Търси

Д-р Тимен Тимев: Израства нов Hyper Cortex Cerebri, който ще ражда едно хипер човечество (ВИДЕО)

26.11.2018 г.
7816
1
Добавена от: Борислав Борисов
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Здравейте, д-р Тимев. Направихме в крайна сметка, така да се каже, телемост между България и Щатите. Кажете къде Ви намираме и как сте, първо?
Намирам се в… където не бях идвал много години т.нар. столицата на света - в Ню Йорк се намирам. Намирам се до любимия си парк - Central park, където мога да бягам, да избягам от цивилизацията, само на 10 метра съм от парка. Така... Сега да ви кажа защо пожелах… Друг път може би ще направим предаване защо бях потресен от това че видях величествените небостъргачи на Ню Йорк и с многото светлини са станали още по-красиви, но видях една голяма промяна в хората… Друг път ще говорим, да не започваме това… с красотата на сградите и с грозотата на човеците. Ще говоря една тема, която не е свързана с грозното, напротив - с едно невъобразимо бъдеще, което очаква човечеството. Това, за което исках да направим предаване, въпреки че от друга страна си казвам - Къде е най… най-авангардните и най… вижданията, най-далечното виждане в бъдещето трябва ли да се показва на един народ, който всъщност… който е много интелигентен, но се държи в едно необразователно състояние. Трябва, да. Затова реших… стана ми малко мъчно, мъчно ми стана, че казвам българите защо да не ознаят тези най-нови неща, които днес се посрещат с така…

Моята радостна възбуда от последните дни не стихва, макар че плащам много скъпо с това, че непрекъснато ме заспиват порои от мисли… Кое е радостната възбуда?... Радостната възбуда, която ме е обзела идва от… виждам напред във вече няколко хилядолетия еволюцията на универсума на космоса и не толкова на космоса… Това, че към стрелата на Вселената, която лети в посока, която още учените не знаят… само знаят, че лети, че Вселената сякаш пропада в бездната на времето… Към стрелата на универсума на Вселената и към стрелата на времето се прибави най-точно и определено стрелата на мозъка и стрелата на психиката… Ще ви говоря за нещо, което тепърва ще шокира, изненадва и ще радва учените, но и ще ги плаши, защото се оказва, че в мозъка нараства нова мозъчна кора и не се касае за някакви малки представителства…

Само едно уточнение, Вие като учен и изследовател, коя е причината за това ново формирование в мозъка, откъде идва тя… От естествения ход на еволюцията или по-скоро по някакви други причини?
Новопоявилото се явление, което всъщност още макроскопски анатомично се забелязва само в една структура корпус калозум (corpus callosum), за която по-рано съм говорил. Касае се за това - общата еволюция на универсума, явлението, което наблюдаваме не се дължи толкова много на човешката експанзия, колкото се дължи на една опитна хармония на универсума да се нагоди към човешката експанзия. Т.е. нямаме такава едностранчива еволюция в посока на дигитализация, за която претендира днес. Това, за което искам да говоря може да се разбере… Нека да Ви покажа как протичат скоростите на еволюцията. Ще започнем с нещо, което е разбираемо за всички, за да стигнем до там - защо до наистина шокиращото проявление, затова че… Вижте, в мозъка расте нова мозъчна кора, но какво значи нова мозъчна кора?... Това вече е един хипер кортекс… Новата мозъчна кора, която превърна животното в човек и която всъщност го изправи на четири крака, това е т.нар. на медицински neocortex cerebri, т.е. новата кора е всъщност знаете, че тя умира най-бързо, ние умираме, когато през 5 минути остане тя без кислород. Това е най-тънкият слой отгоре. Това беше досегашно последната кора в човека, последният мозък, най-новите явления. Тази най-нова кора досега беше родила единствено сетивното познание и опитът на интелектите на ума да взаимодейства със сетивата и да формира една картина… На какво?... - На пространството и времето. Каква е цялата Вселена до днес? Тя е една огромна геометрична фигура, която от малка се разширява и ще се разширява във времето. Откритието за това, че досегашната мозъчна кора в човека… тя представляваше нищо друго, а интериоризирането на пространството и времето вътре в мозъка. Дали може да се разбере?

Разбира се, да.
Пространството и времето да се интериоризират означава, че от външни стават вътрешни. Те влизат в мозъка. Ето, вземете мозъка на животното - защо животното не може да прави предвиждания, то вижда най-много за един-два дни напред… Защо не вижда напред в бъдещето, защо не вижда назад миналото си, т.е. животното се ориентира в пространството, колкото да нападне жертвите и да следва инстинкта си… Т.е. при животното и пространството, и времето са вън от него, т.е. животното се намира вътре в пространството и времето. Знаете ли кога човек за пръв път е излязъл малко навън от пространството, за да може да го види и да почне да го изучава, и затова е създал такава наука “Техника и цивилизация” и кога е излязъл навън от времето?

Кога?
Човек е започнал да излиза навън от пространството и времето, когато ги е вкарал тях в себе си и те влизат в мозъка на животното и създават новата мозъчна кора. Нали става ясно?... Човек се е родил като… от животно се е превърнал в човек, когато пространството и времето от външни са станали вътрешни и не само това… Те пак остават, ние пак като цяло се намираме ……
В този ред на мисли, коя е следващата стъпка?

Какви конкретни функции, свързани с психиката и душата ще донесе на човек това ново формирование в мозъка?
Ще стигна и до тук, но първо искам да дам един пример как расте еволюцията на Вселената, на мозъка, на тялото, на черепа и на психиката, за да стане всичко ясно. Цялото това ново… нов ген и нови открития за мозъка, те са за мозъка, те са за това как нараства скоростта, с която нараства тялото, скоростта, с която нараства бебето до определен обем, забележете главата на бебето, черепът на бебето, мозъкът на бебето с една дума има едно шокиращо откритие, че само след около 25 години, много учени вече са съгласни, размерът на черепа на бебетата, които се раждат изключително ще надхвърля при всички 99% жени, макар и раждащи, първескини, добре сложени, с добър таз… родовият канал на жената започва да изостава в еволюционно отношение от нарастването размерите на черепа. Това е първото, което шокира. След 25 години никой няма да ражда без цезарово сечение.

Никоя жена няма да ражда по естествен път. Защо?... Защото размерът на черепа на бебето е по-голям… еволюцията, с която се движи. Родовият канал се разширява, но по-бавно отколкото расте размерът на черепа. Това е само началото. Там е работата, че размерът на черепа застрашава родовия канал. Той пък изостава от размера на мозъка. Последните изследвания показват, че имаме тенденция във всички бебета - особено следващите години да се раждат с отворени фонтанели. Мозъкът отвътре расте по-бързо от черепа и натиска мозъка. Родовият канал изостава от размера на черепа, който се развива по-бързо, обаче по-бързо от размера  на черепа еволюционно започва да расте мозъка, поради цялата експанзия, възприемането на външните лъчи и сигнали, вътрешното обогатяване... с една дума - мозъкът расте по-бързо от черепа. С една дума казвам - мозъкът притиска черепа, иска да го разтегне. Оказва се, че огромното предимство на писмения език, експанзията, на всички науки, култури, изкуства и от друга страна прибавянето на дигиталната техника, те до неимоверност усилиха интензитета и също растежа на психиката, така че психиката започва да натиска мозъка. Психиката се чувства ограничена от мозъка, мозъкът се чувства ограничен от черепа, черепът се чувства ограничен от тялото = с една дума, забелязваме една градация на избързване на еволюцията. Психиката има най-бърза еволюция, защото не подпомогната от науките, изкуствата, от експанзията, от всеобщата комуникация на човечеството... Човечеството се превърна в един единствен град, вече нямаме разстояние… Т.е. всичко това накара психиката да набъбва и психиката вече има тенденция да иска или да намери по-голям мозък, или да се освободи от мозъка, а мозъкът иска да се освободи от черепа, черепът иска да се освободи от тялото… Разбираш ли… тая градация беше много важна.

Тук има два пътя, но трябва да ви кажа какви са измеренията и доказателствата. Все още не се знае накъде ще посегне психиката… Ако тя посегне преждевременно там, че дотолкова мозъкът да не я задоволява, тя ще започне да се еманципира от мозъка и тогава ще настъпи една еволюция, която ние вече няма да можем да проследяваме, защото ще настъпи една дисоциация между психиката, която не се продуцира от мозъка, но която се фокусира от него. Другата алтернатива е, че мозъкът ще успява да догонва еволюционно психиката и да се адаптира към нейната пораснала количествена и качествена мощ. Днес се забелязва, но все още само квантово-механично. Целият този нов слой, който покрива цялата кора… значи, израства нов hyper cortex cerebri - нова хипер кора, която ще ражда едно хипер човечество и всеки човек ще получи… в неговия мозък ще се появяват тези мисли, които иначе се появяват само в сърцата и умовете на гениите и изкуството на музиката, на поезията. Т.е. появява се тенденция - мозъкът на всеки индивид - без изключение ще получи това овътрешностяване, това интериоризиране на мисловното познание, разбирате ли? Да напомня - старият мозък, с който изградихме нашата цивилизация беше поради това, че пространството и времето влязоха вътре в мозъка, а сега това, което надхвърля пространството и времето, с една дума - несетивното познание, най-висшите теоретични математични доказателства… които само ги виждаме като знаци...

Този скок, тази следваща стъпка - тя дар отвън ли е, от Твореца така да кажем или е на база естествена еволюция?

Тя е на базата на еволюцията на самият Универсум, на самата Вселена, защото The Universe is not computer, the Universe is the mind, the mind… Вселената е ум, психика, която с всичките си функции… Вселената не е компютър, защото компютърът само изчислява. След малко ще Ви обясня защо Вселената не е компютър и какви са доказателствата. Естествената еволюция на Космоса е следната - идеите имат нужда да се материализират. Те се материализират най-първо в числата. След първия пробег на идеите, които са смислено ефективни, невидими, даже и нечувани, те живеят в идеите събрани заедно представляват същността на нашата Вселена. Това го беше разбрал още преди един век Джеймс - един от големите физици, който създаде новата физика. Гениален учен, който казва: “Трябва да се освободя от представата, че Вселената е механизъм. Тя не е даже и дигитален механизъм…” Аз съм казвал - числата са само огледала - те изчисляват, те повтарят. Числата могат да повтарят всичко с огромна скорост. След малко ще Ви кажа как продължава състезанието между машините… еволюцията на машините и еволюцията на психиката и на мозъка започват да се състезават. Защо започват да се състезават?... Защото машините се развиват… еволюцията на машините наистина започва да се еманципира с човека, който ги създава. Скоро машините наистина имат опита да започнат да създават частични изкуствени човешки части, даже цял човек, но те ще го създават още едностранчиво, защото еволюцията на машините (в частност еволюцията на компютрите) разчитат единствено на два фактора, които ги създават. Това са - паметта (имат колкото може повече памет) и която доставя колкото се може повече данни, благодарение на увеличаване на скоростта. Обаче забележете - колкото повече се миниатюризира компютърът и чиповете стават все по-малки и по-малки, толкова по-лесно нараства скоростта. Скоростта и паметта в компютъра (дигиталната мощ - тя на това се дължи) те влизат в една взаимно сливаща се хармония и стимулация… Скоро интернет ще бъде в очилата, всеки ще може да разполага… Друг е въпросът, че ако интернет се опомни ще получи съзнание...
 
Еволюцията на машините разчита на растящата скорост на сигналите, които се движат почти със скоростта на светлината (повечето от тях)... Електронните сигнали всъщност се движат със скоростта на светлината ………….и на нарастващата мощна памет. Паметта и скоростта са факторите, на които разчита еволюцията на машините. Защо?... За да достигне до съзнанието. Какво беше съзнанието?... Съзнанието е не само цялостно знание, но възможността да държиш знанието в ръце, да го извадиш от себе си и да го гледаш отгоре и отвън като господар. Съзнанието се намира вътре във Вселената и вътре в знанието, но то е извън знанието и вън от Вселената. Затова, навсякъде, особено в Щатите всички от вече последните 50 години се мъчат да разберат тайната на съзнанието, защото разбират, че съзнанието е това, което увеличава знанието и Вселената. Съзнанието не може да се появи само благодарение на паметта и на скоростта… Еволюцията на Универсума - как се движи тя? Казахме, идеите се стремят към числата. Числата, понеже не могат да създадат нищо ново, те само отразяват нещата. Числата чувстват тласъка да се превърнат в елементарни частици. Еволюцията започва така - идеите се превръщат в цифри, в числа. Числата са първите блокове в опита на идеята да построи веществото, материята… Пътят от материята към Духа минава през числата. Числата обаче създават елементарните частици, защото сами те са неспособни да носят този импулс, който събира, който конвертира нещата и затова числата имат нужда от елементарни частици. Това, което говоря е уникално… Хората, които имат амбиция и могат да мислят, трябва да го разбират. Числата се стремят да станат електрони, протони, неутрони и кварки. Те пък се стремят да могат да организират този импулс, да образуват атоми. За да може да нарасне този конвертиращ импулс, който е импулсът на еволюцията, който е импулсът на живота… на физическия универсум е роден от опита на идеите да могат да се опредметят, разбирате ли? Самите идеи търсят едно материализиране чрез числата, първа стъпка числата чрез елементарните частици, тия елементарни частици образуват атоми - с една дума образуват се и молекули. Физиката е родена от стремежа на математиката да излязат идеиде от себе си и да се материализират. Какво се получава?... Физиката започва да ражда химия, а химията вече ражда много допълнителни сложни реакции. Материалната субстанция от физическа  се усложнява в химическа. Химическата започва да се набира в различни битови молекули, които започват да се механизират и търсят да се организират от това, което се нарича език или синтаксис и този синтаксис, след време химическият синтаксис ражда вече един напълно способен език - това е ДНК езика. Трябва да осъзнаем, че ДНК език, на който е написана част от книгата на живота, но има нейното предимство е само да повтаря информацията, да я съхранява и да я предава.
 
1
Борислав Борисов
Борислав Борисов
Борислав Борисов е автор на текстови материали, видео репортажи и интервюта в Портал12. Работи в сферата на медиите от 2004-а година. Създател на едни от първите големи новинарски онлайн платформи в България, сега собственост на водещи медийни групи.

Роден в Търговище, завършил престижната Езикова гимназия в Ловеч, учил Аграрна икономика в Свищов, работил в редица страни на запад и у нас, главно в сферата на агробизнеса, медиите и сигурността ( анализатор в B2 Security - продоволствена сигурност, противодействие трафика на хора, регионално развитие и политики на Балканите, антитероризъм), основател на Асоциация на българските села.

Борислав Борисов е последовател на духовните и езотерични учения от 19-и век, като сред любимите му автори са Морис Метерлинк, Рудолф Щайнер, Райнер Мария Рилке и др.  Отдаден на изучаването и въвеждането в потънкостите в Учението на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), както и на школите на Брат Михаил - Омраам (Михаил Иванов) и Елеазар Хараш.

Изследовател на алтернативните методи в психологията, парапсихологията и квантовата медицина.  За контакти: borislav@portal12.bg 
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Коментари 1
  • Име
    06.01.2020 г. 05:59
    :D:D:D

Коментари:

Спонсори на Портал 12