Търси

Дървото на живота е жив модел на енергиите проявени в човека

26.07.2019 г.
8405
2
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Кабала е наука за постигане на висшите светове. С тази древна езотерична наука, може дълбоко да се потопим в Божествените тайни и да погледнем света с други очи.
Дървото на живота е най-старият и най-важен символ на кабала, която всъщност е “еврейският клон” на “Универсалното Дърво” на Божествената Мъдрост. То действа като духовен ориентир, съдържащ в себе си целия Космос.

Дървото на живота е жив модел на енергиите във Вселената. Състои от десет сфери, които съответстват на десетте отделни архетипни сили: Воля, Мъдрост, Разбиране, Съчувствие, Любов, Общуване, Сексуалност/Смърт и Практичност.

Това са 10-те сефирота, които са 10-те божествени канала, участващи в създаването на света. 
Кабала възприема, че Бог е принципен създател на тези сфери, като е заложил в тях божествения принцип на съзиданието:

Кетер – „Корона“
Хохма – „Мъдрост“
Бина – „Разбиране“, „Градеж“, „Разум“
Хесед – „Доброта“
Гевура – „Строгост“, „Смелост“
Тиферет – „Красота“
Нецах – „Слава“, „Победа“
Ход – „Величие“, „Блясък“, „Тайнство“
Йесод – „Основа“
Малхут – „Царство“

Тези сфери са пряко свързани със „сефиротите“ 
Сеферотите са пътища  към Светлината и Свободата. Когато човек възприеме и оживи в себе си принципа Кетер, тогава душата на човек придобива крила и се движи от Светлина в Светлина. 
Всяко човешко същество се изразява с езика на сеферотите по свой собствен и специфичен начин, но всяко същество носи същевременно безпределните качества на сеферотите и може да ги прояви. Тоест всеки сеферот съдържа в себе си безкрайните възможности на Всевишния и всеки сеферот е една посята възможност за човек.

Как са свързани сеферотите с човешкото същество?

Сеферотите са първообрази както на вътрешното същество на човек, така и на външната и телесна обвивка на човек.
Сеферотите са първо-причините за зараждането на всички видове светлини в човешкото същество. Светлините на сеферотите в човек образуват неговия храм. И затова е казано “Защото сте Храм на Бога живаго.”
Човек съдържа всичко в себе си: земният свят, който е неговите корени, и Великият свят, който е неговото метафизично единство.

Всеки сеферот може да бъде разгледан в пряката му връзка с човек:

Кетер - Чистата Божествена същност на човек
Хокма - Неговото реално познание за Същността на нещата
Бина - способността му да различи реалност от нереалност
Хедес - озарената му природа, която винаги го тласка към Божественото
Дин - неговият истински разум за всички неща
Тиферет - неговата външна и вътрешна красота, неговият Мир, Любовта му.
Нецах - духовната му Мощ
Ход - вродената му сила
Йесод - дейността му
Малкут - възприемчивостта на човека
Всеки сеферот е първообраз на един от главните органи у човек, затова и като цяло сеферотите образуват човешния организъм:
Кетер - скритият свръхсетивен мозък
Хокма - десният мозък, който вижда само Единия
Бина - левия мозък, начало на всяко отличаване
Хедес - дясна ръка - милосърдната
Дин - лява ръка, суровата
Тиферет е сърцето или торсът символ на Красота и Любов
Нецах - дясното бедро - положителна космическа сила
Ход - ляво бедро, отрицателна космическа сила
Йосод - пораждащият орган, творящото действие
Малкут - стъпалата, женското тяло, вещественият съд на всички сеферотски излъчвания

От горе до долу, човек е едно велико космическо Единство. От скрития и нематериален мозък, човек слиза надолу по сеферотските стъпала до долната част на веществото - това обхваща всички светове. Човек трябва да се движи и да расте от краката нагоре своята нематериалната природа. Краката са символ на един път, който трябва да бъде извървян, а скритият мозък е една тайна, която трябва да бъде изживяна.


Върви по своя път, за да изживееш своето Начало!

Истинското познание за Кабала и неговата дълбочина, може да прочетете в книгата:

Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Коментари 2
  • Рад
    27.07.2019 г. 01:11
    В цветето на живота се сържа и дървото на живота, загледай се.
  • karmen karmenola
    26.07.2019 г. 13:44
    Не, че фатално, но мисля, че това е "цветето на живота", "дървото на живота" е съвсем друг символ :) Може и да греша разбира се, но така го знам аз :)

Коментари:

Спонсори на Портал 12