Търси

Древните духовни практики говорят: Не сте сами!

10.12.2015 г.
2041
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Да пренебрегнем проблемите на Земята и да си продължим с обичайните дейности в образованието би било предателство. Нашите ученици искат да знаят как да променят нещата към по-добро. Имат нужда от надежда. И тази надежда няма да се появи, ако всичко, което можем да им предложим, е поредната научна теория или технологична залъгалка.

Трябва да разширим кръгозора си и да търсим алтернативи отвъд науката. За да направим промяна, трябва да търсим различни гледни точки. Нека погледнем към мъдростта на нашите предци. Те са вярвали, че интелигентността не е ограничена да съществува само у човека, а е притежавана от всички създания – растения, животни – и дори от самата Земя.

По-голямата част от нашата цивилизация смята за очевидно това, че стоим с лице към бъдещето, с миналото зад нас. За коренното новозеландско население маори обаче бъдещето стои зад тях. Те са обърнати с лице към миналото и предците си, а духът на предците им е живото настояще днес. Тази далновидност на предците води днешното поколение към невидимото бъдеще с една ясна и първостепенна цел: да даде благоденствие на поколенията, които тепърва ще се родят.

Без значение какъв е нашият етнически произход,ние ще открием, че нашите предци са вярвали в съществуването на духове. Също така изпитвали страхопочитание към богатото разнообразие от форми на живот. Вярвали са, че съществува взаимозависимост между тези форми(и хората в това число), имайки предвид, че всичко, което съществува, е живо и притежава съзнание.

Те били на мнение, че интелигентността не е характерна само за човешките създания, а я имат всички същества – растения, животни – и в този смисъл, и самата Земя. Скалата, почвата, поточето, океанът, вятърът, въздухът, небето, звездите – всички са пропити със съзнание.
Приемайки, че Земята и много от нейните създания значително предхождат човечеството и следователно са под влиянието на много по-стара мъдрост,нашитепрародители почитали избрани земни форми, дървета, растения и животни като техни предци.Те знаели, че има дълбока мъдрост в ритмите на Земятаи безкрайно разнообразие от житейски опит, съхранен от духове и същества – наши приятели.Вярвало се, че човешкото здраве и благоденствие зависят от потапянето в този извор на мъдрост. На планета, която цялата е жива, съзнателна и одухотворена, хората имат множество мъдри съюзници за съвет и помощ.

Каква е връзката между това и съвременната загриженост за съдбата на Земята? Според критериите на предците ни ние явно сме преувеличили нашата собствена значимост в сложната мрежа на живота. Възможно ли е сред нашите интелигентни другари в това въртящо се пътешествие през пространството да има такива, които може би са способни да възстановят баланса, нарушен от нас – човеците?

Всяко древно общество е развило общуване с природния свят и с духовете, чрез своите посветени, които използвали специални техники.Вярвало се, че тези посветени мъже и жени комуникирали с мистериозни и всемогъщи сили. Затова били много уважавани и към тях обикновените хора подхождали със страхопочитание и предпазливост. Във Франция посветените били наричани “sorcier” от source – „извор, източник“, тъй като били във връзка с „Извора“. При траките са наричани жреци, при индианците - шамани.

Дошло е време да се обърнем към първичния извор и да пием от него изворната вода на знанието. Дошло е време да отхвърлим предразсъдаците и заклеймяването на старите обичаи като езически. Те биха доближили повече до древните тайнства, чийто основен култ е слънцето, майката природа и любовта, на които може да се кланяме навсякъде, по всяко време, без посредници.
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12