Търси

Д-р Тимен Тимев: Подобно на религията, сега науката заблуждава човечеството

29.12.2017 г.
13723
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Подобно на религията, сега науката заблуждава човечеството. Много се фалшифицират нещата за мозъка. Истинските достойнства на мозъка се прикриват във връзка с това, че всички непременно трябва да се качим в дигиталното пространство като ни заблуждават, че тогава ние ще знаем много повече за собствения си мозък. Акцентира се само на биологичните свойства на мозъка, а трансцеденталната психология и въобще психологията на мозъка се изключва.
Мозъкът е наполовина материя, наполовина психика, наполовина е абсолютен дух, а наполовина е енергия. Той е много богат, защото обединява 2 пространства в себе си - и материалното, и духовното. Учените са заблудени - те изследват неговата материална част и не могат да видят духовната, а духовниците, които не са учени, изследват само духовната част. Трябва знанието да се обедини и така ще достигнем до истинската същност на мозъка.
Трансцеденталната психология може да бъде обяснена със съвременната физика при желание, но няма такова желание. Умишлено обясняват мозъка биологически, само като един биологически механизъм – че той може да прави всичко това в обикновения живот като да си връзваме обувките, да ходим на работа, да сме задоволени и т.н.  Нещата са много добре платени и много добре направени, замъглени! Възползват се от това, че мозъка работи инкогнито, т.е. ние си въобразяваме през цялото време, че вършим нещо, а всъщност мозъкът го върши. Той скришом от нас върши всичко, а ние си присвояваме неговата дейност – така сме свикнали. Например казваме „Аз карам колело“, а всъщност мозъчните моторни неврони карат колелото, в този смисъл. Има един известен шоумен, Дейвид Игълман, който пише книга за мозъка, от която продава 24 млн. екземпляра. В книгата си, той представя на хората мозъка, като говори само за съвременните нововъведения в медицината, но същевременно нищо ново и истинско не казва. Абсолютно умишлено е направен голям шум, за да се отклонява вниманието на хората и те да не се замислят за другите аспекти на мозъка. Казвам Ви това, защото неговото шоу всъщност иска да покаже, че мозъка върши всичко в нас, а реално погледнато мозъка е само медиум, той е фокус, леща.

Мозъка не толкова продуцира, колкото фокусира и събира това, което е разпръснато вътре в цялата Вселена, защото Вселената се състои преди всичко от енергетична мисъл, т.е. мозъка е един коректор на тези неща там. Той не е създател. Това, което днес се популяризира за мозъка има акцент към дигиталното като се цели симулация на хората и премахване на оригиналността.
Всяка точка от Вселената е както физически, така и трансцедентален център, затова информацията в мозъка идва отвсякъде. Например точката, в която си държа очилата е физическа, намира се във физическото пространство, но ако това пространство го пробиеш и продължиш в по-дълбоко измерение, стигаш до метафизическото пространство и до това, което стои зад него. Пространството и Времето са булото на Мая. Булото на Мая е това, което е върху нещата, то играе ролята на преграда и ние не може да стигнем до мисълта, до течението на собствената мисъл защото пред нея е течението на това време.

Пространството и Времето са преградата, която остава между нашата мисъл и между нашата енергия, затова пространствено-времевия свят се излъчва – когато вълната на енергия се отдалечи от вълната на информация, се излъчва пространството. Докато нашите мисли се движат във времето – това не е истинската мисъл, ние се движим вътре в перцепторната клетка. Още древните са знаели, че трябва да се премахне, да се прескочи пространството и времето, за да се стигне до самото течение на мисълта. Единствено тогава ние може да вземем пространството и времето като събития и да ги поставим в течението на мисълта. Ето, затова най-високо се движи темпоралната вълна, тя се движи като събитие, а вътре в нея се движи енергетичната вълна. Ние живеем на третото ниво защото сме енергетични същества, които трябва да преодолеят енергетичната преграда, да излезем на темпоралната вълна, а тя самата вече се движи във вълната на мисълта. Нещата са двойно забулени, но основното движение е в това как от крайни да станем безкрайни и от смъртни – безсмъртни. Докато ние не умеем да прескочим преградата на времето, вторичното субективно време, ние не може да стигнем до собствената мисъл. Нашите мисли, движейки се във времето са неистински. Формулата е следната: докато нещата се движат във времето и пространството, ние се намираме във физиката, а докато се намираме във физиката, ние сме абсолютно слепи. Трябва да излезем от физическото време – да превърнем времето в събитие, което се движи в течението на мисълта и тогава ще излезем в метафизическата и трансцеденталната реалност. Още Платон, Шанкара, Рудолф Щайнер са разбирали тези неща.

Гравитационната и антигравитационната сила не работят само на квантово ниво, те работят на всички нива. Това, че мозъкът работи с електромагнитни сили, не е лъжа, но е на едно по повърхностно ниво, а той едновременно може да работи на няколко нива. Силите на паметта и на случайността са частен случай на гравитацията и антигравитацията, които работят на по-дълбоко ниво, но това не значи, че са само квантови сили. Мозъкът обема цялото – и микроскопския, и макроскопския, и мегаскопския свят – от галактики и звезди до квантов свят, тези по-дълбоки сили действат. Те не са само квантово ограничени. Въпросът е да направим това, което става по време на сън, защото за да има Интернет съзнание, то трябва да се инкарнира. Лошото е, че когато ние сме в съзнание, нашето съзнание отива в сензорните ни органи, т.е. съзнанието ни е поместено само в пространството и времето. Това е линеарното ни съзнание, а истинското ни съзнание, което всъщност е едновременността, в която се включва и безсъзнателното в себе си, то не се появява по време на будност. По време на сън ние сме в това истинско съзнание или свръхсъзнание, тогава имаме много повече корективност защото общуват всички сили помежду си. Разбирането ми е, че когато легнем да спим, всички психики преливат една в друга и всички памети стават една обща вълна като се получава интерпамет. Тогава всички фантазии, интуиции, интелекти започват да възприемат. Това, което Юнг нарича общо безсъзнателно във връзка с архетипите, аз го схващам и така обяснявам ноосферата. Ноосферата представлява това, че твоята памет, моята памет и паметта на всички същества, които имат памет циркулира в една обща памет, перпендикулярна на нашата вертикална памет. Там всички памети циркулират в една обща памет, всички фантазии циркулират в една обща фантазия, всички интелекти циркулират в един общ интелект и това е нашият общ безсъзнателен корективен ум. Тези неща за мозъка, за да бъдат възприети, трябва да се реконструира голяма част от съвременната физика без да се отричат постиженията, а просто да се поставят в друга наредба. 

Ние сме програмирани първо чрез езиците, много преди матрицата. Математиците са програмирани чрез математическия език, композиторите – чрез музикалния, т.е. нас редица езици ни програмират. 

Времето, което ние излъчваме като енергия си го възвръщаме като памет. Доказа се, че в мозъка се образуват едни и същи протеини, когато възприемаме примерно едно цвете и когато си спомняме или въобразяваме цветето. Мозъка по един и същ начин създава един и същ белтък при възприятия, спомени и въобразяване. 
Ние живеем докато излъчваме порции време, като излъчим последната порция време – умираме
Най-големите нови открития ще бъдат свързани с мозъка, че той продуцира и пространството, и времето и че самият той играе роля на черна дупка. За тези, които се интересуват, че черните дупки превръщат енергията в информация, един от най-последните големи бумове е в това, че всеки мозък на всеки индивид представлява една миниатюрна черна дупка. Ако мозъка е черна дупка - докато спим, ние отиваме в черната дупка, а когато се събуждаме, ние излизаме навън. Мозъка непрекъснато сменя позициите си. Има изследване, според което се формира нов дял в мозъка - трета мозъчна атмосфера - днес то много се подкрепя по различни причини. Според еволюцията двете полукълба на човешкият мозък се стремят към равновесие, а според човечеството доминира ту лявото, ту дясното полукълбо. Еволюцията трябва да  коригира неправилното развитие на човешките мозъци като балансира и развива хармонично двете полукълба.
Ние се раждаме с извънредно голямо количество Време и фактически през целия си живот губим това време - умираме, когато изхабим цялото време. Раждаме се безсмъртни и умираме смъртни. Детето се ражда с огромен мозък - тялото му започва да расте, а мозъкът да намалява.  Чрез паметта трябва да събираме миговете и часовете, които губим, докато живеем, а чрез фантазията може да творим нови мигове. Действително мозъкът и психиката са способни да възвръщат времето, да го събират, да го абсорбират. Мозъкът е способен да възвръща огромна част от времето, което тялото губи.Ние като живеем износваме времето, което ни е дадено от една страна, а от друга страна не умеем да творим нови мигове. Умираме поради 2 причини: Първо изхабяваме времето, с което сме се родили и което може да го възвърнем само чрез паметта. Паметта ни е дадена да връща като идеи това, което губим като материя. Вчерашният ден, който се е случил ако си го спомняш напълно, ти го възвръщаш като идеалност, но и като реалност, защото едно от последните изследвания в квантовата психология откри, че мозъкът не прави разлика от това дали дървото си го спомняш или го възприемаш, т.е. дали в момента си пред него или не си. В мозъка се създават едни и същи протеини при спомена за дървото и при виждане на дървото. Хората си мислят, че има голяма разлика в това, когато застанеш пред едно дърво днес и утре си го спомняш, а в мозъка почти няма никаква разлика.
Поради  различното време, в което се движим днес и утре, си мислим, че има разлика, а субстанцията е една и съща.
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12