш Истински Човек и придобиваш Пълна Свобода на високо ниво. На ниво висша Душа, чист Дух. След време трябва да се откажеш от чистия Дух, да станеш Искра. И ако може да преодолееш Искрата...


 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

Елеазар Хараш
10.07.2017 г.
3675

Елеазар Хараш ще изнесе на 28-и Юли във Велико Търново извънредна лекция (ПОКАНА)

На 28-и Юли във Велико Търново, на площадката пред "Галерия" - паметник Асеневци (Конете) , духовния напътственик и писател Елеазар Хараш ще изнесе извънредна лекция на тема: "Важните неща в живота".
Виж повече
Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение
23.10.2018 г.
14602

Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение

Елеазар Хараш - Отговори на 25 въпроса на зрители на Портал12
Виж повече
Елеазар Хараш: Египет е колония на Атлантида (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)
07.09.2018 г.
17033

Елеазар Хараш: Египет е колония на Атлантида (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Днес ще говорим за Атлантида.
Виж повече
Елеазар Хараш: Душата на човека идва от Бога, душите на животните идват от Боговете (ВИДЕО)
14.02.2018 г.
12988
1

Елеазар Хараш: Душата на човека идва от Бога, душите на животните идват от Боговете

Голямото разнообразие на животните произлиза от Единството на Бога. Всичко туй са скрити Негови способности, качества.
Виж повече
Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества (ВИДЕО)
22.01.2018 г.
8533

Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества (ВИДЕО)

есетте заповеди са дадени за хора, които са ги нарушили – те иначе нямаше да бъдат дадени. Дълбоко в сърцето на човека е записано, че важен е Бог и Истината, и правилността на нещата. Това го знае всеки човек и доста животни.
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12