Търси

Дионисий Ареопагит е същество от най-висшите йерархии - Божествено и мистично явление

16.10.2018 г.
4076
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Дионисий Ареопагит, великият Дионисий, съзерцателят на Древното, изключителен, мощен авторитет, висша абстрактност, голям мистичен Учител и в момента на християнството, но като цяло, почти цялото християнство не го познава. Обикновено го препоръчват светци и един кръг от светци, които също много малко го познават, но всякога при важни неща се обръщат към него. Включително Кирил и Методий смятат, че това е огромен авторитет. Малко говорят за него, по някакъв начин са се пазели, но Дионисий е таен гностичен Учител. Тъй като е оставил много правила за монаси, за църковни йерархии, дал е много неща и досега се смята за авторитет от известен кръг от хора, но е много трудно познавем, много скрит.
Словото му е зад пределите на човешкия разум. Живял е в Сирия и в Египет, в първи век след Христос; по-късно отново е живял, към пети век. Изучил е висшия гносис, получил  изключително дълбоко откровение за великите Божии тайни. Дори е можел да коригира Библията на много места, но решил да замълчи. Разбира се, преди време ви казах една корекция, която той прави на пророк Исайя; пророк Исайя разговаря с велико същество, което го нарича от най-висшите йерархии, доколкото си спомням мисля, че е серафим, но Дионисий казва: Не е серафим, а ангел с огнено служение. Исайя не е можел да различава, както и да е. Става въпрос за велико вътрешно същество, като дълбочина. Странен сирийски монах, подобен на Василид, който се е скрил под името Дионисий.
Смятал за истински живот само едно: изцяло да си потопен в неведомите тайни на Бога. Дионисий е същество, което е нямало човешко съзнание. Отдавна му е отнето, още от мистериите на Египет и Атлантида. Той е останал скрит за всяко изследване. И досега има много спорове кой е той. Останал скрит за всяко изследване от историята, защото той просто е извън историята. Историята си има начало, има край. Както и Лао Дзъ, Дионисий няма начало, няма край. Даже и най-близките му, дори и ангелите не могат да го проучват, но той е изначален на Бога, подобен и на Мелхиседек. Той е близък до Бога и близък приятел до ангелите. Той е бил много рядък човек, като същество, защото да живееш в християнска организация и то като главен епископ на Атина и да постигнеш такова велико и чисто съзнание, и никой да не може да разбере за какво става въпрос... Нито пък книгите му, които се издават по-късно, за което тези около него нищо не подозирали. Той се е водил християнин, който няма нищо общо с християнството, защото отдавна го е преодолял.
Дионисий е същество без време, без история, подобен, както казах на Мелхиседек, на Василид и т.н. Той е преживял някога Божията Истина и затова сега може да се изразява високо духовно и мистично.
Дионисий не е история, не е време. Той е Божествено и мистично явление.
 • Казва: Бог е Нищото и ако ти станеш нищо, ще Го разбереш. Много просто, но изключително трудно нещо за разбиране.
 • Казва: Учителят е мост, въведение, защото Той съдържа в себе си Нещо и Нищо – нещо от тебе и Нещо от Бога, и затова Той може да те въвежда. Значи, Той съдържа в себе си нещо от тебе и Нещо от Бога и затова е важен Учителят, и Той може да те въвежда.
 • Отречен от всичко, казва Дионисий, означава свободен от всичко. Такъв човек навлиза в чистия и Свръхсъщностен блясък на Божествения Мрак.
 • Откъсни се от себе си и ще бъдеш неудържим и свободен.
 • Казва: Бог живее в тишина, която е извън всякакъв образ.
 • Правилната преценка за нещата, това е Самата Божественост вътре в тебе.
Когато душата Го познае, тя се отрича, казва Дионисий, от всякакво определение. Тя вижда, че Той няма наименование. Тя вижда, че дори самата тя няма предназначение. Тя навлиза в Нищото, в своето предвечно и абсолютно състояние и тука душата се е сляла завинаги със своя Прадревен Източник, който е бил изпуснат от Адам и Ева, т.е. от човечеството. Тука душата, казва Дионисий, разбира, че всичко, което се поддава на изобразяване, не е Бог, не е Прасъществото.
 • Тайната на Бога се постига с изключително динамично приближаване. Много специален закон на Дионисий, голяма тайна – хем ясен, хем скрит. Пак ще повторя: Тайната на Бога се постига с изключително динамично приближаване.
 • Всичко в света е подчинено на мъдра Причина, която е извън света.
 • Духовната мъдрост е белег на Божественост.
 • Всяко човешко умуване е някаква заблуда. Независимо дали казва хубави неща или лоши – всяко човешко умуване е някаква заблуда.
 • Казва: Мъдрият постига невеществено Божествените неща.
 • Бог е над всеки покой и движение, защото всеки покой и движение е от Него, в Него, спрямо Него и заради Него. И казва изключителна мисъл, нещо много рядко; само велик посветен може така да се изрази:
 • Можещото действие произлиза от Бога.
Знаете, в света има хиляди действия, хиляди ръкополагания, милиони... - нищо не струват. Но когато Бог докосне, когато Бог участва, когато човек е спечелил доверието и може да Го привлече – това е единственото реално действие, единственото, което върши дълбока промяна – единственото можещо действие.
Казва: Злото е благо на Бога. Злото не е реално, защото ако беше реално, то щеше да бъде напълно зло. Злото не е зло, а е недостатъчно благо. Ако злото беше лишено напълно от Бога, то нямаше да съществува.
Всичко съществува заради Него. Злото също очаква блага от Самия Бог, очаква развитие, макар и отрицателно развитие.
 
ДИОНИСИЙ ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ МРАК
(учението за Божествения Мрак)
Великите неща на живота се откриват в мрака на онова тайнствено безмълвие.
Дълбоко отвътре Бог озарява за нас непрогледния мрак и с блясък изпълва слепите ни умове. В този Мрак, който е отвъд ума, се постига Истината, немисловно. Тука се постига истинската немисловност и пълното, реалното безмълвие. Значи, който мине през това, вече няма някакви имитации на мълчание. Хората мислят, че мълчанието е злато... всъщност мълчанието на много хора е глупаво и няма нищо общо със злато. Както ви казах, Учителят казва: И рибите мълчат, но не са мъдреци.
 • Истинността превръща тъмнината и я прави светеща. Значи, ако човек е натрупал истинност, превръща тъмнината и я прави светеща.
 • Чистотата, казва Дионисий, не е достатъчна, за да се справи с тъмнината. Само истинността е достатъчна. Чистотата е подготовка; чистотата е само една подготовка за истинност. Лошо е, когато човекът остане само в чистотата.
 • Божественият Мрак е висок връх. Това е мястото, където са простите и абсолютни тайнства, обвити в пресветлия Мрак от едно съкровено и тайнствено мълчание. И всичко това е скрито в дълбока тъмнина, която сияе тайно и невидимо.
 • В Исайя е казано: „И ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина“. Именно в тази тъмнина Бог ни проверява – проверява кой колко е достоен. Всеки може да си въобразява всичко, но тука е мястото, където се проверява кой колко е достоен и каква любов има.
 • Дионисий казва: Който има любов, влизайки в мрака той ще познае Бога.
Макар, че Мракът е недосегаем и незрим, той изпълва нашия невиждащ разум с една велика и необичайна красота. Аз съм ви обяснявал какво означава Божествения Мрак – преизобилната светлина на Бога. Пак ще го повторя: Преизобилната светлина на Бога – понеже е толкова ослепителна, не могат да я възприемат съществата и е наречена още в древността „Мрак“. Така и Лао Дзъ и Хераклит са били наричани мрачни, тъмни същества, поради туй, че не могат да бъдат разбрани.
Казва: Бог живее в мистичния мрак на незнанието. Тук всяко знание е изгонено. И после казва: Кой може да оцелее в Божествения Мрак? Дионисий задава въпрос и отговаря: Кой може да оцелее в Божието Сито, в Божествения Мрак? Отговаря: - Само този, който е натрупал истинолюбие. За другите, които преждевременно са искали да влязат там, случвало се е – това е огромна катастрофа!
 • Който е минал през светещата Тъмнина, той е опасен и за добрите хора и за лошите хора. Той е същество от друг порядък. Те не го проумяват.
 • Според Дионисий, не трябва да имаме качества – трябва да имаме същност. Казано по друг начин: не трябва да имаме ограничения. Качествата са ограничения – не трябва да имаме качества, трябва да имаме същност.
 • Най-върховният Бог е Мрак за всички същества, защото се състои от ослепителна светлина.
 • Бог е Мрак, означава че Той е Свръхнепознаваем.
 • Без Бога нямаше да има нито единство, нито множество – казва Дионисий.
 • Казва: В Мрака е скрит Изворът на живота.
 • Бог е произлязъл от Безименната Си Свръхсъщност.
 
из лекция на Елеазар Хараш, държан ана 6-и Септември 2011г. във Варна
 
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-дълбоките духовни напътственици на нашето съвремие. Писател и издател на множество книги в областта на духовното развитие, себепознанието, езотериката и Пътят към Истината.

Елеазар Хараш е получил своето духовно име от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), а светското му име е Петьо Йорданов. Живее във Варна, а от 90-те години до днес изнася лекции и семинари сред обществеността, с основен акцент - търсенето на Бог, Истината, Мъдростта. За Елеазар Хараш Бог е по-дълбок от реалността, а щастието е наказание и погрешна цел.

Елеазар Хараш издава на български език книгите по именития белгийски драматург и мистик от 19-и век - Морис Метерлинк. Изследовател на Египетската цивилизация, изследовател на древните народи на Атлантида, както и на животът и историята на инидианските племена. Най-много книги обаче издава по словото на Учителя Петър Дънов.
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12