Търси

Елеазар: Болестта е част от Учението за Смирението (текст част 3 + ВИДЕО)

18.03.2020 г.
8463
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Интервю за здравето и скритата медицина - част 3:
 
Учителя казва: При сегашните условия, както хората са създадени, ако се изключат болестите от живота на хората, те ще се натъкнат на много по-голямо зло, на страшно зло. Болестите са предпазители, чакат отзад едни демони, които нещо страшно..., Боре..., които искат да ги въведат в страхотни дълбини. Там, значи света няма представа...И много е хубаво, че хората страдат чрез болестите и нещо бавно в тях...това произвежда бавно облагородяване на разума. Бавен е процеса. Човекът е упорито същество.
 
Добре, но тези демони, за които казвате, че чакат отзад, всъщност тях Бог ги е допуснал като едно средство хората да не допускат собственото си падение, ли? В смисъл, да знаят, че не трябва да си позволяват едно сгромолясване, т.к. отзад, това, което ги чака не е добро..?
Значи, Луцифер е пожертван Херувим, за да спаси хората от Древното зло, което е безпощадно. И Той го превръща..., това е било лъчисто същество..., Той го превръща в Сатана, за да спаси хората от Древното зло, което там е пощада няма. Там е нещо страшно.
 
Да си здрав, това не означава да не си болен. Да си здрав, означава, че при болестта, казва Учителя, да си лек, ефирен, чист и разумен. ❤️ Тоест, токова приемане...болестта ще ти даде своите поуки, щото тя е поучител и ще те научи след време да не допускаш такива грешки, защото специфични грешки, специфични мисли,водят специфични болести. Едни те удрят в стомаха, други в дробовете, други в бъбреците, нали и т.н. Който разбира живота, той еднакво благодари и за сиромашията и за богатството, и когато е здрав и когато е болен. Благодарността трябва да тече. Тя е светло същество, много Дълбока е , нали и тя ще намали кармата и щото има болести не понасят благодарността. Тя е много светло същество. Здравето не е смисълът на живота. Смисълът на Живота е Връзката с Бога. Забележи колко точно говори уч...Пак ще го повторя: Здравето не е смисълът на живота - ами то е направило много хора безумни. Разбираш ли ме? Смисълът е Връзката с Бога. За да подобриш нещо в здравето си, трябва да подобриш нещо в съзнанието си. Вместо лекарства и лекар за предпочитане е Единственото лекарство, то е Любов към Бога. Но Бог може да те изпрати и на лекар. Не трябва да отиваш в крайности и да кажеш:”отричам всичко”, но най-важното, което си остава е Любовта към Бога - защото Той тогава ще те изпрати при правилния лекар. Има лекар, който ще те съсипе. Знам много такива примери. - Защото Любовта към Бога отваря вратата към Неговата енергия. И Бог има тайни лекари, които Му служат и Бог ще те изпрати при него, а не до него, който е погрешния. Така, туй е друг момент.


 
Най-трудно се лекуват болни, които подхранват лоши мисли и чувства. - Знаех такива, познавах един. Съсипаха го болестите.
 
Към себе си ли или към околните?
Значи, той има безпощадна критика и към себе си и към другите, към света, за Бог не иска да чуе, какот се сетиш, нали. Идваше при мене нали, искаше да станем приятели. Аз тайно приятелство имах, ама той не ставаше за разговори. И като му кажеш за Бог, той не иска да чуе, за разум нали. Харесвах го тайно по друга причина. Така, да го оставим.
 
Закрилата от Бога при тежка болест е Покой в сърцето, казва Учителя. - Тревоженето е...самото то е болест. А кой се тревожи, Боре? Това е ума. Ума е майстор на тревоженето, и да има причини и да няма причини. И сега, кой знае какви тревоги има поради туй, щото те живеят в ума, не в душата, не в духа. Както и да е.
 
Бог знае, че здравето е провалило човека, и то милиони хора - говорим за здравето, не говорим за болести. Болестта е по-благородна, в тоз свят говорим. Бог изпраща болестите като Учители и Ал Халладж казва:
 
 “Използвай болестта не за да оздравееш, а за да познаеш Бога.” -
 
Забележи! ...Ал Халладж е страшен - суфи. Използвай болестта не за да оздравееш, защото след време пак ще се разболееш - а за да познаеш Бога - познаеш ли Бога един път, ти ще царуваш и в болест и в здраве, което земните хора е безсмислено, нали. Те не могат и в здравето да царуват правилно.
 
“Твоята тайна мисъл към другите е отношение към твоето собствено здраве”
 
...Твоята тайна мисъл към другите нали...е отношение към твоето здраве.
 
“Болестта е част - друга важна част - от Учението за Смирението.”
 
Значи, без смирението, дълбокото смиряване - истинското, малко хора го имат, защото това е Висока наука...както и да е.
 
“Изцелението на човека е в Ръцете на Бога, а не в твоята вяра.”
 
Забележи! Твоята вяра е също безпомощна, както и безверието -
“в Ръцете на Бога”!
 
“Бог вижда по-дълбоко от Твоята вяра. Разбира се, някой път твоята вяра съвпада с Идеята на Бога.”

...и тогава тя действа. Но ако Бог реши да не действа, тя си е безпомощна, както всичко друго. И тогава няма проблем да бъдеш изцелен от Бога, но това е друг момент, това е защото Бог Иска, а не защото твоята вяра е голяма. Тя може да си е голяма колкото искаш.
 
Суфи - какво казват суфи:
 
“Само, който е изгорял в Любовта си към Бога е здрав” - Мярка
 
Не в света, не в ангелският свят. Тез Ангели има такова невежество и безпомощност. Някой път мога да ти го разкажа, включително Архангелите...може да стигнем до там. За сега - не, отлагам нали да не смутим. Аз пак ги обичам, но друго искам да ти кажа.
 
Искам да ти кажа колко е Важен Бог и някои от Неговите Богове и Божества, които Той им е Дал Част от Себе Си, като Мелхиседек - правим книга, Тайна за...примерно или като Древният Тот.
 
“Когато ти си отстранен и Бог заживее в тебе, това е Здраве.”
 
...ти си пречката, Боре. Ти си големият проблем...бих казал “лудия проблем”.
 
“Пълната, Цялостната Любов към Бога, това е Тайнството на Здравето”
 
Има болни хора, които живеят като здрави - говоря ти за тежки болести. Знам такива случаи. Защото той живее в Бога. Даже има такива нали, един в Япония беше, който не иска да оздравее, защото иска да служи на Бога и казва: Това ми е по-важно...Казва на Бога: “задръж Си здравето. Аз имам такава Любов към Тебе, че то не ми трябва. Аз искам да служа”. - Забележи за какви съзнания говорим!...Друга тема.
 
Аз пък имах един близък, който когато му казаха, че трябва да го оперират много щастлив беше, така радостен, защото го обгръщаха с внимание и грижи и даже като излезе от болницата каза: “Ох, искам пак да отида”
 
Да, човешкото внимание... мале, мале.
Така…
 
“Пълната Цялостна Любов към Бога е Тайнството на Здравето”
 
Туй е суфи все. Има суфи, които не искат здраве - забележи, а само благия поглед на Бога. Забележи какво искат те - Благия Поглед на Бога... Един Благ поглед. Благостта е голяма дума, Боре...Да, кажи?
 
Аз искам да ви помоля, защото се натрупват нещата и искам да ви помоля така, да внесете истинността, т.к. многократно сте акцентира ли, обаче сега става едно натрупване. Оказва се така, че здравето, успеха, и щастието - ако ги огранича в тези трите... се явяват много опасни капани. Но за кого?
В ръцете на неразумният човек, в ръцете на невежеството. Какво ще направи невежият със здравето си? - много бели. Има случаи, казва Учителя, някой вървял там да направи една беля и си счупил крака. И Бог го предпазва, защото щял да направи много по-голяма зло от счуперия крак...Да?
 
В същото време всички казват, и сега, когато им е нарушено ежедневието и рутината, покрай коронавируса, всички казват и прокламират как здравето, успеха и щастието са целта на живота.
Да, да. От тука тръгва падението, нали. И какво ще направиш с туй здраве, ако Бог не е с тебе? - ще направиш много бели. Много бели, и на себе си, и на другите. Защото ти не си в мъдростта. Значи, ти трябва да си в Любовта, в Мъдростта и в Истината, тогава здравето е намясто. Значи, не да си в знанието, не да си в информацията, въобще да не говорим. Не туй, както и да е.
 
Значи, има суфи, които не искат здраве, а само Благият Поглед на Бога. Ал Халладж казва:
 
“Моята Любов унищожи всичко - и здравето и болестите”
 
Забележи! За каква Любов говорим нали. И той казва:
 
“ И сега имам само Бог. За какво ми е здраве?”
 
Забележи - за какво ми е здраве, за какво ми е болест? Той ги е надрастнал. Но това са. Това е древен дух, нали...Мярка.
 
Тънката основа на всичко, Боре, от което тръгват болести и падение, това е Словото.
 
Лечението, туй е все суфизма - Лечението на сърцето е освобождение от всичко, което не е Бог. - Сърцето трябва да се освободи от всичко, което не е Бог и да остане само Чистата Любов към Бога и Бог.
 
Здравето в суфизма, казват суфи, това е Вкусът на Бога. Но суфи е здрав и когато е болен, защото е в Единство с Бога - забележи красотата!...Той е в Единство с Бога и когато е болен. И не бърза да оздравее, щот...бол...земните хора искат да оздравее бързо, да си прави пак глупостите и пак да пречи на хората на развитието и на собственото си...Защото те не избират Пътя на Себепознанието Цялостно. Те го избират примерно 40%, но означава...тоз човек става беля за другите.
 
“Суфи се храни само с позволената храна”
 
Ще обясня - чистото мислене. Чистото мислене! Не позитивно мислене, Боре. Позитивното мислене е друга беля. Говорим за Божествено мислене. Тука при суфи няма грешка.
 
Ако ти много искаш изцелението, а Бог не го иска, това ще се превърне в нещастие. То ще те съсипе за хиляди години. - Ако ти искаш да се изцелиш, да оздравееш, защото ти ще правиш нови глупости и Бог ги предвижда, но ти не знаеш какви духове те владеят, защото ти не владееш духовете. Ти нямаш себепознание. И какво ще правиш с това здраве? Така…
 
“Повери своите дела на Всемогъщият Бог - суфи - това е Изцеление”
 
“Всяка бедствие или болест поразяват само по Волята на Бога”
 
Няма значение какви хигиенични правила си спазил. Ще те намери в пещерата Бог и там ще те порази. Ако примерно, уж си избрал да служиш на Бога, обаче ако е фалшиво - Бог те знае в Дълбините, нали.
 
Лекарите могат да кажат: “вашето състояние е безнадеждно” - Важно е какво казва Бог.
Ако Бог каже: “Ела при мене, Сине Мой” или Душата обикне Бога искрено - мненията на всички лекари в света, Боре, отпадат. Много примери такива.
 
Обикновените хора превръщат здравето си, не само в болест - в проклятие. А разумният човек превръща болестта си в благословение.
 
Здравето не означава, че ти обичаш Истината. Разбираш ли? Това не е мярка. Ти може да си здрав, трябва да имаш Страхотна Любов към истината, специална, тотална, ако искаш да вървиш в този Път. Не донякъде, но пак има примерно за по-предният въпрос, там много Дълбоки Истини не мога да ги кажа, защото Истината си е Опасност.
 
Учителят казва:
 
“Разрушението на здравето започва от най-малката отрицателна мисъл.” - не две мисли, от една и малка. от там тя тръгва, промъква се, като змия.
 
Който няма желание да се бори с болестта си, той - казва Учителя, забележи - не иска да се променя.
 
...да, той иска в греха, иска да увеличава греха. Бог не е против греха нали, обаче когато ти избереш Бога, защо ти не можеш изведнъж да го махнеш и постепенно Бог ще те изцели, не бързо. Така...който няма желание да се бори с болестта си, той не иска да се променя.
 
“Най-малката отрицателна мисъл е живо семе за болестта.” -  Това означава, че човек трябва да се излекува преди всичко от най-малката отрицателна мисъл в себе си. - Не от голямата, не от упоритата, от малката. От където почв...тя се уголемява.
 
Отрицателната мисъл е старо съединение със злото, стара зараза. Нали, това е много по-опасно от тези вируси и този вирус. Мога да ти докажа, че е безпомощен, обаче трудно ще ме разберат.
 
Значи, без Любов към Бога и Истината всяка болест става силна, опасна и смъртоносна.  - Мярката е Любов към Бога, не любов към света; не любов: “а, трябва да работя” - любов към работата...това всичко е второстепенно; не любов към здравето…-  Любов към Бога и към Истината! Двете неща са ЗаЕдно.
 
Най-тънкият враг на човека, това са мисълта и думите. От тука трябва да започне очистването.
...дори ако се оплакваш от дъжда - има такива хора: “все ли ще вали” -пример давам нали. Аз не искам да споделям такива неща нали...И той се оплаква от дъжда, той не знае Плана на Бога, други го чакат дъжда с Любов, той се оплаква. Ама, който строи къща и има...няма покрив, той пък се оплаква - все ще има кой да се оплаква в тоз свят, щото така е...обаче това се...ще ги научи.
 
Значи, от тука трябва да започне очистването - от думите. Даже, ако се оплакваш от дъжд, от студ, от жега, това е рушене на здраве. Кой си ти, че да решаваш дали да вали дъжд или да не вали? Сега се сещам, разбираш ли. Кой си ти, че решаваш Божии неща?
 
Хората...когато казваш, че болестта е тежка, ти я храниш и я правиш тежка. Това говори за твоето скрито дълбоко греховно мислене. - и казваш: става все по-тежко. За тебе ще става нали, защото това е начин на мислене. Така...Защото, това е хора, които не искат да се оправят, Боре. Нещо непоправимо...хора на ума.
 
Защото Словото е Действие.
 
“Правилно подбраните думи са особен род лекарство. Самовнушението е също много важно, защото то е особен контрол над ума и над мислите.”
“Лошите мисли подготвят строго определени места за своите болести, защото те са живи същества.”
 
Лошата мисъл не е просто нещо…
 
Тези живи същества упорито търсят пролуки в човека, карат го да мисли погрешно, да вярва в каквото не трябва и те си създават болестите. Те пък болестите ще учат хората. Защото ние не ги осъждаме лошите мисли, те където трябва да влязат ще влязат.
 
Преди малко... сега казахте: не ги осъждаме лошите мисли.
...Няма осъждане.
 
Преди малко казахте: Бог не е против греха
Да, да.
 
Понеже,
...да
...бих казал, че познавам голяма част от аудиторията какви въпроси биха задали…
 
Бог е против невежеството, Боре...Щото невежеството не може да се справи с греха и с болестите, с нещата. Само Любов към Бога по един постепенен начин, нали ще освободи човека от туй невежество. Невежеството е голям грях.
 
Виж сега, Вярата в Бога е получаване на Същностна и Чиста енергия, за здравето на човека, но когато Бог го иска. Това не е самото твое искане. Ти трябва да го искаш, но и Бог трябва да се съедини с тебе, с твоето искане. Когато Той го иска, Той те удобрява, тогава Той ще ти даде Същностна енергия за здравето.
 
Така...и  нещо малко от Тайната Медицина към края.
 
Лекарството изцелява само по Волята на Бога, дори да е най-доброто лекарство. - Ако Бог не иска, лекарството става безпомощно.
 
Несъмнено е, че Бог изпраща болестта. И разумният човек ще узнае това, невежият ще си остане в неведение. Бог е всесилен, а не Медицината. Пак ще го повторя: Няма всесилна медицина, Бог е Всесилният. Медицината е слаба.
 
Бог е решението на всеки въпрос, на всяка болест, на всяка ситуация. Бог Знае на кого трябва да се прости и на кого не.
 
Ти страдаш, защото Бог ти желае бъдещи блага - не сегашни. Сега не си узрял. Дай на един невежа нали, греховен човек, дай му пари, блага, какво ще направи с тях той? И тези от Тотото дето, те стори заслуги печелят нещо и той казва...нали чуваш, къде тръгва.
 
И можем да кажем, че здравето е...всяка порция здраве е Шанс от Бога...?
Да, да станеш по-разумен. Да станеш...туй е ниското ниво, да станеш по-духовен, после да станеш свещен и да станеш божествен и други степени.
 
...ти страдаш, защото Бог ти желае бъдещи блага. Бог е този Който...Бог е Истинският Лекар. Значи, Той е Скрит зад лекарите и ако Той не влезе , няма истински лекар до тебе.
Ако Бог не иска, хиляди лекари не могат да ти помогнат. Ще те разкатаят по болници и накрая ще попаднеш на някой дявол, който ще те доликвидира, нали щото ти не търсиш Развитие. Не търсиш... Хората не търсят Развитие. Той иска да оздравее, после отново да  ще прави нови грехове - тайни или явни.
 
Бог нямаше да ви даде тежки болести, ако не искаше да ви очисти. Болестта е целебно лекарство, но това е скрито зад завеса. Изцелението, животът и смъртта не са във вашите ръце и те никога не са в човешки ръце. Те са в Ръцете на Бога - Единствения Бог.
 
Болестта е дадена, за да се срещнеш с Бога. Някои са погълнати от своята болест, а други са погълнати от Бога. Погълнати от Бога - поклон. Той надраства болестта, той заживява в Бога и той е в Царство.
 

Лекарят може да е специалист и много да се старае, но Бог решава лечението. В един момент специалиста става безпомощен. Бог е Решението. А вътре в човека има причина, какво да реши Бог. Дали той реално иска да се очиства живота си, не само от грехове, слабости, тънкости, начини. Даже ако лекарят е избрал правилна диагноза и правилни лекарства, това нищо не решава. Бог е Решаващият.

 
Лекарят е само инструмент, той нито знае дозата, нито мярката. Той не знае как болният ще усвои лекарството. Казва:”Пробвай, ще видиш” - той няма хабер горкия. И ангелите не знаят, ама няма...да не се отклонявам. Това е Немидимо, Бог го знае само. Никой не знае как действат скритите атоми и сили, защото Бог е Единствен и Единствен Той Знае, а лекарят е само помощник.
 
Един мъдрец попитал Бога: “О, Боже, от кого е болестта?” - Бог му казал: “ От Мене” - няма тука - “А от кого е изцелението?” - Бог му казал: “От Мене” - Тогава мъдрецът попитал: “А тогава, каква е ролята и ползата от лекаря?” - Бог казал: “Той е човек, в ръцете на когото дарявам средствата” - и то пак ако реши Бог нали, забележи! - за изцеление, защото Бог ако не му даде…
 
Лекарят не обладава пълно знание за Изцелението. Нито знае последствията, нито какво ще стане. Защото Бог е Единственият Изцелител. И болният и лекарят са в Ръцете на Бога. И двамата. Но ако Бог не те изцели, това е друго добро, което човека не разбира. Това е вече белята, Боре. Това е невежеството, което…
 
Така, изпитанията и болестите ще гонят човека докато той стане неспособен и на най-малкия грях. Говорим за микроскопичен грях. До тогава, защото греха е болест...и най-малкият грях, но Бог знае, че ти не може изведнъж да се справиш с него. Това се тренира години, за да сразиш греха.
 
За мене греха е слабо същество, също е безпомощно, обаче ако имаш правилен подход, т.е. ако Учителят е с тебе и ако Той Тайно те учи как да тренираш без показ. Няма хора тука. Не пред хора.
 
Изпитанията и болестите ще гонят човека, повтарям го, докато той стане неспособен и на най-малкия грях, микроскопичния. Пречист е Бог, но хората не са способни да разбират Неговите Действия.
 
Един мъдрец се развел с жена си, аз съм го казвал, ама искам тука пак да го повторя, защото били в много приятни и красиви отношения. Той казал: С мене тя няма изпитания, от които да израстне - ще обясня, частично. Отсъствието но изпитание, това е Гневът Божии. Това е тежка участ за бъдещето. Няма по-голям Дар от това, когато си болен и Бог да е близо до тебе. Редом до тебе. Той те учи и те избавя от бъдещето, което отново те чакат болести и невежество.
 

Голяма Любов е Бог. Велика, Божествена и във Високите Нива Абсолютна, нали? И Той има План, ако само да искаш да Го слушаш и да разбираш туй, за което говорим.

 
Бог може да превърне и най-доброто лекарство в болест. Забележи, Боре! Специално лекарство, което да лекува, ако Бог каже: “Не”, а Той е Решаващият, това лекарство вече става безпомощно. Ако Бог не е Пожелал, тогава и най-правилното лекарство не може да действа и тогава всички лекари стават безсилни и накрая все ще стигнат до извода: Каквото каже Бог, щото не е каквото каже...смешно е да кажеш: какво казва президента, министъра… Това е страшно невежество. Всичко се решава…
 
И всяко изцеление, лечение или лекарство не носи никакво полза, ако не съвпада с Волята на Бога.
 
Праведните и святи хора могат да лекуват само с Позволение на Бога. И понякога Бог ги използва. И хората мислят, че той е свят човек. Той горкият, ако някой път ти разкажа за такива хора, но…
 
Така...човек трябва да е много смирен, за да се спаси от такива.., че някакъв светец може да излекува, че помага.
 


Използвай болестта, за да станеш близък с Бога. Много важен закон.


Използвай болестта - в нея има нещо интимно, да станеш близък и сроден с Бога и Той да те благослови.
 
Опасявайте се когато болестта ви отдалечава от Бога. Тука вече си струва да...трудно е чак да се обясни.
 
Изпитанията, болестите и бедствията ще следват човека, докато той не остане без нито един грях. Без най-малкият грях. Всичко трябва...До тогава ще има болести, Боре. И други ще има... Да?
 
То това изречение, тази сентенция дава смисъл изобщо на целия живот как.., на целия свят нашия..?!
Разбира се. Но тези, които разбират. Има хора, които ме отричат. Аз тях и ги обичам. Няма проблем. Знам, защо ме отричат нали. Но има и такива, които ме отричаха, дойдоха така да се извинят и...както и да е, няма значение.
 
Значи, когато не разбираш здравето, то става болест. Когато болестта дойде, тя идва да излекува твоето глупаво здраве. Забележи! Болестта е тази, която ще осмисли твоето здраве. В нея има дух, скрит. Той е зад болестта - който ще осмисли твоето здраве...И най-малкото насилие, и най-малкото натравяне, това е семе - става въпрос и за натрапването - това е семе, зародиш за болест. ако не осмисляш болестите и страданията си, те ще те погълнат и в другото прераждане те така ще са в тебе, щото те са свързани с твоите слабости, те ще те мъчат, включително и да си в известен смисъл здрав.
 
Болестите, страдания и злото са допуснати от Един Всемъдър, Всезнаещ Бог. Иначе този вирус той е детска игра, но няма.... - значи, допуснат е от Всемъдър, Всезнаещ Бог. А пък ти
какво мислиш, това е толкова жалко мнение, че нали..., защото Той Бог Решава.
 
Що се отнася до Истинският човек, на него Бог му е по-скъп от здравето. Забележи, другият момент, Боре. Има такива хора, които не искат да оздравеят. Искат Бога. След време, те няма да имат здраве и болести, ще имат само Бог. Това е по-дълбока степен от здравето, което земните не могат да разберат от никаква гледна точка, дори ако говорят разсъдително, защото то не е разсъждение.
 
Значи, ако Бог ти е по-скъп от здравето, това е най-важното в живота. Тогава ти при всички условия растеш.

Голяма, капитална грешка е, когато хората заради болестите, злото и страданията се отказват от Вярата си в Бога. Капитална грешка. Има много такива. Не голяма грешка, капитална. Това за тях ще им донесе тежки бъдещи болести в другите прераждания, някои се раждат директно...не искам да казвам думата. Нове тежки карми, нови тежки последствия, защото старата карма ще е увеличена, поради невежество и нетърсене на Бога.
 
Между другото, това е много често срещано, защото в увеличаващата се трудност, била тя покрай болестта или тежко събитие, слабият човек си казва: Няма Бог, изоставен съм...?
А Бог ти прави последна подадена Ръка. Подава ти в тежък, критичен момент Последна Подадена Ръка, Иска да Го приемеш, за да може постепенно да вървиш към съвсем друго прераждане.
 
Въобще се иска осъзнато голяма доверие в Бога при всички условия.
 
Виж какво казва, нещо тука накрая, Учителя за плодовете. Гледай каква тънка...Учителят е Нещо Страхотно…
 
На какво се дължи ароматът на плодовете? На красивите мисли, които работят в самите плодове. Красивите мисли пък са резултат на разумни същества, които имат предвид развитието на плодовете. Като ядете плодовете, разумните същества ви изучават - начина по който…
 
Влизат в нас…
...Влизат. До колко сте ползвали и познали Божиите Пътища. Това означава, Боре, преведено, че храната те яде, тя те изучава, т.е. Съществата скрити в храната те също те ядат, те те изучават и се решава какво да ти дадат, какво да ти внесат в тебе. И то тогава при туй положение, ако ти имаш такова отношение към Бога, той корона вируса е детска играчка.
 
Бог е Единственият Лекар. Само трябва да те Докосне ако Реши. Но ти трябва да съумееш да Го привлечеш.
 
Защо Боговете са паднали? - друг важен момент, като идея. Защото са божествени, а не съвършени. Забележи! Те не са абсолютни същества. И тези двеста богове, поради които има много тежки причини, за които ще говорим за Древното зло.
 
Атлантите казват:

“Шепотът е по-Дълбок от Вселената.”

Ако влезеш в този Шепот на…,те го наричат Орела и чуеш Бога, тези болести, здраве, те стават детска игра. Те са нещо странично. - Шепотът е по-Дълбок от Вселената.

Това е смешното в този свят, Боре, че този свят може да умре само от един вирус, ако Бог му даде десетократна Сила. Защото има следващ вирус, който чака. Който е с десетократна Сила, ако хората не са...поумнеят, а има трети вирус, за който най-хубаво да не ти казвам - става въпрос иначе за стократна Сила. Той ще сразява нали и здравите хора. Той е нещо тежко, но този вирус (коронавируса) е Благословия, за които го разберат. Щото той ще докосне, които трябва, ще бъдат някои излекувани.
Всичко това иска промяна на живота.
 
Туй беше, Боре за днес, защото аз мога по този въпрос много да говоря и по оня, но не исках.
 
Предходните изпитания, които бяха пред Човечеството, така да се каже, включително и тероризма, не породиха промяна в съзнанието. Не породиха коренна промяна в начина на живот. Даже ми се струва така наречените политици се крият, бягат от думата Бог, изобщо от духовните въпроси.
Тежките неща, Боре, промениха частично хора. Не си напълно прав. Значи определени малко хора, малко са, където Бог влезе...А за Бог промяната на един човек е по-скъпа от света. Душата е толкова скъпо нещо! ❤️ Заради туй изнасям тези...заради души. Не за умове нали.
 
Като казахте, че след този вирус дебне друг с десетократна, а зад него и със стократна сила…
Ония е смъртоносен, вторият не е смъртоносен чак…(не се чува точно какво казва)
...някои хора може да им подейства отчайващо. Сега, нали не искам да влизаме…
 
Да, той който се отчайва и без мен ще се отчае.
 
Не искам да засягаме темата за отчаянието, но да приемем ли, че тази Земя, този свят тук, за който казвате, че е видимост, но не е Реалност, той е като една школа, един изпит за тези, както сега казахте, че аз не съм прав, че…
Частично…

Да, все пак има хора, които тръгват в Пътя на промяната.
...Има…

Те след това в друг свят ли отиват?
Не, те ще се прераждат, щото имат да довършват много уроци на Земята. Ще има и такива, да, и на Юпитер, като Духове ще живеят някой, но главно Земята дава по-тежки условия, тоест по-големият шанс за развитието. Много Ангели чакат прераждане, но Бог не им дава. Те искат да се освободят от ангелското. Тя е много ограничена ангелската Природа, много бедна. Направо бедност.
 
Ако погледнем дългосрочно, тоест, цялото това натрупване на опитности, изпитания, през всички тези тежки катаклизми, катарзиси...тоест Земята ли е трамплина за скока извън материалния свят?
Значи Земята е единият трамплин, защото Земята е Ада, нали то се знае - 13-а Сфера, казва Учителя - Земята е Ада.
 
По-големият трамплин е Пъкъла - в Центъра на Земята има същества заключени. Ако те ....Бог ги освободи, тука вече вируса ще бъде направо красота, романтика. Хората ще го мечтаят. Ще го искат направо. Ще се молят за него. Но Бог отново предпазва, отново това е Великата Божия Любов. Тя е…
 
И традиционно, кажете една формула за промяна..?
Да. Ами, няма да ти кажа формула, пак ще повторя тази Дума: “Ахайра” - Тя е коята те изважда от бремето, от света, обаче трябва да желаеш и да работиш върху себе си. И да не останеш само на ниво молитви, защото това е друга беля. Да не искаш само здраве, защото с него може да направиш много бели, както много хора, а да искаш да имаш Особена Любов към Истината насаме. Не пред хора, не показ.
 
Безкрайно ви благодаря! ❤️
И аз...❤️


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса и сигурността ( анализатор в B2 Security - противодействие на трафика на хора, антитероризъм, продоволствена сигурност, регионално развитие и политки на Балканите), основател на Асоциация на българските села и аграрна медийна група, чрез които работи в направлението за възраждане на българските села и селско стопанство - по природосъобразен и устойчив начин.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.

Свързани публикации

12 молитви за изцеляване
09.01.2017 г.
14807
4

12 молитви за изцеляване и прощаване на взаимоотношения

Махатма Ганди казва: „Никой не е в състояние да ме нарани без моето позволение“, но често във взаимоотношенията си, особено с близките до нас хора, се нараняваме осъзнато или не, страдаме, тежи ни и ни е трудно да намерим правилният път към възстановяване на хармонията във връзките си. В книгата си „Мигновено изцеление“, Сюзън Шумски, доктор по теология, предлага 243 мощни молитви и целебни утвърждения за всеки ден. Представяме ви 12 молитви за изцеляване и прощаване на взаимоотношения, с които може да преобразите връзките си със семейството, приятелите и колегите.
Виж повече
Елеазар Хараш
26.06.2017 г.
18993
6

Елеазар Хараш: Болестите лекуват неразумните желания в човека (ВИДЕО ЛЕКЦИЯ ЗА ЗДРАВЕТО)

Представяме ви пълна лекция на Елеазар Хараш по темата за здравето, изнесена на 24-и Юни по време на Летен Веге Фестивал - Варна 2017.
Виж повече
Елеазар Хараш: Здравето изисква да се грижиш много за своя невидим свят (ВИДЕО)
28.03.2018 г.
37194
1

Елеазар Хараш: Здравето изисква да се грижиш много за своя невидим свят (ВИДЕО)

Целта на болестите е да излекуват хората. Понеже болест означава слабост. Те индианците го казват, после ще започнем с индианската мърдост.
Виж повече
Елеазар Хараш: Бог винаги изпраща свои напреднали, според душите (ВИДЕО)
27.02.2018 г.
7991

Елеазар Хараш: Бог винаги изпраща свои напреднали, според душите (ВИДЕО)

Представяме ви пълен текст на първото видео - интервю с Елеазар Хараш, като започваме с тези 2 акцента: Бог винаги изпраща свои напреднали, според душите. Но помощта, тя ще дойде когато човек направи личните си усилия в пречистването, за да може да получи...
Виж повече
Елеазар Хараш - лекция за Сай Баба и Индия
15.07.2019 г.
7061

Елеазар: Бог е Даряващият Истината - Той я въплътява в Чистото Сърце (ЛЕКЦИЯ)

Създателят на истинското знание е Незримият Бог. Бог е Даряващият Истината: Той я въплътява в Чистото Сърце. Свързаният с Бога е единственото разумно Същество в този безумен свят.
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12