Елеазар Хараш: Интуицията и Духът са свят без обяснения

26.06.2020 г.
6469
Добавена от: Александра Каревска
Вярата е условие за разгръщане на волята. Волята е силата, която е носител на Новия Живот. (Говоря за разумната воля.) Волята е сила, която обхваща в себе си всички космически сили, защото тя започва своя истински живот от обединението на Любовта и Мъдростта (ума и сърцето).

Това, което обхваща, не обяснява нещата. Това се отнася и до интуицията. Тя никога не се заимава с обяснения. Интуицията се разкрива на чистата Вяра.

Вярващ, който се ръководи от ума, бавно върви към тъмнината. Вярващ, който се ръководи от интуицията, върви към Духа, към Светлината. Или: чистият по сърце има истинско ръководство, защото тук работи интуицията. Тя е вътрешен орган на Духа. Интуицията просветлява и преобразява. Интуицията и Духът са свят без обяснения.

Интуицията е способност, която изтръгва човека от обикновения живот. И постоянната молитва изтръгва човека от земните мисли и желания. Умът никога не може да проникне в интуицията. Тя е сила от по-високо поле.

Интуицията прониква в ума и променя пътят в сърцето на вярващия. Вярата е условие за проникване на интуицията и Духа в човека. Така постепенно Новият Живот се вселява в човека. Вярата е врата към разумната воля. Волята е сила, която има най-голяма власт - но когато е съединена с Бога.

Пречистването на сърцето е подготовка да се схваща лъча на просветлението, идващ от интуицията.

Вярата е свързана с молитвата. Съчетанието им е път за приближаване до Източника на Живота.
Новото служене няма показ (за ученика). Най-голямата привилегия в този свят, в окултен смисъл, е Истинската Вяра. Това означава общуване с Бога.

За да се домогнеш до съвършената Вяра, трябва да разбереш, че принципите са винаги по-важни от мислите и чувствата. Нашето учение се разкрива само на пълната Вяра - 100%. Мислите и чувствата не са истински водачи. Истински водач е интуицията. Тя говори винаги безгрешно. Никога не подлъгва. Виденията на Духа винаги се различават от тези на ума и на астралния свят. Интуицията просветлява човека, когато той работи и служи на Божията Воля.
Молитвата е метод за стабилизиране на Вярата.

Когато човек се пречиства, чувствата и усещанията се изместват от интуицията - и постепенно човек започва да вижда безпогрешно.

Интуицията е със специална цел: разкрива непознати области и сфери, които умът не може да схване.

Умът е пътят, по който човек се изгубва, обезличава и обезсмисля. Пречистването е обратен път - животът се осмисля. Това означава, че нечистият се изгубва в ума, в ръцете на безверието и мрака. Развитието на будността е излизане от ръцете на ума, на съмнението.

Елеазар Хараш
Александра Каревска Александра Каревска
Александра Каревска е съставител и автор на текстови материали в Портал12. Работи върху теми за : себепознание, духовно развитие, древна история и здраве....

Спонсори на Портал12