Елеазар: Бог е Даряващият Истината - Той я въплътява в Чистото Сърце (ЛЕКЦИЯ)

15.07.2019 г.
16141
Добавена от: Портал12
САЙ БАБА: ПРОСТИТЕ НЕЩА – ПРОСТИТЕ ИСТИНИ
(Лекция 1)
 
САЙ БАБА: БОГ
(Първа идея за размишление)
 
САЙ БАБА: ПРОСТИТЕ НЕЩА – ПРОСТИТЕ ИСТИНИ
Продължение
(Лекция 2)
 
САЙ БАБА: БОГ
Продължение
(Втора идея за размишление)
 
ИНДИЙСКИ АФОРИЗМИ
(Лекция 3)
 
ИНДИЙСКИ АФОРИЗМИ
Продължение
(Трета идея за размишление)
 
Да си направим ограждащата формула.
 
Днес сме в Индия…
 
САЙ БАБА: ПРОСТИТЕ НЕЩА – ПРОСТИТЕ ИСТИНИ
(Лекция 1)

 
Промяната на човека е много по-важна от строителството на храмове.
 
Без характер не може да се постигне образование.
 
Посредством съзнателни усилия могат да се променят навиците.
(Знаете: навикът е голяма сила, но съзнателните усилия могат да го променят. Това означава, че се променя и човекът, и звездите, и всичко – стига човек да влезе в този поток.)
 
Казва:
 
Разбери себе си и се коригирай.
 
Способността винаги да бъдеш радостен, е резултат на това добро, което си направил в предишни прераждания. (Значи, тука не зависи от никакви медитации, а от това, което си посял.)
 
Старите навици приковават човека на Земята.
 
Всички добри качества се събират около човека, който практикува контрол над речта, ума си и постъпките си, и постоянно мисли за Бога. Трудността на човека се състои в това: да се очисти умът, който е замърсен от заблужденията на света.
 
Всичко, което ни е изгодно, ни се струва правилно, но това води до безкрайни усложнения.
 
Създателят на истинското знание е Незримият Бог. Бог е Даряващият Истината: Той я въплътява в Чистото Сърце. Свързаният с Бога е единственото разумно Същество в този безумен свят.
 
(Тука се сещам – за малко се отклонявам – какво казват Суфи: Само един миг да се отклониш от Бога – ти вече си в отделеност. А една мисъл някой път може да те закара на такива места и да те върне назад в развитието! Една мисъл – понеже е жива…)
 
Усърдието във възпяването на Божието Име ще ви предпази от извършването и на най-малкото зло. Злото побеждава само в отсъствието на Бога.
 
Ако всички обстоятелства са благоприятни, егото ще пуска още по-дълбоки корени, отколкото при неблагоприятните условия.
Коренът на всички беди е необузданият и неправилно насочен ум.
 
Първата крачка в Пътя е очистването на словото. Истинското поклонение се явява, когато очистиш себе си.
(Дотогава е – мога да кажа – някакви упражнения.)
 
Защитата от всички болести е мярката в храненето.
(Разбира се, тази мярка трябва да се тренира, за да се изпипа. Всичко това е много ценно за волята – волята, която променя всичко.)
 
Търпението е истинската красота.
(Ако човек търпеше другите религии, щеше да ги разбере. Търпението е по-дълбоко от религиите.)


 
Характерът се цени много, и то – много повече от самия живот.
 
Без истинско знание, каква е твоята практика, каква е твоята медитация?... Въобще, какво можеш да практикуваш?
 
Истинската Радост струи от сърцето: тя не е свързана с външни обекти, тя не зависи от света – тя идва от скрития Извор.
 
Истинското образование идва от вътре, а не от вън: тука са истинските ценности.
 
Колкото и да си богат, животът без Бога не е Истинен. Истинен е Животът само в Принципа, в Принципа на Единството.
Ако нямате Истината в себе си, във вас не може да сияе Любовта.
Само Чистотата е култура. Само Единството е Чистота.
 
Животът на тази Земя е безпокойство. Светът е причина за безпокойство.
 
(Ето защо – тука само ще дам една идея – когато искате да помагате на някой болен, трябва да искате много Бог да го успокои и да го лекува; а пък той трябва да е много благодарен, за да може да възприема тези, които се молят за него: изключителна благодарност, не знание. Благодарността е по-дълбока от знанието. Учителя казва: Само благодарният се развива. Може да имаш всякакви знания, но ако не си дълбоко благодарен, това е вече друга посока.)
 
Предаността към Бога е универсалното средство срещу всички безпокойства.
 
Само това, което прилагате в живота си, ще стане част от вас.
 
Когато Любовта и Покоят са ръка за ръка, тогава царува ненасилието.
(Значи, тези две неща – става въпрос за истинската Любов и Покоя – тогава царува ненасилието.)
 
Да не причинявате зло или болка на никого – това вече, само по себе си, е велико Служене на Бога.
(Значи: да нямаш способност да обиждаш. Тебе да те обиждат – добре дошли! Говоря за: да нямаш ти способност да обиждаш. А пък, ако те обиждат, разбира се, трябва да се увеличава радостта ти и благодарността. Дали тайно, или явно, това е друг въпрос…)
 
Придобивайте знания, които ви преобразяват.
 
Отдавайки се само на човешката любов, вие ставате измамници.
 
Любовта в нас може да преодолява и най-могъщите демони – казва Сай Баба.
 
Без характер, знанията са безполезни.
 
Колкото повече колежи и университети, толкова повече е отсъствието на Покоя. Високообразованият човек е пълен с безпокойство. (Елементарно, но той е изпуснал…)
 
Науката е илюзия. Сай Баба казва: Научните знания не са способни да разкрият Същността на Духа. Учените разгадават тайната на Вселената, а нямат осъзнаване. Науката без Духовност е голяма опасност.
 
Само Чистото Сърце постига Висша Мъдрост.
 
Няма Космос, това е илюзия – казва Сай Баба – има само един Абсолют, Велик Бог, и Той е Неделим.
 
Робството на човека има една причина: отсъствието на правилното разбиране.
 
 
САЙ БАБА: БОГ
(Първа идея за размишление)

 
Това, което ви е най-близко, е Всевишният. (Някой път човек може да помисли, че е някакво кученце, някакво животно, някакъв символ, някакъв човек... Не – това е скритият Бог.)
Дали знаете, или не, Бог е всякога вашият вътрешен обитател – Той винаги е с вас.
Бог е самата ваша Сърцевина. Вие сте Негови, а не на родителите си.

(Обяснявал съм: някои мислят, че майката ражда детето... Няма такова нещо. Бог решава какво да се ражда, как да се ражда... Казвал съм: майката не може да създаде нито един косъм, нито око, нито нищо. Тя е само врата да слезе тази Душа и да върви по своя Път. И затова, ако това дете умре, то не е твое. Бог има по-дълбок план за тебе, отколкото твоите планове. Ако умре, той изкупва нещо, за да може после да влезе в развитие. Ако не разбереш това, все ще страдаш, поради привързаност. А Божият План е по-дълбок от нас.)

Непривързаността премахва света. Такъв човек направо пада в обятията на Бога – непривързаният човек.

Имате право само на действия, които да радват Бога. Не да угаждат на хората и на света – които да радват Бога.

Ако не следвате нравствените Принципи на Бога, няма голяма полза от повтарянето на мантри, практики, йога, ритуали, аскетизъм.

Ако сте в Принципа, т.е. във Великия Закон на Истината, в Правилността (така ще го кажа) – всяка практика е на място. (Тогава вече може да практикуваш и смешни неща – и те ще са правилни, защото Бог ще е с тебе.)
  • Бог можете да Го радвате само със своето Чисто Сърце.
  • Всичко, което получавате, ви го дава Бог.
  • Истинен е само онзи, който люби Бога.
  • Повтарянето на Божието Име е най-висшата Духовна практика; но ти трябва да търсиш и своята Чистота.
  • Бог се постига само с много усилия във вътрешния живот.
  • Вкоренете Божието Име в своето сърце и се слейте с Него.
  • Истинският човек е онзи, който осъзнава своето Единство с Бога.

Бог е Източникът на всичко, което се случва в този свят – абсолютно всичко. Цялата Вселена се движи по Неговата Воля и Повеление. Даже и демоните се покланят на Бога, но – Сай Баба казва – действията им са демонични. Те имат друга пътека, друг път.
Богат е само този, който е осъзнал връзката си с Бога.

Не се заблуждавайте, че това или онова е станало само по ваша воля: всичко се движи само съгласно с Божията Воля. (Ако вие мислите, че е по ваша воля, това е, защото се е случило съвпадение с Неговата Воля, но не мислете, че това е ваша воля.)

Каквито и грешки да сте имали във вашите предишни животи, започнете нов живот днес и сега с Любов и посвещаване на Бога. (Няма значение какво сте правили и колко е тежко вашето минало: отдайте се на това!)

Зад всичко, което Бог прави, стои Божествена цел, която вие не сте способни да разберете. Каквото и да допуска Той, това е за ваше благо.
Любовта към Бога никога няма да ви предаде.
Развивайте чувството, че Бог е винаги с вас. (И Мохамед го казва: Представяй си, когато се молиш, че Бог е до тебе. Ти може да не Го виждаш – Той е пак до тебе; но въпросът е да стигнеш някога до осъзнаване.)
Бог е навсякъде, няма нужда от Неговото търсене.
Това, което е станало, Бог го е осъществил, а не някой.
Бог е действащият, но Неговата Воля и Сила често остават скрити за човешкия ум.
Стихиите на природата действат само по Волята на Бога.
Няма по-ценна награда от самия Бог – Бог да ти дари Себе Си.
За истинския човек, Бог е неговият непосредствен опит.
С всичко и всички се разпорежда Единственият Бог.
 
 
САЙ БАБА: ПРОСТИТЕ НЕЩА – ПРОСТИТЕ ИСТИНИ
Продължение
(Лекция 2)

 
Съвременните хора мислят, че много знаят, а нямат Блаженство.
Да изследваш Космоса, звездите, а да не познаваш себе си – това означава да губиш своето цялостно съзнание. Без цялостното съзнание, което го имат само Мъдреците, няма правилно възприятие. Без цялостно съзнание, нищо не можеш да проучваш.
 
Какво връзва човека (въпрос – и Сай Баба отговаря): жената ли, децата, собствеността? Сай Баба казва: Не. Голямата причина за зависимостта на човека е неспособността му да познае себе си.
(Тука се сещам за Суфи какво казват… Ако се ожениш за една жена, за да я спасиш от греха – ето как ще угодиш на Бога: ако я превърнеш в сестра. Но ако се ожениш, за да задоволиш своите страсти, ти си се оженил за наказанието. Много просто казано!)
 
Онзи, който привлича това, което е Чисто, самият той е Чист.
 
И когато вижда, глупавият не вижда.
 
Истинският победител е овладелият своя ум. (Всъщност това е успехът – да овладееш своя ум.)
 
Само Чистото Сърце довежда до благоприятни резултати. Само Чистото Сърце е същността на образованието. (Тука никакви дипломи не важат: това е мярката.)
 
Много хора си въобразяват, че Духовността е медитация върху Бога, очистване в свещени води и посещение на святи места. Сай Баба казва: Не! Духовността – това означава разрушаване на животинската природа и събуждане на Чистото, Божествено съзнание. Без да си овладял своята животинска природа, твоето милосърдие е без значение – то ще бъде наказано, защото то е имитация. Истинското значение на жертвоприношението е да предадеш своята животинска природа на Бога. Принасянето в жертва на което и да е животно е нечисто, жестоко действие. Това се знае от хиляди години и никога е нямало компромис – но както знаете, хората продължават. Да принасяш животни в жертва, вместо твоята животинска природа, е всякога безполезно. Каквото и да практикуваш, ако животинската природа си остава, всичко е напразно. Привързаността и омразата са животински склонности. Всички Свещени Писания са дадени за развитие, а не за ритуали. Благотворителността никога не спасява човека, докато животинската природа си остава отвътре.

Милостта на Бога не може да се получи с йога упражнения, гимнастика, с акробатиката на йога... Само Любовта може да заслужи Милостта на Бога.

Всички духовни практики, с които днес се занимават хората, са свързани с ума – това е голямата беля. И почти всичко, в такъв смисъл, може да стане мода: и медитацията, и чистотата – въображаема игра, че работиш върху себе си и т.н. Умът е голям майстор! Умът е подобен – казва Сай Баба – на крадец. От него не можеш да очакваш помощ в улавянето на крадеца. Упражнения, основани на ума, не могат да изведат човека от тъмнината на невежеството. Когато човек изпита опита на Духа, умът ще изчезне. В Реалността умът не съществува – само чист Дух. Духът никога не умира, а само се скрива. Без Дух не може да се разбере Реалността. В състояние на Самадхи, умът изчезва, защото ти вече се сливаш с Духа си. Гласът на Духа е по-тънък даже от човешкото дихание.

Древните считали за образование само системата, която възпитавала самоконтрол. Само контролът е средство за достигане на Висша Мъдрост.

Умствените разсъждения не са Гласът на Истината. Истинският Глас излиза само от Чистото Сърце. (Умът може да имитира, но той винаги остава далече от Истината.)

Докато имаш животински качества, всички твои практики са само упражнения; всички медитации и ритуали са напразни – и един ден ще видиш, че си излъгал себе си. Всички тези практики са опит да излъжат самия Бог. Но кой може да излъже Бога?
 
Ще обясня. Всичко Истинно и реално се постига с въздържание – но това е дълбока, скрита Наука: тя е свързана със Самадхи и с Бог, и там трябва да се подходи много честно. След въздържанието идват вече високи степени на контрол на ума. А контрол на ума означава контрол на Сатана и на Змията – и след време има Висша Брахмачария, която надраства и истинското Аз. Трябва да се откажеш от истинското Аз, защото Бог е по-дълбок. (Това съм го обяснявал.)
Бог в човека е Тайната на въздържанието. Ако си постигнал, не си мисли, че това е твое качество: продължавай все по-дълбоко, но заедно с Бога.
 
 
САЙ БАБА: БОГ
Продължение
(Втора идея за размишление)

 
Истинската наслада идва само от Бога, а не от човешки наслади.
 
Един може да умре от ухапване на змия, друг – от мълния. Хората могат да си помислят: „Защо той умря по този нелеп начин? Защо Бог не го защити?“. Сай Баба казва: Но змиите и мълниите се изпращат от самия Бог. Те не са нищо друго освен посланици на самия Бог.
 
Истинското образование ви прави единни с Бога.
 
Умението да служиш – това го дава самият Бог.
(Ти не може просто да искаш: трябва да си узрял, трябва да си тренирал... И дори и това да си постигнал, и голям контрол – пак трябва да го иска Бог. Ако ти искаш да служиш, ще стане беля. Може да поискаш да се смяташ за авторитет сред хората, вътре в себе си да смяташ, че си авторитет – и все повече ще потъваш, и един ден ще стане късно. Няма авторитети освен Бога!)
 
Вашият стремеж е да привлечете Милостта на Бога – това е Предаността. Божията Сила може да се привлече само ако вложите в молитвата си Огън.
Съществуването на човека зависи от Волята на Бога.
Бог следи не нашите практики, а дали е Чисто нашето Сърце.
Свободната воля означава, че вашето истинско Аз изпълнява Волята на Бога – и тогава Бог става вашата Свобода.
Всичко, което получаваме и не получаваме, е Неговата Милост.
 
Всички професии са от Бога.
(Тук само ще обясня… Всяка работа е Негова: Той влиза в хората; Той ги прави майстори; Той ги прави лекари истински; Той изпраща хората при фалшиви лекари, за да си получат и те „наградата“; Бог влиза и дава погрешните диагнози; Бог влиза и лекува когото трябва. Той знае кой какви уроци трябва да научи. Тука никакви лекари нямат думата, никакви майстори. Единственият Майстор действа скрито навсякъде. Затова, ако ти спечелиш Доверието на Бога, Той няма да те изпраща при фалшив лекар или при екстрасенс и да те разкатава... Или както оня случай: отива един човек при един лекар и лекарят му казва: „Ти си тежко болен от рак“. Човекът се пропил… Отива при друг лекар, лекарят му казва: „Нямаш никакъв рак“. „Така и така се пропих, ще пия и още“... и т.н. Всякакви случаи има в тази област…)
Всяка работа е Негова, всяка професия е Негова: Той обучава хората, Той ги учи, Той ги разпределя. Той е Вселенският Майстор. Той е скрит зад всичко.
 
Единственият Приятел, способен да премине и най-суровия тест за приятелство, това е Бог.
 
Владеещият себе си е силно свързан с Бога.
 
Ако постоянно мислите за Бога, ще придобиете Чистота.
 
Бог е, Който помага всяка работа да бъде извършена по най-хубавия начин. Ако Той не влезе в тази работа, тя ще бъде свършена донякъде или ще бъде зле свършена.
Всичко, което Бог прави с вас, е Негов дар – иска нещо да научите.
(Познавах един зъболекар, голям специалист, голям професионалист, много добър… Но един път извадил на една жена погрешния зъб. Самият той се чуди и дълго ми обяснява: „Как можах да направя...“. Жената го нарекла: „Убиец, при тебе повече няма да идвам!“ – но както знаете, Бог действа, а не зъболекарят. Той си имаше своите уроци, да ги научи и да не се възгордява, а тя трябваше да се откаже от едни опасни удоволствия, които обичаше. Но така или иначе, и двамата имат какво да научат, а Бог седи отзад и чака поуките. Най-хубавото нещо, едно от най-хубавите неща е, когато човек се поучава.)
 
Потопен ли си в Бога, имаш истинска защита.
 
Мъдростта не е религия: тя е Любов към Бога.
 
Виждайте във всичко случващо се Ръката на Бога.
(Има много самолети, които даже са съборени от врабче – и загиват целите екипажи; някои падат в блатата; други – от по-големи птици. Един руски учен казва: „Това не можем да го предвидим“. Разбира се! Учителя казва: Бог ръководи и случайностите. Това означава, че няма случайности.
Виждайте във всичко случващо се – пак повтарям – Ръката Божия. Няма място, където тя да не стига. Затова е много смешно да кажеш, че трябва да се молиш в църква или в джамия. Казали на Ал-Халладж: „Трябва да отидеш в джамията и да познаеш Истината“. Той казал: „Аз Истината я получавам пряко от Бога в Сърцето си. Нямам нужда от джамия“.)
 
Повтарянето на Името Божие е най-доброто лекарство. Божието Име е най-действената медицина.
(Разбира се, някой път Бог може чрез много молитви да те изпрати при лекар; друг път може да не те изпрати. Може да те излекува вътрешно, може да те изпрати при точен човек – но след многото молитви, всичко си идва на мястото.)
Божието Име е действащо.
 
Любовта към Бога ви освобождава от постъпките, които не са Неговата Воля.
 
Бог се скрива от тези, които нямат благодарност.
(Подготвяме скоро четвъртата книга на Първия Старец, на Учителя – там казва Учителя, че ако едни човек благодари искрено най-малко 4 милиона години, той ще постигне едно по-високо качество, по-дълбоко от благодарността: това е Благостта – много дълбоко нещо. Друг път, ако трябва, ще ви го обясня.)
 
Нищо не е страшно – казва Сай Баба – освен едно: да изгубиш Божията Милост. Изгубиш ли Божията Милост, каквото и да правиш, даже и да се молиш, вече е станало късно. Вие знаете какво означава зряла съдба: зряла съдба означава, че Бог не може да ти помогне, по простата причина, че Бог се отделя – няма вече помощ. И сто души не могат да ти помогнат, колкото и да са ти приятели: Бог решава този въпрос.
 
Даже да умре любимото ви дете – Сай Баба казва – задайте си въпроса: „Нима заради мене се е родило това дете?“. То си има свой Път, своя собствена история, която трябва да осъществи – защото то е Божие дете, а не твое, не ваше.
 
За Търсача на Бога, този век е Златният век.
 
 
ИНДИЙСКИ АФОРИЗМИ
(Лекция 3)

 
Реч от хиляда часа не може да се сравнява само с един поглед.
Има поглед, с който Бог може да те погледне и да те промени за цял живот. На едно място Учителя казва, попитали Го: „Защо така гледате?“. Учителя казва: „Аз не съм те погледнал. Ако те погледна, ти ще бъдеш спасен“. Това е извън религии, извън всичко. Ако заслужиш тази усмивка, този поглед, това Доверие и ако Учителя се концентрира в тебе, това е Усмивка на Бога. Това променя многобройни твои прераждания… Но цялата работа е да се заслужи този Поглед.
 
Ако имаш голяма болка в сърцето си, можеш да я превърнеш в голяма Любов. В Истинската Любов всичко нереално умира.
 
Освобождаването от обществото – това е освобождаването от всички нечисти думи: от там трябва да се почне.
 
Ако животът, който си живял, можеш да го изразиш, това не е живот. В живота трябва да има нещо Дълбоко, нещо Неизразимо.
 
Тези, които не се чувстват благодарни, те са нещастни, нещастни хора.
 
Където и да се молиш, Бог е там. Никога няма нужда от църква и от джамия.
Молитвата е осъзнаването на Присъствието вътре в тебе. Това може да се случи и в пещерата, и в пустинята, а в църквата може да не се случи – въпрос на дълбоко съзнание.
Твоята молитва е твоето собствено разцъфтяване.
 

Динамизъм със спокойствие – това си заслужава да притежаваме. Спокойствие, което е активно, е решението на всеки проблем.


Безпокойството е липса на интензивност – то е непознаване на себе си.
Това е методът на ума. Забележете: умът се тревожи. Ако няма причини, той ще ги измисли – и ако не може да ги измисли, пак ще се тревожи, просто той така е устроен; затова той е големият враг на човека, който трябва да бъде овладян. Когато е овладян, той става приятел: той вече няма избор, не може да се меси в нещата на Духа, на Душата и на Висшия свят.
Тревоженето е незнание, че има Висша Сила, която е с тебе.
 
Ако си в отдаденост, няма сила, която може да те спре. Истинският стремеж в тебе – това е самият Бог.
 
Когато си спокоен, и шумът е мелодичен.
Наблюдавай шума… Пред блока ти правят ремонт: вкарай го в Третото око[1] и го превърни в Слънце – много е просто. Не се поддавай на шума, той е разрушителен. Ако превръщаш така нещата, ще царуваш. Няма да кажеш нито една забележка на тези, които вдигат шума: просто ще благодариш и ще изработваш Царството в себе си.)
 
Мъдрият, дори и когато го величаят, той си живее тихо и скромно. Това е нещо естествено.
Мъдростта е над всички доказателства.
Мъдрецът е щастлив и в лошия период на своя живот, а глупакът и невежият е нещастен дори в своя добър период. Ти правиш периода добър или лош.
Тези, които служат, имат добър период и в лошите времена.
 
Вярата е умение да се движиш в непознатото. Само Мъдрецът е отвъд вярата.
 
Ако чувствата ти са в Бога, ти ще виждаш чрез Бога.
 
Само отдаденият на Бога има власт, но той не я упражнява.
Забележете: той има голяма власт, но той се съобразява с Бога. Когато Христос лекува, той се съединява с Бога и знае дали трябва да лекува, или не. Много хора е излекувал; други хора въобще не ги е докоснал – защото, ако ги излекува, а Бог не иска, той ще тръгне срещу Бога. Тоест: всичко се решава от този Велик Бог. Защо? Той знае най-доброто, знае кармите, знае съдбите на хората и знае неща, които и хората не знаят.
Ако чувстваш свобода, когато не си сигурен, това е истинска Свобода. (Когато си в колебание, когато си в съмнение, но се чувстваш спокоен, свободен, това е истинската Свобода.)
 
Когато си изцяло Любов, няма карма: цялата карма се разтваря в целостта, в осъзнатостта, в Пълнотата на човека – там няма карма.
 
Животът е създаден тайно. Никой не знае как са направени тези клетки на очите: това творение е изпълнено с Тайни.
 
Любовта е най-фината енергия, от която всички ние живеем.
 
Това, което ни дава напътствие, е Древното Знание.
 
Безпокойствата са подобни на мишки в дома на Покоя; затова бъди подобен на котката.
 
Ще обясня. Мислите и безпокойствата се появяват, защото ти си забравил, че си Древна котка. Котките са Древни Същества – част от Нищото. Обяснявал съм: в Атлантида са спасили хората от народа на мишките. Мишките тогава са били големи като зайци; котките са били тогава като лъвове, много дълбоки, много – изключителни Същества, слезли от Бога, за да се справят с тежките събития в Атлантида.
Наблюдавайте как котката е будна за мишките и как мисли, и как ги лови. Котката е Покоят – това е Нищото. Това е Тайното Познание, в което мислите изчезват. Котката застава пред дупката на мишката като Буда – изчезва, понеже няма движение. Мишката е движение, тя е мисъл, тя е тревожене – излиза и изчезва, Нищото я поглъща. Нищото трябва да погълне всички тези ваши мисли, Покоят трябва да ги погълне. Това е идеята на Древната котка. Самите мишки са тревожни мисли. Котката е Покоят, който ги улавя. Безпокойствата нямат никакъв шанс пред Покоя – те умират в Покоя и това е цяла Тайна Наука. Природата на Бога е Нищото. Покоят е Несътворен. Тревоженето е сътвореност, сгъстеност, умственост. Котката, Древната котка е от друг свят.
 
 
ИНДИЙСКИ АФОРИЗМИ
Продължение
(Трета идея за размишление)

 
Покоят – той винаги е тук, дълбоко в тебе: ти си Покоят. Ако намериш Покоя в себе си, ще го виждаш навсякъде.
Уповаваш ли се на Бога, не се тревожи за нищо: това вече е Негова задача. Ако ти имаш пълно Доверие, не се тревожи за нищо.
 
До Истината не може да стигне никой, ако не обладава огромно чувство на Смирение.
Истината е източник на характер. Стремежът към Истината е източникът на здраве.
 
Тайната на живота е да станеш част от Бога – осъзната част.
 
Истината те прави красив, а не красотата.
 
Края на гнева кой го слага? Слага го Смирението. Истинското Смирение, истински смиреният човек няма такава способност – там изчезва.
 
Ненасилието е най-добрата религия.
 
Търпението е най-красивата молитва.
 
Ако ние виждаме само Бога, ставаме Изначални.
Ще обясня. Ако ние виждаме само Бога, тогава Бог ще се роди в нас. Това иска и Бог.
Когато познаеш Бога, не виждаш различия. Няма различни науки и религии – обяснявал съм – всички клони са от едно дърво, всички религии са от едно дърво и всички реки отиват в морето. Не можеш да кажеш, че „Само моето учение е правилно!“ – вече си извън Бога. Само това изречение, не две изречения: едно изречение е достатъчно.
Ако си Чист, ти няма да виждаш проблема, няма да виждаш времето: ти ще виждаш само Бог.
 
Ако умът ти е под контрол, той не може да те безпокои – няма как да влезе и да те безпокои. Коя мишка може да безпокои котката? Даже има древна египетска поговорка: Мишките се страхуват даже и от статуя на котка – защото това е идея, Древна идея на Нищото. Котките са много Древни Същества.
Когато няма ум, няма съмнение. Ако си умствен, мисловен човек, разбира се, съмнения и колебания колкото искаш – цяла фабрика.
 
Всичко, което се случва, е съвършено: няма недостатък. Всичко е толкова точно изчислено, че не може да бъде по-добре, защото действа една-единствена Воля, няма втора воля.
 
Осъзнаването е извън пределите на ума.
 
Безпокойството е смъртоносна, отровна змия. Човек може да се разболее даже само от тревожене. Може да няма болести, но то ще му ги създаде: то е голям майстор.
 
Това, което истински обичаш, никога не те напуска.
 
Който е в Истината, даже и Боговете искат да го посетят.
 
Стремежът ще те отведе до там, от където идва.
 
Няма по-остро оръжие от това да си се отдал на Бога: тогава Той ще воюва за тебе. Няма друго по-дълбоко оръжие.
 
Ти самият си безценният миг.
 
Мъдрият извлича удоволствие от вътрешния си живот. Мъдрият, вътре в себе си, е нектар. Неговото най-голямо съкровище е вглъбяването.
 
 
 
АУМ


[1] Т.е. вкарай самия шум в Третото око (бел. ред.).
 
Все още няма коментари. Бъди първият, който ще напише коментар!

Напиши коментар

Кирилизатор:

Снимки:
Максимален брой на снимки в един албум : 12
Ако качвате твърде големи снимки, изчакайте сървъра да ги обработи.
Потвърждавам, че съм човек
Публикувай

Спонсори на Портал12