Търси

Дионисий Ареопагит за съществата от йерархиите на невидимия свят

23.07.2019 г.
4784
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Стремежът към Истината открива най-свещената Мъдрост на Думите.

...Бог е над всяка същност и живот, така че никаква светлина не може да Го изрази и всяко Слово, и всеки разум са неизмеримо далече, за да бъдат Негово подобие.

Ангелите… Те първи многообразно разкриват Богоначалната Съкровеност… Ангелските наименования са удостоени върху тях да се излива Богоначалното Озарение и чрез тях да преминават към нас Откровенията.

Вещите в еврейския език казват, че Святото име на Серафимите означава ,,Възпламенители’’ или ,,Пламтящите’’, а на Херувимите - ,,изобилие на Знание’’ или ,,изливане на Премъдростта’’.

Името на Серафимите показва тяхното вечно движение около Божественото.

Името на Херувимите разкрива тяхната способност да познават и виждат Бога и да възприемат височайшето светоотдаване.

А името на височайшите и възвишени Престоли показва тяхната чиста превъзнесеност над всяка земна принизеност, стремежът им нагоре…

...Целта на всяка йерархия неизменно е свързана с богоподражателното Богоуподобяване.

...Първите същности имат собствена йерархия,еднаква във всичко с тях.

Тези,които са най-високо от всички, при посвещение в мярката на позволеното се озаряват от самото Богоначалие.

Но се изумявам, че даже първите от наднебесните Същности, толкова превишаващи другите...с благоговение се стремят към Богоначалните Озарения.

Участието в Богоначалното Познание е и очистване, и просвещение, и усъвършенстване…

А името на Светите Сили изразява мъжествената и нерушима Доблест, присъща на всички техни Богоподобни действия…

Името на небесните Началства открива тяхната Богоподобна началственост и способност всецяло да се обръщат към предначалното Начало…

Един над всичко е Промисълът - над всички видими и невидими сили.

Няма нищо от само себе си съвършено или въобще ненуждаещо се от съвършенство, освен Самосъвършения и Предсъвършения.

...Богоначалната Тайна е над всички превъзнесена и превъзхожда всички, и никой не може да се назове подобен на Нея напълно и в истинския смисъл на думата.

...Изливането на Слънчевия лъч благодатно прониква в първото вещество, по-прозрачно, отколкото всичко друго, и в него най-силно свети със своите сияния; но попадайки в по-плътни вещества, по-слабо проявява своето разпространение - поради неспособността на осветяваните вещества да пропускат светлината - и от това малко по малко се ограничава до пълната невъзможност да се разпространява.

...Всяко свещено Богоподражателно действие се отнася към Бога като към Причина, а към първите Богоподобни умове - като към първите извършители на Божественото, като към наставници.

...Първият порядък на святите Ангели най-много от всички обладава огненото свойство и е даден свише със съучастие в Богоначалната Премъдрост.

...Божеството е несравнимо - над всяка видима и невидима сила,...съвършено неподобно даже на най-първите същности от всяко съществуващо. То е всеобщо Начало, осъществяваща Причина и нерушима Обител на неизменното основание, от Което произлизат и битието, и благоденствието даже на самите най-висши сили.

...Очевидно е, че Бог дава Словото, а Ангелите го доставят на нас, ангелолюбящите,...за да открием по-ясното и въжделено знание.

...Чиновете на небесните същности за нас са неизчислими.

Това, че самите височайши Серафими всъщност са ,,Възпламенители’’, се разкрива от самото им име, което им придава свойството и действието на Огъня…

Във всяка от множеството наши телесни части могат да се открият подобаващи на небесните сили изображения, утвърждавайки, че зрителните способности изразяват най-чистата устременост към висините...и чисто,открито приемане на Божествените Озарения.
  • Силите на обонянието означават възприемчивост… към превишаващото разума разпространение на благоуханията и способност изкусно да се различава кое не е благоухание и напълно да се избягва.
 
  • Силите на слуха означават причастност към Богоначалното вдъхновение и разумного му приемане.
 
  • Вкусовите сили означават насищането с духовна храна и приемане на Божествените хранителни потоци.
 
  • Осезателните сили означават способността точно да се разпознава подходящото от нанасящото вреда.
 
  • Цветущата и юношеска възраст е образ на вечно цветущата жизнена сила.
 
  • Клепачите и веждите са съхраняване на Богосъзерцателните размишления.
 
  • Сърцето е символ на Богоподобния живот, благодатно разпръскващата се сила,управляема от Промисъла.
 
  • Гръдта се явява неуморимостта и способността да се охранява намиращото се в нея сърце, разпространяващо живота.
 
  • Гръбнакът е това,което съдържа в себе си всички животворни сили.
 
  • Нозете са подвижност,скорост и способност за вечно, стремително движение към Божественото.

...Названието на въздушния Дух,което се дава на вятъра, също така изразява и Богоподобието на Небесните умове.

Образът на телеца е силата и цветущата мощ, разширяваща браздата на ума за приемане на небесните плодородни дъждове, а рогата - непобедимостта и способността да защитават.

Орелът е царствеността, висотата на полета и неговата скорост, проницателността, будността, могъщият поглед нагоре…


Образът на конете е послушанието. Белите коне - яснота и особена родственост с Божествената Светлина,враните коне - Съкровеност, рижите - Огненост и дръзновение,    черно-белите - тази преходна сила,която свързва крайностите…

Огнените реки представят Богоначалните потоци,хранещи с животворно плодородие…

...Колесниците са общността на равночинните същности,крилатите колела означават тяхната способност да се движат неотклонно по прекия и верен път…

Може и въз основа на друг мистически смисъл да се обясни изображението на разумните колела. Дадено им е названието Галгалим, в еврейския език означава ,,въртене’’ и ,,откровения’’.
 
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12