Търси

Елеазар: Грехопадението е лишение от Бога, за да Го жадуваме, да Го търсим и да се върнем в Него (ВИДЕО+ПЪЛЕН ТЕКСТ)

26.09.2020 г.
3346
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Елеазар Хараш: Бог и Грехопадението (ИНТЕРВЮ)

Здравейте, Елеазар Хараш! Темата ни днес е за Грехопадението. Бих казал продължение, тъй като преди две години също имахме за Словото и Грехопадението. Надявам се така да разясните на нашите зрители каква е Същността в Дълбочина на Грехопадението?

Бог и Грехопадението - Първа Част. 

Наистина дълъг въпрос, много дълъг. Значи, то отговора на този въпрос, сега ми хрумва, трябва да го търсим в Бог, в Учителя, в тез които са участвали, в тез които са били Там, а не с които си въобразяват, които пишат нали и така нататък, щот те са мярка.

Значи, Бог е станал Тайна за да има развитие. Бог е станал Тайна Непознаваема, за да се учиш и никога да не спираш развитието си. Защото ако интереса ти спре с това ти ще парализираш Божествените Сили в себе си. Ето защо Бог е Тайна за всички същества и Мистерия за Боговете. - Тука ми хрумва: примерно, ако ти имаш един Идеал, и го постигнеш след 7 хиляди години, после почваш да умираш. Тука в тоз случай няма умиране, има непрекъснато развитие. А в туй развитие Пълнотата се увеличава на степени и това е хубавото - Идеала да е Непостижим! А Той Е - Върховният Идеал, Той е Непостижим. Нали, включително и за Старците и за ПраСтареца.

Бог е Който разрешава всички въпроси на живота, понеже Бог е СвръхЕстествена Сила, а не човешка. 

Ако живееш осъзнато в Бога, грехопадението умира.

Който е разумен, но не е в Единство с Бога, той ще деградира. Истинският човек постига целта си не в този свят, а в Бога. Нашите...въобще нашата Цел е Бога.
Любовта е която прави човек подобен на Бога - после ще видим и Учителя какво казва, откога се е зародил човека. Нали, това са степени, а крайния вариант е 250 милиарда години. Въобще няма…
Любовта е която прави човека подобен на Бога, а не вярата и не знанието. Змията учи хората да знаят, но тя не е Любов. Змията е знаеща, но е изгубила Любовта. Който няма Стремеж към Бога си прави самопроклятие. 

И Учителя казва, че змията е “мъртва светлина” в човека. Тя ражда привидните истини. Всички тези илюзии, заблуждения нали. И Учителя казва: “Когато слънчевият лъч падне върху една змия, тя използва ли този лъч? Тя си прави отрова, за да покоси жертвата си.” - змията е същество на енергията, а не на Любовта. В Грехопадението е скрито израстване, а в Древното зло няма израстване.
В грехопадението на Адам и Ева има развитие, а Развитието означава Спасение. 

Бог е допуснал Грехопадението в Себе Си. Драма в Себе Си, защото Той може да Я изцели.

Забележи: тука така ми идва идеята - това Велико Божество се жертва, става Грехопадение, понеже всичко е Той - няма други, няма втори - става Грехопадение, слиза надолу, ще стане Извисяване. И всичко, понеже Той движи нещата, и накрая Той ще спаси от Древното зло - Дълбокият Му Замисъл. Ето защо Е Любов. Да!

Аз искам две години след първата тема за Грехопадението, която снимахме, хубаво да разясните следното нещо, защото много хора наистина задават този въпрос: Кое е породило отделянето, Първичното отделяне от Бога, за да се наложи Бог чрез Грехопадението да даде тази своеобразна Благословия, за да се достигне впоследствие до едно истинско Завръщане и отново Сливане? Кое е породило Първичното Отделяне от Бога?
Значи, нито Луцифер, нито същества, нито демони - Единствения Бог. Всичко - Негов замисъл. За различните същества, различен Замисъл. Хората са в предимство при Грехопадението, защото ще израснат с мъдър опит. Ще навлязат дълбоко в друга Истина, в друго Осъзнаване, което ангелите не могат да го постигнат.Грехопадението е лишение от Бога, за да Го жадуваме. - едно от нещата -  За да Го търсим и да се върнем в Него.
Той е поискал да Го загубим и се е скрил дълбоко навътре, за да Го търсим и да Го намерим.

Значи, въпроса “защо?” не е много важен, а въпроса “как да се движим?”

И Гносиса казва: Истинският Бог това е Непостижим Бог. Няма Постижение.

И ако Бог ти даде Гносис, което е Целта на живота, това вече... Грехопадението отпада, злото отпада, в твоя път нещата се Пречистват. 
Едно Откровение от Бога, това означава, че.., истинско откровение - Той вече Е Разрешил всичките ти въпроси на живота, само че не Ти го казва. Те са постепенно...Пак ще има някъде болка, някъде гно...Но Той вече Е с тебе. И от тук нататък, ти ако можеш да оцениш, да осъзнаеш, да Благодариш...Едно Откровение...Вече е свършено - Най - Големия Дар.

То така го усетих и прозвуча, че все едно в един момент може да се окаже, че самото Грехопадение не е реалност. Както и самия…
В Дълбокия Смисъл нито Луцифер, нито Христос са Реалност, понеже е Само Той. А пък Той Знае какво прави. Ти ако се Довериш и Го приемеш...Въпроса е в туй Приемане, Дълбокото, с Любов нали.

Значи, изгубвайки Бога в Грехопадението, хората са изгубили Истинската Любов. А тази Любов е Виждането. И...Бог допуска тоз горчив път, горчив опит, който ще донесе Сладък Плод. Така че, Той каквото и да прави, винаги Е Прав и винаги е за...С Дълбок Замисъл.

Хората ще ги заболи сега, като чуят тези думи..,
Допустимо.., да
че Христос не е реалност. Нали, както се казва за Луцифер.., нали понеже има едно така, как да кажа..., хората са по-склонни да са доверчиви към доброто, а не към злото, и ще ги заболи като го казвате това.
Да, но това е...Който обича Дълбоките Истини..,щот накрая и когато се разрешават световете..,когато се разрушават - всичко изчезва, остава само Той...Древния. И няма сравнение. Ние оставаме по един друг начин да съществуваме, но пак чрез Него. Той Е Живота

Виж сега, за нечистия, Грехопадението е движение от тъмнина в тъмнина, за чистия е движение от тъмнина в светлина, а за мъдрия - от светлина в светлина. Грехопадението е направило живота земен, а Живота е Божествен. Грехопадението е свързано със знанието - наречено “тъмната епоха”, а Любовта е “светлата епоха” - Дървото на Живота. Грехопадението е в ума, а извисяването е в Душата и в Духа. Който се извиси, той е отвъд ума.

А тоз въпрос, който ти питаш - другият път ще имаме за Бог и Словото и там ще видиш как е Възникнал Самия Бог - от Дълбините на Древния. Как се Самосъздава и как слиза, и как са създадени тъй наречени второ и трето Същество - Луцифер и Христос, нали.
Значи, ако Христос беше Пълнотата на всичко, той нямаше да каже на Кръста: “Защо Си ме Оставил?” - което означава, че има Само Един, Наистина има Само Един и...както и да е.

Който се извиси Отвъд ума става Чист Дух, така наречен избран народ.
Грехопадението разгледано в своята Дълбочина и Основа е Чисто. То е Спасително, понеже Съвършения Бог не прави грешки, Боре.

Що е Сатана? - Друг полюс на енергията.
Примерно, пак за малко се отклонявам. Ако Бог искаше да направи Христос да бъде Луцифер, а Луцифер да бъде Сатана, кой може да Го спре? И въобще, Кой Е Върховния Господар на всичко? И Кой ги движи нещата? 

В тайния Гносис Христос казва на едно място: “И Луцифер е Спасител”. - само че по отрицателен път. Просто двамата...всичко е точно и намясто.

Спасението на Юда  - друга тайна, друга красота: “Спасението на Юда, казва Гносиса, спасява нещо Тайно във Вселената.” - нещо скрито. Без това, нали, щяха да станат съвсем други неща.
Значи, Бог грешки не прави. 

Що е Сатана? - друг полюс на енергията. Той е Гнева на Бога, видоизменена енергия на Бога. Сатана е отрицателна творческа енергия на Бога. Много хора са събудени от тази енергия. 
Изкушението не е враг на човека, но ако ти си враг на себе си това изкушение става враг. Змията не е реалност, но тя  действа като грехопадение, като скрит Божествен Замисъл. 

И затова Учителят казва: “Сатана е влияние, а Бог е Присъствие.” - СвръхРеалност

Грехопадението е изпуснало Любовта, а Любовта е Храма на Живота - Божествеността, Божествеността на Живота. Грехопадението е Сила, която сгъстява материята. А Любовта е Сила, която Разрежда. Затова хората търсят Любовта, защото там има Лекота, там има ефир, там има Правилна Обмяна.

И Учителя казва: “Адам и Ева сгрешиха, защото Бог не беше с тях”  - туй само Бог го решава.

Нека да си представим ситуацията, в която няма Грехопадение. Какво щеше да стане с тези, които са се отделили от Бога, ако нямаше Грехопадение?
Щяха да влязат в застой и може би след време да станат достойни за Древното зло, което е Тотално унищожение. Щото Древното зло е искало да посегне и на душите и да ги разруши, и може да ги разруши. И на Самия Живот...Самия Живот. А в живота има Развитие, което е Позволение за връщане в Бога.

Това означава, че Древното Зло е по-Древно от самото Грехопадение?
То е предшестващо. Това е малка частица от него. Самият Луцифер не знае откъде е дошло злото. И не знае в много случаи как действа като зло.

А можем ли да кажем, че е Защита на Самия Абсолют?
То е предпазителното зло, за да се спасим от онова зло. Това е Любовта на Бога, което трябва да я осмислим, нали. Значи, казах ти, Грехопадението е Сила, която сгъстява материята, а Любовта разрежда.
Учителят казва: “Адам и Ева сгрешиха, защото Бог не беше с тях”

Всичко, което го правиш не от Любов е грях.

Когато в Грехопадението човекът се е разделил на мъжко и женско, той е изгубил своята сила. Бог е Цялата енергия - Целостта, Боре, в нас. Това е Пра-Състоянието. Това е преди света, преди Сътворението, преди Космоса - нашата Цялост. Адам и Ева са разцепени енергии. 

Тази Цялост е всъщност най-важното нещо в човека.

И тя не се нуждае от храмове, от църкви, джамии, нали тя е Пра-състоянието в човека. Там е Само Бог.
И това е истинската църква, защото не е правена с камъни, с чукове, с …

Вие сте казвали, че Христос е показал тази андрогинност. 
Имено, Той затова е избран и Бог показва какво представлява Цялостния човек и понеже трябва да се сравни, трябва да има и разделение, за да можем да видим Пътя, нали и накъде да вървим.

Хората не разбират Бога, казва Учителя, защото са Го ограничили в себе си.
Кое убийство е хубаво, казва Учителя - убийството на лошите навици. Ето едно...затова има прераждане, затова има смърт. Има хора, в които има неизмерима жестокост, могат да убиват дълго време. Обаче смъртта пресича тез лоши навици, лоши качества нали - ето ти го прераждането. Представи си алкохолик на 4 хиляди години. Той ще е...по-лошо от труп ще е, нали. И ето, накъсано е, за да има развитие, връщане, завръщане, опомняне, осъзнаване.

Гневът е старо повредено същество, казва Учителя, което се е сродило с човека. Грехът е старо неустойчиво същество, което някога в миналото е тръгнало срещу Бога и се е провалило. - Значи в момента, в който е Дал свобода, Бог знаел, че ще Го изгубят, обаче Той допуска, щото ще Го търсят. 
Всичко е ...Грехопадението се намира не в падението на човека, а в злата воля на човека. Грешният човек е с изкривено съзнание и затова има погрешни възгледи за живота.

Грехът е в злото на самия човек, а не в дявола. Такъв човек изкарва виновен дявола и това ще му струва скъпо, щото самия човек действа като дявол. Значи, в самия човек, а не в дявола. Проблема е, че самия човек е станал дявол. Това е вече големият проблем. Това е духовната слепота.

Падението на грешният човек е в това, че той не е господар на себе си. Това означава, че падналия човек е станал независим от Бога. - Искал да стане независим - това е голямото своеволие. А всичко, което е независимо от Бога, не се владее. То няма Равновесие. И затова пропада. Независимият от Бога няма Истина в себе си, няма Мярка в себе си.

Грехопадението е умствено и религиозно, Чистотата е Духовна и Свещена, а Любовта - Разбраната Любов - е Божествена и в Дълбокия Смисъл Непознаваема. 

Греховният човек действа със знание, а не с Любов. 

Ще обясня: Който е избрал знанието вместо Любовта, той е избрал катастрофата. Сега се сещам - Учителя казва: “Днес съвремените хора знаят много, но живеят в мрака.” - много знаят, знаещи. И казва: “Ако мъдростта не заведе тези хора към Бога, тогава злото, тъмнината, мрака, невежеството - те ще ги заведат при Бога.” Значи, ето ти го...Ясно е като...Знание без Любов винаги е един нещастен опит. То е нещо, като реалност без Същност, както е Сатана пред Бога - реалност без Същност. 

И затова Учителя казва: “Сатана е влияние, а Бог е Присъствие, СвръхРеалност. Там, където присъства Бог няма никакъв дявол, а в Ангелският и в Божественият свят от Сатана няма никакъв помен.” - В човешкият го има, обаче тука е позволено пък Развитието. Ангелите жадуват за това. Затуй искат да се прераждат.

А самото Грехопадение, като условия, то се нуждае от самия материален свят и от времето като време. Означава ли, че на други пластове извън материалния свят, извън времето, Грехопадението само по себе си е невъзможно?
Има го в астралния свят, обаче там Развитието е много бавно.
И Учителят казва: “Една грешка в тоз свят може да я оправиш за двайсет години, в другия свят отнема двеста и повече” - и то пак трябва да има някой човек от Земята да те обича, или от другия свят да те обича, да те подкрепя тайно, за да може да разбереш какво се иска от тебе и да направиш малки подобрения.

Земята е Големият Дар за оправяне на миналото.

А, астралният свят е огледало на земното грехопадение или някакво паралелно подобие?
Тясно свързани са. Там са...и тука са живите умрели, и там са живите умрели, които са неосъзнати.

Можем да кажем, че общо грехопадение…
Общо - този и ония свят са въпрос в съзнанието, не някъде…

Сатана използва знанието без Любов и резултатите са смърт. 
Мъдреците, посветените, Учителите, постепенно видоизменят хората, като ги отделят от тази реалност, защото знанието не е Любов. Доброто, което излиза от “Дървото за Познанието” никога не спасява хората, защото това е човешкото добро. Тези, които са повярвали в човешкото добро са попаднали в лъжливото учение - Вселената е илюзорна, Вселената е двойнствена. 

Извън Вселената е Единството. Виждането на Бога е Смисълът на живота. Бог се вижда чрез Преживяване на Бога, дадено от Самия Бог.
Грехопадението е Неговата Воля. Неговата Воля, казва Древният Тот - забележи, Неговата Воля се изпълнява от Него Самия. Няма кой да Я изпълни.

Значи ако Бог не иска един болен да бъде излекуван, Христос нищо не може да направи, Учителя нищо не може да направи, никой...Значи, това е Единствената Воля, която навсякъде...трябва да се научим да Го виждаме във всичко, не само в Христос нали, не само в Учителя, не само в злото, не само в доброто, не само в Любовта,..ТОТАЛНО, Той Е навсякъде. 

Дори и в ония случай - рибка спасява жена от пожар, разбираш..? Значи, жената обичала рибката, гледала я с голяма Любов. По време на пожара, по някакъв странен начин рибката изхвърчава от аквариума, пада на лицето на жената. Тя я взима, прегръща я, връща я в аквариума, излизат и се спасяват. Всичко Е Този Тотален Бог, Който Е навсякъде. И там, където се е проявявала Любовта и се е трупала нали, Той може да действа от всякаква гледна точка, нали.

И така, Грехопадението: Значи, грешният се е отделил от Бога и е придобил празнота. Бог  Е Единствения, Който може да запълни това място, Тази Празнота.

Грешният има амбиции, чистият има стремеж и вдъхновение. Само нереални хора вярват в бъдещето. Реалните живеят в Реалността, в Бога, защото са осъзнати. Неосъзнатите прехвърлят - понеже не могат да обичат Бога сега - не искат, имат своеволие, има и други причини... И те почват да вярват в бъдещето, да си го въобразяват и не знаят какво ще се случи.

За Луцифер: Луцифер е живял хиляди години в Бога - дълго време в Бога като херувим. Херувим значи “избрана Мъдрост”, не просто някакъв ангел. Той е знаел много неща за Бога, и вътрешни Тайни, щото Самия Бог Му ги е  разкрил - много близки са били. Има Дълбоко знание за Бог, защото Самият Бог го е учил. 

И затова Луцифер казва на Бога, когато го карат да се поклони на Адам: “Само на Тебе се покланям, защото Луцифер отдавна е узнал, че Бог е Единствената Върховна Сила. И че Сам Той се движи в Тази Сила и е нейн слуга. Не случайно Бог избира тоз херувим, защото чрез него Бог иска да спаси човечеството от Древното зло, което е Тотално зло и унищожение чрез тежък мрак - Мрак, в който има Древна празнота, изключителна Празнота.

И така, Луцифер е Скрита Идея на Самия Бог, никой не може да го победи. Това негово зло е навсякъде, включително и във Вселената, не само в света.

Виж, гледната точка на суфите, сега се сещам. Нали, хората казват, че има такова голямо зло и означава, че няма Бог - погрешното тълкуване - това са умствените хора, религиозни, които нямат представа.

Суфи казват: Само Един Всемогъщ Бог може да създаде такава сила, която да владей, нали. И Слава на Таз Велика Сила - Той го е създал, но Той е част от..,Луцифер е част от таз Сила, Бог е Цялата Сила...Забележи - Христос е част от Божията Сила, Бог е Цялата Сила. И винаги така ще бъде. 

Самият Бог, другият пък ще видиш, как е възникнал от Себе Си, от Абсолюта как стига, как се ограничава - това е друга дълга тема. Нали, ще видим Гносиса какво казва, защото там е мярка.
Луцифер е скрита едия на самия Бог, той няма самостоятелен живот. Нито Христос има самостоятелен живот или Свободен Избор, нито Юда.
Скритата Тайна е в това, че в Луцифер работи Самият Бог, а не Луцифер - това Е Една от Големите Тайни. Луцифер не знае какво прави. Бог винаги знае какво прави. Луцифер е само инструмент. Всички са само слуги на Тази Всемогъща, Древна Божия Воля и Сила. 
Ако Луцифер не беше важен за плановете на Бога, Бог щеше да го помете, нямаше да има следи от него. Но Луцифер е Част от Божия План, Част от Неговата Сила, затова - забележи! -  боговете не могат да го победят, те се пазят. - В Древността имат една победа, но защото Бог е бил на тяхна страна, но това е по съвсем други закони, а не щото са по-силни, нали. Той е Част от Божията Сила - няма...Само в Единство с Бога можеш да победиш злото и грехопадението. Това е целта на…

А когато са имали тази победа в Древността, Той със същите Принципи ли е бил Луцифер?
Той е бил голяма Сила, обаче Древните богове са воювали с “ОМЪ” - и в “Омъ” влиза Единството и чрез това Единство побеждават. И това и досега е важно. Само в Единство с Бога може да победим всичко, което си поискаме - който мисли, че сам, с някакви свои сили ще се справи с грехопадение или със зло, той вече е…

След като са го победили, това означава, че Бог повторно му е дал сила. 

Той само се е оттеглил там - тя си остава Силата, но просто те трябва да победят, за да видят, че Важността е в Единството. Нали Единството е Висша Мярка. Когато говорим за Абсолюта, Той е по-Дълбок от Единството. Там при Него Единството е друг закон. Както и да е…

Още от Древността и досега между Бог и Луцифер е имало много дълбоки и скрити разговори.., много дълбоки разговори, за които ангелите нямат представа. Луцифер е бил Дълбоко създаден в Бога, а не както ангелите. И затова той бил сътворен като лъчист херувим...Но в Древността туй лъчисто.., Луцифер е бил на Бога - това е подвело много хора, което е част от Замисъла на Бога. Понеже те са виждали тази Лъчиста, Древна Светлина. Тя е звучала като Бог, но Тя е част от Бога, от Божията Сила. Не е Цялата Бо...То ако цялата...Ако Бог пусне Цялата Си Сила ще ослепеят всички, щото това е Пра-Светлина Ослепителна и няма да издържат. Луцифер е частица, нали. 

Така, значи - дълбоко създаден в Бога, а не както ангелите и затова той бил сътворен по тоз начин. Но в Древността Бог е Е имал Една Цел с Него, после е имал друга Цел и Древният Бог е Единственият Творец, а Луцифер е само създание. Той е живял дълбоко навътре в Бога и затова ангелите и хората не го познават, освен с Позволение. Ако...Само този, който е познал себе си може да познае тази Тайна на Луцифер, чрез Бога, но Себепознанието също е Божие Дело и Божия Милост, нали. 
По-късно Плана на Бог към Луцифер се променя и в Таен разговор насаме Му казва: “Предлагам ти да станеш Мрак” - Сразяване - той горкия се е видял в чудо, какво... - обаче знае, че Божията Воля е винаги по-Дълбока. Освен туй Бог след време ще Му го даде, той вече няма да бъде херувим, ще се върне в боговете. Той затова оцелява. Той това зло не го иска и не го обича, обаче Той участва в Тоз План и знае, че Бог ще му върне десетократно, щото Бог винаги връща най-малко десетократно. И от там е неговото оцеляване, щото това е...Както и да е.

Света и Вселената са една глобална илюзия и само Древния Бог Е Реален и Свръх-Реален. Ние не сме тук, за да познаем Бога, а за да се осъзнаем напълно в Него. И това е краят на света.

Бог е допуснал злото - Луцифер като Сатана, за да очисти света от човешкото зло. Голямата беля е човешкото зло. Пък и отгоре на всичко, то иска да се представи някой път за добро. Човешкото добро, и то иска да се представи за добро - то е друг капан, чрез което (нали човешкото зло) да ни спаси от Древното чудовищно зло. Аз съм говорил за това зло. Някой път ще имаме и за него, по нататък. 

Луцифер има Древен Мистичен страх от Бога. Той знае, че Бог е забулено Всемогъщество. Самият Херувим много пъти е виждал Страшната Божия Сила, още от Древността. Защото му е било позволено, затова само на Него се покланя.

Само ще загатна, без да влизам в подробности, онези 200 богове в Енох, които Бог ги превръща в демони, те са много дълбок въпрос...А, хората.., тоз който превръща хората в делфини, който ги прави в морски хора, силата, която е зад боговете, Силата която Е създала Пирамидите - тоест от Лекото как е слязло тежкото, това е Скрито в Словото на Бога. Когато пирамидите са създадени, при Обединение с жреците. И Това Слово може да създаде всичко. Самата пирамида, Боре, тя не е материална. Тя изглежда камъни - онез дет мислят, че роби са я праили, тя е страшна трагедия. Самата Пирамида е дълбоко духовна. Тя има отзад духовност, тя е духовна пирамида и на високо ниво е Божествена пирамида. Както има три Вселени - физическа, духовна и Божествена. И всичко слиза от тази.., Това Велико Слово - следващия път ще говорим за Бог и Дълбоките неща на Тайните на Словото.

Ето Кой казва - Той Казва: “Аз ще докарам на земята Потоп” - Страшната Сила Е пак Негова. И пак в Битие: 40 дена е тоз Потоп - тука вали някой път два, три часа по-сгъстено и хората мислят, че е Потоп - нямат представа. Значи, четиридесет дена е траел Потопа, но да се върна...Луцифер е знаел, че Бог е Единствената Върховна Власт. Той знае, че Живота е Един, когато си в Бога и е друг, когато си извън Него. Той сега е изпитан на двата вида живот. След време ще се върне на върховно ниво.
В Рая Бог Е поразил бунтовните духове - човечеството, наречено с думите “Адам и Ева” - тука трябва да кажа, че тези духове са паднали много преди Рая. Бог ги е Поразил, като Е Дал Силата Си на змията, а не на “Адам и Ева”. Тоест, това означава, Грехопадението е трябвало да се случи. 
Аз съм казвал и друг път: ако Бог беше изпратил Христос вместо Адам и Ева, Грехопадението отпада. Обаче Бог Го Иска, щото там има скрито Развитие и Спасение от Древното зло. Ако Бог Е искал Грехопадението, съвсем друг Подход - Той щеше да порази Самия змията. Даже Той може и без Христос. Можеше и с Мелхиседек да я порази, и с Тот. Въобще...всичко, можеше отвсякъде...всичко е в Него. И змията щеше да бъде сразена. 

И така, Грехопадението е трябвало да се случи, това е Необходимост за Израстването и Възвисяването в Бога.

В Рая, Адам и Ева, са нямали подкрепа от Бога и така се е случила смъртта. Божията Истина Е винаги Дълбинна и само Бог Я открива на когото трябва. - Сещам се, ако Бог иска да ти разкрие Дълбока Истина или някакъв важен въпрос, Боре, който трябва непременно да го разбереш - важен за тебе, виж какво прави Бог - представи си: да кажем Бог Влиза в мене, по Закона на Любовта и Мъдростта - Дълбоко и говори на тебе - влиза в мене като Любов и Мъдрост, Излъчва Слово. Аз може и да не знам даже какво говоря, може да осъзнавам нещо и донякъде осъзнавам. Той ти го казва, влиза в твоята Душа и Твоят Слух - Той Влиза, Там ти дава Разбиране и ти Разбираш. Когато Бог не иска да ме разбереш, Той няма да влезе в твоя слух, ти ще кимаш малко и ще си вървиш по пътя. 
Искам да ти кажа, когато трябва да разбере някой нещо, как Бог влиза, как има Обмяна, чрез Любов, нали. В таз Обмяна, Самия Бог Действа много Тънко. Ако Той не действа, сто Учителя могат да ти говорят като Христос, ти няма да разбереш нищо, щото Бог не Е Влязъл в Тайната на Слуха и на Душата.

Точно това много детайлно е обяснено в книгата “Тайната на Слуха”
...Тайната на Слуха
Замисълът на Грехопадението е по-дълбок от всички човешки мнения, умувания и мъдрости. Рая е Творение на Скритата Божия Любов, защото тук всички бунтовни духове е трябвало да бъдат наказани, за да се Спасят. Забележи! - Да си наказан, за да се Спасиш. - щото съвсем друго...

Велик е само Божия План и Божия Замисъл.

Защо Адам е искал другарка? Защото е бил в Празнота. Изгубил е нещо от себе си, от Целостта Си, изгубил е Бог. Бог е Причина за всичко, което се случва в света. Когато нещо става, то е защото Бог го е Пожелал. Всичко е Дълбоко Промислено.

Луцифер не можеше сам да стане Сатана, няма как, ако Бог не беше Поискал, нали. Бог живее скрито в дявола, но дявола не знае това. Той не е осъзнат. Там Бог..,има друго осъзнаване, скрито - дявола не знае това. Дявола не знае как Бог ще превърне неговото зло в добро. Някой път, той като прави зло се радва на самото зло - има и такива хора, се радват на самото зло - не знаят как Бог ще превърне и на едните, и на другите злото в Добро. И това си остава Скрито. Но Бог го превръща. Това е красивото на това дърво, че Бог ще го превърне Изцяло в Добро. 

...в Истинно…
...в Истинно, за разлика от Древното зло - там няма.

Дяволът твори зло по позволение на Бога, но това не означава, че Бог желае злото. Напротив, Бог допуска чрез дявола това зло, защото Той ще го направи на добро. А дявола, че няма представа или, че някой път се досеща, ако Бог му даде, това са други теми.

Ако Бог желаеше злото, Той нямаше да го превръща в добро - Важен момент! - нямаше да го превръща в добро. Сатана не е враг на Бога - няма как да бъде враг на Всемогъщата Сила от никаква гледна точка. Всемогъщият няма врагове.

Но лошият човек, забележи - тоз който е станал дявол, той е враг на Бога и на себе си. Не дявола, лошият човек е станал враг на Бога - Свободният Избор - дявола няма свободния избор...Разбира се, че Бог знае, че като даде Свободен Избор ще се роди злото, но това зло ще излекува всичко.

Така, във всяка грешна душа действат и Бог и Сатана, но целите са различни. Сатана има една цел - злото има една цел, Бог има друга цел.

Грехопадението на Адам и Ева е било Предопределено още преди Сътворението.

Сатана не може да си помисли и за най-малкото самостоятелно зло - Забележи! - не може да направи, не може да си помисли, не може да действа, нали. Даже в ума му не може да влезе, защото всичко се движи от Таз Върховна Сила, понеже е Мъдрост и Велика Любов. И Тя движи нещата и Слава Бога, че не е друг.

Въпросът е: кой трябва да се оправи? - ти, или дявола, или света? - ти си - няма какво да оправяш света, щото ще ти побелее косата, казва Учителя, и нищо няма да оправиш.

Всички тези, взаимосвързаности, които разяснявате днес, така ще подхранят у определени души мисълта, че Бог е Създал всичко това, като един външен театър, за да е по-интересно. Обаче и са го казвали това нещо…
Да,да
...на мен ми звучи плитко.
...то си е плитко.

Имал ли е нужда Самия Бог от всичко това, за да наруши Своята Изначална Пълнота - цялото това Отделяне, Разделяне, всички тези игри, борби на оцеляване, падане и възвръщане на обратно? 
Значи, ако нямаше Необходимост и Много Дълбинна Нужда, Бог нямаше да го направи. И тези същества, които някога са се отклонили, те щяха все повече да се завръщат в Древното зло. И тогава То щеше…

Значи, Това е много Дълбока Нужда. Мохамед го казва много точно: “Бог Е скрито Съкровище, Което искало да се покаже, за да го търсят.” - Иначе щеше да остане Скрито съкровище. Щяха да знаят, че има нещо хората, но нито Път към Него, нито Посока, разбираш ли? - Скрито Съкровище. - Искал да стане явно Съкровище.

Но всички тези души и същества, Той ги е отделил от Самия Себе Си, нали Той ги Е зародил?
Той ги е отделил, защото за да Го Познаят.

А, те иначе къде…
Ами, както рибата живее в морето, във водата...тя не знае, че водата е нейн…
...но самите те са били част от Него?..
..да,
...самото разделение...
неосъзната част, Боре - Рая има нещо Неосъзнато. А, когато съзнателно Го познаеш, когато станеш съзнателен човек, такъв човек, Боре, никога при всякакви условия не може да направи грях - каквото и да прави - той съблюдава Бога, той не съблюдава нищо друго. А, Бог Знае какво прави.

Възможно ли е изобщо, сигурно на интуицията и на Чистото Сърце е възможно: по-директен, по друг начин, но възможно ли е човек днес да си обясни, по силите ли му е да си обясни, защо е станало това Разделение Вътре в Самия Бог?

Ние затова говорим. 

Значи, когато Бог прави Разделение, Той ще направи по-Дълбоко и Осъзнато Единство.
Разбираш ли Замисъла Му? Не просто някакво Единство, както го имат сега да кажем Бог и ангелите - това е неосъзнато Единство. Те не са в Развитието. Никога няма да станат съвършенни, никога няма да станат “Образ и Подобие”. “Образ и Подобие” е страхотна дума, въобще не е разбрана от историята, от Библията - накрая ще споменем нещо, да видиш какво казва Учителя. За тоз човек: “образ и подобие”, няма представа историята, защото той е извън историята, извън Вселената. После ще стане въпрос.

Значи, пак ще повторя. “Въпросът е кой трябва да се оправи? - ти, дявола или света?” - Благословен е този, който правилно е отговорил на този въпрос. Това е и загадката на Сфинкса, нали?

Сатана изпълнява само решение на Бога. Той няма власт, освен привидно. Например: в миналото Бог е дал власт на Сатана да руши, после Той изпратил Христос, като му Дал още по-голяма Власт да разруши Сатанинското царство - все е Действащият Бог.

Само чрез Бога можеш да познаеш Тайната на Злото - Отвътре.

Дяволът е твоят неовладян ум. Ако искаш да го търсиш някъде. Руми казва: “Търсиш дявола - погледни себе си, погледни тоз неовладян ум, погледни огледалото”

С Луцифер е била Милостта на Бога, със Сатана е била Строгостта на Бога. Който не се подчинява на Бога ще попадне в ръцете на мрачен господар. Ето как Бог иска да Търсим Само Него, затова ще попаднем...някои хора попадат на мрачен господар. Зад този мрачен Господар, Боре, също Е Бог - забележи! - Там Бог ще те мъчи по особен начин да те върне в Себе Си.

Вие казахте, че там е милиарди години, но в крайна сметка и там не е напълно обреченост?...
Да, да, няма нищо напълно обречено, щото Е Любов.

Тоз мрачен господар е малък слуга на Бога, на Таз Всемогъща Сила. И Бог и Луцифер знаят, че човекът е бедствието, а не Природата. Някои хора мислят, че Природата наказва хората...Тя е  - стихиите на Природата са качества на Бога и на висшите същества.
Сатана е тъмна Сила срещу хората, но Светъл Замисъл в Ръцете на Бога. Изглежда противоречие - няма противоречие. 

Бог е създал злото, за да се спасим от себе си. Друг важен момент - “от себе си”, значи. Не от света, от себе си. 

Бог има към нас, Боре, по-дълбока Любов отколкото ние към себе си.

И много хубаво, че е така. Никой не може да разбере Бога освен чрез Позволение на Бога. Бог е Върховният Двигател на Абсолютно всичко. Бог превъзхожда всяко свещено Писание - писанията са само скромни упътвания към Бога, към това, което Бог още не е казал, нали - те са малка частица наистина. Бог - кой може да мисли по-дълбоко от Него? - и затова приемаме всичко щото е Негов Замисъл. - Не казваме.., не осъждаме нищо. 

Бог е в явно Единство с Христос и в Скрито Единство с Луцифер.
Бог е наистина Скрит във всичко.

Сещам се - в Библията има един случай с Йон: Бог иска той да проповядва - пророк, да..Йон спори нещо - ако се сещаш, го изпраща в устата на кита - вкарва го вътре. Устата на кита я ръководи Бог. Той я затваря, Той я отваря, Той може да направи всичко с Йон. Като го изважда той - тоя откъс нали - разбира че само Една Воля и...Устата на акулата също: има случаи, когато акула спасява жена. Избутва я на брега. Тя няма думата горката акула. В ръцете на Бога, Боре акулата е ангел. Нищо не може да направи, нищо не зависи от нея. Както и да е. 

Бог Е Върховно - Запомни - Всепроникване във всичко и затова Той може да влиза в съществата и да ги променя.

Всичко може да превърне.

Луцифер е бил чиста, сияеща същност променена за целите на Бога по-късно. И Луцифер и Христос са инструменти за Дълбокия Замисъл на Древния Бог - и двамата не знаят Дълбокия Замисъл на Бога. Туй няма да ти го обяснявам - дълга история. Няма как, щото Той е СвръхРеалност. Христос е реалност.

Поне са благословени инструменти.
Да, въобще блажена - блаженството като мярка, не е както е в Индия - аз имам друга гледна точка, понеже Учителя ми я разкри:

Блажен е този, който има Позволение да прониква в Бога. Не да е блажен само по себе си - Позволение да прониква в Бога - Голяма чест нали... както и да е.

Вие сте казвали, че проникването винаги е от по-висше ниво в по-нисше...
да
А тук говорите за обратното..?
Все е вярно. Нали,понеже се ръководи и едното и…
То затова е…
да, да
...блаженство
...Позволение, нали?

Значи, Бог е много Скрит в Луцифер, за да бъде Разбран, но ако Той ти позволи. Ако ти си истински търсач, честен към себе си, Той щи позволи.
Това Дърво на Падението - Дървото за Познанието, е останка от старата, вътрешна смърт на всички същества в миналото, които са се отделили от Бога. Това Дърво е старият живот в илюзията, това Дърво е стара безпътица. Това са стари обречени духове от Бога, това дърво не дава, казва Учителя, никакви плодове. Но това Грехопадение е Голям Дар в сравнение с Древното зло, то е голямо Благо. 

Без Грехопадението Бог - забележи, Боре,  казва Учителя - нямаше да може да ни спаси.
Там е заложено Спасението. Нямаше да може да ни Спаси от Древното зло. Грехопадението е малкото зло, което ще ни поучи, ще се Завърнем в Бога, в Единството - Бог ще отстрани онова, което чака, което не му е позволено, разбира се. 

Ще обясня Божия Замисъл: Божият Замисъл допуска злото. От злото произлизат страданията. От страданията - преобразяването, поученията, Завръщането. И така, в Дълбокият Смисъл няма никакъв Сатана, никакви...има Само Един, Който Действа. 

Казано по друг начин: Във Висшата Тайна няма двама. В най-Дълбокия Смисъл - няма Бог и Христос, Бог и Луцифер - “Един без втори” - казва Кабала. Само Един Бог!

Христос се радва не на живот в Рая, а на живот в Бога. - Защото Бог му се е разкрил Тайно, насаме.

В това Грехопадение човекът ще изстрадва грешките си, обаче ще се учи. А тези, които не се учат, след време ще бъдат замразени, но не и дадени в ръцете на древното зло. Отново забележи Божията Любов! - какъв Обхват има само Таз Л…

За пореден път говорите за това замразяване..?
Да, да. Но не и дадени в ръцете... После ще се прераждат и ще имат Шанс пак да вървят към Бога, пак по Свобода.

Казвал съм - в Грехопадението има Израстване, в Древното зло няма израстване. За да има зло е трябвало да има, Боре, Сътворение, Грехопадение. За да има зло - да има Израстване.

В Божественият свят, в ангелският свят няма зло, защото те не са сътворени. Във Висшата Душа няма зло, в Чистият Дух няма зло - те не са сътворени. Няма как да умрат.

Не са сътворени материално..?
Да.
Но не значи, че не съществуват като Реалност?
На вътрешен План ги има,  но те са несътворени, което означава Недосегаеми.

И дето сме говорили - ние сме безсмъртни, нищо не можем да направим по въпроса.., нищо! Просто нямаме...И точно туй е много хубаво, щото ако имахме власт, кой знае какво щяхме да направим.

Това означава, че злото се е нуждаело от Сътворение и от Грехопадение, а Грехопадението от материя, от вещество, от тела, от форми, имена. Колкото повече имена и форми, все по-големи ограничения. - Нали, представи си тежкият кит - 150 тона, нали каква…

Тука пак символиката и метафората..?
Да.

Но точно всички тези милиарди имена, форми в момента в Сътворението, предизвикват у някои души това усещане, че Бог е твърде Далечен. И това е един от.., как да кажа, капаните на самото Грехопадение, което трябва да бъде преодолян, за да стане Бог Близък.

Значи Този най-Далечен е Най-Близък, Боре. И двете са в Него. Близък ти е ако Го търсиш, Далечен е ако го отричаш. Няма какво да прави там. Той няма как да се Проявява чрез нечисти хора.

Да, имах предвид..,щото хората като видят Цялото това огромно разнообразие в Сътворения свят, някои хора, и казват: “аз съм прашинка, Бог Е твърде далечен”

Значи, каквото и да видят - Бог е Тайната на нашия Живот. Туй трябва да видят. Ако трябва да виждат нали, ако искат да видят Нещо Реално.

Ако не беше Грехопадението, а беше...как да го кажа - Рая, тогава какво щеше да се случи? - Застой ли?
Ами, сънуващи Адам и Ева, като привидни.., като ангелите - радостен живот, радостно без Дълбочина, без скръб. Скръбта Копае - след време, за да превърне радостта - постоянна, Дълбинна и даосите държат много на Радостта, на Постоянната Радост. Тя е Техният вид Блаженство - Постоянна Радост. Тоест, не която има причина. Когато...Самият Живот, Самата Любов към Дао - това е Постоянната Радост без причина. Тя Е Истинската.

На практика, душите трябва да се научим на това да се радваме на абсолютно всичко, а не да търсим сляпото…
Абсолютно всичко!

...заспало щастие
...без разделение... Абсолютно всичко, нали. Тя, Висшата Душа тече в нея Радостта, обаче ума е майстор някой път да я ограбва, да вмъква нещо друго.

Значи, Сатана е създаден, но той не съществува. Забележи - съществува Само Бог, а Сатана е само Идея, Замисъл, служител. Сатана е привиден, а отзад Действа Единния Бог - Единия без втори.
“Вторият, казват суфи, потвърждава Единствения.” И това е Неговата Цел.

След Грехопадението Адам е изгубил Любовта - Чистата храна - манната - забележи - това е Манната. Някой търсят сега жито, някакви там смешни...ще го оставим настрани...Чистата храна, и сега са в икономическа криза нали, защото тоз човек изучава другото дърво - Дървото за Познанието на доброто и злото. Това дърво е винаги в криза. То не зависи от правителства - ако дойдат такива като Христос пак няма да помогнат, защото въпроса е личен към Бога... Ти трябва лично...както образование в Египет - няма дипломи, няма. Ти лично трябва да избереш образованието и себепознанието.

Ти представяш ли си Христос и Мелхиседек в криза? Или Древният Тот, или Учителя? Представяш ли си ги в пенсия? - Христос и пенсия? - аз съм го казвал, и Мелхиседек. Няма как да...тез неща са, нали. 
Дървото на живота означава да получиш Божествената Любов. Това Е най-хубавото нещо, което може да се случи на човека - Дървото на живота. Това Е Специалният Източник на Живота - Самият Бог ти дава Себе Си. И Грехопадението води натам. Бог иска да даде на хората след време Себе Си. Не блага - най-Големият Дар - Себе Си.

Грехопадението е започнало в момента, когато първата мисъл, казва Учителя, не е била за Бога.

Първата мисъл на човека не е била за Бога, от там нататък тръгва Грехопадение, а когато е била за себе си нали. Това поставило началото на Кармата и на робството. Грехопадението хем е грях, хем е Ключ към Ново Съзнание, хем е Нов Път, защото минавайки през Грехопадението ние ще влезем в Нова Област, в Ново Осмисляне, Осъзнаване, което ангелите го нямат.

На дълбоко ниво, Боре, серафимите и херувимите го нямат, и на най-Дълбоко ниво и някои богове го нямат. - На човека е Дадено…- кога, как? - все едно кога ще стане...тука няма такъв въпрос. Въпрос, такъв може да зададе нетърпението.

Така нареченото човечество “Адам и Ева” са поискали да живеят без Бога. Те са поискали и Той Е Поискал и в Дълбок Смисъл Той е Поискал, заради тяхно добро. Но никой не може да живее самостоятелно, защото умира. Жив е само този, който постоянно търси Бога. Другите са полуживи, полуумрели и така нататък.
Дървото за Познанието но доброто и злото е Място за Учене, а не за живот, не за щастие. Животът е в Дървото на Любовта. 

Затова Учителя казва: “В обикновеното човекът се учи, в Необикновеното живее” - Дървото на Живота означава да си станал част от Живота на Бога.

Грехопадението е вид смърт, а смърт в случая означава, не загуба на живот, а загуба на съзнание - падане в съзнанието на по-ниско ниво. Този на когото е Позволено Пречистването, щото и тука Позволение, нали - не може да тръгнеш да се пречистваш, не може да Обожествяваш Бога например - Бог трябва да ти е Позволил да Го Боготвориш - нямаш.., човек може да мисли...Не, Той трябва да ти е Позволил. - Този, на когото е Позволено Пречистването е Благословен. Може да е бавно - той вече е благословен, той е в Пътя, той е избран. Няма значение как изглежда и какво хората говорят за него. Въобще те не са мярка, никога.

Учителя казва:“За да постигнеш Божественото ще минеш през най-големи изкушения - задължително. 
Страстите, това са животинското в човека. Хубавото чувство, казва Учителя, това е човешкото, а Любовта, това е Божественото - това е Бог в човека. През тез неща се минава, не може да ги.., за да станеш Дълбока Вода, нали.
Има заключени Цивилизации - безсмъртни. Една от тях е “Дървото на Живота” - после Учителя казва нещо за тях.

Няма същество извън Бога. Значи, като почнеш от цветята, ангелите, зверовете, чудовища - всичко е създадено и всичко, Той го Владее, понеже Е Цялата Сила. 
Чудовища, динозаври изглеждат силни, в сравнение с Него това са някакви комари. Нали, така ми хрумва, нещо безпомощно. Значи, така...няма същество извън Бога, всичко е в Него. 

Дървото на Живота е книгата на Истинското Знание, докато Адам и Ева са стари упорити духове с лоши навици. Бог им постави смъртта - в туй дърво има смъртта, а тя пресича всичко лошо, защото то да не се увеличава, за да не се върне в Древното зло.
В Грехопадението човекът е загубил Целостта си и затова човекът е напуснал Древността и е влязъл в история, в Сътворение.

Атлантите казват “Древността е Безначална” - там няма Алфа, Омега - няма Начало - Безначална Бездна без история. И затова Древните атланти изтриват своята история, така израстват - изтриват своята история, за да се Завърнат в Нищото. Те не се смятат за никакви авторитети, те не искат. Те не искат и висшо “аз” - във Висшето аз живее Истинската Любов - те искат нещо по-Дълбоко, Боре - Бога, Древния - Забележи каква Мъдрост. Те искат да се Завърнат в Нищото, в Безначалието. Те казват: “не е важно твоето минало, важно е твоята Древност” - не е важна твоята история, важна е твоята Древност. 

Те казват: “Ако Орелът, Древният те докосне, Той ти отнема сътворението.” Ако Той те докосне, Той...всички тез, които са докоснати с Гносис и тръгнали по Този Път, те не Го...може да не Го виждат, но това е вече…

Някои неща от Учителя щи кажа:

Цялата картина на Грехопадението е едно богатство от символи и метафори. Самото Грехопадение съвпада ли с началото на Сътворението? Тоест самото Сътворение да е по причина на Грехопадението, заради събития, които са се случили в нематериалния свят или Грехопадението е последствие след Сътворението?

Значи, те текат Заедно. При Бога нещата не са разделени на части. Даже и в един ангел, обикновено същество - ум, сърце и воля там са заедно. При човека са разделени, нали. 

И при Бога всичко Е... - в момента на липса на мисъл за Бога - и Грехопадение и сътворение - едно цяло, после само са събития.

Поради липсата на време, а ние го отчитаме като сътворение...Така ли е?
Ние виждаме време, ама ако влезем в безвремието, нали…

Но виж сега какво казва Учителя:

Човекът се е появил на Земята - духовният човек - преди 18 милиона години. Значи, отпадат учените - техните…

Земният, сгъстен човек - уплътнения, е на около 8 хиляди години. Но имало една друга епоха, за която в бъдеще ще се разправя, казва Учителя, тя казва: “И създаде Бог човека по Образ и Подобие” - тази история не е написана, тя е отпреди 250 милиарда години.

Дървото на Живота -  това е най-древната Цивилизация - Божествената Раса. Това са хората направени по “Образ и Подобие”, по Дух, не от пръст - Дух в Дълбокият Смисъл - Мистерия. 

Всички тези животни, които ние наричаме животни, са изостанали човешки души - всички. 

Без изключение..?
Без изключение.

За едни се казва, че ще изостанат в своята Еволюция, защо? Те са изоставени от Бога. Няма как да не.., а други вървят напред в Развитието си, казва Учителя - защо? Бог ги е Поддел. И те вече...Затова са избрани. И ако могат да Оценят тази избраност - туй да си Призован от Учителя, нали - не говорим църква, религия - Призован от Учителя, От Бога - Дълбокото Призоваване.
...Бог ги е Поддел.

Всичко изоставено от Бога подлежи на Застой. Създадените от Бога подлежат на Развитие. Не мислете, че Злото е господар в света, Бог Е Единствения Господар. Но вие сте в света, а не в Бога и затова гледането ви е объркано.

Ако искаш да се освободиш от Влиянието на Бога ще сгрешиш. На това се дължи Грехопадението.
 
Всички лоши и месоядни животни са стари хора турени да живеят в тези животни. Всички месоядни имат постоянен глад, казва Учителя, и не могат да се нахранят и да се наситят. - “аз, казва - един човек, постоянно ям месо и всеки ден и ако не ям, нали…” и  той пак е гладен, щото истинската храна е изгубена.

Тоест, Учителят говори за един ход в Развитието на сътвореният свят и на хората, когато телата не са били толкова плътни, постепенно се уплътняват - както казахте: от 8 хиляди години. Ние в момента сме свидетели на абсолютното уплътняване в материята.
Да, изпращане в Школата.

Да, обратният процес, който ще почнат да се разреждат…?
Учението…

Тази гъста материя, кога е... в стартирането на Учението?
Избирането на Учението, на Пътя на Учението, на всяко истинско Учение, щото във всички Учения, без изключение нали - Ислям, църкви, Православие, всичко - пречистените хора вървят правилно в Учението. 

Основният закон, който се иска: Първо е Пречистването, после според…

Значи, казва Учителят: “Ако трябва да обясня моето Учение с Една дума - Чистота: мисли, чувства, постъпки, храна, тайна храна, тайни желания - после вече идва Любовта, Мъдростта и Истината, които са - вече задълбочават, нали.

М .. да, и ако приемем, че заради голямата част изостанали души, и тези, които в момента са като животни, условията на Земята ще се запазят до голяма степен константни - това означава, че онези души, които са тръгнали в Учението, в Развитието, след това ще преминат…
...влизат в разредени.., и след време в други планети - в разредени светове. То и сега има такива, които живеят и на Луната, и на Марс. И адепти има на Луната, които ръководят други по...Има майки, които гледат деца в другия... - детето е нещо духовно, не е физическо тяло, не е кукла - съвсем друго…

Говорим за други места и планети извън...
Да, а на другите
тази вселена или..?
...на другите ще бъде дадена пак гъста материя, за да могат да се спасят от себе си - да излязат. 

Много хора говорят по темата за Сириус. Аз не съм много запознат.., не съм запознат, но означава ли, че съществата, които са там са именно такива, които са преминали през тези фази на еволюцията..?
Да, те са не само на Сириус, на Алфиола, на Слънцето; има едни сини слънца... Това.., и на самата Луна даже - има скрити адепти на високо ниво, щот навсякъде Бог се е погрижил за търсачите. Те могат.., един лош човек ако видоизмени себе си и реши да влезе по Тоз Път ще му бъде изпратен съответен адепт, който…

Сещам се, тънка работа е  - Христос на кръста, ако се сещаш, има двама разбойника.

Аз от много време искам тази тема да развия..?
Другият път щях да ти кажа нещо, ама...Значи, единият е разбойник, обаче стар адепт - осъзнат, смирен и си осъзнава грешката. И казва - иска Христос да го вземе с Него: “Още днес си с мене в Рая” - Рая, от една друга гледна точка, това е Царството Божие, тоест В Бога. Някога Живота в Бога Е бил Рай и от там някой път се бъркат тез понятия нали, но в тоз Смисъл е Царството Божие. - Другият нищо не.., другият си е разбойник. Той си върви по земните...Той няма обръщение към Христос, няма смирение, няма Любов. А тоз се обръща към Него, Христос да го вземе - “Още днес!” - не утре, не след 40 дена, нали смешното.

Да…
...Още днес. Както и да е. Ще говорим другият път за Бог и Словото.

“Някога в далечното минало месоядните животни са били ангели” - Това е все Учителя. 
“Човешката душа е съществувала милиарди години в Бога - забележи -  в Неговият Рай и Царство, нали. - в Божественото Съзнание. Но тогава Животът е бил друг. Тя не е била индивидуализирана.”

Змията, това беше Учител от Черното Братство, а не змия. Това е дълбок Черен Учител - адепт.

Учителят казва: “Буда също е бил изкушаван от Змията, в момента в който е помислил, че е узнал Тайната на Живота. И е бил блажен - той имал и блаженство. И усетил в себе си изведнъж увит в змия - леко се е възгордял, че е постигнал, но той имал ключ в себе си” - Учителят го разказва тоз случай и казва “толкова се смирил - дълбоко смирение - че станал невидими и змията го изпуснала, нямало следи” - забележи, нали! Както и да е.

Щом служиш на Бога и змията в тебе ще служи на Бога. - ти си я заставил, нали.

Преди да паднат в Рая - “Адам и Ева”, това човечество от Духове, още във Вечността бяха изгубили своята Изначална Чистота. В Рая беше само преместването на тези Духове. Раят беше само Последствие и от Духове те станаха човеци.

Своеволието показва, че Животът не е разбран и никога няма да бъде разбран, нали?

Само, който изпълнява Волята Божия вижда Един Красив Свят, защото Бог му Дава Своят Поглед.

Както Суфи, знаеш, той вижда тоз свят устроен. Той е в Бога и той е в Единството, а хората мислят, че тоз свят е неустроен. 

Тоз свят не само, че е Устроен, Боре, той е Съвършен, но ако влезеш в Погледа на Бога , в Единствотото.

Якоб Бьоме казва “всичко се случва в Бога, а не в света. Животът е Произлязъл от Божият Глас. - Изричане на Бога, от тука тръгва Живота. - Дори и царството на злото и Тъмнината не принадлежат на Дявола”, казва Якоб Бьоме. 
Дяволът е само инструмент на Действащият Бог. Това зло е съществувало много преди Луцифер. Луцифер е мъдър Херувим, но много неща не знаеше.

Ще обясня: На Луцифер е била дадено голяма светлина, а не Любов и Същност - Светлина, но не Пра-Светлина, не Същност. Затова той е част от Таз Сила.
Същността, Тя е само в Ръцете на Бога. Само Същността е способна да прониква в Тайните на Бога, в Тайната на Истинското Знание.
Луцифер е бил част от Светлината, но не част от Могъществото на Бога. Бог го е създал за Своите цели и за Своя Замисъл.

Суфи казват: създаването на Силата на злото е знамение за Великата Власт на Бога, за Всемогъществото на Бога - Знамение. Тука няма критика, забележи какъв Подход... - отвореният, чистият човек.

Това означава, че злото е сила, но Бог е Цялата Сила. И така, Грехопадението изисква Себепознание. Себепознанието означава да си изработиш своя бъдещ свят. Не да вярваш, да си изработиш своя бъдещ свят.

Всеки, който е познал себе си е посветен, а всеки посветен е ценен на земята - мъдрец, учител, тъй нататък, йога, защото е постигнал нещо, което хората все още търсят.

Грехопадението е Божият Гняв, Който се е излял върху човечеството, а Любовта към Бога ще привлече Божията Милост, която ще се излее и ще Обнови търсачите. Само Божията Милост може да победи Божият Гняв. - тоест, Бог ги прави тез неща в Себе Си.

Казва се, Мохамед го е казал, че Божията Милост е Родена много преди Божият Гняв, преди всичко нали. Тя Е още от Древността.

Бог Е Дал Свободна Воля, за да Го забравят хората - Той е знаел, че ще Го забравят - за да почнат да Го търсят - да стане туй Единство Осъзнато.

А Христос казва: “Да бъде Твоята Воля” - не казва “моята” - “Да бъде…” - това означава: да придобиеш още по-голяма Свобода, още по-Дълбок Свободен Избор, но Вътре в Живота на Бога, което означава, че Тоз Свободен Избор е Самата Мъдрост и няма как вече да не е в Единство с Бога и в Единство с Христос.

Когато своеволието те води, злото те води, а когато злото те води няма живот. Това означава, че ако си отделен от Бога ти си играчка на съдбата.

Ако мразиш Сатана - другата грешка, ако го мислиш, че е враг - ти му даваш сила - ти го поливаш, храниш. Даваш му сила и той става силен срещу тебе нали. Ако мислиш, че Сатана ти е враг ти му даваш сила. 

Правилото: Мисли Единствено за Бога и Сатана ще угасне.

Ако имаш лоша мисъл, скоро ме питаха - Мисли единствено за обратната мисъл, светлата и лошата мисъл ще угасне. - Защото в Бога угасва всяко зло. “Помни само Бога” - това, което помниш най-много ще стане твоята Божествена съдба. Това, което е в паметта ти, което най-много помниш в ежедневието си, натам вървиш към другия свят. И тогава ще имаш Само Бога.

Тежкото положение на хората днес се дължи на многобройните злоупотреби със Свободната Воля. Всички тези.., няма да ги изреждаме нали, това е все злоупотреби със Свободната Воля и те сега мислят, че някой, че правителството виновно. Други изкарват Самият Бог виновен, други Дявола, и рядко някои хора себе си, което е малко по-благородно. Така, Свободната Вола е поразила човека.

На себе си ли да вярваш или на Бога? От себе си може да се разочароваш все някой ден, от Бога - никога. 

И ето още нещо към края:
Когато Бог е Слязъл в Грехопадението, Сам Той - Съвършеният е станал - Той може да Си Позволи, Боре - станал Несъвършен, понеже всичко е Той. Няма разделение. Той станал Несъвършен- Той се е пожертвал, за да ни води от Грехопадението към Скритото Си Съвършенство. Така Той е Пожелал да станем единни с Него и да се спасим от Древното, чудовищно зло.

Само Съвършеният може да Си позволи Несъвършенство в името на Спасението но душите. Това Е Дълбоко Скрита Любов.

Атлантите казват: Грехопадението е Спасение от Една Огромна Празнота. И затова То е Дар от Орела за Завръщане в Орела чрез Безупречност.

Целта на Грехопадението е Пресътворяване, Ново Завръщане в Бога, Ново осъзнаване, за да не губим никога повече Бог - през Цялата Древност, никога да не Го губим. Ето го...Смисъла.

А, кое е това, което подхранва упоритостта в застоя на хората? Защото всички тези була, които са пред?...
Значи, самата упоритост в човека, като своеволие, като...той вече - скоро даваха един терорист, който уби много ислямисти. И той казва: че ги е убил и съжалява, че не е могъл да убие още. Значи, тази упоритост нали, той си я носи, а другите тъмни сили само я допълват. Обаче в него е, защото око той беше чист, няма как да влязат и да му внушат нали. В самите хора е навлязло това зло, поради, казах, многобройни злоупотреби със Свободната Воля. И сега просто жънеш.

Аз сега се сещам, в едно интервю наскоро, стана въпрос за едни думи на Учителя, че и светлите и тъмните сили -  същества, чакат да се определиш в твоя Избор, и чак тогава действат. Преди да се самоопределиш…
Точно така. Казал го е. Значи, примерно, имаш някакъв важен въпрос и се чудиш как да решиш. Те те чакат да избереш Дълбоко. Е, хубаво е да влезеш в Покой, в Молитва, да избереш Заедно с Бога - това е друг въпрос нали... И в един момент избираш твърдо решение и тогава или тъмни щи пречат или светли щи помагат. Те тръгват след твоето решение.

Но всичко ежедневно.., така или иначе, не трябва да забравяме, че сме постоянно пред Очите на Бога и, че Неговата Милост бди над нас.

Няма как. Той постоянно е пред нас и включително и други Същества, които записват и Му дават Отчет - нали, Висши Същества, нали. И това е хубаво, щото това води до все по-голямо Осъзнаване.

Благодаря Ви...
И аз съм Благодарен...

Препоръчани книги:

Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Свързани публикации

Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение
23.10.2018 г.
14567

Елеазар Хараш: Самадхи е даряване на Дух, осъзнатост, блаженство и вдъхновение

Елеазар Хараш - Отговори на 25 въпроса на зрители на Портал12
Виж повече
Елеазар Хараш: Бог винаги изпраща свои напреднали, според душите (ВИДЕО)
27.02.2018 г.
9535

Елеазар Хараш: Бог винаги изпраща свои напреднали, според душите (ВИДЕО)

Представяме ви пълен текст на първото видео - интервю с Елеазар Хараш, като започваме с тези 2 акцента: Бог винаги изпраща свои напреднали, според душите. Но помощта, тя ще дойде когато човек направи личните си усилия в пречистването, за да може да получи...
Виж повече
Елеазар Хараш: Душата на човека идва от Бога, душите на животните идват от Боговете (ВИДЕО)
14.02.2018 г.
12910
1

Елеазар Хараш: Душата на човека идва от Бога, душите на животните идват от Боговете

Голямото разнообразие на животните произлиза от Единството на Бога. Всичко туй са скрити Негови способности, качества.
Виж повече
Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества (ВИДЕО)
22.01.2018 г.
8511

Когато осъзнатия човек избере Бог и Истината, получава подкрепа от невидимия свят, от напреднали същества (ВИДЕО)

есетте заповеди са дадени за хора, които са ги нарушили – те иначе нямаше да бъдат дадени. Дълбоко в сърцето на човека е записано, че важен е Бог и Истината, и правилността на нещата. Това го знае всеки човек и доста животни.
Виж повече

Спонсори на Портал 12