Душата е съвкупност от свойства, които служат за проявление на Духа (втора част)

01.09.2020 г.
5400
Добавена от: Борислав Борисов
Втора част от темата за душата и Духа, изнесена от херметиста Томас Бургон. Първа част вижте тук.
 
"Божественият Дух за душата е същото както душата за тялото"
Плутарх

 

Физическото тяло е произлязло от рефлективното действие на вътрешната душа. Когато е ставало развитието на духовния организъм, като посредник между тях се явява астралното тяло, от което физическото тяло получава своята форма и сила. С цел духовното тяло да се предпази от влиянието на външния свят, се облича в астрално. Това астрално тяло кристализира около духовно-астрална субстанция и по такъв начин видоизменя астралната си форма и се произвежда това, което е известно под името Божествена човешка форма на външния план. Тази физическа форма е така организирана и развита, че се явява като най-съвършено изражение на физическите на физическите сетива.

В здравия човешки организъм нито едно от сетивата не се явява като преобладаващо, докато при животните преобладава някои от сетивата - например у някои зрението, обонянието и др. При тялото на човека, мозъка се намира в общение с външния свят, съставен от разнообразни елементи. Като резултат се явяват формата, звукът, цветът и пр. По такъв начин нашите сетива съставят единствения източник на външното знание и нашето външно съзнание - то е чисто интелектуално и зависи изцяло от сетивата.

Свойствата на духа, които ние наричаме душа, имат съвършена аналогия със сетивата на тялото. Душата има такова точно отношение към духа, както физическите сетива към ума. По такъв начин ние имаме физически сетива и духовни сетива. Първите са само отражение на вторите. Ние виждаме, че умът придобива и класифицира впечатленията, донесени му от сетивата от външния свят, но самите сетива не са способни да проникнат в този свят. Умът, макар и зависим абсолютно от сетивата, е вън от тях и е над тях. В същото такова отношение се намират душата и духът.

Във вътрешната страна на душата и духът пребивава вечносияещият атом на Божественото, същността на Когото е вън от всяко човешко разбиране. Той пребивава там в пълна ясност и мирно спокойствие, като класифицира и използва всички знания и опит, които душата придобива в различните си цикли.

Това, което е горе, е подобно на това, което е долу. Никога не трябва да се забравя този закон. Това е универсален, неизменен пътеводител на човека. 

Седемте нисши сетива съответстват на седемте висши. 

Физически сетива:                   Духовни сетива:
1. Осезание                              1. Способност към психометрия
2. Вкус                                       2. Способност за възприемане на най-тънките есенции от вълните на живота, и способност да се наслаждаваш от тях.
3. Обоняние                              3. Способност да се различават духовните аромати на Природата
4. Зрение                                  4. Ясновидство  (чисто виждане в духовните пластове)
5. Слух                                      5. Ясно слушане и способност за долавяне на етерните вибрации
6. Интуиция                              6. Способност за получаване на дълбоко вдъхновение
7. Предаване на мисли           7. Способност по своя воля да влиза в пряко общение с духовните същества.

Когато човешката душа достигне до тези 7 състояния, то нейното Божествено право на управление става естествено. Силата на волята достига такава степен, че става безполезно култивирането на самата воля. Волята сама по себе си се възраства в Сила в течение на времето на развитие на душевните сетива. Седемте нисши сетива съответстват на седемте висши и общата сума от резултатите винаги е една, но на различни полета. Тези резултати могат да бъдат изразени с думата перцепция - възприемане на впечатленията.

Абсолютната перцепция подразбира абсолютно съзнание. И затова безграничното съзнание е тази велика цел, към която светът на проявеното битие вечно се стреми. Това е върхът на еволюцията. Но това е целта, която нищо от това, което е по-долу от Божественото, никога не ще достигне. Защото зад пределите на достигнатото всякога се намират страшните състояния на Безкрайността, безграничното Неизвестно. И затова прогресивният живот е Вечен. (Път Безкраен).

И в това ние имаме пълното доказателство за безсмъртието на духа и следователно за безсмъртието на душата. И затова двойката - "женихът и невестата" представят единицата. (докато Нулата - остава Скрития и Непознаваем Абсолют).

Възрастта на душата не зависи от годините, а от нейната дълбочина (ВИДЕО)Това може да Ви заинтересува


Борислав Борисов Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България. Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на з...

Свързани публикации

06.08.2019 г.
15115

Елеазар: Душата, сродните души, душите между преражданията (ИНТЕРВЮ)

Душата е Пътят към Вечността и към Бога. Самата душа не може да живее в Безпределността, тя трябва да се съедини с Духа. Тя не може да проучва Бога, примерно душата, но тя може да се слива с Него. На човешкият дух, той е друга тайна
03.12.2018 г.
9278

Степени на посвещението: Подготовка, Просветление, Посвещение - осъществява се връзка с висшите духовни същества

Следващите описания, дадени от създателя на духовната наука - Антропософия, д-р Рудолф Щайнер и изнесени в книгата му Как се постигат познания за висшите светове, се отнасят до едно духовно обучение, чиито име и същност са ясни за всеки добросъвестен окултен ученик.

Спонсори на Портал12