Търси

Дионисий Ареопагит е същество от най-висшите йерархии - Божествено и мистично явление

16.10.2018 г.
4990
Добавена от: Таня Борисова
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Дионисий Ареопагит, великият Дионисий, съзерцателят на Древното, изключителен, мощен авторитет, висша абстрактност, голям мистичен Учител и в момента на християнството, но като цяло, почти цялото християнство не го познава. Обикновено го препоръчват светци и един кръг от светци, които също много малко го познават, но всякога при важни неща се обръщат към него. Включително Кирил и Методий смятат, че това е огромен авторитет. Малко говорят за него, по някакъв начин са се пазели, но Дионисий е таен гностичен Учител. Тъй като е оставил много правила за монаси, за църковни йерархии, дал е много неща и досега се смята за авторитет от известен кръг от хора, но е много трудно познавем, много скрит.
Словото му е зад пределите на човешкия разум. Живял е в Сирия и в Египет, в първи век след Христос; по-късно отново е живял, към пети век. Изучил е висшия гносис, получил  изключително дълбоко откровение за великите Божии тайни. Дори е можел да коригира Библията на много места, но решил да замълчи. Разбира се, преди време ви казах една корекция, която той прави на пророк Исайя; пророк Исайя разговаря с велико същество, което го нарича от най-висшите йерархии, доколкото си спомням мисля, че е серафим, но Дионисий казва: Не е серафим, а ангел с огнено служение. Исайя не е можел да различава, както и да е. Става въпрос за велико вътрешно същество, като дълбочина. Странен сирийски монах, подобен на Василид, който се е скрил под името Дионисий.
Смятал за истински живот само едно: изцяло да си потопен в неведомите тайни на Бога. Дионисий е същество, което е нямало човешко съзнание. Отдавна му е отнето, още от мистериите на Египет и Атлантида. Той е останал скрит за всяко изследване. И досега има много спорове кой е той. Останал скрит за всяко изследване от историята, защото той просто е извън историята. Историята си има начало, има край. Както и Лао Дзъ, Дионисий няма начало, няма край. Даже и най-близките му, дори и ангелите не могат да го проучват, но той е изначален на Бога, подобен и на Мелхиседек. Той е близък до Бога и близък приятел до ангелите. Той е бил много рядък човек, като същество, защото да живееш в християнска организация и то като главен епископ на Атина и да постигнеш такова велико и чисто съзнание, и никой да не може да разбере за какво става въпрос... Нито пък книгите му, които се издават по-късно, за което тези около него нищо не подозирали. Той се е водил християнин, който няма нищо общо с християнството, защото отдавна го е преодолял.
Дионисий е същество без време, без история, подобен, както казах на Мелхиседек, на Василид и т.н. Той е преживял някога Божията Истина и затова сега може да се изразява високо духовно и мистично.
Дионисий не е история, не е време. Той е Божествено и мистично явление.
 • Казва: Бог е Нищото и ако ти станеш нищо, ще Го разбереш. Много просто, но изключително трудно нещо за разбиране.
 • Казва: Учителят е мост, въведение, защото Той съдържа в себе си Нещо и Нищо – нещо от тебе и Нещо от Бога, и затова Той може да те въвежда. Значи, Той съдържа в себе си нещо от тебе и Нещо от Бога и затова е важен Учителят, и Той може да те въвежда.
 • Отречен от всичко, казва Дионисий, означава свободен от всичко. Такъв човек навлиза в чистия и Свръхсъщностен блясък на Божествения Мрак.
 • Откъсни се от себе си и ще бъдеш неудържим и свободен.
 • Казва: Бог живее в тишина, която е извън всякакъв образ.
 • Правилната преценка за нещата, това е Самата Божественост вътре в тебе.
Когато душата Го познае, тя се отрича, казва Дионисий, от всякакво определение. Тя вижда, че Той няма наименование. Тя вижда, че дори самата тя няма предназначение. Тя навлиза в Нищото, в своето предвечно и абсолютно състояние и тука душата се е сляла завинаги със своя Прадревен Източник, който е бил изпуснат от Адам и Ева, т.е. от човечеството. Тука душата, казва Дионисий, разбира, че всичко, което се поддава на изобразяване, не е Бог, не е Прасъществото.
 • Тайната на Бога се постига с изключително динамично приближаване. Много специален закон на Дионисий, голяма тайна – хем ясен, хем скрит. Пак ще повторя: Тайната на Бога се постига с изключително динамично приближаване.
 • Всичко в света е подчинено на мъдра Причина, която е извън света.
 • Духовната мъдрост е белег на Божественост.
 • Всяко човешко умуване е някаква заблуда. Независимо дали казва хубави неща или лоши – всяко човешко умуване е някаква заблуда.
 • Казва: Мъдрият постига невеществено Божествените неща.
 • Бог е над всеки покой и движение, защото всеки покой и движение е от Него, в Него, спрямо Него и заради Него. И казва изключителна мисъл, нещо много рядко; само велик посветен може така да се изрази:
 • Можещото действие произлиза от Бога.
Знаете, в света има хиляди действия, хиляди ръкополагания, милиони... - нищо не струват. Но когато Бог докосне, когато Бог участва, когато човек е спечелил доверието и може да Го привлече – това е единственото реално действие, единственото, което върши дълбока промяна – единственото можещо действие.
Казва: Злото е благо на Бога. Злото не е реално, защото ако беше реално, то щеше да бъде напълно зло. Злото не е зло, а е недостатъчно благо. Ако злото беше лишено напълно от Бога, то нямаше да съществува.
Всичко съществува заради Него. Злото също очаква блага от Самия Бог, очаква развитие, макар и отрицателно развитие.
 
ДИОНИСИЙ ЗА БОЖЕСТВЕНИЯ МРАК
(учението за Божествения Мрак)
Великите неща на живота се откриват в мрака на онова тайнствено безмълвие.
Дълбоко отвътре Бог озарява за нас непрогледния мрак и с блясък изпълва слепите ни умове. В този Мрак, който е отвъд ума, се постига Истината, немисловно. Тука се постига истинската немисловност и пълното, реалното безмълвие. Значи, който мине през това, вече няма някакви имитации на мълчание. Хората мислят, че мълчанието е злато... всъщност мълчанието на много хора е глупаво и няма нищо общо със злато. Както ви казах, Учителят казва: И рибите мълчат, но не са мъдреци.
 • Истинността превръща тъмнината и я прави светеща. Значи, ако човек е натрупал истинност, превръща тъмнината и я прави светеща.
 • Чистотата, казва Дионисий, не е достатъчна, за да се справи с тъмнината. Само истинността е достатъчна. Чистотата е подготовка; чистотата е само една подготовка за истинност. Лошо е, когато човекът остане само в чистотата.
 • Божественият Мрак е висок връх. Това е мястото, където са простите и абсолютни тайнства, обвити в пресветлия Мрак от едно съкровено и тайнствено мълчание. И всичко това е скрито в дълбока тъмнина, която сияе тайно и невидимо.
 • В Исайя е казано: „И ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина“. Именно в тази тъмнина Бог ни проверява – проверява кой колко е достоен. Всеки може да си въобразява всичко, но тука е мястото, където се проверява кой колко е достоен и каква любов има.
 • Дионисий казва: Който има любов, влизайки в мрака той ще познае Бога.
Макар, че Мракът е недосегаем и незрим, той изпълва нашия невиждащ разум с една велика и необичайна красота. Аз съм ви обяснявал какво означава Божествения Мрак – преизобилната светлина на Бога. Пак ще го повторя: Преизобилната светлина на Бога – понеже е толкова ослепителна, не могат да я възприемат съществата и е наречена още в древността „Мрак“. Така и Лао Дзъ и Хераклит са били наричани мрачни, тъмни същества, поради туй, че не могат да бъдат разбрани.
Казва: Бог живее в мистичния мрак на незнанието. Тук всяко знание е изгонено. И после казва: Кой може да оцелее в Божествения Мрак? Дионисий задава въпрос и отговаря: Кой може да оцелее в Божието Сито, в Божествения Мрак? Отговаря: - Само този, който е натрупал истинолюбие. За другите, които преждевременно са искали да влязат там, случвало се е – това е огромна катастрофа!
 • Който е минал през светещата Тъмнина, той е опасен и за добрите хора и за лошите хора. Той е същество от друг порядък. Те не го проумяват.
 • Според Дионисий, не трябва да имаме качества – трябва да имаме същност. Казано по друг начин: не трябва да имаме ограничения. Качествата са ограничения – не трябва да имаме качества, трябва да имаме същност.
 • Най-върховният Бог е Мрак за всички същества, защото се състои от ослепителна светлина.
 • Бог е Мрак, означава че Той е Свръхнепознаваем.
 • Без Бога нямаше да има нито единство, нито множество – казва Дионисий.
 • Казва: В Мрака е скрит Изворът на живота.
 • Бог е произлязъл от Безименната Си Свръхсъщност.
 
из лекция на Елеазар Хараш, държан ана 6-и Септември 2011г. във Варна
 
Таня Борисова
Таня Борисова
Таня Борисова е създател на сайта Портал12. Има дългогодишна практика като журналист и мениджър на медийна група в периода 2007-2016. Работи активно по утвърждаването на Портал12 като алтернативна медия с изконни принципи, ценности и цели за себепознание и чисто духовно развитие.

За запитвания и предложения за заснемане на интервюта с личности, отразяване на семинари, лекции и събития в сферата на себепоизнанието, здравето и духовното развитие, можете да пишете на: tanya@bgmedia.bg 
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш
Елеазар Хараш е един от най-емблематичните представители на чистата духовност в нашето съвремие. Около 40 години изнася лекции в сферата на духовното развитие и себепознанието. Словото му се отличава с особена чистота, дълбочина и свобода.

Като лектор и писател изнася квинтесенцията на всички световни учения и значими мъдреци, обединявайки чистата духовност на цивилизациите и техните Учители от древността до днес. В лекциите си поставя мост между всички древни учения и религии, като премахва разделението, омразата, междуособиците и показва тънката връзка в основата на всяко учение. Основните принципи в изнасяните лекции от Елеазар Хараш са: Любовта, Мъдростта, Истината, които съграждат главната посока в развитието на всяка душа.

Важна особеност в дейността на Елеазар Хараш е тази, че по отношение на своите последователи и ученици той не прави формално обединение в организация, структура или каквато и да е външна обществена, социална или религиозна форма. Напротив – налице е свобода и непривързаност. Елеазар Хараш изнася в лекции, книги и видео интервюта, всичко необходимо за персоналното духовно развитие на всеки човек, без да го поставя в условия на каквато и да е зависимост. Многократно казва, че в духовното развитие се върви самостоятелно, чрез воля и по свобода. Всички негови лекции са безплатни, а в ежедневието си работи, потопен в дълбини за всяка нова книга, предстояща лекция или видео интервю.

„Любовта ти дава живот, Мъдростта – светлина, Истината те дарява със свобода. Затова Учението е универсално и това е нашата свещена троица – Любов, Мъдрост, Истина. Отнема недостатъците, слабостите. В това учение не можеш да мразиш, да критикуваш, да завиждаш, да боледуваш. Нямаш проблеми. Имаш задачи. Дава нещо универсално, което не се обяснява, а се чувства. Дава възможност да познаеш онази част от себе си, онази пълнота в живота, която е изгубена още в рая. Изгонени от рая – изгнание означава изгубената пълнота и Учението я връща. Но трябва да се отдадеш много искрено, предано.“

 
 • Главното ударение на това учение – е в чистотата, тя е външна, вътрешна и мистична.
 • Другото ударение е в смирението и всеобхватната мъдрост.
 • Чистотата трябва да бъде явна и тайна, скромна и тиха, а смирението трябва да бъде без показ.
 • В това учение са важни малките постоянни усилия – те са безусловни.
 • Мъдростта е всеобща.
 • Това е учение за чистия път към Бога.

За истинските ученици, Елеазар Хараш казва няколко основни принципи:
 • Който е въвлечен в света, не е ученик. Ученикът ражда хармония от себе си, а не от другите.
 • Човекът се учи, но не се развива. Само ученикът се развива.
 • Ученикът не се бори със ситуациите – той ги преодолява.
 • Ученикът знае, че любовта към Истината го освобождава от борбата за оцеляване.
 • Ученикът всякога съхранява Любовта, защото знае, че само чрез нея възприема Бога правилно.
 • В смирението на ученика е скрит силен огън. Ученикът живее в потока на Бога. Той е сключил свещен съюз с Тишината.
 • Ученикът има свещен говор. Той има чист и динамичен покой.
 • Ученикът всякога съхранява своята чистота, за да може да има висше ръководство.
 • Ученикът е владетел на себе си и затова обстоятелствата не го владеят.
 • Никога не нарушавай своята безкрайност.
 • Ако изгубиш опората на живота си, придобий увереност.
 • Човекът е красив, когато е създал Безкрая в себе си.
 • Поставяме на първо място Бог в живота си, а после себе си.
 • Ученикът всякога избягва злословия и многословия. Ученикът много бди над думите, вършителите на кармата.
 • Ученикът знае, че тайната на живота е в това, че има само Едно Действащо Същество.
 • Ученикът познава намерението като тайна енергия на собствената си същност.
 • Ученикът познава свещеното Слово и свещеното Слово го познава.
 • Ученикът носи в себе си силата, която може да изменя пространството. Разбира се това става насаме, между него и Бога, във взаимно съгласие.

„Аз съм благодарен, че имам такива ученици, които видях, и за които Учителя ми каза, че са определени.
Аз наблюдавам от много време тяхната работа – мога само да кажа, че е нещо изключително да познаваш истински ученици на Учителя – скромни, тихи, могъщи – ежедневно и съзнателно работещи върху себе си – бих казал – те са една светеща тишина. С тях ще образуваме ядрото на България, с тях ще работим и в бъдещето, защото Учителя иска могъщи ученици – надрастнали изкушенията на живота, победили напълно змията в себе си, господари на себе си и на своята съдба...познаващи същността на учението...чиито символ е диамантената воля. Няма време за поздрави и външна култура, няма време за излишни въпроси, няма време за отпускане и отлагане...няма време за баби в окултизма. Сега е огнено време, огнен цикъл, сега е време, в което се изработва могъществото на ученика и неговото изключително смирение, което е висок връх."
 


Биографични данни:
Елеазар Хараш е творчески псевдоним на Петьо Йорданов, роден във Варна на 29-и януари 1954-а година. Израства в уединение сред семейство на глухонеми. От 8 годишна възраст започва да изучава тайните на природата и да общува активно с невидимия свят. Още като дете е привлечен от невидимото и жаждата за Бога.

Елеазар Хараш е продължител на Учението на Всемировия Учител Беинса Дуно (Петър Дънов), като своеобразно поема щафетата в Учението през 1986-а година от прекия ученик на Учителя – Брат Михаил – Омраам (1900 – 1986).
Елеазар Хараш започва да издава редица книги, както по свои лекции, така и по Словото на Учителя, или както го нарича – Първия Старец от йерархията на 24-мата Старци.

„Името Елеазар Хараш ми е дадено от Учителя през 87-а година, да нося с него отговорност. Дадено е след самадхи, с него нося голяма отговорност. Има две значения, ще кажа само едното: Божествен център."
 
Афоризми от Елеазар Хараш:
 • Чистите действия нямат съдба.
 • Само Любовта лекува, защото е Сила Божия.
 • Бог въоръжава с Любов този, когото иска да съхрани.
 • За да бъде човекът висше същество, той трябва да има воля избрала Бога по свобода и любов.
 • Над всяка практика е чистото сърце, то може да променя събитията.
 • Който е познал себе си, става Изгряващо Слънце в себе си.
 • Силата работи в Тишина.
 • Гласът е загадка. Има гласове, които ни пречистват. Изворът показва, че само това, което е постоянно, е реално.
 • Най-здравословният живот е близост с Бога.
 • Знанията са бреме, Мъдростта е лекота.
 • Истинското образование е да научиш детето да търси Бога цял живот. Детето трябва да търси умението на Словото.
 • Дълбинно Чистото е всякога трудно за разбиране.
 • Овладей себе си, ако искаш да получиш Пътя си.
 • В Любовта е Единението. В Истината е Изчезването.
 • Древността действа с Безмълвие и Безупречност. Древността работи и сега. Тя е тук. Тя е Всеобхватът.
 • Словото превъзхожда всяка наука и религия.
 • Словото отключва световете – измеренията. В Словото е скрит Пътят.


Творчество:
След 1989-а година, Елеазар Хараш продължава изнасянето на лекции, като първоначално това са сбирки в апартаменти и малки зали, в градовете София, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Плевен, Шумен, Стара Загора и др. Постепенно започва един процес на поставяне на основите и актуализацията на цялостната визия на всички духовни течения през вековете до днес. Паралелно с това Елеазар Хараш издава книги за духовно развитие. Някои от най-дълбоките са за Христос, автентичното християнство, богомилите, както и множество лекции за Египет, Атлантида, Древна Индия, Учението на толтеките, Мъдростта на индианците, Мъдростта на суфизма, Мъдростта на Лао Дзъ, както и Мъдростта на народите по света.

Една от най-разпространените му книги е „Формулите - свещени ключове“, в която се съдържат 1000 тематични формули за работа със Словото. Най-дълбоките книги на Елеазар Хараш са по темата за Мистериозните Старци.
Освен книги със свои лекции, Елеазар Хараш издава книги на редица мъдреци и мистици. Издава книги на белгийския мистик и драматург, носител на Нобелова награда за литература (1911-а година) – Морис Метерлинк. В серията от книги влизат и книги за Кабала, тайната на числата и множество тематични книги из Словото на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно).

Видео интервюта и лекции:
От 2016-а година Елеазар Хараш започва изнасянето на видео интервюта пред специализирания сайт за духовно развитие и себепознание – Портал12. В поредица от теми, чрез интервютата се навлиза плавно в дълбочината на фундаментални истини и принципи, свързани с осъзнаването, будността и развитието на духовните добродетели и способности. Така от началните и базови теми през 2016-а година, зрителите се потапят до изключително дълбоко Слово, предадено същевременно на разбираем език, едва 3 – 4 години по-късно, разглеждайки ретроспекцията на подбраните теми.

Паралелно с това, Елеазар Хараш продължава да изнася лекции във Варна (и по изключение 2 лекции във Велико Търново (2017 и 2018 година).

Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12