Търси

Числовите комбинации 555 и 777 определят нивото на съзнание и различаване

08.09.2020 г.
8169
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Петте цвята заслепяват окото, петте звука оглушават ухото, петте вкусови усещания развалят вкуса.

Яростно препускане и преследване объркват човешкото сърце. Трудно достижимите блага тласкат човека към пагубни дела.

Затова мъдрецът обръща внимание на Вътрешното, а не на очите си. 

Той отхвърля това, което идва отвън и жадува за това, което е вътре.
Дао Дъ Дзин, глава 12Древните са различавали 5 цвята, 5 звука и 5 вкуса. Ние познаваме 7 цвята, 7 звука и 7 вкуса, но има хора, които различават повече или по-малко от седем. Окото реагира предимно на астралната сила, ухото на етерната сила, а вкусът на комбинацията от двете. Този синтез е фундаментален материал, образуван от материята на астралната сила и тази на етерната сила. Когато този материал е по-концентриран и се използва по-целенасочено, той се разделя на 3 аспекта или 3 елемента: въздух, вода и земя. И трите се намират съответно: в нашето дихателно поле, т.е. атмосферата, в която живеем; в нашите жизнени флуиди - например кръвта и нервния флуид, които са нашата жизнена течност; и в нашата телесна форма - плътните части на нашата личност.

Окото е чувствително за астрала, ухото - за етера, а вкусът, т.е. нашето отношение към храната и асимилирането и, се определя от астрала и от етера. Жизнената атмосфера, жизнената течност и жизнената форма се развиват чрез вкусовото усещане по същия начин както въздухът, водата и земята са се образували от първоначалните води или първоначалната субстанция. Може да се каже, че личността притежава специален орган за привличане и трансформиране на астрална и етерна сила и именно това е, което я определя. Човекът наистина притежава този специален орган, като зрението, слухът и вкусът са съществени негови съставни части.

Ето какво има предвид 12-а глава на "Дао Дъ Дзин". Ние виждаме напълно в съответствие с астралната сила, която действа в нас. Чуваме напълно в съответствие с етерната сила, привлечена от магнитната астрална светлина. Природата на нашето същество следователно се определя от вида на храната, която е резултат от това. И тъй като човечеството живее в природата на смъртта, съвършено ясно е, че това предизвиква силно противопоставяне:
 
Петте цвята заслепяват окото.
петте звука оглушават ухото,
петте вкусови усещания развалят вкуса.

Тази система започва да действа от люлката и продължава до гроба. На развитието на Царството на Бог, което е потенциално  в човека, се противодейства чрез това заслепяване, това оглушаване и тази поквара. Човек има очи, но не вижда, има уши, но не чува. Този недъг го подлага на разрушение и кристализация.

Изглежда, че всеки човек знае това интуитивно. Той се чувства застрашен във всяко отношение от този голям конфликт. Неговият живот, здравето му, жизнените му сили са в сериозна опасност! Ето защо той непрекъснато експериментира - за да избегне опасността! По този начин неговото състояние става все по-несигурно, защото неговата дейност има за основа слепотата и глухотата му. Неговите желания и ненаситност, имащи за цел само собственото му съхранение, дезорганизират светилището на сърцето. Всичко става все по-трудно за самия него и за другите.
 
Яростно препускане и преследване объркват човешкото сърце. Трудно достижимите блага тласкат човека към пагубни дела.

Сега вие разбирате напълно тези думи. Не ги разглеждайте повърхностно, разберете, че всяко човешко дете е принудено да се остави на тези яростни препускания и преследвания в процесите, породени от инстинкта за съхранение.

Не случайно се казва, че окото е огледало на душата. Окото отразява състоянието на съществуване. Гледайки в огледалото на окото, е възможно да се различат видеовете душа.
В окото могат да се прочетат всички чувства на душата, всички състояния на душата, всички астрални емоции.

Както може би знаете, приема се, че етерните вибрации предизвикват това, което наричаме "светлина". Тези вибрации възбуждат изключително сложната система на окото. След това чрез оптичните нерви те се предават на мозъка, където се ражда впечатлението за "светлина". Ние смятаме, че това не е така. Чрез таламуса вибрациите на седморния астрален светилник, който гори в светилището на главата, се предават на окото. Човек "вижда" в съответствие с предадените импулси; той вижда или очаква да види, в съответствие с магнитното си състояние. Ако установи конфликт между това, което вижда, и това, което очаква да види, той се заема упорито да възстанови равновесието между вътрешното и външното. Оттук идва "яростното препускане и преследване".

Вие познавате чудесната структура на ухото. Различаваме частта, която приема звука - тъпанчето; тази, която го предава и тази, която го възприема, осмисля. По този начин ни се предава светът на звуците. Звукът се произвежда от етерни вълни, етерни вибрации. Всяка вибрация се получава от ухото, без значение дали човекът е глух или не. В този смисъл човек винаги "чува", както и един сляп винаги "вижда". Глухотата е състояние, в което звукът, произведен от вибрациите на въздуха, не може да бъде възприет. По същия начин слепотата прави невъзможно външното виждане, но не и магнитния астрален процес.

В тази част на ухото, която се нарича охлюв, е разположен инструмент, който може да бъде сравнен с миниатюрно пиано. Той съдържа 24 000 струни, които заедно заемат пространство по-малко от грахово зърно. Благодарение на този инструмент всички етерни вибрации, които стигат до нас, биват приети и чути в известен смисъл. След това те се разлагат и предават на съзнанието като малки електрически импулси.

С това искаме да покажем, че вие създавате около вас магнитно поле. Това поле не функционира автоматично, то се управлява съзнателно чрез един инструмент - окото. С това поле вие привличате етери. С ухото вие чувате звуците и приемате етерните потоци, които следователно стигат до вас. Те се сортират от ухото, след което могат да бъдат използвани в служба. Цялата нервна система играе определена роля в това. И накрая, необходимият синтез се осигурява от намесата на вкуса като свързващ фактор. Следователно първо, окото създава и поддържа една астрална сфера. Второ, вследствие на това се привличат етерни сили, възприемат се и се класифицират според тяхната вибрация,. След това субстанцията се вдишва, използва, и тогава се намесва вкусът.

Когато един човек стане ученик на Духовната школа, ключът за промяна, естествено, е състоянието на душата, магнитното състояние. Това обяснява третият стих на глава 12:
 
Затова мъдрецът обръща внимание на Вътрешното, а не на очите си. 

Веригата на причините и следствията трябва да бъде разкъсана. Представете си човека такъв, какъвто е - мощен инструмент отвътре и един свят извън него. Тези две части, макар в много отношения да произлизат от един и същ природен порядък, са в пълен конфликт една с друга. оттук "яростното препускане и преследване", за да се постигне равновесие. Така тези противоположности се възпроизвеждат в диви вихрушки. Така колелото на диалектичния астрален огън се върти в безспир.

Затова мъдрецът се обръща към първоначалния атом, розата на сърцето, в най-съкровеното си същество. Той отхвърля всичко, което идва отвън и копнее за онова, което е вътре в царството на сърцето. Той разкъсва веригата на причините и следствията.

От този момент нататък друг магнитен флуид се привлича в системата му. Тогава окото не вижда повече конфликтите на света, то вижда един свят, към който човекът не принадлежи. Тогава безумните препускания по хоризонталния план приключват. Ухото чува и асимилира други етерни сили. Вкусът получава друга храна и 5-те флуида на душата водят до голямата трансформация, наречена "Алхимичната сватба на Християн Розенкройц".

Ян Ван Райкенборг / из Китайският Гносис.

*********
  • Слух, който чува Неизреченото е Мистерия
  • Чрез Слуха откриваме Тайната Божия в себе си.
  • Слухът променя времето, Слухът пресътворява.
  • Слухът е Царство, ако Бог се е вселил в тебе.
  • Окултният Слух в най-дълбокия смисъл чува това, което трепти, и това, което е скрито в Трепета.
  • Ти имаш Дълбинен Слух, когато си отстранил световете в себе си.
  • В Окултния Слух се таи Древен Извор - Несекновение.
  • Слухът е, който вижда Пътя, а не очите.
  • Окултният Слух е даден, за да прозреш своята Безпределност.

Елеазар Хараш / из Тайната на Слуха
 

Спонсори на Портал 12