Търси

Д-р Тимен Тимев: Добродетел е всичко, което стимулира и изгражда в нас любовта към другия

03.08.2018 г.
4439
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Ролята на Христос бе да ни накара не само да не се страхуваме от смъртта, а да вземем енергията на смъртта, за да можем с нея да отидем в безсмъртието. Умират тези, които не само се страхуват от смъртта, но и които нямат кураж по пътя на влюбване в страданието, в мъките и в тежките условия. Влюбвайки се в страданието, ние се доближаваме дотам да сложим ръка върху господството и върху смъртта, т.е. Христос ни учи да вземем силата на смъртта, която унищожава живота, защото само с тази сила ние можем да преодолеем нашата смъртност и да отидем в безсмъртието.

Любовта към страданието означава да се стремим даже да се изкачим на кръста и да бъдем разпънати защото когато си разпънат, ти чувстваш, че почваш да служиш на нещо, което е по-велико от теб.
Всички наши добродетели, които водят към самолюбов и към наслади, те допринасят за нашата смъртност.
Насладата е материалът, от който ние приготвяме изделието на нашата смърт, а страданието е материята, чрез която ние изготвяме тялото на нашето безсмъртие.
Истинското Християнство говори, че има два вида любов – любов към себе си и любов към другия. Всички пороци са пътищата, които ни водят към нашата самолюбов, а всички добродетели са пътищата, които ни водят към любовта към другия. Защо е казано да обичаш Бог повече отколкото себе си и ще обикнеш себе си едва, когато Бог те обикне и ти го обичаш? – Защото Бог е кулминационното събирателно име на любовта към другия!

Ето защо, когато обичам любовта на другия, аз живея на колене пред другия, както майката живее на колене пред детето си или както ученият живее на колене пред великите тайни, които иска да открие във Вселената.

Най-висшето, което ражда свободният дух в човека – това е преодоляване преградата на нарцисизма, на тази необходима в началото самолюбов, която ще ни даде малко самочувствие. След това ние трябва да я анулираме, да я намалим и да прехвърлим тази огромна любовна енергия към другия. Пътят на добродетелта е всичко, което стимулира и изгражда в нас любовта към другия. Нито един голям учен не е обичал себе си, напротив – той е обичал този друг, който се нарича тайните на Вселената или Бог под някаква форма, скрита или открита на някакъв закон. Учените, композиторите, поетите и всички духовни хора, които предпочитат да обичат другия – това са всъщност последователите на Христос.

 
Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев
Д-р Тимен Тимев е един от най-авангардните учени и писатели на нашето съвремие. Практикувал като психиатър в Севливо, Карлуково и София, той е един от най-дълбоките изследователи на човешката психика, личностно и духовно развитие.

Тимен Тимев е автор на редица книги, философски трактати и драматургични пиеси. Използващ псевдонимът Материус Розенкройцер, той създава емблематичната книга на своето творчество "Антифауст", която представялва интелектуална комедия - пенталогия в сонатна форма за литературни инструменти, човешки гласове и паузи. "Бунтът на бездарниците", "Алхимия на словото" - Библия на индивидуалния Бог са едни от най-популярните заглавия на забележителният писател, композитор и драматург.

В САЩ д-р Тимен Тимев работи като преподавател в няколко университета, където издава книги и научни трудове под псевдонимът Йохан Ге Мол. Завръща се в България след 2012-а година, като първите му сериозни публични изяви се реализират с поредица от видео интервюта с журналиста Борислав Борисов от Портал12, с когото се среща съвсем случайно, вследствие на необичайна среща поради сбъркан адрес. Тогава д-р Тимен заявява: "Посредством случайностите Вселената композира...."

През 2016-а година, д-р Тимен Тимев възобновява своите публични изяви чрез лекции и семинари, на които говори по теми като квантова механика, логика на мефистофелския разум, бъдещето на Света, програмираното човечество, квантовият интернет, каква е връзката между черните дупки и човешкия мозък, предизвикателства пред личностното развитие на всеки индивид, превенция на психически заболявания и др.
 

Очевидно Вселената прилича повече на художествено произведение, отколкото на научен доклад,

Да заслужаваш познанието - това означава да бъдеш духовен.

Земята не е случайна планета. Земята е Избранница. Тя е избранница, защото на нея е даден не само дарът на живота, но и дарът на познанието.

Най-тежкият нравствен удар, който може да понесе един ум е откритието за това, че задълбочеността свършва с времето, и че Вечността се възражда от Лекомислието.


Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12