Търси

Дамян Попхристов: Какво означава Посвещение и кои са неговите белези?

30.06.2020 г.
11218
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Какво означава Посвещение?

Най-общо казано, това означава въвеждане в Божествените тайни на Съществуването. Защо тайни? Защото това познание е сакрално и не се дава на всеки, това е познание, което по никакъв начин не разчита на разума, а на скритото в Душата, то трябва да бъде пробудено, защото е заложено там от самото Сътворение.

Ние хората от Петата Раса сме "обречени" според Божествената Логика и План да работим главно с петте си сетива в триизмерно пространство. Това е с цел нашата раса да започне да развива разума и чрез него постепенно да се достигне до познанието на Душата. А какво е това познание - това е познанието за Сътворението и неговите закони, за нашия Божествен произход, Божествена същност, Божествени познания и способности, за Божествената ни мисия.

За да се осъществи това в Петата Раса, сред нас се изпращат специално подбрани Души. Те са пратеници от Всемирното Бяло Братство. Това е съвкупността от всички висши йерархии, от всички онези, които вече са завършили своята човешка степен на развитие и сега идват периодично при нас в материална форма през различните епохи, за да подпомагат и стимулират нашият духовен напредък. Така "Бялото Братство" ръководи света.

"Бялото Братство" е олицетворение на т.нар. II-ри Принцип на Христос, за разлика от "Черното Братство", което е I-ят Принцип - този на Луцифер. Принципите на "Бялото Братство" имат конкретни имена и са предварително подготвени, като им е отворено шестото и седмото чувство - това са сетивата, които позволяват директен достъп и общуване с цялата надсетивна реалност, с Великия Разум на Космоса, от чиято сила и подкрепа се ползват.

Но всеки такъв пратеник има нужда от начален подтик - т.е. някой, който тук в земните условия да извърши посвещението, в смисъл на пробуждането на тези свръхсетивни способности у избраника. Това се прави от посветен към поисвещаван (неофит) на специална тайна (в смисъл на закрита за непосветените) церемония и то само и единствено на принципа "от уста на ухо", защото това познание идва мигновено чрез Висшите Енергии, които посветеният предава на ученика си с помощта на Словото и то моментално просветлява съзнанието на посвещавания, в един само миг и той вече знае всичко, което му е нужно.

(бел.ред.: Има обаче и случаи, в които Посвещението идва не чрез Словото и без каквито и да са "церемонии", а на база Безмълвието и вътрешната връзка с Учителя, и постепенно извървяваният път от себепознанието към Богопознанието. Този тип посвещение идва нежно, напълно смирено, почти неусетно, душата заживява в Промяната и в Простора - излиза извън клетката на Сътворението)

Истината идва като "Откровение свише". В този смисъл при всяко посвещение има Божия намеса, защото се привличат точно най-мощните Божествени Сили. Понятията, които се използват при Посвещението, са алегорични и мистични и те имат функцията само да задействат скритото познание в човека, но нямат никакво отношение към всички възможни понятия от ежедневието, затова е безсмислено и тяхното записване. Земните ни понятия не са в състояние да обемат, изчерпят и обяснят Божествената Реалност, защото обикновеното ни съзнание няма достъп до нея, та да може да изработи и точните понятия. Земните понятия само ограничават Познанието. А езотеричните понятия са сакрални.

Разбира се, церемонията по самото посвещение е предшествана от дълъг подготвителен период и съответни изпитания, през които неофитът трябва да премине, за да достигне до първата степен на посвещението - "Прозрението". Този етап е много съществен, защото Душата на неофита трябва да бъде подготвена за характера на Новото знание така, че никога да не злоупотреби с него. Готовността на неофита се определя от вече Посветения.

Следва изпитанието "Смърт" - тук неофитът трябва да преживее собствената си смърт, в смисъл на смърт на земния си "аз" - на егото, и да осъществи контакт със своя Висш Аз, за да прозре същността на смъртта не като край на живота, а само като необходим етап и преминаване в друга реалност, като поредното преобразования на материята и енергиите, при което материалното тяло е изоставено, но вечната Душа продължава своето съществуване в друго състояние и друга по-висша реалност.

Всичко това постига и един друг много съществен ключов ефект - освобождаване от страха.

Само преодолелият страха човек може да бъде свободен!


А постигането на свобода е една от целите на посвещението. Едва след това идва същинското посвещение в третият етап - "Устремът". Тук вече посветеният владее силите на Съзиданието и може да си служи с тях като ги преобразува от един вид в друг, т.е. - владее трансмутацията на Енергиите и може да твори "чудеса" според разбирането на непосветените - да съживява мъртъвци например, може да лекува всякакви болести, става господар на формите (бел.ред - и на мисъл-формите) и може да променя вида си, да се материализира на няколко места едновременно, като се пренася на огромни разстояния и т.н.; владее и тайната да трансформира светлинното си тяло - това е тайната на т.нар. "Мъки Христови", когато Исус Христос представя своето Светлинно тяло. 

Ето през какво е минал Боян в Сирия като пратеник на "Бялото Братство", след което вече става Велик Посветен - Маг, Мъдрец, владеещ Енергиите на "Червения Змей" (това е енергията на Светия Дух, на Космическите Еволюционни сили, на Любовта, наречена "Фохат" във Вселената и Кундалини в човека). За него вече няма тайни, животът тук на земята е само момент от вечното съществуване във Вселената по законите на Божествения разум. А този Разум е един и същ, Непознаваем, Вечен, Неизменен, непресекващ, Всеобхватен.

Ето защо всички посветени, независимо в кои времена живеят, при какви условия, в каква среда, сред какви народи - всички те имат едно и също Познание, абсолютно еднакво по своята Същност, но в зависимост от различните условия, предавано с различни думи. Затова ко най-видните представители на езотеризма седнат на една маса, те няма да има за какво да спорят. 

Проф.Дамян Похристов
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Дамян Попхристов
Проф.Дамян Попхристов

“Богомилското учение е най-голямото духовно богатство на българите, но не го познаваме, а то е от световно значение”


Проф.Дамян Попхристов е един от най-сериозните изследователи и възкресители на богомилското учение в нашето съвремие. Основател на „Български център Просветление” - организация, която работи за популяризирането на истините за нашите предци и изконните български духовни ценности, за ролята и мястото на българите в социалните, културните и духовните процеси в Европа от древността до днес.

Дейността на центъра се осъществява чрез срещи-разговори, лекции, публикации, пътуващи семинари в България и чужбина, посещения на български училища и центрове из цяла Европа, както и чрез контакти с научни и културни институции, университети и фондации по цял свят.

Проф.Дамян Попхристов e автор на една от най-интересните книги за богомилите издавана в България - “За Богомилите - от уста на ухо”. Тя е плод на многогодишните му изследвания върху Богомилското учение - уникално българско духовно наследство.Използван е богат доказателствен материал от български и чужди източници (апокрифни писания и евангелия, богомилски легенди, хроники, документи на инквизицията и на Ватикана, както и езотерична и окултна информация на автора).

Проследява зараждането на богомилското учение, философията му, източниците, връзката му с други езотерични и дуалистични учения от епохата, близостта и различието му с официалната християнска доктрина, теорията за кармата и прераждането, като акцентът е върху езотеричната същност на учението.

 

“Как ние българите можем да изпълним мисията на богомилите? Като отворим сърцата си и се вслушаме внимателно с много доверие във вътрешния си глас - там е "записан" кода и оттам нищо е в състояние да го изтрие.”


Свързани публикации

замъкът Агилар, Южна Франция, едно от емблематичните места, изградени от Катарите
13.12.2015 г.
24584
6

Проф.Попхристов: Пророчество на катарите предрича църква на Любовта (ВИДЕО)

Професор Попхристов обясни детайли за пророчеството на катарите и връзката му със зареждането на нашата планета с женска енергия на любовта и промяната на магнитната решетка на Земята
Виж повече
генетичен код на българите
24.03.2016 г.
13199
4

Какъв е генетичният код на българите и каква е мисията на нашия народ?

Според Дамян Попхристов наследството на българите в наши дни се предава чрез генетичния код, който носим. Той е наистина уникален, свързан е с мисията ни и с това, че българите наистина сме богоизбрани
Виж повече
лекция на Дамян Попхристов - Община Велики Преслав 2016
11.04.2016 г.
4108
2

Дамян Попхристов: Нашата цел е изграждането на духовни мостове! (ВИДЕО)

"Нашата цел е изграждането на духовни мостове между хората и народите!" Това заяви проф.Дамян Попхристов по време на откриването на семинарната част от втория ден на Международната конференция "Българският дух в Европа през вековете", която се проведе в сградата на Община Велики Преслав.
 
Виж повече
Дамян Попхристов | © 2016 снимка: Портал12
11.04.2016 г.
12001
8

Дамян Попхристов: Посланието на богомилите е за всемирна Любов и ненасилие! (ПЪЛНА ВИДЕО ЛЕКЦИЯ+СНИМКИ)

Каква е мисията на българите? Какво е заложено в генетичната ни памет? Какво е посланието на богомилите? Кой всъщност се преражда в Преподобна Стойна?....

​Отговори на тези въпроси вижте в лекцията на проф.Дамян Попхристов - "Богомилското учение - Езотерично Християнство", дадена във втория ден на Международния форум "Българският дух в Европа през вековете"
Виж повече
Италия © 2016 снимка: Портал12
18.05.2016 г.
3945
8

Пътуващ семинар разкрива връзката между Богомилите и Ренесанса (ПЪТЕПИС)

Този път фокусът на посещенията бе върху „Богомилите и Ренесанса“. "Проследяваме пътя им от Венеция, където патриарх Стефан, един от първите посветени от Боян Мага в Богомилското Учение, основава първия извън България богомилски център и потегляме на юг.", споделя пред Портал 12, проф. Дамян Попхристов
Виж повече
паметник на кан Алцек
09.06.2016 г.
4784
2

Проф.Дамян Попхристов: Паметникът на кан Алцек символизира духовния ни контакт с Челе ди Булгерия

Местното население посрещна гостите от България с плакати на кирилица "Добре дошли", както и с многобройни български знамена. На събитието присъстваха и видни представители на българския бизнес, които са помогнали във финансирането на бронзовия паметник на кан Алцек.
Виж повече
проф.Дамян Попхристов | © 2016 Portal12
16.11.2016 г.
14885
4

Проф.Дамян Попхристов: Боян Мага и учениците му са тук и работят сред нас (ВИДЕО ИНТЕРВЮ)

Представяме ви интервю на Таня Борисова с проф. Дамян Попхристов по темата за това кой е Боян Мага, наследството на богомилите и връзката със Свети Иван Рилски...Велико Търново, 13.11.2016
Виж повече
Дамян Попхристов | © 2016 Portal12
28.11.2016 г.
8641
5

Дамян Попхристов: Време е да се обединим, за да оцелеем. 2017 е ключова преходна година! (ВИДЕО)

Представяме ви много интересно и важно видео за духовното обединение, за наследството на трако-атлантите, за уникалното откритие от миналия месец на остров Сардиния в Италия, където има мегалитни комплекси, елементи, от които са еднакви с тези на енергийния център Белинташ в Родопите
Виж повече
Медальонът с Христос
17.03.2017 г.
3533
3

Дамян Попхристов: Мистичният дух на ранните християни се пази в Грузия

Храмовете в Грузия дават възможност за досег до неподправената вяра на ранните християни, до техните искрени по форма практики и до характерните с интимната си простота и изчистеност храмове – така добре запазени и съхранени в автентичния си вид тук…и което е още по-вълнуващо – действащи и до днес
Виж повече
Дамян Попхристов: Българският дух е жив и вън от България
17.07.2017 г.
3342

Дамян Попхристов: Българският дух е жив и вън от България (Интервю)

В последните два месеца Фондация “Български Център Просветление – Дамян Попхристов” активно поде инициатива за обединение на духовните общности и вън от пределите на нашата страна. Какви са изводите и темите, които се отварят след  интензивните пътувания зад граница, разговаряме с Дамян Попхристов
Виж повече
Първи европейски холокост - избиването на богомилите
22.08.2017 г.
10508

Проф.Дамян Попхристов: Избитите богомили са много повече от холокоста на Хитлер (ВИДЕО)

"Избитите богомили са много повече от холокоста на Хитлер", заяви по време на лекция и отговори на въпроси на аудиторията, професор Дамян Попхристов. "Това е първият холокост в историята на Европа". Избиването на представителите на чистото и автентично християнство е пряко свързано с кармата, която си навлича впоследствие България с падането под турско робство и сега Европа с тероризма и отделянето на населението от способността за възприемане на духовното и Истината
Виж повече
Древните тайни на Малта
04.09.2017 г.
3840

Мистичната и древна Малта разкрива своите тайни в пътуващ семинар с проф. Дамян Попхристов (Програма)

Малта е един от духовните центрове в миналото и днес свързан с богомилите. През 929 г. Боян Мага изпраща патриарх Стефан, един от посветените богомили във Венеция, където открива първия богомилски център извън България.
Виж повече
Проф.Дамян Попхристов: Божествена комедия на Данте е построена от важни кабалистични и нумерологични кодове
02.10.2018 г.
5464

Проф.Дамян Попхристов: Божествена комедия на Данте е построена от важни кабалистични и нумерологични кодове

Сега ще се позова на това, какво казва самият Данте. Той говори за четири големи стресови ситуации или трагедии в неговия живот.
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12