Търси

Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно

Още по темата ...
Рудолф Щайнер

Рудолф Щайнер: Духът е скритата същност на всяко проявление

Виж повече
АУМ

Ватанската дума АУМ е наследство от първата слънчева раса

Виж повече
Космос

Рудолф Щайнер: Истинската моралност извира от разбиране за могъщите закони на Вселената

Виж повече
30.07.2021 г.
2809
2
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Днешния човек трябва да се устреми към духовното познание напълно съзнателно, защото той е човек в истиснкия смисъл на думата, само поради обстоятелството, че за него спорят и воюват силите на духовния свят. Днешния човек трябва да изгради най-после представа за своето истинско достойнство, за своето космическо достойнство." Това са думи на един от най-забележителните духовни напътственици на миналия век - Рудолф Щайнер, създател на антропософаската наука, която за първи път свързва материалния свят и невидимите измерения.

"Несъмнено един ден хората ще гледат с пренебрежение към мрачния и безутешен материалистически светоглд на днешното човечество; занапред те ще знаят много повече за духовния свят, скрит зад завесата на външния сетивен свят", отбелязва Рудолф Щайнер.

За да се освободи от зависимостите в примката на ограниченият материалистически светоглед, човек е нужно да развие разсъдъчната си способност от чисто физическа сетивност към имагинативно познание и насока чрез интуицията. Така може да се разчита скритата писменост във всичко около нас, както и да се постига вживяване в духовното обркъжение. Като логическа следваща стъпа е познанието на отношенията между микрокосмоса и макрокосмоса, а след това е цялостното изживяване на миналите опитности, като основно настроение на душата.

Интуицията няма нищо общо с предчувствието и тя различава образите на душевно-духовния свят като вижда техните скрити връзки и помага на човек да достигне познанието за всички Същества, чрез чиито задружни действия е възникнал света, комуто принадлежи човекът. Само чрез интуицията, човек може да достигне до смисъла и значението на земното съществуване. Отговорът на въпроса "Какъв е смисълът на живота?" не може да бъде даден чрез външно обяснение или възприятие. Той трябва премине по пътя на вътрешното откровение и дълбоко разбиране.

През хилядите години на човешкото развитие тук на Земята всички прераждания имат дълбок смисъл и значение. Душевните способности и качества не са същите и са много по различни от 12-и 13-и век например, и днес предизвикателствата пред съвременния човек са много по-тежки, заради силната му окованост и ангажираност на съзнанието с атракциите на материалния и високотехнологичен свят. Именно тук седи силното изпитание, през което трябва да преминем, за да съхраним и доразвием още повече душевните способности и сетивности, които днес минават през тежки изпитания. Всъщност тези, които не ги осъзнаят и надградят, ще загинат като земни същества и ще се преродят в планети от по-ниско измерение, където ще продължат чрез страдания да преоткриват загубеният път. Времената, в които Земята обаче навлиза са много нови и условията на новите влияния, ще отсеят "зърното от плявата". 

В днешно време се оказва така, че в следващите до 100-150 години, на много от старите души ще е трудно да намират подходящи сетивно-физически форми за въплащение, тъй като днешните и идните условия на краткосрочното бъдеще няма да предлагат вече подходящи форми за тези души, които идват от миналите епохи и се оказват прекалено добри и неподходящи за днешните тела. Тогава тези форми би трябвало да се одушевяват от Космоса и по друг начин, а не от предишни човешки души.

Препоръчани книги:

Спонсори на Портал 12