Търси

Елеазар Хараш: Интуицията и Духът са свят без обяснения

26.06.2020 г.
2941
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Вярата е условие за разгръщане на волята. Волята е силата, която е носител на Новия Живот. (Говоря за разумната воля.) Волята е сила, която обхваща в себе си всички космически сили, защото тя започва своя истински живот от обединението на Любовта и Мъдростта (ума и сърцето).

Това, което обхваща, не обяснява нещата. Това се отнася и до интуицията. Тя никога не се заимава с обяснения. Интуицията се разкрива на чистата Вяра.

Вярващ, който се ръководи от ума, бавно върви към тъмнината. Вярващ, който се ръководи от интуицията, върви към Духа, към Светлината. Или: чистият по сърце има истинско ръководство, защото тук работи интуицията. Тя е вътрешен орган на Духа. Интуицията просветлява и преобразява. Интуицията и Духът са свят без обяснения.

Интуицията е способност, която изтръгва човека от обикновения живот. И постоянната молитва изтръгва човека от земните мисли и желания. Умът никога не може да проникне в интуицията. Тя е сила от по-високо поле.

Интуицията прониква в ума и променя пътят в сърцето на вярващия. Вярата е условие за проникване на интуицията и Духа в човека. Така постепенно Новият Живот се вселява в човека. Вярата е врата към разумната воля. Волята е сила, която има най-голяма власт - но когато е съединена с Бога.

Пречистването на сърцето е подготовка да се схваща лъча на просветлението, идващ от интуицията.

Вярата е свързана с молитвата. Съчетанието им е път за приближаване до Източника на Живота.
Новото служене няма показ (за ученика). Най-голямата привилегия в този свят, в окултен смисъл, е Истинската Вяра. Това означава общуване с Бога.

За да се домогнеш до съвършената Вяра, трябва да разбереш, че принципите са винаги по-важни от мислите и чувствата. Нашето учение се разкрива само на пълната Вяра - 100%. Мислите и чувствата не са истински водачи. Истински водач е интуицията. Тя говори винаги безгрешно. Никога не подлъгва. Виденията на Духа винаги се различават от тези на ума и на астралния свят. Интуицията просветлява човека, когато той работи и служи на Божията Воля.
Молитвата е метод за стабилизиране на Вярата.

Когато човек се пречиства, чувствата и усещанията се изместват от интуицията - и постепенно човек започва да вижда безпогрешно.

Интуицията е със специална цел: разкрива непознати области и сфери, които умът не може да схване.

Умът е пътят, по който човек се изгубва, обезличава и обезсмисля. Пречистването е обратен път - животът се осмисля. Това означава, че нечистият се изгубва в ума, в ръцете на безверието и мрака. Развитието на будността е излизане от ръцете на ума, на съмнението.

Елеазар Хараш
Александра Каревска
Александра Каревска
Александра Каревска е съставител и автор на текстови материали в Портал12. Работи върху теми за : себепознание, духовно развитие, древна история и здраве.
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.

Спонсори на Портал 12