Търси

Елеазар: Да вярваш в Бога, означава да се превърнеш в Светлина, а не просто да си човек (ВИДЕО)

21.12.2020 г.
6818
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Христос е Дихание в Бога - Чистото Слово (04/12/2020 ИНТЕРВЮ - ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Здравейте, Елеазар Хараш! Темата ни днес е Христос и Словото. 
В началото искам да започна с нещо, което казва Христос. Христос казва: “Аз затова се родих, за да свидетелствам за Истината” - това Слово показва, че хората са се отдалечили от Истината, от фундамента на живота..?


И доброто се е отдалечило от Истината, и злото. И хората - “бъди добър” и мислят, че това е достатъчно, или само “вярвай” - ти с вяра не може да стигнеш до Истината. 

Истината въобще не е вяра, не е знание, Тя Е Дълбоко Преживяване, но ти трябва да го разбереш и трябва да си станал достоен, Бог да ти го даде.
Ако съ...сещам се за една случка, мисля че може да не съм ти я казвал - за Христос и коня, и учениците?

Не.., за белите зъби.
Да, Да. Много е красива - пак щи я кажа. 
Значи, върви Христос с учениците - малко тънко предание, фино - и един умрял кон и миришел лошо. И учениците казват: “колко лошо мирише”. И Христос казва: “какви прекрасни бели зъби има”. Той може да види и сърцето му, и душата на коня. Щот коня в другият свят, според Учителя, е Невидима фина красота - летяща красота. Такава е невидимата му форма. А тука е нещо друго, но горе - като красив вятър.

В самото начало, да разкриете пред нас, колко дълго е продължил процесът по подготовката на условията Христос да се прояви на земята? И най-вече, какви души, духове са поели тази мисия?

Процесът е много дълъг, Боре. Той е Невидим, спада към Несътвореното, спада към милиони години. Христос е бил даже дълго време замразен в Бога - създаден като Несътворен. Нали, той въобще е Несътворен, нали. И много е дълъг. Не може да се проследи, щото е Божия Воля. Може да го разкрие някой път, но не е толкоз...Важно е какво представлява Христос, Същността му, нали. 

Иначе, темата: Бог и Христос

Храмът е Състояние в Бога, а не място. Няма църква, няма къща, няма параклис - състояние в Бога, а не място. Храмът е в Бога, а не в света. Ти може да си в пустинята и в пещерата, и ако ти си пречистен човек -  търсач на Бога, ти си Храм. Пък може да си в църква и да си трагедия.

Храмът е Мистичен, това е Чистото Божие Дихание в нас. Храмът е Любов и това е Божия земя.

Само Бог владее събитията, защото ги предхожда.  - 

Първо ще говорим за Бог, после за Христос. - Събитията се случват изцяло в Бога, а не в света. 
И този вирус включително - всичко се случва в Бога - тука света го остай настрани. 

Ясният Поглед вижда само Бог, а не света. - Значи, ако ти виждаш...ако обичаш много Бога ще виждаш всичко като Замисъл на Бога, и като случки с Бога, и като Действащ Бог - няма да виждаш света, и няма да виждаш ума.

Без Любовта си към Бога не можем да получим себе си. 

Любовта е Слухът на мъдреца. Тя долавя Бога, тя долавя нечувани Тайни, защото Любовта е най-дълбокото място в човека - Божието Място.

Има участ по-лоша от смъртта. Това е отделянето от Бога - да умреш е нищо.

Създай себе си в Бога и светът ще се оправи. - Ще имаш поглед и в един момент ще видиш, че света е оправен. 

Защото Лао Дзъ казва: Дао живее в Лао Дзъ. И той вижда порядъка, щото той в самия Порядък живее, той не живее в света,  и няма нужда да оправя света. Той е в Порядъка. - Светът ще се оправи, щото ще имаш Погледа на Бога.Който се е отделил от Бога няма реална сила.

Бог дарява Нищото  - Целостта на търсачите и Пътят им, защото Бог е Целостта и само чрез Целостта те могат да Го открият. - Ти не можеш да търсиш Бога с 99% вяра.

Който е намерил Любовта си към Бога не се занимава с религия. Когато се пречистиш, Бог вече желае за тебе нещата. Той вече знай какво искаш, как да действаш и Той те обогатява. Всичко взаимно се Обогатява.

Ако Бог е в тебе, нищо не може да те контролира. Той е твоят контрол.

Всичко, което е без Бога  е празно. Дълбоката и Истинска Любов към Бога е Единствената Блага вест.
Само установеният в Бога владее себе си. Бог е нашето Върховно Вътрешно Богатство.

Бог е Този в нас, Който постоянства в нашите молитви - ние мислим, че...Той, щото ни води към Себе Си, дал ни е специфични молитви и Той ги подсказва, Той постоянства, щот иска да ни даде Себе Си. И всичко става...и след време става едно естество, което Той го иска.

Бог е нашето Древно Сродство. Бог е подчинен на Законът на Любовта.

Да срещнеш Бога не означава да срещнеш образ или лице, а да намериш Истината в своя Живот - Истинното същество, Същество с Нищото, Същество със Съкровено Сърце. Туй все спада към Висшия свят. 

Който търси Бога в своя път в нищо не се застоява - нито в дарби, нито в способности, нито в добро, даже и в блаженство - и блаженството също е по-ниско ниво.


Отдаването на Бога е Началото на Живота. Златният век в човека, това е Бог в него.

Да вярваш в Бога, означава да се превърнеш в Светлина, а не просто да си човек.

Бог следи Скритото Вътрешно Развитие в човека. Онези малки усилия много ги харесва - той е влюбен -  Той знае, кои усилия са старателно чисти и честни, въпреки грешките.

Божественият Порядък е съществувал преди сътворението - в Бога и само чрез Бога - Само чрез Бога може да се направи Преход от хаос към Порядък. 

Човекът може да обича правилно само ако Бог е влязъл в него.

Концентрацията в Бога е по-бърза от Светлината.

Ние сме говорили подобни…

Само Бог вижда Дъното на нещата. Ако живееш  осъзнато Бога -  цялостно, Астрологията умира цялата, заедно със звездите - всички хороскопи...защото бъдещето е в Бога, а не в прогнозите. Бог може да го видоизменя многократно. И винаги нещо по-друго може да се случи. Затова то не е важно. Да…

Но това е валидно за пробудените души и тези с Чисто Сърце, за които..?
...разбира се..
...говорим
...ти търсиш бъдеще вместо Бога -  за каква пробуденост…
А, предвид, че света е изпълнен със застинали в развитието си души, астрологията е за тях.
Боре, представи си - изпрати астролог на Лао Дзъ и на Мелхиседек, или на...да, на Христос, или на Учителя - да му каже какви звезди има, какво го чака...прим…


Много е важно да кажем…
Бог е в него, какви звезди?

Много е важно да кажем, защо Учителят е дал Принципите на Астрологията. За да повдигне познанието на учениците и те да знаят, че и там има ръководство, но че не трябва да се застива в Астрологията..?

Значи, Астрологията на Учителя е съвсем друга. Тя е Мистична и няма общо. А Той е дал за учениците, щото има ученици привързани към астрологиите, както към музиката - те трябва да се занимават. 

И след време да разберат колко е излишна астрологията. И че Само Бог е Важен - всичко туй трябва да го минеш, да го учиш, да го преживееш и накрая да кажеш - “бе за какво ми е таз астрология, Бог ми трябва и Учителя.” Ама трябва от опит. Няма значение колко хиляди години ще отнеме.

Но, не можем да отречем, примерно, дори и тази година или предходни години, че астрологичните прогнози се сбъдват по една проста причина: просто хората са застинали на много ниско ниво.
Да, ама, и да са сбъдват и да не се сбъдват няма значение. Въпросът е: Сбъдва ли се Бог в тебе? - както и да е.

Ако живееш осъзнато в Бога, както ти казах, Астрологията умира. 

В човека на Любовта Бог работи и влияе на другите. Бог в човека е запалената свещ. Когато някой те обича истински, той те насочва към Бога. 

Много хора са идвали при мене. Ако не ги насочвам към Бога и то правилно, горко ми. Но аз нямам друг избор, пък и не искам и нищо друго - който и да е, какъвто и да е…

Дори, вчера говорих с един човек, изгорен трета степен - къщата изгоряла, сестрата - преживяха го, както и да е. Те знаят нали - пожар, оцелели са трите деца. И искаха помощ. Викам ще изпратя и Помощта на Учителя и на Настрадин Ходжа - и кат се зарадваха и забравиха проблема и два дена живеят с Мисълта за Учителя и с Настрадин Ходжа. Него го поздравих и му...обадиха ми са пак и, там чрез други телефони и им казах: Честит Пожар! Що? Щи кажа защо- Не тя ма разбра. Щото, той искаше да я души и да я убий, преди време, подготвяше се това. Сега той изстрадва и поумнява, тя царува с трите деца и благодарят. Разбираш, нали? И разбраха, че Пожара върши...както и да е.

Ако Бог те обикне, Боре, той отстранява от тебе времето и света. Той го прави туй. Някои искат да се отделят от света - не, Бог трябва да иска. Бог трябва да те призове. Да…

А, кога Бог отстранява, или човекът трябва да отстрани - съмнението?

Бог е Който...ти трябва да създадеш условия, трябва да създадеш предпоставки и Голяма Любов към Бога и в един момент Той така щи го махне, че ще разбереш, че то не съществува. За който трябва, както вируса - за който трябва го има, за който трябва го няма.

Можем ли да кажем, че…- засегнах го този въпрос за съмнението, т.к. много ученици питат, или кандидат-ученици - можем ли да кажем, че най-добрата и най-проста практика е постоянно да се държи в съзнанието мисълта за Бога - във всяка една ситуация в ежедневието - дори и при едно самонаблюдение на мислите, които минават през съзнанието? Просто да се държи постоянно мисълта за Бога.

Номер едно Практика. И съмнението и вярата са болести. При пълно мислене за Бога се ражда нещо съвсем друго - друго качество, Боре. Това е Доверието - Тотална Доверие в Бога. 

Водата е кислород и водород, да кажем. И двете не може да ги пиеш, обаче Родената вода, тя е хармония, тя е Светлина, тя е Пра-Светлина. Нея може да я пиеш. Онез неща не може да ги пиеш. Родило се е нещо трето, което е Истинско. - Ние го наричаме третият Бряг на Реката. Аз съм говорил за Третият Бряг на реката. Той е Дълбината на нещата - не тез брегове, стигаш до някъде и граница.

Дано повече хора да разберат дълбоката метафора в това, за което ви благодаря.
Не знаех, че е метафора даже. Аз и не знам таз дума - няма значение.

Значи, Мигът, Който е Връзка с Любовта е Връзка с Бога, с Учителя. Това е Миг без време. Бог не живее във време, но Той го посещава и ни променя. Това е жестовете на Бога.

Живей в Бога, а не в настоящето.

Сега щи обясня, ако се колебаеш нещо:
Да живееш в Бога не означава да живееш в миналото си, не означава бъдещето, не означава да живееш в ума си, и в мислите си - да живееш в Дълбините си. Това е живот в настоящето. Другото е…

Когато Бог е запечатал една Тайна, това означава, че тя е смъртоносна. Тука се сещам, Тот казва: 
Познай Тайната и тя ще ти стане приятел. И винаги ще те следва. Но трябва да умееш да я съхраняваш.

Стихиите в Природата са форми на Божията Воля - абсолютни слуги: вода, земя, вулкани, земетресения, всичко е абсолютни слуги на Бога. Те са на ниското ниво, извън етера - те са паднали долу.

Чистотата е Божия Благодат, но Бог я изработва в нас. Ние не можем - само с Него и само с Неговата Любов по Пътя на Любовта.

Хората, които упорито отричат Бога им е отказан Пътя на Спасението. Разбираш ли що го отричат, нали? Има причини. Човекът се е отрекъл и е бил упорит. И затова те са в безизходица, Боре - те са в безисхо...Каквото и да кажеш на такъв човек удряш на камък.

Срещал съм още от ранното ми детство такива хора и не можех да повярвам колко са упорити в отричането си на Бога. И наистина целият им живот стана безизходица.

А пък, ако Бог им даде преживяване за себе си...обаче, трябва да заслужиш, трябва да имаш някаква пътечка, някакви...Така,

Само Бог може да ти даде чувството за Покой и сигурност. 
Ако Бог ти е поверил Тайната на вглъбяването ще откриеш Бог в себе си. Това пак от Бог зависи колко се вглъбяваш, колко влизаш навътре. Той разрешава до къде да стигнеш. Обаче вървиш ли по тоз Път, това се задълбочава.

Който Дълбоко е преживял Бога, той носи в себе си нещо от Неизразимото. 

Бог Е Тотален Андрогин - Тотална Пълнота и Плерома, Тотална Цялост. Христос също е Цялост, понеже е част от Бога - от Единството. Това е Неговият Естествен Организъм, Боре - Целостта. Докато Адам е неестествен, той е разполовен. Андрогинът е Мярката, безсмъртието, мъдростта в човека, всичко  - Любовта, нали. Андрогина няма нищо общо със смъртта. Нали, той е друго начало - Божествено Начало. Тука е Истинското Съкровено знание. Нарича се някой път Знание от Трета степен.

Като говорите за тази Цялост и че Христос е Цялост, си спомням една лекция на Учителя, в която Той казва, че Христос в момента е пръснат в много души. Не използвам може би точните думи и цитат по Учителя, но Той казва, че Христос е в много души и на много места във физическият свят. 

Значи, Боре, туй означава значи Христос Съзнанието, Буда Съзнанието, Кришна Съзнанието, Мелхиседек Съзнанието. Туй Чистото Съзнание, То е  - все повече се сродява с Чистото Съзнание на човека, който върви по този Път. И колкото по-Дълбоко, по-сродство. И с тях е. И които го обичат, Той си ги учи бавно по Пътя на тази...води ги към Андрогина, нали и към Истинската Любов. 

Което значи, че тази Цялост включва вече в Себе Си, прегърнатите ученици?
Да, Да. Те вече край. Те са избрани, което означава свършен акт. Както предания - предаността е самата Любов - свършено. Обаче, има процес да се извърви. Но той вече е благословен с всичките му трудности, щото вече отзад е Бог. Той изчислява всички тез неща и знае, че от там ти ще израснеш. Ти...щото има хора, на които Бог дава трудност, която те не могат да победят, а тука е съвсем друго. Тука е съвсем друго. Тука всичко е Един Общ План Замисъл, Който Е...Значи, в Андрогина няма свят, а само Бог и безвремие. Тука няма никакви календари. Календара на Маите - Мъдростта им е съвсем друга - календара е трагедия.

За Андрогина - съществото на Бога - има само една ценност и тя е по-важна и по-дълбока от света, от природата, от историята, религията, науката - това е Любовта към Бога. Това е на Първо място - изгубената цялост и пълнота. Това е изгубеното Чисто Прасъстояние. 
Ще обясня: Андрогина е изначална чиста същност, пречиста енергия. А когато тази енергия се е опетнила в райската градина, тя се разделила на две сили - на мъжка и женска и сега тези две сили се търсят, но Първо трябва да имат стремеж към Бога - да открият Бога - т.е. Древното Сродство. И тогава Бог ще позволи да откриеш и другата част, която е пак Бог - това е Скритият Бог. Всъщност търсим Скритият Бог. 

Андрогинът е Пра-състояние, в което противоположностите се влюбват и съществуват Единно без противопоставяне, защото тука говорим за Свещена Цялост - няма ум въобще.

Отделянето от Андрогина е катастрофата в света. В Самадхи катастрофата умира, нали. Посветеният става Плерома - става Любов и Мъдрост, в Едно Цяло - значи там няма разделя - Любов, Мъдрост, Истина. Той се е завърнал и вече може да помага. И Бог го използва, нали. Той, такъв човек знае, че Бог помага, нали. Той не са прави на помагач, щото…

В човека има история, в андрогина има Бог и Цялост. Грехопадението е излизане от Целостта и затова човека все търси нещо и докато не го намери няма да се успокои.

Състоянието Андрогин или Пълнота е преди сътворението на света. Това е “състоянието Бог”, откъдето е идеята “Богове сте”.

Целостта това е Метода - това е излизането от сътвореният  свят и завръщането в Първичната Несътвореност - състояние без смърт и без живот даже. Значи, говорим за Истинският Живот. Там няма живот и смърт, няма двойнственост, както и Истинската Любов - няма любов и омраза. Там е Тоталната Любов.

Като казвате “и без живот” - имате предвид “без сътвореност, 
Да.
...но със съществувание”?
Да, без този външния живот, който не е реален, нали.
В това Пра-състояние светът и вселената, конфликтите и споровете ги няма, защото това е Дом на Покоя, Дом на Бога. Цялостният човек е Мистичен свят. Хората не могат да го разберат. Те затуй някой мислят, че Христос има жена. Той и да има и да няма не е проблем. Щото Той е в Целостта и все е Чисто, но хората смятат, че Той непременно трябва да има, нали. Обаче там вече, това е така надрастнато, че и жената е дар, и без жена е дар. Обаче ако е дал жената, Той я прави Богиня, такъв човек нали - такъв е пътя.

Можем ли да кажем въпреки всичко, че оная духовна жена до Христос е Мария Магдалена?
Не, тя дълбоката жена спада към Несътвореното и към... - няма образ. И може да са десет като Мария Магдалена, една е Дълбоката. Но тя спада...тя е дълбоката несътворена, без форма.

Тоест, това са просто човешки догадки и въжделения за Мария Магдалена?
Да, да.
И тя участва, нали като. Нали, тя се смята за най-силния ученик, макар че между  Юда и нея има... - дълбоки са и двамата, нали.

Мохамед е имал много жени, над десет. Но той има пета степен, доколкото си спомням, Чистота на сърцето. Спада към Пра-Светлината. И всъщност Бог го е подкрепял. Но, дали ще си с една жена или не, въпросът е да Оцениш Дълбината на Бога, щото Той ти я е дал, за да...Той ти е Дал Себе Си. А, пък а, мъдреците казват: 

Когато, това което е до тебе - жената, която е до тебе - най-близката, тя може да е на разстояние няма... - която е най-близката, това е твоето минало. Това е твоя Път и това е Бог. И ако ти го оцениш, още повече става това - усъвършенстването се увеличава. Ако не го оцениш, значи после такива...щото това е злоупотребата с Любовта е страхотно нещо. Това е…

На едно място казвате, ако не го оцениш, ще плащаш.
Слаба дума - плащане.

Андрогинът е мистично Тайнство на живота. За андрогина - той е странник, нали, неговата храна е Бездната, Безкрая.
 
Пълнотата е Мярката на Висшия свят, Боре, за Божествения Произход. Такъв човек се движи като Христос Съзнание в света - движи се чисто несътворено, като Чисто съзнание. В тоз андрогин няма свят, няма Космос - няма Вселена, звезди - някои щели да живеят на Марс. Ти, където и да отидеш ти си, нали... Фактът, че искаш да отидеш на Марс, а не при Бога, ти вече си загазил - останалото вече е последствия, ще си ги носиш. Няма Космос има само Бог, има Велика Пустота, Нероденост. Има Свобода, това е Древният свят. Такъв човек няма нужда от света, той живее в Бога, в своята Древност, както Лао Дзъ в своята Нероденост и Неизмеримост.
Те се чудят исторически ли е Лао Дзъ или не. Каква история, нали? В Бог няма История. Той е скрит в света, Той е зад було. Такива хора живеят в света и бъди сигурен, че те няма да ти се представят и да каже”аз”. И ще видиш другият път какви неща...пита Конфуций, какви неща отговаря Лао Дзъ. Това е...и как се е смял после Лао Дзъ от сърце. И Конфуций казва: “По-хубаво е  да срещнеш дракон или тигър в гората, отколкото Лао Дзъ” - Той срещнал Бездната - ума среща Духа, разбираш ли? Ние издадохме и Даоски афоризми - страхотна книга.

Спомням си от последното интервю за Мелхиседек, как като се подготвял, всъщност може би греша, за Аполоний Тиански - като се подготвял да го срещне и 40... 
Да
...дни пост и накрая припаднал.
Да.

Андрогина е пълно унищожение на сътворения свят. В Самадхи се случва точно това унищожение. Ти ако не си унищожен не може да се завърнеш в Бога. Това е унищожение, което е завръщане в Непорочната Светлина, мястото преди сътворението на света и на космоса. Така древните атланти, забележи, са унищожили космоса. Страшно Развитие! Страшни степени - 8 степени, нали. Осмата е специална. Над милиони, много милиони са го постигнали. Един път 8 милиона, после друга серия, нали - както и да е. Милиони безупречни са станали цялостни. Те са търсили безупречност , не религия, не храмове, не писания - безуп, в Неродеността. Андрогинът е изначалната Цялост и тази цялост крие в себе си изворно Тайно могъщество. 
Истината е нещо Тотално. Който е разбрал това много е разбрал. Великата Реалност е Единна, Тотална, Неразполовена - там няма мъж и жена. 
Падението от Андрогина е било загубено, а с това е загубен Бог, защото човекът е злоупотребил с Чистата енергия, преди да стане Адам. 

Христос е Андрогин, Той не се нуждае, забележи, от общество, нали - социална система, пенсионни фондове.., нали. Сещаш се какво искам да кажа... - Той не се нуждае от колективен живот, Той има Душата в себе си, Целостта в себе си, Жената в себе си - Върховно нещо. Той живее Цялостно в Бога. Той е преизпълнен, самодостатъчен. Това е божествена  Цялост, която Бог му е дал чрез Скритата жена. Жената е Скрито нещо - Царство Божие. Нарича се Царство Божие.  

Смятах след време да ти говоря за Скритото Сърце и за Тайната Любов на жената, за Истинската Любов на жената - като тема по-нататъка. Щото голямо нещо е Жената-Душа - Страшно нещо е. Светът ако може да зърне за какво става въпрос ще почне да пълзи и да се моли за Развитие ежедневно, и да иска само да зърне, Боре, не...даже не и много да разбере - както и да е.

Тот казва: Древният няма Име. Той Е Тотална Единна Цялост - Велико Съвършенство. Той е преизпълнен с двата Принципа - двете енергии, двата пола и затова винаги ражда всичко от Себе Си - Единственият Родител, което реши да създаде. Целостта има всичко в Себе Си. Така е роден Мелхиседек, говорихме, без родители, без дева Мария - директно. 

Чистото Слово, Боре, също е Андрогин. Никакво съмнение няма в него - нито вяра, нито…- Тотално Доверие, Тоталност! Андрогинна Божия Тоталност. - Затова ония стотник казва на Христос: “Само кажи Слово” - няма нужда да идваш да ми виждаш болния, да ръкополагане, такива...нали странични - “Само Кажи реч” - само Го изречи - той знае как пътува Словото. А То е много по-бързо от Светлината и от мисълта. Това Слово е Бог в Действие. 

Ако си познал Бога Той ще те освободи от всяко тревожене. Това е Негова задача - постепенно става, но ще го даде на хората.

Необяснимите Тайни в Бога са обясними - в Него са обясними. Бог е по-дълбок от свещените книги, забележи, затова истинският търсач е насочен право към Бога, а не към Библия и Коран, не към Зенда Веста, не към Индианската Библия - пряко към Бога, нали. Няма време за губене.
Ако си познал Бога, ще разбереш многобройни неща по-дълбоки от Библията и Корана, извън...Щот Бог е по-Дълбок. Те са частици пред Него и то микроскопични. Това е - Библията е капка при Бога, от Океана на Бога.
Само Чистотата може да улавя Висшите трептения на Бога, означава на Тънката Мъдрост.

За Христос: 

Ако нямаше Падение нямаше да има Христос в тоз свят, и подобни на Христос, многобройни.

Бог е Пра-Древният Родител на всичко, Бащата на всичко, Създателя на всичко. За да ражда Бог няма нужда от родители. 

Боре, има родители дето се смесват интимно стотици пъти и няма раждане - Бог като не иска да родиш, няма дете, няма нищо. Кой решава това? Значи и това не помага. Бог решава нали...както и да е. Значи, няма нужда от тез неща, щото Той е Първичния Родител - Казва и Рожда. 
Ти знаеш, русалката ражда без мъжка русалка. Ако една русалка може да ражда, нали..?

Христос не е роден от Мария, а от Бога чрез Мария. Мария не може да роди - Бог Ражда. Чрез Мария само Той слиза, Бог остава Скрит. Както чрез някой лекар Бог те излекува - Бог се радва на лекаря. Лекарят мисли, че има заслуги, ако е его, а Бог отзад те е излекувал и се е скрил. И нека се радва лекаря, щото Той Бог какво да се радва. Той...пък и лекарят, като се радва ако е искрено и Бог ще се радва.

Христос, важното нещо, не е сътворен, а е Роден от Бога. Роден е като несътворен. Той е - Христос е Дихание в Бога. Диханието е Чистото Слово на Бога. То се различава от дишането. Ако трябва някой път ще обясня. Докато Адам диша - да , тука частично има - Адам диша и в Бога и в себе си, Христос е възкръснал, т.е. Диханието му е в Бога. Това означава, че съществува живот след смъртта на тялото. И това трябва да се разбере.

Христос не спада към сътворението. Той е роден в Бога, а не в сътворението.

Христос е роден като Нероден. Това е друг Замисъл на Бога. Той е роден отвъд живота, отвъд смъртта, отвъд времето и историята. Затуй Той променя историята, казва се. Защото Духът може да променя историята - И всички тез духове - и Мелхиседек променя, и Буда  - Буда какви неща е направил...Буда е родил милиони посветени. За съжаление Христос много малко, защото богословите, горките...ще ги.., както и да е.

Христос е Роден Мистично чрез Древно изричане на Словото - чрез особено Слово на Бога - Древна Дума.


Христос е несътворена висше Реалност слязла в света да покаже Пътя към Древният Бог, Пътя към Източникът. Когато Христос е бил роден, историята не е съществувала. Нямало е минало.
След време щи говоря за Древността. Древност е имало. Ще говорим за Абсолюта и Древността. 

Христос е роден Дълбоко Навътре в Тайната на Бога. 

Историята е нещо външно. Той е роден без бреме, без човешка намеса, като чист Дух. Той е роден за Живот в Бога, не за живот в света и за участие в социален живот или там нещо, или за философски живот. Бог е неговото Пълно Дихание -  в Христос. Той съществува в Бога, не в човечеството. Тука той е само гост, нали.

Той е роден с Несътворено Отношение към Бога. Докато Мохамед е много трудно...той е трябвало да извоюва Бог в себе си. Имал е голяма борба. По-тежка съдба. Постигнал е...голямо нещо е. Значи, там е друга история. - Той е роден с Велико Послушание към Бога, с Послушание до смърт. При нас това го има някъде дълбоко вродено, но докато го постигнем и го изкопаем в себе си.., а той просто си го носи, нали и той на Кръста умира - “Само Твоята Воля” - страшна формула. Кажеш ли на кръста, на смъртта “Само Твоята Воля” - ти се сливаш с Бога - Тайна Формула.

На Голгота Той показа своята Несътвореност. Според Христос, в Послушанието към Бога е скрито по-Дълбоко израст...(Гносиса) -  по-Дълбоко израстване от жертвата, и от всякакво добро - Послушание до смърт! Жертвата е на по-ниско ниво, нали. Любовта още по...значи, смятай нали.

Христос говори на Дълбините в човека. Който умее да слуша заживява в Истината, а не в живота и в смъртта нали.

Христос е Откровение в Сърцето на Бога и затова в Сърцето му няма свят.
Ние трябва да махаме света, Боре, с борба. Той пак се опитва, пак влиза, нали. Обаче тези усилия са…

Христос е същество от Есенцията на Бога. Той е Предвечно Сияние ( всичко това е главно е Гносиса) - и затова Учителя казва, че: “Христос се подготвя за 25-ят Старец”.
 
Ще обясня:
Старците са Древни Сияния - не светлина. Светлина е..., там не важи. Древни Сияния, това са Абсолютно неразрушими вътрешни Цивилизации. Не външни цивилизации, не духовни - по-дълбоки - Божествени Цивилизации. За които атлантите казват:

Те имат Умение да изваждат Вдъхновение и от гроба и от всяка трудна и мрачна ситуация, и от всеки Мрак. Щото...щи обясня, нещо се сещам: Значи, когато Един Старец попадне в Дълбок Мрак, Той вижда Пре-Ярка Светлина и Мрака умира. Но това е Неговият Поглед. Той е изработил с Изумителна Любов към Бога тоз Поглед и просто Мрака увисва.
За другите Мрака е Мрак, Мрака е бреме, Мрака е Празнота - Старецът го разпилява. И много такива - вървят по тоз Път и ще вървят. Има посветени, които още не могат да видят това, но това е Път.

Когато казахте, че Христос не е успял да възпламени, така да се каже към момента, толкова много както Буда - просветлени Души, може би този момент е оставен за след Сблъсъка, за който много хора говорят, че ще се случи тепърва.

Ти може да говориш много за Христос, въпросът е Бог извикал ли те да вървиш в Правия Път или в Голгота? Не е задължителна Голгота. Има хора, които са я преживяли миналия път. Обаче щом Бог те е извикал, ти и без Голгота ще влезеш в него. Щото Той знае много начини. Не е задължително, даже и страдание.

Зададах този въпрос, за да не остане онова усещане, че едва ли не Христос не се е справил спрямо душите…
Има посветени...някои от светците, някои от тихите и скрити християни, нали. Такива като Майстер Екхарт, Якоб Бьоме - те са даже.., посветени е слаба дума. И тяхни ученици многобройни. 
По линия на Свети Бернар има също -  монахини, отдадени на високо ниво, Суфи жени - има такива, които са приели Християнството като свое, то също е - Суфите казват: “Христос е Велик Суфи.”

Можем да кажем, че Христос показа един различен, един нов Подход. Тоест Той показа Принципите, по които трябва да се върви - Модела.

Бог има много Подходи, Боре. Единият е Христос, другият е Мелхиседек, другият - атлантите...всичко това са - щото има различни съзнания. Христос не може да отиде да проповядва на Даоски Мъдреци и монаси. Мохамед не може да проповядва на християните. Разбираш? Бог Е навсякъде и Всяка Мъдрост е Негова. И Той знае кои трябва да ги извика, кои да ги поведе, кои да не ги води, нали.
Но, след като всичките тия милиони души, които пропаднаха допълнително след времето, в което се яви Христос - пропаднаха във всичките тези мрачни векове, в които и отричаха Принципите дадени от Христос, и изгаряха богомилите на Кладата, и след това продължаваха буквално до наше време. Всичките тези души, означава, че Христос е трябвало да работи с най-пропадналите ли?

Ами, в известен смисъл упорити, пропаднали, но Той и Учителя си е имал голямо главоболие в България - казва: “...побеля ми косата”, нали. И не само. И евреите са били...стар договор са имали с дявола преди, Той слязъл да го разруши. Обаче и в Китай и Япония има, покрай многото Мъдреци много невежество. Така, че в целия свят Бог е изпратил, поставил Мъдреци - това са все Негови Лъчи на всякакво ниво. И Той си грижи, чрез тез същества, посветени и т.н.

Атлантите казват още: Че те познават Тайната Мощ на Любовта - самите атланти. Защото чрез Нея са ограбили Мрака. Това са същества от Бездната и от Мистерията. Тука добро и добродетели не са нужни, защото аз може да съм ти казвал: какво добро може да направиш на едно безкрайно същество. Там доброто ти увисва - въобще. Тези същества са Сияния от Бездната - Старците, Древни атланти - най-древните и Независимите. Христос ги нарича (Гносиса) - за Старците говоря - Великите Неродени. Той говори за 24- ри и за други. Великите Неродени - само в Гностичните книги. 

Ще обясня:
Те са Древни Мистични Безмълвия. Те не са светлина като ангелите, щото това е бедняшка работа, сиромашия. Ако беше така - ако Те бяха светлина, щяха да бъдат бедни, като…
За да станеш Старец трябва да си минал през многобройни Голготи - най-малко през две, три. Някои са минали и през девет - Учителя. Вторият Старец е минал през четиринайсет. Това са специфични фини светове, преодоляни чрез Голгота. Щото има и Вътрешни Голготи. И Той вече знае всички Тайни на Йерархиите на светлите и на тъмните, и може да ги ръководи както си иска и да направлява своите пък, които го обичат.

Трябва да си минал през тез Голготи, за да отстраниш от себе си абсолютно всичко, включително и фини светове и да остане само Бог, Който е над тез неща. Забележи...Тука Голгот...на Голгота светът се опустошава - красотата на Голгота. 

Голгота е върховно изпитание, в което умира завинаги всяко страдание - Забележи! Тя погребва не само сътворението - страданието в човека. Ако Христос страда ще страда с Лекота. Има такива Суфи, които като страдат пеят, и танцуват. Щото той е в Единство с Бога. Той не може да възприеме страха. Той е възприел толкоз Дълбоко Бога...нали - и...отнема всяко страдание завинаги Голгота - Завръщаш се тотално, Цялостно в Бога, в Източника. Ще обясня:

Тука на Голгота Любовта преживява най-Дълбокият си Опит - Мистичният Опит. Тука няма научен опит - остай, религиозен опит - забрави. Това е Опит над света. 
Това е Върховно Изпитание, Върховно Чисто Сливане с Бога само за избраните, които вървят. 

На Голгота Бог тайно разкрива Себе Си на избраните, но преди това дълго ги е подготвял за Себе Си. Той изчислява да издържат Голгота. И Той в тях издържа, Боре. Той просто, Той така ги прави нещата.

Ал Халладж казва: Голгота е Божествено избранничество, но това е за тези, които дълго, истинно и много са обичали Бога.

Голгота е била жадувана за избраните, Жадувана Тайна. Защото Тя сбъдва най-Голямата Близост с Единия Бог - там се сбъдва, това което си искал - не, рай-няма рай тука, няма ад - с Всевишния.

Голгота е вкореняване в Бога, защото за избраните, Бог е по-важен от всичко - и от сътворено и от несътворено. Те отиват към неведомото - по-дълбоките степени.

Христос е кръстен с Голгота. Тука няма онуй кръстене с вода - аз съм го гледал колко е смешно, Боре. На почивка едни евангелисти, майчице...дай по-хубаво да не казвам. Така, Христос е кръстен с Голгота. Това означава, че всички други ритуали отпадат.

Юда пита Христос: “Що е Истина?” - там, какви въпроси има, Юда...към Христос, най-дълбоките от...и Мария има. - “Що е Истината, Рави?” - Учителю.

Христос му казва: Истината е разрушението на света” - затова хората не обичат Дълбоката Истина. Светът трябва да е разрушен, тяхните удоволствия трябва да са разрушени, тяхните удобства - седемте апартамента трябва да бъдат сразени - да не...Значи…
“Рави, кои ще погинат?” - Христос му отговаря: “Тези, които не познават Нетленния Бог, погиват”.

Христос е възкръснал в Духа, а не в плътта. Тези, които не разбират това - които чакат Христос като плът -  ще загинат. Това е погрешната вяра.  Той възкръсва като Светлина в тебе, казва Учителя - и като светлина в мислите ти, чувствата ти, постъпките ти - това е Възкресението на Христос. И това е Пътя , нали.

Знанието е бреме, а Любовта е Лекота и затова Христос казва: “Елате при мене, моето бреме е леко” - на Голгота Той е олекнал тотално и вече го носи, както и тези, които са преживели Самадхи. Те нямат Избор, Боре, те си живеят в Лекотата. И много е хубаво, че Бог не ги е питал - дали имат избор- много е хубаво. Много е хубаво някой път Бог да не те пита какво искаш. 
На Голгота Сатана вярваше, че е угасил Светлината на Христос - голяма заблуждение - Замисъл на  Бога и Бог го сразява. Той Бог сразява Сатана по всяко време…- помислил, че угасил Светлината на Христос - Сатана, горкия, не познаваше дълбоко Бога във Възкресяващата му сила - скрития живот. 

И Учителя казва: “Кръста е едно от най-страшните разумни същества.” - Това е скрито същество. Някой път щи го обясня. Иначе, той е...спада към...има Два Пра-Старци. Това е Единият от Тях. И това Същество  тайно движи дълбоки неща.- Значи, страшно Разумно Същество, чрез което човек разрешава, казва Учител, Една от най-великите задачи на живота. - Нали, Древният си Път.

Кръстът е Могъщо същество, което те поглъща, за да те преобрази - ставаш диамант, не бисер. Няма тука вече бисерни миди. Кръстът е Мястото на познаването на Бога и на Истината в Тоталност.

Ако Кръстът те погълне, то е защото е видял твоята Любов. Кръстът е Неизречено Божие Място. Това е Тайният вход към Бога. Тука човек става Дух - изначален, лек, ефирен. Като дойде смъртта, той я поздравява. Това е божията Воля - Той прави Поздрав!

Значи, другите са извън Кръста и извън Кладите, те си остават просто хора. Иначе ще говорят за Бога - има, що да не говорят. Но си остават извън. 

Може да си бил мъдрец, но на Кръста придобиваш нещо дълбоко - Дълбок Покой. Мъдрецът още няма Дълбок Покой без Кръст - има разумност, има частичен Покой, но не е онова, което нали...Покоят е над Мъдростта, Боре. Има много Мъдреци, които го имат частично или го нямат. Пък има Мъдреци фиктивни. 

Кръстът дарява на човека Величието на Несътвореността.
Гносисът - Кръстът е единственото е единственото Истинско Светилище...единственото Истинско Светилище! нали, забравяш наред...Това е Божи е Светилище, а не човешко.
Христос е дошъл в този свят, защото това е светът на мъртвите. Нали, ако питаш: къде са мъртвите? - нали - ада...Те, иначе са живи, движат се. Изглеждат живи, знаеш, нали? Изглежда жив и говори като жив и смята, че е жив, нали.
Христос е дошъл в света на мъртвите, да им покаже Пътя към живите - тоест, към Бога и към Възкресението.

На Голгота Христос постигна победа в Невидимият свят. А, важното е винаги това, което е станало в Невидимият свят. Значи, твоите намерения, твоята Любов, всичко туй...там. Бог гледа какво става в Невидимия свят. Каква е Целта ти? И там Бог те обиква. И там ако те обикне в скритите намерения, нали - това вече надраства и чистота и нечистота, и вяра и безверие. Вече ставаш човек на Бога и Той знае какво да направи за тебе. - Важното е винаги, което е станало там. Тази победа, която е станала в Невидимия свят, измени Пътя на скритото човечество - тез, които истински търсят Христос, Буда - голяма промяна. Това скрито човечество е между хората, иначе. То си работи.

Синът Божий е Служител на Несътвореността и затова той никога не става земен цар и владетел. Те са мислили, че ще стане...представяш ли си?
...унижение

президент.. толкоз несъвместимо...толкова...ох, много е. Ще го спрем.

Христос донесе духовно спасение за човечеството, а не физическо. Той промени вътрешните тела. Човекът вече има Път към светлинните си тела.
Христос разреши въпросите на живота си, защото носеше Бог в себе си. И затова Учителя казва:
Аз меря човека с една единствена мярка - носи ли той Бог в себе си или не? - Както Бодхидхарма: Имаш ли Истина или не? Или другият - Имаш ли Любов или не? - цитати.

Ако Бог е Реално в човека, въпросите ще се решат. Сега, постепенно, бавно...свършен факт. Ако Бог не е в човека, въпросите ще се превърнат в проблеми. 

Още малко има…

Казахте, че Кръста е Същество. Така като се замисля ми дойде отвътре, че това Същество е свързано с числото 24. Така ли е?
Свързано е с Нулата - Абсолютна Нула, Абсолютно Сияние. И Абсолютен Път към Дълбоките Неизречени неща. Там числата, нали отпадат.

Сега се гради ново духовно тяло. Едно от нещата, които е създал Христос - Пътя, а то ще създаде ново физическо тяло в следващи животи - устойчиво за новата Раса. Друг вид тяло. Ефирно, леко, 

светлинно.

...да, да - не като тез тела. Тез тела са за бъдеще за умрелите живи. Ето защо Христос не избяга от Голгота, а я проникна с Любовта си. Значи, там страданието не е важно - на Голгота. - Тоталната Любов на Христос като всепроникване. Той я покори с Любовта си. Той срази страданието с Любовта си.

Възкръсва само Любовта, казва Гносиса. Не ума, не земния, не цитатите. Не богословите, не свещениците - Възкръсва Любовта. 

Голгота е Мистерия, Която разкрива най-могъщият израз на Любовта, както и Кладите.

Любовта е Любовта на Вечния Отец - това е Голгота. Голгота е Метод на Отец - Любовта на Отец да създаде Вечна връзка с тебе. Значи, Самият Бог иска да създаде Вечна връзка с тебе. Създава ти Голгота, изпраща те на Голгота - ти трябва да заслужиш - Той се слива с тебе, Той ръководи Голгота, Той ти дава издържането на изпита. И ти се сливаш с Него и става вече вечна Връзка вече завинаги - всяко прераждане.

Без Голгота човешките души се изгубват в сътворението. Те мислят, че са оцеляли, Боре. Те мислят, че са оживяли. - Значи, без Голгота човешките души се изгубват в сътворението и в смъртта - в призрачната материя и все повече се втърдяват и самопогубват. И те мислят, че това е пътя. 

Христос показа, че Царството Божие първо трябва да дойде в тебе, после в света.

И пак нещо от Гносиса, към края:

След Възкресението от мъртвите, Христос е започнал да посвещава своите ученици в Гносис - Гносис, не Богословие. Христос им говорил за Видовете Същности - Старците - които били създадени без ограничения - и във Видимия и в Невидимия свят.
Христос казва: Абсолютно всичко изхожда от Мястото на Великото Невидимо. - в апокрифните книги - От тук са произлезли двайсет- той ги нарича Двайсет и четирите Велики Непородени. - Гносиса така ги нарича. 
Тези Велики Невидими Същности, казва Той, държат ключът към Вратата на Бездната - към Безкрая. Не става въпрос за Вечността тука. 

Тия  24 - ри Непородени Спасители на Висшите Йерархии - значи те спасяват и от Вечността след време - Вечността също не ти трябва след време, на високо ниво. Тя е…

Христос им каза - на учениците, че Първата Тайна е Цялостната Плерома, която е Самият Бог. Но Христос им каза още, че тази, която е Тайна Великата Бездна - Безкрая,  Тя ви обкръжава всички вас. - И Христос им каза още: Всичко, което ви говорих преди Възкресението, това е всичко за Тази Тайна - Върховното Нищо - нарича го и Върховното Нищо. Нарича Го някой път Пра-Отец. - Което тогава Го нарекох на достъпен език Бог-Отец - за тяхното ниво. Тогава Христос им говорил така, защото неговите ученици не били напълно готови, за Дълбоко Възприемане на Истината. - Христос им каза още: До Нищото много трудно се израства. - след...Гносиса. 

На Христос също е помагала Тайната излъчена от 24-те Старци. Те си помагат взаимно - Същностите на Бездната.

Тези 24 Велики Невидими са 24 вида Пустота - Безпределност, но и 24 вида Различна Съкровена Мъдрост - Различна Красота. Тези 24 Тайни Същности се отразяват в Плерома на хората - подготвените, в Пречистият Духовен Свят. 
Чувайки това, учениците на Христос се изпълнили с особено Благоговение и Трепет към Тайното Величие на тези 24-ри Странни, 24-ри Велики Мистериозни.

Христос им казал, че ще се върне във Върховното Нищо или Пра-Отеца и след време пак ще слезе, но с по-голяма Сила, за да ги вземе Заедно всички със себе си, които са достойни.

Двадесет и четири Същности са Велики Спасители от Тайната на Бездната.

Когато Христос се е родил на земята, той не е излъчвал Чистата Си Пра-Светлина и затова съществата от времето и сътворението не са могли да го уловят - и тез които са го дебнели - нали, враговете, и другите - не са го познали напълно, само част от учениците и тези, които вървят по един Път към тази Светлина, нали.

Те не са могли да Го уловят, но тез, които са Го уловили са тез, които носят нещо Вечно в себе си, нещо от Душата Си, нещо от Безсмъртните, нали...А, другите знаели, че само е пророкувано за Него.

Учителя казва, че е “Намалил Христос Светлината си 75 милиона пъти” - Думи на Учителя - за да стане достъпен за хората и да не ги изгори.

Христос е говорел на учениците си за Голямата Космическа Катастрофа. Христос им казал, че Наказанието на бунтовните духове - астралните духове, още от Атлантида и т.н. е било заключването им в твърдата материя в многобройни форми - значи не става въпрос само за дяволи, и демоните , които са в Центъра на земята - прекалено тежки форми и тежки  и динозаврите, нали - знаеш, един слон какво ядене иска, един динозавър как яде и как не може да се наяде...друга тема -  заключени в в твърдата материя в многобройни форми.
 
Тези призрачни, астрални същества, които някой път излизат навън и стават материални, те имали пламък и твърда обременяваща материя - хем огън, хем такава материя, която им била дадена за обучение - ако се обучават въобще, някои от тях изстрадват, нали. Също им е дадена и светлина и тъмнина - смесена материя, която хем те обучава, хем те обърква - зависи какви избори имаш.

Това е било бедствено положение за падналите астрални сили в материята, но ако тези, които все още имали някаква будност, започвали - тогава имало такива същества, които са се опомнили някак си, в тежката материя, даже има изключения с демони, не дяволи - почнали да пеят благодарствени химни тогава това е било метод, в Древността - за да разтворят хаоса, да го разтоварят от себе, щото той много им тежал - от тази твърда материя, която е голямо бреме, Боре.
И много от тези астрални сили се досещали, че с Молитви и химни се разрежда влиянието на най- различни видове  материални сили, които са върху тях и те постепенно се освобождавали.

Възкресението на Третото Същество Христос се е случило, когато на Кръста, той Целеустремено се е Вглъбил в Бог - в Първото Същество. Това му е било Позволено, отдавна да се вглъбява. И от Който Той е взел Силата наречена Възкресение.

Това, Което Възкръсва е Силата на Любовта, казах - това, което е Устрем към Бога.

Който има Устрем към Бога винаги ще Възкръсне.
Всяка Любов, която е Устремена към Бога се Възнася над хаоса.

Когато Древният Бог влезе в Христос, тогава Словото стана Съвършена Сила - не Христос, Бог Влиза и Словото става Съвършена Сила. - аз съм ти казвал - Ако Бог.., ако Бог не иска да излекува един човек, Христос нищо не може да направи. Тази Сила, Съвършенството е Негово, защото Той е Тотален - Съвършено Можещо Действие, казва Дионисий за Бога - Неговото Слово. 

Ще обясня:
Само Истинската Любов към Тоталното е Врата към Бога.
Обичаш ли само донякъде, ти си далече от Истината. Смешно е да обичаш Бога донякъде. 

Погледни как Христос е обичал Бога, дори и на Голгота, казахме - дори до Смърт. Ето къде се Ражда Бог.

Това е Боре.

Примерът, който Христос дава като Принцип е Безкомпромисен.
Да.

Подготвил съм няколко въпроса по Учителя, така да се каже, свързани с лекции на Учителя. Ще ви помоля за кратки коментари.

Учителя казва: “Христос е една Велика енигма.”

Загадка, която няма да бъде разгадана, понеже в Дълбините си Той хем за Старец се подготвя - никой не може да разгадае Старец. Той носи нещо от Стареца в себе си, нещо от Дълбините на Бога в себе си. Всеки, който осъзнато носи нещо от Дълбините в себе си, той не само е загадка, Боре, на по-високото ниво е Тайна, а на дълбокото ниво е Мистерия. Това са три степени. Даже загадка е по-ниско...енигма е по-хубава дума. Загадките са за учените да се забавляват - открият нещо, не открият, нали. Тайните са за духовните хора, казвал съм го, а Мистерията вече е за Божествени нагоре.

Каква е връзката между Христос и Хермес, тъй като Влад Пашов споменава в една от книгите си, че Йоан е прероденият Хермес?
Значи, Влад Пашов и той на моменти е в полу-знанието. Значи, Йоан е...има нещо в него от Хермес, но е малка частица. Ако беше ония Хермес, това е нещо грандиозно... Нещо, което нямаше да говори като Йоан - ограничено. И даже на моменти, като се е усамотявал е плачел и се е чудел що Христос не го разбира, що Бог не му помага. 
При Хермес - това Древно Божество - страхотно - аз още много неща там не съм ти казвал, ама туй което сме изнасяли…

Следващият въпрос, който ще задам не е мой. Даже до някъде не искам да го задам, но понеже изключително много хора са ми писали писма и искат да бъде зададен, ще го задам:

Има ли прераждане или някаква форма на прераждане през другите големи Духовни Учители на човечеството, когато говорим за Христос? Има ли там прераждане?

Къде?
При Христос?
Дали Той се преражда?
Да.

На земята?

Да.
Въобще няма да се преражда. Значи, Учителят е казал: Той видя хората как го посрещнаха - как искаха и викаха нали…

А, преди това бил ли е Христос...Може ли да кажем, че преди това Той е бил под формата на други Учители?
Значи, много като него, Боре - тез дето бъркат, мислят, че е живял в Тибет, в Индия - няма такова нещо. 

Той частично е влизал в определени хора. И понеже частичната Сила, негова пак, е голяма...значи, такива живеят чрез вселяване в сродни хора - стари любими ученици, посветени, мъдреци, Учители, Велики Учители. Те са сродни, те си помагат Заедно.

Но категорично няма прераждане?
Няма. Чрез вселяване.

Добре. Благодаря много за това осветляване.

Можете ли да кажете нещо концентрирано за Загадката на Тайната вечеря?
Не съм я мислел, но имам там някои неща, които понататък ако стигнем до нея, там имал Тайни въпроси, както Юда е задавал. Юда много въпроси има дълбоки, туй беше едвам, едвам нали. Много дълбоки въпроси. И всъщност те са леко насаме, но има няколко, които след време...щото някои не трябва да се казват за какви неща са говорили, а някои които трябва да се кажат и като му дойде времето. Но те са няколко въпроса само.

Добре, тогава като му дойде времето. А, искам да ви помоля да дадете вътрешно тълкуване на думите на Христос:
“Дошъл съм да запаля огън на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч”


Много често Исляма ползва тоз стих, нали : Никакъв мир нали, самият Христос носи Меч - и Мохамед носи Меч, зависи какво влагаш, нали. “Дойдох да запаля Огъня към Бога” - не да  ви омиротворявам, да ви говоря успокоително, нали. Щото човек...ако успокояваш човека и го утешаваш, това вече е остаряло. Той трябва да бъде Огъня в него, в Сърцето му. Там е скритият Огън. Трябва да бъде запалено за Бога и това надраства…
Да, вие...
това спасява, нали.
Вие в Откровението за Чистото Сърце споменахте за тоя Меч на Любовта, който е...
Да. Да.

Учителят казва на едно място: “Христос ме срещна в Арбанаси”.
Не само в Арбанаси. При Учителя, тя връзката - значи, Връзката Му с Христос с други посветени, със Старци, с Херувими, които - отлага онуй земетресение там - Той ги уговаря нали да...Това е Боре...Висшият Свят е един Единен Свят и  Срещата е когато поискаш. Просто, щото те служат Заедно на Едно Велико Цяло и на Замисъла на Бога и те са...това е Единният Народ - пречисти...и Те са си все Заедно. И не само в Арбанаси, и в много други случаи. И Христос го е търсил. И Бог... и Учителя го е търсил, и Бог ги събира. И Бог ги уточнява. И те се събират Единно като ощи по-голяма Сила. И могат да влизат и в определени хора, групово даже, светли. Дето казва…
Тот казва - как ще настъпи Спасението на света? - “Чрез Светлинно Нашествие” - и това са тез сили, които ще влязат в подготвените хора. Те няма да имат избор. Те ще бъдат отделени от земните.

Навярно Учителят го е казал в контекста на книгата, която пише в Арбанаси - “Завета на Цветните лъчи на Светлината”.
Да, но то е по всяко време връзка Единна, нали.

Друго, което Учителят казва: “Христос е в България, между вас и със вас. Той е който подига българският народ. Един ден ще го видите. Той ще ви се открие така, както се е открил на своите ученици след Възкресението си.”

Значи, сред вас е Едно Пречисто Божие Съзнание, и Христос е в туй число, и много други - Едно пречисто Съзнание, което участва във вашия живот навсякъде. И то търси - Пречистото търси чистите съзнания. И търси тез пък, които се стремят...даже тез, които се стремят и не са чисти - пак е Любовта към тях, щото то е...и Той ги търси щото Той ги познава. И Той си ги вика, те си израстват, нали. И се иска само едно честно отношение към Истината. Другото не е твоя работа.

Учителят също добавя, мисля че беше в същата лекция, че “...възможно е Христос да дойде още в този век.” Буквално така го казва.

Той ще му се налага много да идва, щото тез богослови и свещеници, няма да е само в този век. Нали, Той, очаква го трудна задача, тежка задача. Ще се поти много с тях, чрез вселяване.

Да. Учителят всъщност казва, че Христос постоянно присъства и е на земята. И на физическото поле, но и казва, че Той е вътре в нас.

Значи, и вътре и вън, всичко това е въпрос, Боре, на Дълбока осъзнатост. Ако Дълбоко си осъзнат и Бог е вътре в тебе, и Учителят е в тебе, и всичко е в тебе. Ако не си осъзнат някъде...има го някъде навътре или някъде навън...или го търсиш навън.

В едно от Евангелията се казва, че когато Христос е бил Разпнат на Голгота, завесата на Храма се раздрала. Какво символизира това?
Значи, завесата пада - булото пада - Вратата вече е отворена, и към Вечността и към Безкрая. Свободата е дадена и вече ти трябва да вървиш устремено в този Път.  И таз легенда за Буда, мога да ти я кажа пак: Значи, чакали са го Пазителите - знаят, че Той вече е влязъл в Самадхи, щот - долу на земята, един човек като преживей Самадхи има една ПраСветлина сияеща, която избликва в него и Висшите Същества казват...разбират, че Бог е влязъл в тоз човек. Те преди туй може да са се чудили, защо Бог ходи при него въобще. Какво си говорят тайно. Има много такива неща. И като преживей - щото това е събитие в Невидимия свят страхотно и те почват да обикалят тоя човек и да му помагат, и знаят, че там е станало. Там Бог е...както и да е. И те са видяли Буда в таз Светлина - ПраСветлина - Самадхи - Това е знак, че там се е родило Божие Същество - вече служител. Нали, и те му казват нали: че чакат го да си влезе в Нирвана, нали - света на Великата Цялост. Той казва: няма да вляза, нали щото много мои събратя чакат да бъдат спасени и ще чакам докато последния - и много бодхисатви са го казвали - докато последния бъде спасен и тогава Заедно, даже може би тогава последния...Лао Дзъ казва: “ако си последния ще станеш първи”

То, това е един пример на свръх саможертва от една страна и от друга страна на Свръх Преодоляване на всичко лично?

Така е. Но аз смятам, понеже има два вида висше Самадхи - има и други тайни степени - дълбока тема, значи има едни, които се отричат от света и да помагат - просто са толкоз са жадували Бога, влизат в Нирвана, в Изчезване без завръщане. Значи, туй се нарича “Самадхи без зародиш” - без остатък, за да се родиш пак отново и да помагаш на хората - нови прераждания, светли. А, има други, които избират - отлагат онова разтваряне - за да помагат на душите, защото душите са нещо много скъпо, Боре. Не говорим за умове. Душата е нещо смайващо. Аз от много години се изумявам.., въобще се изумявам. Това е нещо... извън представите нали.

А, това първо Самадхи, което казахте, това разтваряне тотално, без завръщане…
Едното е със зародиш, другото е без зародиш.

Да, без Зародиш. Това на практика е Изчезване в Самия Основен Огън и усилване на Основния Огън.

Това е Тотално Изчезване в Несътвореното, както са Старците и живеят там. Там се живей с друга Пълнота, с друг живот. И...там си по-дълбок и от сътворението и от несътвореността. Но те и...тез, които са го поискали пак са прави - може би дълго са го жадували - може да  е милиони години и са искали само туй. Другите и те са прави. И  мисля, че някъде тънко Бог решава, кой да си...Има и такива кабалисти, които също са се разтворили, суфи... Много други пък са се върнали. Ал Халладж е един от завърналите се. Искал е да се разтвори като...но, като...заради душите. 
И казва: “аз слязах, защото имам Завет с Бога, пихме заедно вино” - Тайна Любов - не вино, туй вино го остави туй дето ферментира. 

Да. Последният ми въпрос от днешната тема е за това, че в Библията прави впечатление, когато Христос говори, че винаги има едно повторение на думата “Истина” - например: “Истина, Истина ви казвам” - едно затвърждение.
Подобно е при Хермес - “Изхождам от Истината, Изхождам от Бога” -  затова и Той може да го каже, както и Ал Халладж: “Аз съм Истината”.  - “Изхождам от Мярката.” Мярката е най-хубавото, Боре. Висшата Мярка е Истината. 
Лао Дзъ казва: “Злото се е родило, когато човек е изгубил мярката за нещата.”

И затова Христос така затвърждава Истината...?
Да. Това е летва...високата, Мярката - няма друго мнение Истинно, няма съмнение, няма...Но който иска.., както...да го приеме...Умът ще иска да го раздвои, обаче душата, духът…

Обръщението към душите: “Мир Вам”, което също така много ясно се...прави впечатление.
Да. Ами призоваване към Мира, към Дълбокият Вътрешен Мир, нали. Да.

Много ви Благодаря. 
И аз.
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12