Думата Учител и изразът Учителю Благи са дълбоки символи за Доверие, Сливане и Истина

27.09.2020 г.
3052
Добавена от: Борислав Борисов

Думата Учител е издържана във всяко отношение: и в математическо, и в кабалистическо, и по съчетание на буквите си. Само върху думата Учител може да се държи цяла лекция, но тази дума представя твърда храна, която не е достъпна за всички. / Учителя Беинса Дуно / "Учителю Благи" - НБ, изд.1936г.


Думата Учител има специално значение. Това значение се намира отвъд Реалността. Това е Мястото, където няма нито звук, нито тишина, нито Битие, нито Небитие, нито Любов, нито Мъдрост. Какво има? Това е нещо, което е отвъд живота, отвъд Бога, отвъд всичко сътворено и несътворено. Има ватанска дума затова, но думата не може да го обхване. Тя само го посочва, но не може да го изрази, защото всичко съществуващо и несъществуващо е бедно по отношение на него. Това е Учителят в най-специалния смисъл на думата. Но това не е Учителят, Който ръководи световете, а това е Този, Който само наблюдава. Неговият символ е дълбоко затворени очи.

Думата "Учителю" в нейния истински смисъл означава придобиване на скрития опит на Небитието. Който е придобил този опит, той е благо за всички светове. "Учителю Благи" - това е смисълът, който всяко съзнание търси.

В думите "Учителю Благи" е скрит Вечният Замисъл. Тези думи водят към специално отношение към нещата. Тази формула ("Учителю Благи") дава специално разбиране, което е отвъд светлината и живота. Ето ви магическия ключ на Духа.

Думата Учител е специално явление в окултната наука. Учителят, това е Прасъществото, Което е пребродило целия мрак, Бездната, Великия Хаос и Необозримата Светлина. Можете да попитате къде се намира Учителят. Ако трябва да ви отговоря кабалистически, ще ви кажа, че Учителят е извън познатото и непознатото. Той е дори извън Обетованата Земя. Тази дума Учител е твърда храна дори и за Посветените. Дори и за Посветените Учителят е непознаваем и непостижим, но те са Го приели като своето най-голямо богатство. И понеже са Го приели напълно, те живеят чрез богатството на Посвещението, защото Посвещението е Блаженство и Дълбочина. Но Учителят, във висшия смисъл на думата, не е ограничен нито от Блаженството, нито от Дълбочината.

Елеазар Хараш из "В Храма на Учителя"
Това може да Ви заинтересува


Борислав Борисов Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи онлайн платформи в България. Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на з...

Спонсори на Портал12